O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 108)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Reševanje zdravih jeder

Natali Gak, 10.12.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Natali Gak, Pravna praksa, 48/2009Očitki, da naša pravna ureditev Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ne omogoča reševanja zdravih jeder gospodarskih subjektov, niso utemeljeni. Tako je zatrdila docentka na PF Univerze v Mariboru dr. Nina Plavšak na prvem strokovnem srečan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Balon študentskih napotnic

mag. Sandi Kodrič, 3.12.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 47/2009V Sloveniji skoraj ni srednje velikega kraja brez izpostave študentskega servisa. Posredovalnic študentskega dela je namreč več kot 120,1 na leto pa izdajo več kot milijon študentskih napotnic. Prihodki študentskih servisov iz te koncesijske dejavnosti so v letu 2007 znašali skoraj 36 milijonov evro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Trije predlogi za boljše korporativno upravljanje

dr. Rado Bohinc, 26.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 46/2009Pravil o navzkrižju interesov med menedžmentom in nadzorniki v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ni. Kljub evropskemu priporočilu,1 da se to vprašanje lahko uredi z zakonom, zakon to snov povsem prepušča kodeksu.2 Glede na to, da so priporočila kodeksa nesankcionirana, stanje na tem področju ni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Je krize res konec?

Jure Mikuž, 26.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 46/2009Nekateri smo očitno nepopravljivi pesimisti. Namesto da bi evforično sprejeli signale, ki prihajajo od Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Mednarodnega denarnega sklada (IMF), Evropske centralne banke (ECB), ameriških Zveznih rezerv (FED) in preostalih institucij, ki preučujejo m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Varstvo konkurence - usklajeno delovanju pri zvišanju cen električne energije

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Varstvo konkurence, cene, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009Dvigi cen električne energije gospodinjstvom niso bili posledica prilagajanja podjetij ravnanju svojih konkurentov, saj napovedi o zvišanju cen v enodnevnem razmaku in v skoraj enakih odstotkih ni mogoče pripisati spontanemu obnašanju temveč le skupnemu namenu podjetij, da se izognejo tveganju sprem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Okrevanje, toda ne popolno

Matej Tomažin, 19.11.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 45/2009Obdobje medletnega poročanja družb, katerih delnice kotirajo v prvi in standardni kotaciji Ljubljanske borze, se počasi izteka. Pod črto bi lahko rekli, da podjetja sporočajo, da je recesijski šok popustil, kljub temu pa je mogoče opaziti številne posledice, ki se v Sloveniji kažejo predvsem v vse v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Visoko tveganje visoke bonitete

Peter Merc, 19.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Merc, Pravna praksa, 45/2009Moč informacije, pravilne ali nepravilne, skladno z gospodarskim razvojem in napredkom nasploh eksponentno narašča. Še toliko bolj moč tistih informacij, na podlagi katerih se institucionalni vlagatelji ali pa le posamezniki odločajo za svoje nadaljnje poslovne poteze. Bonitetne agencije imajo s svo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Poslovna skrivnost pri vpogledih v ponudbe konkurenčnih ponudnikov

Maja Potočnik, 12.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi, PRORAČUN

Maja Potočnik, Pravna praksa, 44/2009Postopki oddaje javnih naročil so že po poimenovanju javni, zaradi česar je faza izbire najugodnejšega ponudnika podvržena večjemu nadzoru in zakonskemu normiranju, kot to sicer velja za sklepanje poslov v zasebnem sektorju. Po izdaji odločitve o oddaji naročila imajo ponudniki, ki jim javno naročil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Tretja novela Zakona o zadrugah za večjo privlačnost te organizacijske oblike

Primož Žerjav, 12.11.2009

Zadruge

dr.Franci Avsec, Primož Žerjav, Pravna praksa, 44/2009Državni zbor je 22. oktobra 2009 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-C).1 Temeljni razlog za sprejem tretje novele je obveznost, ki jo Uredba 1435/2003/ES o statutu evropske zadruge (SCE)2 nalaga državam članicam, da sprejmejo ustrezne določbe za njeno učinkovito uporab...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Beg možganov na skrite načine

mag. Robert Kleindienst, 12.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 44/2009V časih razprav o omejevanju plač menedžerjev in z njimi povezanih vprašanj o "nevarnosti bega možganov" se je v slovenski javnosti razpaslo naslednje mnenje: "Le kam pa bodo bežali naši (menedžerski) možgani? Kar naj poizkusijo, pa bodo videli, koliko so vredni."
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Krepitev notranjega trga, vendar za kakšno ceno?

mag. Sandi Kodrič, 5.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 43/2009Krepitev notranjega trga je cilj, ki mu Evropska unija namenja veliko pozornosti. Pri storitvah, še zlasti pa na področju finančnih storitev, je pot do njega posejana z ovirami. Te se premagujejo počasi ter po mukotrpnem pogajanju in tehtanju različnih interesov. V panogi investicijskih skladov, nam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Zgolj premestitev bi bila napačen signal

mag. Sandi Kodrič, 5.11.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 43/2009Konec oktobra je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) sporočila,1 da je zaradi tržne manipulacije z delnico neimenovane slovenske gospodarske družbe trem osebam odvzela dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, od tega dvema pogojno za dobo dveh let. Da gre za tri zaposlene v Prob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Posebni primeri zastopanja prokuristov in poslovodstva - Težave in nejasnosti v praksi

Vid Leskovec, 5.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vid Leskovec, Simon Žgavec, Pravna praksa, 43/2009Podelitev prokure je v slovenski praksi razmeroma pogost pojav. Kljub temu pa je v zakonodaji skopo urejena, saj so v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 le štirje členi v okviru skupnih določb, ki se nanašajo na prokuro.2 Posledično se v zvezi s prokuro, še zlasti v primerih, ko prokuristi zasto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Davčni in računovodski vidik rednega letnega popisa sredstev in obveznosti

mag. Mojca Kunšek, 29.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 42/2009Popis sredstev in virov sredstev (v nadaljevanju popis) je eden od osnovnih postopkov primerjanja knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem sredstev v podjetju. K izvedbi popisa napotuje vrsta pravnih podlag, ki se uporabljajo za gospodarske in za negospodarske družbe:
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Poseg v pravico do zasebne lastnine manjšinskih delničarjev

Avtor ni naveden, 29.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2009Prvi odstavek 384. člena, drugi odstavek 385. člena, prvi stavek tretjega odstavka 387. člena in prvi odstavek 388. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06 - popr., 10/08 in 68/08) niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Kako vzgojiti generacijo podjetnikov

Jure Mikuž, 29.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 42/2009Divji kapitalizem je mrtev. "Face it" ("sooči se s tem" oziroma "sprijazni se s tem"), bi rekli Američani. Od nekdanjega skupnega družbenega premoženja ni ostalo kaj dosti, še manj pa je ostalo primernih priložnosti, kako na lahek način in s čim manj tveganja priti do nadpovprečno veliko osebnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Skrbni pregled podjetja

Katarina Koren, 16.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Jeraj, Katarina Koren, Pravna praksa, 40-41/2009Skrbni pregled (angl. due diligence) je v praksi skupek opravil, ki so usmerjena v temeljit pregled podjetja ali dela podjetja (v nadaljevanju podjetje) za potrebe naročnika skrbnega pregleda. Naročnik skrbnega pregleda je najpogosteje interesent za nakup podjetja,1 ki želi zbrati čim več informacij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Posojila družbi namesto lastnega kapitala

Kristijan Anton Kontarščak, 16.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristijan Anton Kontarščak, Pravna praksa, 40-41/2009Zaradi zmanjšanja ponudbe finančnih sredstev s strani bank (angl. t. i. credit crunch) v pogojih trenutne finančne krize v večjem obsegu zagotavljajo potrebno finančno pomoč (v obliki posojil, odlogov plačil, posode stvari ipd.) gospodarskim družbam tudi družbeniki teh družb. Pri tem pa se v praksi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Malim delničarjem kaže bolje

Matej Tomažin, 16.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 40-41/2009Dolgo smo čakali, da se bo položaj malih delničarjev v Sloveniji izboljšal. Večkrat smo lahko opazovali, kako večinski delničarji izkoriščajo zakonsko možnost iztisnitve, kjer malim delničarjem dobesedno vsiljujejo nizke odpravnine. Tokrat smo s predlogom Okrožnega sodišča v Kranju, da naj Sama dopl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Novela ZGD-1C z uvodnimi pojasnili

dr. Peter Podgorelec, 16.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 40-41/2009Ob vsaki pomembnejši noveli Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 izda GV Založba knjigo z neuradnim prečiščenim besedilom zakona, ki so mu dodana še izčrpna uvodna pojasnila. Tako je bilo tudi tokrat, ob noveli ZGD-1C, ki je bila sprejeta 27. maja letos. Knjiga z naslovom Zakon o gospodarskih druž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Izkrivljanje konkurence zaradi neenakih pravil

mag. Sandi Kodrič, 8.10.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 39/2009Če za vožnjo osebnega vozila potrebujem vozniško dovoljenje, potem ga potrebujem tudi za vožnjo avtodoma ali kombija, mar ne? Logično bi že bilo tako. Vendar ta logika odpove pri predpisih za trženje nekaterih finančnih storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Zunajsodna prodaja ali "zadržanje" zastavljenih vrednostnih papirjev

mag. Miha Šlamberger, 8.10.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 39/2009Zadnje čase je mogoče v javnih občilih zaslediti veliko poročil o t. i. zasegih delnic Pivovarne Laško in Mercatorja, ki so bili izvedeni kot posledica nevračil danih kreditov. Govorice o nepravilnostih in kršitvah se nanašajo na izvedbo prodaje delnic, zlasti glede načina prodaje. V splošni novinar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Kako osvojiti svet z odličnimi sendviči?

mag. Robert Kleindienst, 1.10.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 38/2009Bralcem Pravne prakse se vnaprej opravičujem, če bo moj opis vloge borz, ki jih v naših krajih marsikdo prezira, marginalizira in ne razume, za njihov okus preveč banalen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Dopustnost operacij LBO/MBO

mag. Gašper Tompa, 24.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Gašper Tompa, Pravna praksa, 37/2009Financiranje prevzema z zadolžitvijo ali leveraged buyout (LBO) je že desetletja sporen model prevzema podjetij, predvsem v evropski strokovni javnosti. O management buyoutu (MBO) kot eni od oblik LBO govorimo, ko na strani kupca ciljne družbe nastopa menedžment oziroma poslovodstvo družbe. V praksi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Razsojeno

Toni Tovornik, 24.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Pravna praksa, 37/2009Kršitev družbene pogodbe
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
48(1) 47(1) 46(2) 45(3)
44(3) 43(3) 42(3) 40-41(4)
39(2) 38(1) 37(3) 36(5)
35(5) 34(2) 33(3) 31-32(4)
29-30(4) 28(2) 27(3) 26(1)
24-25(2) 23(2) 22(4) 21(2)
20(5) 19(4) 18(5) 16-17(3)
15(2) 14(2) 13(3) 12(2)
11(1) 10(2) 9(3) 6(1)
3-4(5) 2(4) 1(1)

Leto objave

< Vsi
2009(108)
> Januar(10) > Februar(1) > Marec(8) > April(10) > Maj(16) > Junij(8) > Julij(10) > Avgust(7) > September(15) > Oktober(10) > November(11) > December(2)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET 4.3. FINANČNI PREDPISI 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFG HIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov