O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 106)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Vpis izrednega študenta v evidenco brezposelnih oseb

Avtor ni naveden, 17.12.2009

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2009Različne ugodnosti statusa študenta so vezane na pogoj rednega študija. Podiplomski študijski programi so denimo izredni študijski programi, velika večina podiplomskih študentov pa je v trenutku vpisa na podiplomski študij že zaposlenih oziroma zaposlitev najdejo med trajanjem izrednega (študija). N...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Določenost navedbe nadomeščenega delavca

mag. Nataša Belopavlovič, 17.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 49-50/2009Delavka je sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas. V pogodbi je kot razlog sklenitve navedeno nadomeščanje sodelavke, vendar ta sodelavka ni navedena poimensko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Preventivni zdravstveni pregled

mag. Nataša Belopavlovič, 17.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 49-50/2009V skladu z Izjavo o varnosti in Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev moramo delavce napotiti na obdobni preventivni zdravniški pregled. Delodajalec oziroma vodstvo podjetja zahteva, da morajo delavci, napoteni na zdravniški pregled, izrabiti na dan pregleda svoj letni dopust.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Primer Nekrep - lekcija za zdravnike in pravnike

dr. Špelca Mežnar, 17.12.2009

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Špelca Mežnar, Pravna praksa, 49-50/2009V javnosti, tako laični kot tudi strokovni, zadnje dni močno odmeva odločitev skupščine Zdravniške zbornice Slovenije v primeru Nekrep. Prispevek ni namenjen prilivanju ognja na že tako razplamtela čustva, ki so se razvnela ob tragični smrti otroka in ob naknadnem prepočasnem odzivu pristojnih organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in premija kot dodatek k plači

mag. Nataša Belopavlovič, 10.12.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2009Podjetje je s Skupno pokojninsko družbo podpisalo Pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-SK-01. Podpisalo je tudi Pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z reprezentativnim sindikatom v podjetju, tj. SKEI. V 2. členu te pogodbe piše: "Pogod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga - pisno opozorilo delavcu

Avtor ni naveden, 10.12.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2009Tožeča stranka za dneva, ko iz zdravstvenih razlogov ni bila sposobna za delo, ni potrebovala tudi sočasne odobritve letnega dopusta s strani delodajalca. Zato njegovo pisno opozorilo iz prvega odstavka 83. člena ZDR ni bilo utemeljeno. Pogoj za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ni b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - direktor

Avtor ni naveden, 10.12.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2009Sodba VIII Ips 104/2008, 7. september 2009 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Pdp 1321/2006) ZDR - 1. alineja prvega odstavka 88. člena, drugi odstavek 88. člena ZGD-1 - člen 262
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Regres za letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 3.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2009Z delavcem je bila sklenjena pogodba za določen čas od 4. julija 2007 do 3. julija 2009. Kolikšna višina regresa mu pripada za leto 2009?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas nosečnici

Brigita Rajšter-Vranović, 3.12.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 47/2009Delavka, ki ima zaradi povečanega obsega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas dvanajstih mesecev, je v času trajanja te pogodbe zanosila. Pogodba ji bo prenehala veljati, ko bo v sedmem mesecu nosečnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Delovna razmerja za določen čas za dramske igralce

Avtor ni naveden, 26.11.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2009Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave ni pristojno presojati medsebojne skladnosti dveh zakonov, razen če bi bila zaradi njunega neskladja kršena načela pravne države. Ureditev delovnih razmerij, ki je veljala pred uveljavitvijo Zakona o delovnih razmerjih, je prav tako dopušč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Razsojeno

Toni Tovornik, 26.11.2009

Delovna razmerja

Toni Tovornik, Pravna praksa, 46/2009Sodišče prve stopnje je zavrnilo zahtevek tožečih strank, da jima je tožena stranka dolžna izplačati jubilejno nagrado v znesku 599,92 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter jima povrniti stroške postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Določitev letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 26.11.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 46/2009Javni uslužbenec je nastopil delovno razmerje kot pripravnik 22. januarja 2009 za določen čas deset mesecev. Med letom se mu skrajša pripravništvo na sedem mesecev (21. avgust 2009) in se ga razporedi na uradniško delovno mesto za nedoločen čas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Pravna vprašanja predvidenih reform pokojninskega zavarovanja

dr. Grega Strban, 26.11.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 46/2009Dejanska razmerja v družbi se nenehno spreminjajo. V zadnjem času se poudarjajo zlasti predvidena negativna gibanja demografskih dejavnikov,1 ki se jim je predvsem letos pridružila še recesija. Tem spremembam je dolžan slediti tudi zakonodajalec. Ustavno sodišče namreč poudarja, da je načelo prilaga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Odpoved pogodbe vodilnemu delavcu

mag. Nataša Belopavlovič, 19.11.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 45/2009V podjetju je leta 2001 direktor sklenil pogodbo o zaposlitvi z vodilnim delavcem, t. i. delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. To pomeni, da so bile v pogodbi dogovorjene nekatere bonitete, med drugim pa pogodba vsebuje posebno določilo o "odpoklicu". Določeno je, da uprava lahko odpokl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Varstvo nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

Katarina Vatovec, 12.11.2009

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 44/2009V zakonodajnem postopku v EU je Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo,1 katere besedilo se spreminja tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Tranzicija delavskih domov ali pomen stanovanjskega prava za upravljanje z migrantskimi delavci

dr. Polona Mozetič, 12.11.2009

Delovna razmerja

dr. Polona Mozetič, Pravna praksa, 44/2009Delavski domovi niso postranska stvar za znaten del od približno deset odstotkov aktivnega prebivalstva, kolikor naj bi bil v Sloveniji delež delovne sile iz tretjih držav.1 V stanovanjskopravni ureditvi so delavski domovi od nekdaj umeščeni med stanovanjske stavbe za posebne namene. Mreža delavskih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Porodniški dopust in izraba letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 12.11.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2009Delavka bo na porodniškem dopustu od 6. januarja 2010 do 5. januarja 2011. Pripada ji ves dopust za leto 2010, vendar pa delodajalec delavki ne more omogočiti, da bi dva tedna letnega dopusta izrabila v letu 2010, ker bo v tem letu dejansko delala zgolj tri delovne dni, vse preostale dni pa bo na po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Reforma pokojninskega sistema - navidezni računi ali točke?

mag. Andraž Rangus, 12.11.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Andraž Rangus, Pravna praksa, 44/2009V Sloveniji v zadnjih mesecih poteka živahna razprava o predvideni modernizaciji oziroma reformi veljavnega pokojninskega sistema, ki po mnenju strokovnjakov ne bo več mogel kljubovati demografskim gibanjem prebivalstva. Zaradi negativnih učinkov rasti izdatkov za pravice iz obveznega zavarovanja na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Zdravstvena reforma

Irena Vovk, 12.11.2009

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2009"Priprava in sprejem novega zakona o zdravstveni dejavnosti sodi v okvir zdravstvene reforme in je kot sistemski zakon uvrščen na prvo mesto med predvidenimi spremembami zlasti zaradi dejstva, da na tem področju od leta 1992 pravzaprav ni bilo sprememb. Sledili pa mu bodo še zakon o zdravstvenem var...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Registrirani istospolni pari imajo enake pravice do vdovske poklicne pokojnine kot zakonci

mag. Neža Kogovšek, 5.11.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Neža Kogovšek, Pravna praksa, 43/2009V sodni praksi na področju urejanja enakih pravic za istospolne pare je znova prišlo do premika. Nemško zvezno ustavno sodišče je 7. julija 2009 odločilo, da je neenako obravnavanje registriranih istospolnih partnerjev v primerjavi z zakoncema na področju vdovske pokojnine, ki izvira iz poklicne pok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Vrnitev dokumentov ob prenehanju delovnega razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, 5.11.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 43/2009 V službi je delavec delodajalcu vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odpovedni rok se je iztekel, delodajalec pa mu ne želi vrniti njegovih dokumentov ter delovne knjižice. • Kaj naj delavec v takem primeru stori? • Ali lahko delavec za neizrabljen letni dopust zahteva tudi odškodnino? De...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Varstvo pravic delavcev, ki niso člani sindikata

Avtor ni naveden, 29.10.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2009Tretji odstavek 8. člena, 84. in 85. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in 103/07) so v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Odpravnina ob upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 29.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2009 Delavec je bil do leta 2001 zaposlen kot direktor podjetja, nato je zaradi bolezni v letu 2002 postal invalid III. kategorije invalidnosti in je bil prerazporejen na drugo ustrezno delovno mesto. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) mu je kot invalidu po Zakonu o pokojninskem in i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Irena Vovk, 29.10.2009

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Irena Vovk, Pravna praksa, 42/2009(www.zzzs.si) Jezik: slovenščina, delno angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: različne e-publikacije, e-naročanje listin za tujino, e-vpogled v čakalne dobe, e-založništvo Povezava z uporabniki: splošni e-naslovi, elektronski predali pristojne organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pridobitev letnega dopusta v času koriščenja starševskega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 16.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 40-41/2009 Delavka je bila na porodniškem dopustu od novembra 2008 do avgusta 2009. • Ali ji pripada ves dopust za leto 2009, glede na to, da do 30. junija 2009 ni izrabila niti enega dne dopusta? Druga delavka je na porodniškem dopustu od decembra 2008 do 15. decembra 2009. • Ali delavki pripada ves dopus...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(4) 48(3) 47(2) 46(4)
45(1) 44(5) 43(2) 42(3)
40-41(1) 39(2) 38(6) 37(3)
36(1) 35(1) 34(1) 33(3)
31-32(4) 27(1) 26(1) 24-25(5)
23(3) 22(1) 21(4) 20(3)
19(3) 18(3) 16-17(2) 15(4)
14(3) 13(2) 12(2) 11(1)
10(4) 9(2) 7-8(3) 6(4)
5(1) 3-4(3) 2(2) 1(3)

Leto objave

< Vsi
2009(106)
> Januar(8) > Februar(8) > Marec(9) > April(11) > Maj(13) > Junij(9) > Julij(2) > Avgust(7) > September(6) > Oktober(12) > November(12) > December(9)

Področja

< Vsi 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA 9.2. KOLEKTIVNE POGODBE 9.4. ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST 9.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG HIJ K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov