O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 160)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Zakonitost kartice Urbana

mag. Janez Tekavc, 17.12.2009

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 49-50/2009Mestna občina Ljubljana je predstavila nov način plačevanja storitev, ki je bil najprej uveden v okviru mestnega potniškega prometa. Plačevanje z Urbano naj bi bil edini način, na katerega je mogoče plačevati prevoz z mestnim avtobusom, v prihodnje pa naj bi ta kartica služila tudi plačevanju parkir...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Quo vadis, ombudsman?

Aleš Butala, 17.12.2009

Človekove pravice

Aleš Butala, Pravna praksa, 49-50/2009Varuh človekovih pravic, kot se v Sloveniji imenuje ombudsman človekovih pravic, deluje že petnajsto leto. Sedanja varuhinja je na polovici svojega (prvega) mandata. Zakaj torej potreba po (vnovični) predstavitvi te institucije in zaveze njenega delovanja, saj je njeno delo več ali manj v strokovni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Drugače o življenju in smrti?

dr. Andraž Teršek, 17.12.2009

Človekove pravice

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 49-50/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Ustavni sodnik - včeraj, danes in jutri

dr. Ciril Ribičič, 17.12.2009

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 49-50/2009Tole besedilo o dobrih straneh svobodne izbire pobud in ustavnih pritožb pišem še kot ustavni sodnik. Medtem ko bo v tiskarni, pa se bom priključil klubu nekdanjih ustavnih sodnikov (in se bom v celoti posvetil poučevanju in raziskovanju ustavnega prava in evropskega prava človekovih pravic). Kot ta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Upravna svetovalnica na spletu

Tina Sever, 17.12.2009

Uprava

Tina Sever, Pravna praksa, 49-50/2009Upravna svetovalnica je spletna storitev, namenjena odgovarjanju na preprostejša oziroma krajša upravnoprocesna vprašanja, s poudarkom na razumevanju in razlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)1 ter na vprašanjih upravnega poslovanja (posebej glede ravnanja z dokumentarnim gradivom in e-pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

(Do)stop do Ustavnega sodišča z ustavno pritožbo

dr. Boštjan Zalar, 10.12.2009

Ustavno sodišče

dr. Boštjan Zalar, Pravna praksa, 48/2009S strokovnim posvetom o spremembi Ustave glede pristojnosti Ustavnega sodišča, ki je potekal 29. oktobra 2009 na Brdu pri Kranju, je Ministrstvo za pravosodje odprlo javno razpravo o omenjenih spremembah. Ta prispevek se umešča v ta okvir in se nanaša zgolj na spremembo ustavne ureditve dostopa stra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb ministrstva in javnega zavoda

Ferdinand Šteharnik, 10.12.2009

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 48/2009Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb javnega zavoda, ki s kršitvijo dolžnega ravnanja pri najemanju odvetniških in drugih zunanjih storitev drugemu omogočajo neupravičeno korist, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor). Uradne oziroma odgovor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Nov dan, nov korak, novo upanje

mag. Neža Kogovšek, 10.12.2009

Človekove pravice

mag. Neža Kogovšek, Pravna praksa, 48/2009Pred tremi leti sem na tem istem mestu ob isti priložnosti zapisala: "Namesto da bi ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, ki ga praznujemo 10. decembra, preštevali uspehe preteklega leta in se morda spomnili področij, na katerih bi lahko storili še več, smo se primorani soočiti s primerom rasne di...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Med pravom in politiko

Alenka Leskovic, 3.12.2009

Uprava

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 47/2009"Žugelj ni več na čelu ATVP," so zadnji novembrski teden na veliko poročali slovenski mediji, ko so povzemali odločbo Upravnega sodišča, s katero je razveljavilo sklep uradniškega sveta in slovenske vlade o imenovanju dr. Damjana Žuglja za direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev. Epilog tega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Nacionalni preiskovalni urad

Irena Vovk, 3.12.2009

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2009Vlada je na seji 19. novembra določila besedilo predloga novele Zakona o policiji (ZPol-H), ki uvaja nov avtonomen preiskovalni urad - Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki bo okrepil specializacijo organov odkrivanja na področju najtežjih oblik gospodarskega, organiziranega in finančnega kriminala...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Omejitve pravice do svobode izražanja

Avtor ni naveden, 3.12.2009

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2009Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 6164/2006 z dne 24. januarja 2007 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2756/2005 z dne 16. maja 2006 se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Prepoved javnega podpiranja nacističnega režima

mag. Dominika Švarc, 3.12.2009

Človekove pravice

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 47/2009Nemško zvezno ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe 4. novembra 2009 odločilo, da zakonska prepoved javnega odobravanja, poveličevanja in opravičevanja nacističnega režima v četrtem odstavku 130. člena nemškega kazenskega zakonika ne pomeni protiustavne kršitve svobode izražanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Konec sodniške stavke

Irena Vovk, 26.11.2009

Sodišča, Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2009Stavkovni odbor slovenskih sodnikov je po objavi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-I) v Ur. l. RS, št. 91/09 ugotovil, da je stavka sodnikov z objavo teh zakonov dosegla svoj namen....
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Pogoji za imenovanje za ravnateljico oziroma pomočnico ravnateljice

Darinka Cankar, 26.11.2009

Uprava

Darinka Cankar, Pravna praksa, 46/2009Diplomirana vzgojiteljica je zaposlena v osnovni šoli, in sicer kot druga strokovna sodelavka. Ima 25 let delovne dobe v šolstvu, leta 1995 je diplomirala na višješolskem enopredmetnem študijskem programu Predšolska vzgoja, leta 1999 je v okviru visokošolskega študijskega programa pridobila naziv di...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Funkcija predsednika Državnega sveta je poklicna

Avtor ni naveden, 26.11.2009

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2009V drugem odstavku 43. člena Zakona o Državnem svetu (Ur. l. RS, št. 100/05 - UPB) se razveljavita besedi "predsednika in". Drugi stavek 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o Državnem svetu (Ur. l. RS, št. 76/05) se razveljavi, kolikor se nanaša na predsednika Državnega sveta. Z naslednjim dnem po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Ravnanje uradne osebe pri prodaji nepremičnine

Žarko Stevanović, 26.11.2009

Uprava

Žarko Stevanović, Pravna praksa, 46/2009Ravnanje uradne osebe, ki pri prodaji nepremičnine v lasti občine uporabi napačno metodo razpolaganja z nepremičninami in nepremičnino proda na podlagi neposredne pogodbe namesto z javno dražbo ali javnim zbiranjem ponudb po določbah Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Odmera komunalnega prispevka

Avtor ni naveden, 26.11.2009

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2009Točki 4 in 6 drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "Markovec Žusterna - območje A" v Kopru (Ur. l. RS, št. 36/08) se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Poseg v človekovo pravico do referenduma

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Ustavno sodišče, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009Z zavrnitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (EPA 469-V) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (EPA 467-V) na referendumu bi nastale protiustavne posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Festina lente tudi ko gre za spremembo ustave

dr. Janez Kranjc, 19.11.2009

Ustavno sodišče

dr. Albin Igličar, dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 45/2009S previdnimi in tipajočimi koraki je začelo negotovo pot delovno gradivo morebitnih ustavnih sprememb, ki skušajo na novo urediti položaj in pristojnosti slovenskega Ustavnega sodišča. Zaradi velikega pomena, ki ga ima Ustava za pravno državo, je prav, da je pripravljena delovna zasnova ustavnega za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Že druga prepoved referenduma

dr. Matej Avbelj, 19.11.2009

Ustavno sodišče, Človekove pravice

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 45/2009Z odločbo U-II-2/09-08 z dne 9. novembra 2009 je Ustavno sodišče letos že drugič prepovedalo izvedbo naknadnega zakonodajnega referenduma. Tokrat je šlo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Ravnanje odgovorne osebe, ki sodeluje v projektu v nasprotju s pravili projekta

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009Ravnanje odgovorne osebe - direktorja zasebnega zavoda, ki sodeluje v projektu, ki ga pretežno financira Evropski sklad za regionalni razvoj, in ki v nasprotju s pravili projekta in pogodbeno prevzetimi obveznostmi krši pravila dolžnega ravnanja ter tako drugemu subjektu omogoči pridobitev premoženj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Ravnanje odgovorne osebe civilnega združenja

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009Ravnanje odgovorne osebe civilnega združenja, ki na podlagi javnega pooblastila oziroma v javnem interesu opravlja nekatere storitve in pri tem krši načelo enakopravnosti v korist privilegiranih subjektov, je kršitev dolžnega ravnanja in omogočanje neupravičene koristi drugemu, kar ustreza opredelit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Brezplačen prenos gasilskega doma v lasti občine na društvo

Maja Vagaja, 12.11.2009

Uprava

Maja Vagaja, Pravna praksa, 44/2009Gasilsko društvo je podalo pobudo, da naj občina nanj brezplačno prenese gasilski dom, ki je v lasti občine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Otrokova pravica do staršev

Lan Vošnjak, 12.11.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

Lan Vošnjak, Pravna praksa, 44/2009Starša izvajata svoje starševstvo praviloma soglasno. Znotraj različnih družin se to soglasje dosega na različne načine. Sposobnost in pripravljenost staršev za takšno doseganje soglasja se praviloma bistveno spremeni po tem, ko njuna življenjska skupnost razpade.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Ravnanje odgovorne osebe, ki omogoča brezplačno izvajanje izobraževanja

Ferdinand Šteharnik, 12.11.2009

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 44/2009Ravnanje nekdanjega funkcionarja, ki po prenehanju mandata prejema nadomestilo plače in hkrati v javnem ter zasebnem sektorju po več avtorskih in podjemnih pogodbah opravlja delo, za katerega prejema mesečno plačilo, ki je nekajkrat višje od minimalne plače v Republiki Sloveniji, ne pomeni kršitve d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(5) 48(3) 47(4) 46(5)
45(5) 44(3) 43(4) 42(2)
40-41(1) 39(6) 38(7) 37(3)
36(5) 35(4) 33(5) 31-32(1)
29-30(6) 28(3) 27(2) 26(3)
24-25(8) 23(5) 22(2) 21(4)
20(5) 19(2) 18(4) 16-17(4)
15(3) 14(5) 13(3) 12(2)
11(4) 10(2) 9(4) 7-8(4)
6(3) 5(6) 3-4(7) 2(2)
1(4)

Leto objave

< Vsi
2009(160)
> Januar(13) > Februar(13) > Marec(12) > April(15) > Maj(15) > Junij(15) > Julij(14) > Avgust(6) > September(12) > Oktober(16) > November(17) > December(12)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtorji

A B C ĆČD ĐE F G H IJ K L M N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov