O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 95)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Zakonitost kartice Urbana

mag. Janez Tekavc, 17.12.2009

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 49-50/2009Mestna občina Ljubljana je predstavila nov način plačevanja storitev, ki je bil najprej uveden v okviru mestnega potniškega prometa. Plačevanje z Urbano naj bi bil edini način, na katerega je mogoče plačevati prevoz z mestnim avtobusom, v prihodnje pa naj bi ta kartica služila tudi plačevanju parkir...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Drugače o življenju in smrti?

dr. Andraž Teršek, 17.12.2009

Človekove pravice

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 49-50/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Zanimivo 2009, pestro 2010?

Matej Tomažin, 10.12.2009

Ostalo

Matej Tomažin, Pravna praksa, 48/2009Borzno leto 2009 se počasi izteka, a že zdaj lahko govorimo, da tega leta še dolgo ne bomo pozabili. Pravzaprav se bo letošnja letnica zapisala ob bok znamenitim letnicam, kot so 1929, 1987 in 2000, ko smo bili priča velikim borznim zlomom, katerih posledice smo čutili še dolgo časa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Neučinkovito zagotavljanje stikov med staršem in otrokom

Andreja Tratnik, 10.12.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 48/2009V Sloveniji zadnje čase poteka živahna razprava o tem, kako urediti družinska razmerja. Ne glede na trenja različnih pogledov, predvsem v zvezi z ureditvijo partnerskih razmerij, pa je v javnosti sprejet konsenz, da je v središču pozornosti še vedno otrok in njegova največja korist. Paradoksalno je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 10.12.2009

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2009Razlaga spornih pogodbenih določil
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse

Ana Testen, 3.12.2009

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Pravna praksa, 47/2009Pred uveljavitvijo Zakona o sodnih taksah (ZST-1)1 sta postopek za uveljavitev taksnih oprostitev urejala Zakon o pravdnem postopku (ZPP)2 in Zakon o sodnih taksah (ZST),3 z uveljavitvijo ZST-1 in novele ZPP-D4 pa je postopek za uveljavitev taksnih oprostitev v celoti urejen v ZST-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

ZKP z uvodnimi pojasnili

Andreja Tratnik, 3.12.2009

Kultura in umetnost

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 47/2009Brez zadržkov lahko zatrdimo, da je Zakon o kazenskem postopku (ZKP) eden od zakonov z bolj nestanovitno obliko. V času od njegovega sprejetja leta 1994 pa do danes je bil že desetkrat spremenjen, največkrat po ugotovitvi Ustavnega sodišča, da je v neskladju z Ustavo. Branje novel je ne samo pusto, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Razsojeno

Toni Tovornik, 26.11.2009

Delovna razmerja

Toni Tovornik, Pravna praksa, 46/2009Sodišče prve stopnje je zavrnilo zahtevek tožečih strank, da jima je tožena stranka dolžna izplačati jubilejno nagrado v znesku 599,92 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter jima povrniti stroške postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Ljudje niso polena

Andreja Tratnik, 26.11.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 46/2009Pravni in kriminološki vidiki prištevnosti, krivde in kaznovanja, uporabnost dokazov iz nekaterih nekazenskih postopkov, kazniva dejanja v plačilnem prometu, kazenska represija v medicini, sodobno preiskovanje kaznivih dejanj - to so bistvene teme, ki so letos na drugo Konferenco kazenskega prava in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Več kot pet let pripora ni preveč?

Andreja Tratnik, 19.11.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 45/2009Pravica do svobode in varnosti je ena od temeljnih človekovih pravic, ki jo zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) v 5. členu. Vendar pa je danes (žal) očitno in že splošno sprejeto dejstvo, da svoboda ni absolutna. Največkrat je okrnjena prav v kazenskem postopku. Čeprav naj bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Okrevanje, toda ne popolno

Matej Tomažin, 19.11.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 45/2009Obdobje medletnega poročanja družb, katerih delnice kotirajo v prvi in standardni kotaciji Ljubljanske borze, se počasi izteka. Pod črto bi lahko rekli, da podjetja sporočajo, da je recesijski šok popustil, kljub temu pa je mogoče opaziti številne posledice, ki se v Sloveniji kažejo predvsem v vse v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Kdo je ostal tostran Rubikona in kdo je šel čez?

Franc Testen, 19.11.2009

Sodišča

Franc Testen, Pravna praksa, 45/2009Vrhovno sodišče je v četrtek, 11. junija 2009, ob 10.55 prejelo predlog Dunajske borze za izdajo začasne odredbe, naj ji sodišče kljub odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki ji je odvzela glasovalne pravice, omogoči glasovanje na skupščini Ljubljanske borze, sklicani za ponedeljek, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Razsojeno

Toni Tovornik, 12.11.2009

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 44/2009Okrožno sodišče je s sklepom odmerilo nagrado stečajnemu upravitelju, ki je vključevala nadomestilo za izdelavo otvoritvenega poročila v višini 69.266,14 evra in nadomestilo za preizkus terjatev v višini 11.880 evrov.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Križ čez križe

Andreja Tratnik, 12.11.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 44/2009Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je prejšnji teden z izdajo sodbe v zadevi Lautsi proti Italiji v javnosti dvignilo mnogo prahu. Kljub navedbam italijanske vlade, da razpela oziroma križi v Italiji nimajo zgolj verskega pomena, temveč so, upoštevaje zgodovinske razloge, prerasli že v nek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Kritično o noveli ZKZ-C

Simona Toplak, 12.11.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Simona Toplak, Pravna praksa, 44/2009Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je med sodnimi počitnicami objavilo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C). Za namen javne razprave je na srečanju Pravniškega društva Maribor svoj kritični pogled na predlog novele ZKZ-C predstavil odvetnik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Pravica do poštenega sojenja pri izdajanju začasnih ukrepov v civilnih zadevah

Andreja Tratnik, 5.11.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 43/2009Spor, ki ga je povzročilo obešanje perila prek dvorišča soseda, se je znašel pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP). O njem je odločal celo Veliki senat ESČP. Že skoraj ironično pa je, da je ta na videz banalen primer1 z odločitvijo Velikega senata ESČP prerasel v zelo pomembnega - dome...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Ustavnosodna politika: razbremeniti in obremeniti

dr. Andraž Teršek, 5.11.2009

Ustavno sodišče

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 43/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Razsojeno

Toni Tovornik, 29.10.2009

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 42/2009Tožena stranka je vložila predlog za vrnitev v prejšnje stanje, ker je sodišče zavrglo predlog za dopustitev revizije. Zaradi ravnanja delavke v odvetniški pisarni predlogu za revizijo namreč ni bilo priloženo pooblastilo za zastopanje, ki ga je tožena stranka dejansko dala.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Karikature in politična satira v demokratični družbi

Andreja Tratnik, 29.10.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 42/2009Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v tem mesecu vnovič obravnavalo dve zadevi, v katerih je spoznalo, da je šlo za kršitev 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Sodbi nista revolucionarni, saj ESČP ni odstopilo od že uveljavljenih načel na tem področju niti ni razš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vedo, kaj hočejo?

mag. Janez Tekavc, 16.10.2009

Sodišča

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 40-41/2009Sodniška služba je ena najstarejših služb v človeški družbi. Kjer so spori, je tudi razsojanje, in kjer je razsojanje, se le redkokdaj zgodi, da sta s sodbo zadovoljni obe strani. Celo biblični sodnik Salomon s svojo slavno sodbo verjetno ni zadovoljil obeh strani. Neprava mati je nedvomno odšla z o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Malim delničarjem kaže bolje

Matej Tomažin, 16.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 40-41/2009Dolgo smo čakali, da se bo položaj malih delničarjev v Sloveniji izboljšal. Večkrat smo lahko opazovali, kako večinski delničarji izkoriščajo zakonsko možnost iztisnitve, kjer malim delničarjem dobesedno vsiljujejo nizke odpravnine. Tokrat smo s predlogom Okrožnega sodišča v Kranju, da naj Sama dopl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Časovna prekluzija ob trajajoči kršitvi

Andreja Tratnik, 16.10.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 40-41/2009Grško-turški spopadi na Cipru v 80. letih prejšnjega stoletja so bili obravnavani že pred več mednarodnimi organi, tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP). To je do zdaj izdalo že štiri meddržavne sodbe, v katerih sta si nasproti stala Turčija in Ciper (v nadaljevanju četrta meddrža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Pri obračunu davka na motorna vozila je potrebno poznati tudi posebnosti vozila

Kunšek Mojca, Kunšek Mojca, Cigrovski Jasmina, Tovornik Toni, 8.10.2009

Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 39/2009Pri obračunu davka na motorna vozila je treba poznati tudi posebnosti vozila
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Izzvana kriminalna dejavnost krši pravico do poštenega sojenja

Andreja Tratnik, 8.10.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 39/2009V primeru suma, da je neka oseba vpletena v kriminalno dejavnost, lahko pristojne državne oblasti za zagotovitev dokazov proti tej osebi odredijo izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov. Eden takih je tudi navidezen odkup prepovedanih drog z namenom, da se osebi dokaže storitev kaznivega dejanja neu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Razsojeno

Toni Tovornik, 8.10.2009

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 39/2009Okrajno sodišče je obsodilo toženo stranko (zavarovalnico) na plačilo 3.004,51 evra odškodnine za škodo, ki je tožnici nastala, ko je pri delu za zavarovanca tožene stranke padla in se poškodovala, višji zahtevek pa je zavrnilo.1
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(2) 48(3) 47(2) 46(2)
45(3) 44(3) 43(2) 42(2)
40-41(3) 39(3) 38(2) 37(4)
36(1) 35(2) 34(1) 33(3)
31-32(4) 29-30(2) 28(1) 27(2)
26(3) 24-25(3) 23(2) 22(3)
21(2) 20(3) 19(1) 18(3)
16-17(3) 15(3) 14(3) 13(3)
11(4) 9(2) 7-8(3) 6(1)
3-4(3) 1(3)

Leto objave

< Vsi
2009(95)
> Januar(6) > Februar(4) > Marec(6) > April(12) > Maj(9) > Junij(8) > Julij(8) > Avgust(7) > September(8) > Oktober(10) > November(10) > December(7)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov