O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 70)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Presoja vzročne zveze pri opustitvenih ravnanjih

Katja Šorli-Peternel, 17.12.2009

Obligacije

Katja Šorli-Peternel, Pravna praksa, 49-50/2009Tako kot prej Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR)1 zdaj tudi Obligacijski zakonik (OZ)2 ne daje odgovora na vprašanje, kaj šteti za pravnorelevantno vzročno zvezo. Sodišče mora na to vprašanje odgovoriti v vsakem primeru posebej, pri čemer se opira na spoznanja pravne teorije in sodno prakso, ki p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Stanje v sodstvu daleč od deklariranih načel

Nevenka Šorli, 17.12.2009

Sodišča

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 49-50/2009K temu strnjenemu prispevku o stanju v našem sodstvu me je spodbudil intervju s predsednikom Vrhovnega sodišča Francetom Testenom1 oziroma konkretneje njegov vehementni odgovor na vprašanje, ali sodni sistem deluje in kako deluje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Teritorialni dostop do odprtega morja v mednarodni sodni in arbitražni praksi

Nataša Šebenik, 17.12.2009

Civilno pravo

Nataša Šebenik, Pravna praksa, 49-50/2009Arbitražni sporazum, ki sta ga 4. novembra 2009 v Stockholmu podpisala predsednika slovenske in hrvaške vlade, v prvem odstavku 3. člena določa, naj arbitražno sodišče določi poleg poteka meje na kopnem in morju med Slovenijo in Hrvaško tudi stik (angleško: junction) Slovenije z odprtim morjem (in r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Karadžić neuspešno izpodbijal legitimnost MKSJ

mag. Dominika Švarc, 17.12.2009

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 49-50/2009V novem poskusu preprečiti nadaljevanje postopka je Radovan Karadžić na Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) 20. novembra 2009 naslovil pobudo za presojo pravne veljavnosti (angl. legal validity) in legitimnosti (angl. legitimacy) Sodišča.1 Pri tem je trdil predvsem, da je bilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Podaljšanje roka za vložitev stroškovnika v pravdnem postopku

Mateja Špes, 10.12.2009

Civilni sodni postopki

Mateja Špes, Pravna praksa, 48/2009Za posamezna dejanja v pravdnem postopku so določeni roki. Rok je obdobje, v katerem je treba opraviti neko dejanje, oziroma časovna točka, do katere je treba opraviti neko dejanje. Roke lahko, glede na to, kdo jih določa, delimo na zakonske (tiste, ki jih določa zakon) in na roke, ki jih določa sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb ministrstva in javnega zavoda

Ferdinand Šteharnik, 10.12.2009

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 48/2009Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb javnega zavoda, ki s kršitvijo dolžnega ravnanja pri najemanju odvetniških in drugih zunanjih storitev drugemu omogočajo neupravičeno korist, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor). Uradne oziroma odgovor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Prepoved javnega podpiranja nacističnega režima

mag. Dominika Švarc, 3.12.2009

Človekove pravice

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 47/2009Nemško zvezno ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe 4. novembra 2009 odločilo, da zakonska prepoved javnega odobravanja, poveličevanja in opravičevanja nacističnega režima v četrtem odstavku 130. člena nemškega kazenskega zakonika ne pomeni protiustavne kršitve svobode izražanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Vpis etažne lastnine

mag. Miha Šlamberger, 26.11.2009

Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 46/2009Leta 1976 je Tovarna volnenih izdelkov Majšperk, d.o.o., (TVI) na svojem zemljišču zgradila večstanovanjsko stavbo. Občina Majšperk je nastala leta 1995, leta 2003 pa je bil sklenjen sporazum o razdelitvi premoženja z nekdanjo občino Ptuj. Takrat so v Občini Majšperk prevzeli vse nepremičnine, tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Nekatera (mednarodno)pravna vprašanja v zvezi z ratifikacijo Arbitražnega sporazuma

dr. Mirjam Škrk, 19.11.2009

Civilno pravo, Republika Hrvaška

dr. Mirjam Škrk, Pravna praksa, 45/2009Nobena mednarodna pogodba doslej ni tako dvignila na noge vse slovenske politične in strokovne javnosti kot Arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško o predložitvi mejne problematike ad hoc petčlanski arbitraži, ki sta ga v Stockholmu 4. novembra podpisala predsednika obeh vlad.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Čakajoč na Karadžića

mag. Dominika Švarc, 12.11.2009

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 44/2009Predobravnavni sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je na statusni konferenci 20. avgusta ugotovil, da je primer zrel za začetek sojenja. Nekdanji vodja bosanskih Srbov Radovan Karadžić, ki se brani sam in zatrjuje svojo nedolžnost glede vseh enajstih točk obtožnice,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Ravnanje odgovorne osebe, ki omogoča brezplačno izvajanje izobraževanja

Ferdinand Šteharnik, 12.11.2009

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 44/2009Ravnanje nekdanjega funkcionarja, ki po prenehanju mandata prejema nadomestilo plače in hkrati v javnem ter zasebnem sektorju po več avtorskih in podjemnih pogodbah opravlja delo, za katerega prejema mesečno plačilo, ki je nekajkrat višje od minimalne plače v Republiki Sloveniji, ne pomeni kršitve d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Prenos opuščene javne poti v last zasebniku

mag. Miha Šlamberger, 5.11.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 43/2009Občan je leta 1975 brezplačno odstopil zemljišče za izgradnjo javne poti, kar je vse dokumentirano. Zdaj pa želi, da mu občina, na ozemlju katere ima stalno bivališče, tj. je njen občan, brezplačno oziroma v zameno za to zemljišče, ki ga je odstopil, prenese v last opuščen del javne poti, ki ga upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Kdo bo sodil o sodniških plačah?

Iztok Ščernjavič, 16.10.2009

Sodišča

Iztok Ščernjavič, Pravna praksa, 40-41/2009V preteklih dneh so strani enega od tiskanih medijev zapolnili prispevki na temo sodniških plač, tokrat v zvezi s tožbami, ki so jih vložili sodniki zaradi premalo izplačanih plač v preteklem obdobju. Izhodišče prispevkov je informacija, da naj bi vsi sodniki Višjega delovnega in socialnega sodišča ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Zunajsodna prodaja ali "zadržanje" zastavljenih vrednostnih papirjev

mag. Miha Šlamberger, 8.10.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 39/2009Zadnje čase je mogoče v javnih občilih zaslediti veliko poročil o t. i. zasegih delnic Pivovarne Laško in Mercatorja, ki so bili izvedeni kot posledica nevračil danih kreditov. Govorice o nepravilnostih in kršitvah se nanašajo na izvedbo prodaje delnic, zlasti glede načina prodaje. V splošni novinar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Gladovna stavka: dejanje poguma, obupa ali izsiljevanja

mag. Simona Šemen, 8.10.2009

Človekove pravice

mag. Simona Šemen, Pravna praksa, 39/2009Pri gladovni stavki sta v trku dve normi: dolžnost države, da ohrani integriteto življenja tistih, ki so ji zaupani neposredno v varstvo - tu so mišljeni tisti, ki jim je odvzeta prostost in se ne morejo neomejeno gibati -, in pravica posameznika, da svobodno razpolaga s svojim življenjem.1 Po svoji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Natova misija v Afganistanu pod drobnogledom MKS

mag. Dominika Švarc, 1.10.2009

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 38/2009Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) je 9. septembra sporočil, da zbira obvestila o domnevnih vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, ki naj bi jih v Afganistanu storili pripadniki Natovih in ameriških sil,1 člani Al Kaide ter talibanski uporniki. V tako zgodnji fazi se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Zaporniška dilema: mednarodna zaščita nekdanjih guantánamskih ujetnikov

mag. Dominika Švarc, 24.9.2009

Varstvo človekovih pravic

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 37/2009Čas je, da se Guantánamo resnično zapre. Ne le fizični prostor, temveč celoten sistem brezpravnosti, krivic in teptanja človekovih pravic. Ta cilj ne bo dosežen brez zaščite in odprave neusmiljene stigmatizacije številnih nedolžnih ujetnikov, med katerimi je nekatere že administracija ameriškega pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Ravnanje odgovorne osebe - župana, pri zaposlovanju

Ferdinand Šteharnik, 24.9.2009

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 37/2009Ravnanje uradne osebe - župana, ki v občinski upravi zaposluje javne uslužbence brez javnih natečajev, jih razporeja na nesistemizirana delovna mesta in jim izdaja nezakonite pogodbe o zaposlitvi, pomeni kršitev dolžnega ravnanja in ustreza opredelitvi korupcije v skladu s 3. alinejo 2. člena Zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Duhovna substanca sodnika je temelj sodstva

Marko Šorli, 10.9.2009

Uprava

Marko Šorli, Pravna praksa, 35/2009Odgovor mojih kolegov na prispevek Prekoračen Rubikon, objavljen v prejšnji številki PP (Ožbolt, K., Pavlin, D., in Đorđević, M.: Odgovor na prispevek Prekoračen Rubikon?, PP, št. 34/2009, str. 19), mi daje priložnost, moj začasni položaj na Vrhovnem sodišču pa tudi možnost in dolžnost, da o stvari ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Unovčevanje menice in novi ZPlaSS

mag. Miha Šlamberger, 3.9.2009

Menica in ček

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 34/2009Državni zbor RS je 15. julija 2009 sprejel Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/09. Med drugim zakon uvaja spremembe na področju meničnega poslovanja in vrača menici funkcijo, ki jo je imela v preteklosti, tj. zavarovanje obveznosti. Ker je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Lajšanje grozot vojne je dolžnost vsega človeštva

dr. Mirjam Škrk, 27.8.2009

Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

dr. Mirjam Škrk, Pravna praksa, 33/2009Ob šestdeseti obletnici Ženevskih konvencij
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Pravica do vpogleda v kazenski spis po ZKP in pravica dostopa do informacij javnega značaja po ZDIJZ

Mateja Špes, 20.8.2009

Kazenski postopek

Mateja Špes, Pravna praksa, 31-32/2009Kako postopa sodišče, če oseba, ki ni ne stranka, ne zagovornik in ne oškodovanec v kazenskem postopku, zahteva fotokopijo zapisnika o glavni obravnavi? Ali zavrne njegovo zahtevo, ker ni izkazan upravičen interes prosilca za pregled in prepis kazenskega spisa in s tem za kopijo zapisnika o glavni o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Dosmrtni zapor za sežig civilistov v Višegradu

mag. Dominika Švarc, 20.8.2009

Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 31-32/2009Sodeči senat III Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je 20. julija 2009 na temelju neposredne osebne odgovornosti Milana Lukića in Sredoja Lukića obsodil na dosmrtni zapor oziroma na trideset let zapora zaradi hudodelstev proti človečnosti in vojnih hudodelstev zaradi njun...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Uporaba evropskega prava in njegova časovna veljavnost

mag. Alenka Škrk, 23.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Civilni sodni postopki

mag. Alenka Škrk, Pravna praksa, 29-30/2009Z različnimi vprašanji časovne veljavnosti predpisov se pri svojem delu redno srečuje vsak pravnik. Z vstopom v EU se je poleg dolžnosti uporabe prehodnih določb domačih predpisov vzpostavila tudi dolžnost pravilne razlage in uporabe prava ES ratione temporis. Najosnovnejše pravilo časovne veljave p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Zloraba osebnih podatkov v organizaciji zasebnega sektorja za namen pridobitve javnega pooblastila

Ferdinand Šteharnik, 23.7.2009

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 29-30/2009Ravnanje odgovorne osebe v organizaciji zasebnega sektorja, ki v postopku za podelitev javnega pooblastila posreduje osebne podatke posameznikov, pridobljene v nasprotju z ustavno varovano pravico zasebnosti in predpisi o varstvu osebnih podatkov, ter tako prikaže izpolnjevanje zakonskega pogoja gle...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(4) 48(2) 47(1) 46(1)
45(1) 44(2) 43(1) 40-41(1)
39(2) 38(1) 37(2) 35(1)
34(1) 33(1) 31-32(2) 29-30(3)
28(2) 27(1) 26(3) 24-25(2)
22(4) 21(1) 20(2) 19(2)
18(2) 16-17(2) 15(1) 14(1)
13(5) 12(1) 11(2) 10(4)
9(2) 7-8(1) 6(1) 5(1)
3-4(2) 2(1) 1(1)

Leto objave

< Vsi
2009(70)
> Januar(4) > Februar(3) > Marec(9) > April(9) > Maj(7) > Junij(6) > Julij(9) > Avgust(3) > September(4) > Oktober(4) > November(5) > December(7)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov