O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 10.12.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2009 Davčni položaj najemnikov posojil Z dopolnitvijo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) naj bi se izenačil davčni položaj tistih oseb, ki so najele dolgoročno posojilo pred 1. januarjem leta 2007, in tistih, ki so najemale posojila po tem obdobju. Dosedanja ureditev vsebuje priznano ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Pogoji za imenovanje za ravnateljico oziroma pomočnico ravnateljice

Darinka Cankar, 26.11.2009

Uprava

Darinka Cankar, Pravna praksa, 46/2009Diplomirana vzgojiteljica je zaposlena v osnovni šoli, in sicer kot druga strokovna sodelavka. Ima 25 let delovne dobe v šolstvu, leta 1995 je diplomirala na višješolskem enopredmetnem študijskem programu Predšolska vzgoja, leta 1999 je v okviru visokošolskega študijskega programa pridobila naziv di...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 26.11.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 46/2009 Zdravstveno zavarovanje Spremenjena so bila Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinašajo novosti na področju pravice do vozičkov in drugih pripomočkov za gibanje, stojo in sedenje, pravice do sistema za kontinuirano merjenje glukoze, po novem pa lahko zavarovane osebe dobijo v izposo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 12.11.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2009 Novele Dne 14. novembra začne veljati kar pet novel zakonov, in sicer Zakon o visokem šolstvu (ZVis), Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2), Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK), Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ), Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav čla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 29.10.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 42/2009 Elektronsko poslovanje na trgu Novela Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) zaradi večje jasnosti natančneje opredeljuje področje, ki ga ureja zakon, ter razmejitve uporabe določb tega zakona in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter pristojnosti posameznih vpletenih organov. Po novem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Pri obračunu davka na motorna vozila je potrebno poznati tudi posebnosti vozila

Kunšek Mojca, Kunšek Mojca, Cigrovski Jasmina, Tovornik Toni, 8.10.2009

Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 39/2009Pri obračunu davka na motorna vozila je treba poznati tudi posebnosti vozila
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 8.10.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 39/2009 Omejitev prometa na cestah Od 1. oktobra dalje velja spremenjena Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, ki med drugim določa, da je na vseh cestah, razen na avtocestah in hitrih cestah, v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 24.9.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 37/2009 Javni sklad za podjetništvo Javni sklad za podjetništvo izboljšuje dostop mikro, malih in srednje velikih podjetij do virov financiranja razvojnih naložb, za kar razvija ter izvaja storitve in finančne spodbude. S spremembo Ustanovitvenega akta tega sklada, ki velja od 12. septembra, je postal sk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 10.9.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 35/2009 Dražje storitve AJPES Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je konec avgusta objavila dva predpisa, ki za ponovno uporabo informacij javnega značaja predvidevata tudi do desetkrat višja nadomestila. V skladu s Tarifo nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Država nalogo odgovornega prirejanja iger na srečo prevalila na koncesionarje

Dženeta Cizelj, 10.9.2009

Upravni postopek in upravne takse

Dženeta Cizelj, Pravna praksa, 35/2009Zgodba o spremembah igralniške zakonodaje v Sloveniji se je končno začela odvijati, vendar je očitno, da zaradi parcialnega in nedoslednega pristopa z njo koncesionarji niso zadovoljni. Ne glede na to, s katerega zornega kota analiziramo predlagane spremembe, se zdi, da predlog novele Zakona o igrah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 27.8.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 33/2009Dne 11. avgusta so začele veljati novele številnih zakonov, in sicer: - Zakona o društvih (ZDru-1), ki med drugim določa, da mora imeti društvo, ki ima sedež na območju, kjer živita narodni skupnosti, ime v obeh uradnih jezikih; - Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), katerega glavni namen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Evropsko spletno igralništvo na pragu sprememb

Dženeta Cizelj, 20.8.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Dženeta Cizelj, Pravna praksa, 31-32/2009Zgodba o mejah izključne pristojnosti za vprašanja v zvezi z igrami na srečo se začenja zapletati neodvisno od volj evropskih monopolistk in predvsem pod vplivom najnovejših dosežkov tehnologije na področju spletnih povezav. Do razširjanja interneta je bila diskrecijska pravica odločanja v zvezi z i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 23.7.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 29-30/2009 Zavarovalništvo in sodni register Dne 14. julija sta začeli veljati noveli Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) in Zakona o sodnem registru (ZSReg). Prvi zakon se je spremenil v delu, ki ureja sklic skupščine in odločanje ter pooblastila za zastopanje na skupščini, novela zakona o sodnem registru pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

S. p. ali d. o. o. - primerjava socialnega položaja

Jaka Cepec, 23.7.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jaka Cepec, Pravna praksa, 29-30/2009Pri realizaciji podjetniške ideje se posamezniki srečajo s temeljno dilemo, katero primerno pravnoorganizacijsko obliko izbrati, da bo omogočala uresničevanje njihove podjetniške ideje. Pri tem je odločitev po navadi odvisna predvsem od splošnega odgovora na vprašanje, ali izbrana organizacijska obl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 9.7.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 27/2009 Točke VEM Dne 14. julija bo začela veljati novela Zakona o sodnem registru (ZSReg), ki poleg odprave nekaterih nedoslednosti dosedanje ureditve jasneje določa omejitev javnosti podatkov o EMŠO, ureja obveznosti točk VEM in nadzor nad njihovim poslovanjem ter zagotavlja pravne podlage za objavo po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Temeljna vodila oblikovanja predloga zakona

dr. Miro Cerar, 18.6.2009

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 24-25/2009Na VII. nomotehničnih dnevih, ki jih je 13. maja organiziral Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, sem na kratko predstavil nekaj temeljnih vodil, ki jih je po moji oceni smiselno upoštevati v procesu o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 18.6.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 24-25/2009 Subvencioniranje polnega delovnega časa Novela Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ) onemogoča, da bi delodajalec, ki prejema subvencijo za delno sofinanciranje plač, delavcem odrejal opravljanje nadurnega dela. Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije prav tako ne s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Velika priložnost (Anton Tomažič)

dr. Miro Cerar, 18.6.2009

Kultura in umetnost

dr. Miro Cerar, dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 24-25/2009V knjigi Velika priložnost (GV Založba, Ljubljana 2008, 145 strani) nam Anton Tomažič, pravnik in uspešen podjetnik, predstavlja zbirko svojih kolumn, v katerih se navdušuje nad znanjem ter poslovnimi pobudami in inovacijami. Lepo oblikovano knjigo poživljajo slikovite fotografije. Avtorjeve zamisli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 4.6.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 22/2009 Napoved dohodnine Dne 23. maja je začela veljati sprememba Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine, ki se uporablja za leto 2008. Spremenjen je bil obrazec za napoved za odmero dohodnine - priloga 2 pravilnika - ter na novo dodan zahtevek za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 21.5.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 20/2009Subvencionirana študentska prehrana Dne 15. maja je začela veljati novela Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP), s katerim je nekoliko poostren nadzor nad delom ponudnika študentske hrane. V primeru ugotovitve nepravilnosti pri njegovem delu se mu lahko bodisi poda pisni opomin, prep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 7.5.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 18/2009 Pravočasno oddajte rekapitulacijsko poročilo Skladno z 90. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) morajo davčni zavezanci davčnemu organu vsake tri mesece predložiti rekapitulacijsko poročilo. Poročilo morajo pripraviti zavezanci, ki so identificirani za DDV, vsebovati pa mora podatke ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄15

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 16.4.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 15/2009 Revidiranje Slovenski inštitut za revizijo je izdal dve novi stališči, ki se v skladu z Zakonom o revidiranju (ZRev-2) nanašata na revizorjev pregled in poročanje. Stališče 10 se nanaša na revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredste...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄13

Aktualno iz zakonodaje

Jasmina Cigrovski, 2.4.2009

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 13/2009Dne 28. marca je začela veljati novela Zakona o bančništvu (ZBan-1), katere namen je uresničitev načel varnega, skrbnega in preglednega poslovanja bank ter skrbnega in učinkovitega nadzora. Istega dne je začela veljati novela Zakona o zavarovalništvu (ZZavar), ki natančneje določa pravila pri nakup...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Odgovorno igralništvo - odvisno od volje koncesionarjev

Dženeta Cizelj, 26.3.2009

GOSTINSTVO IN TURIZEM

Dženeta Cizelj, Dženeta Cizelj, Pravna praksa, 12/2009Odgovorno igralništvo, ki je deklarirani cilj vseh igralniških koncesionarjev, se v praksi skoraj ne izvaja. Nasprotujoča si igralniška zakonodaja omogoča različne standarde poslovanja za igralniške subjekte, ki imajo tako proste roke, ko gre za izvajanje družbeno odgovornega igralništva. Če k temu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Aktualno iz zakonodaje

Jasmina Cigrovski, 19.3.2009

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 11/2009 Obdavčitev dohodkov pravnih oseb Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je bil od začetka svoje uveljavitve 1. januarja 2007 do danes večkrat spremenjen, na zadnje konec januarja letos. Zakon ureja obveznost plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb - domačega in tujega prava ? in tudi ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
48(1) 46(2) 44(1) 42(1)
39(2) 37(1) 35(2) 33(1)
31-32(1) 29-30(2) 27(1) 24-25(3)
22(1) 20(1) 18(1) 15(1)
13(1) 12(1) 11(1) 9(1)
7-8(2) 6(1) 3-4(1) 2(1)
1(1)

Leto objave

< Vsi
2009(32)
> Januar(3) > Februar(3) > Marec(3) > April(2) > Maj(2) > Junij(4) > Julij(3) > Avgust(2) > September(3) > Oktober(3) > November(3) > December(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABC ĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov