O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 123)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Preventivni zdravstveni pregled

mag. Nataša Belopavlovič, 17.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 49-50/2009V skladu z Izjavo o varnosti in Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev moramo delavce napotiti na obdobni preventivni zdravniški pregled. Delodajalec oziroma vodstvo podjetja zahteva, da morajo delavci, napoteni na zdravniški pregled, izrabiti na dan pregleda svoj letni dopust.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Določenost navedbe nadomeščenega delavca

mag. Nataša Belopavlovič, 17.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 49-50/2009Delavka je sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas. V pogodbi je kot razlog sklenitve navedeno nadomeščanje sodelavke, vendar ta sodelavka ni navedena poimensko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Quo vadis, ombudsman?

Aleš Butala, 17.12.2009

Človekove pravice

Aleš Butala, Pravna praksa, 49-50/2009Varuh človekovih pravic, kot se v Sloveniji imenuje ombudsman človekovih pravic, deluje že petnajsto leto. Sedanja varuhinja je na polovici svojega (prvega) mandata. Zakaj torej potreba po (vnovični) predstavitvi te institucije in zaveze njenega delovanja, saj je njeno delo več ali manj v strokovni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in premija kot dodatek k plači

mag. Nataša Belopavlovič, 10.12.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2009Podjetje je s Skupno pokojninsko družbo podpisalo Pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-SK-01. Podpisalo je tudi Pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z reprezentativnim sindikatom v podjetju, tj. SKEI. V 2. členu te pogodbe piše: "Pogod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Pridobitev kmetijskega zemljišča, dela zaščitene kmetije

Nina Bizjak, 10.12.2009

Kmetijska zemljišča

Nina Bizjak, Pravna praksa, 48/2009Kako naj ravna tisti, ki želi priti do vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini, ki se odtujuje iz zaščitene kmetije? Ali mora pridobiti odobritev pristojne upravne enote ali zadostuje zgolj potrdilo, da odobritev ni potrebna? Kako se izogniti dodatnim stroškom morebitne parcelacije in spremembe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Lizbonska pogodba: trajna začasnost sprememb

dr. Maja Brkan, 3.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 47/2009Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Regres za letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 3.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2009Z delavcem je bila sklenjena pogodba za določen čas od 4. julija 2007 do 3. julija 2009. Kolikšna višina regresa mu pripada za leto 2009?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Revolucija v boju proti dopingu?

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 3.12.2009

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 47/2009Arbitražno razsodišče za šport (Court of Arbitration for Sport - CAS) je 25. novembra dokončno odločilo1 v primeru nemške hitrostne drsalke Claudie Pechstein, velike zvezdnice nemškega športa, petkratne olimpijske zmagovalke in nosilke mnogih drugih prestižnih odličij.2 Njeno pritožbo in pritožbo Ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

9/11

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 26.11.2009

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 46/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Določitev letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 26.11.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 46/2009Javni uslužbenec je nastopil delovno razmerje kot pripravnik 22. januarja 2009 za določen čas deset mesecev. Med letom se mu skrajša pripravništvo na sedem mesecev (21. avgust 2009) in se ga razporedi na uradniško delovno mesto za nedoločen čas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Pravica do solidarnostne pomoči v primeru zunajzakonske skupnosti

mag. Nataša Belopavlovič, 26.11.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 46/2009Po prvi alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti1 delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč v primeru smrti delavca ali ožjega družinskega člana. Komisija za razlago kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je pojem ožjega družinskega člana op...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Trije predlogi za boljše korporativno upravljanje

dr. Rado Bohinc, 26.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 46/2009Pravil o navzkrižju interesov med menedžmentom in nadzorniki v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ni. Kljub evropskemu priporočilu,1 da se to vprašanje lahko uredi z zakonom, zakon to snov povsem prepušča kodeksu.2 Glede na to, da so priporočila kodeksa nesankcionirana, stanje na tem področju ni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Pravna ureditev donacij v evropskem pravu

Eneja Bogataj, 19.11.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Eneja Bogataj, Pravna praksa, 45/2009To jesen se je v Sloveniji začela akcija Nič vas ne stane, če ste dobrodelni, ki jo vodi Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).1 Njen namen je čim večji del slovenske javnosti seznaniti z možnostjo naklonitve dela dohodnine za splošnokoristne namene. Glede na no...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Arbitražni postopek - kaj tvegamo in kaj smemo tvegati

dr. France Bučar, 19.11.2009

Pravoznanstvo, Republika Hrvaška

dr. France Bučar, Pravna praksa, 45/2009V polemiki glede arbitražnega sporazuma je bilo med drugim navrženo stališče, da se Slovenija ne more sklicevati na svoje zgodovinske pravice, češ da je imela vedno dostop do odprtega morja in da je vedno upravljala in uporabljala zdaj sporno morsko oziroma obmorsko območje. Te pravice nikoli ni ime...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Odpoved pogodbe vodilnemu delavcu

mag. Nataša Belopavlovič, 19.11.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 45/2009V podjetju je leta 2001 direktor sklenil pogodbo o zaposlitvi z vodilnim delavcem, t. i. delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. To pomeni, da so bile v pogodbi dogovorjene nekatere bonitete, med drugim pa pogodba vsebuje posebno določilo o "odpoklicu". Določeno je, da uprava lahko odpokl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Porodniški dopust in izraba letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 12.11.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2009Delavka bo na porodniškem dopustu od 6. januarja 2010 do 5. januarja 2011. Pripada ji ves dopust za leto 2010, vendar pa delodajalec delavki ne more omogočiti, da bi dva tedna letnega dopusta izrabila v letu 2010, ker bo v tem letu dejansko delala zgolj tri delovne dni, vse preostale dni pa bo na po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Odpravnina ob upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 29.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2009 Delavec je bil do leta 2001 zaposlen kot direktor podjetja, nato je zaradi bolezni v letu 2002 postal invalid III. kategorije invalidnosti in je bil prerazporejen na drugo ustrezno delovno mesto. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) mu je kot invalidu po Zakonu o pokojninskem in i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pridobitev letnega dopusta v času koriščenja starševskega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 16.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 40-41/2009 Delavka je bila na porodniškem dopustu od novembra 2008 do avgusta 2009. • Ali ji pripada ves dopust za leto 2009, glede na to, da do 30. junija 2009 ni izrabila niti enega dne dopusta? Druga delavka je na porodniškem dopustu od decembra 2008 do 15. decembra 2009. • Ali delavki pripada ves dopus...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vsi drugačni, vsi enakopravni

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 16.10.2009

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 40-41/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Reaktivacija in odpravnina ob upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 8.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 39/2009Prvi odstavek 132. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) določa, da ima delavec, če se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine ob upokojitvi. V drugem odstavku istega člena pa zakon določa, da delavec ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se delavec po upok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Arbitraža kot orožje v rokah močnejše strani

Ana Berdajs, 8.10.2009

Civilni sodni postopki

Ana Berdajs, Pravna praksa, 39/2009Ena najpomembnejših lastnosti arbitraže je gotovo avtonomija strank, da se odločijo za tak način reševanja sporov. Obe sprti strani morata jasno in nedvoumno izraziti svojo voljo, da spor predložita arbitraži, z voljnimi ravnanji pa pozneje vplivata tudi na potek postopka. Vendar pa lahko o tolikšni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Pravica do letnega dopusta in regresa za letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2009Delavka se upokoji s 1. julijem 2010. Razumemo, da ji po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) pripadata cel dopust in cel regres za letni dopust. Letni dopust lahko v celoti izkoristi do 30. junija 2010.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Prerazporejanje delovnega časa in obveznosti delavcev v primeru spremembe delodajalca

mag. Nataša Belopavlovič, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2009Pri delodajalcu je v letu 2009 direktor zaradi ekonomskih težav prerazporejal delovni čas. S 1. januarjem 2010 naj bi drug delodajalec prevzel določeno število delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Kontroverzna kolumna

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 10.9.2009

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 35/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Dodatek za delovno dobo

mag. Nataša Belopavlovič, 10.9.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 35/2009Smo socialno-varstveni zavod in se ravnamo po Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter po Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS),1 ki je aktualna v zvezi z upoštevanjem dodatka za delovno dobo. Po prvotni različici KPJS sta bili objavljeni še dve razlagi o tem dodatku, ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(3) 48(2) 47(3) 46(4)
45(3) 44(1) 42(1) 40-41(2)
39(2) 38(2) 35(2) 34(2)
31-32(2) 29-30(1) 28(3) 27(6)
26(2) 24-25(4) 23(3) 22(2)
21(4) 20(3) 19(3) 18(3)
16-17(2) 15(5) 14(2) 13(3)
12(2) 11(6) 10(7) 9(3)
7-8(8) 6(3) 5(4) 3-4(7)
2(4) 1(4)

Leto objave

< Vsi
2009(123)
> Januar(15) > Februar(15) > Marec(18) > April(12) > Maj(13) > Junij(9) > Julij(12) > Avgust(2) > September(4) > Oktober(7) > November(8) > December(8)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov