O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Ustavni sodnik - včeraj, danes in jutri

dr. Ciril Ribičič, 17.12.2009

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 49-50/2009Tole besedilo o dobrih straneh svobodne izbire pobud in ustavnih pritožb pišem še kot ustavni sodnik. Medtem ko bo v tiskarni, pa se bom priključil klubu nekdanjih ustavnih sodnikov (in se bom v celoti posvetil poučevanju in raziskovanju ustavnega prava in evropskega prava človekovih pravic). Kot ta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

ZPOmK-1 s komentarjem

dr. Martina Repas, 10.12.2009

Kultura in umetnost

dr. Martina Repas, Pravna praksa, 48/2009Konkurenčno pravo je v zadnjih letih v Sloveniji, zlasti z njenim vstopom v EU, pridobilo na pomenu. Vse kompleksnejša je tudi zakonodaja, ki je bila v obdobju med letoma 2004 in 2009 večkrat spremenjena, nazadnje letos z novelo Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)1 ZPOmK-1A.2 ZPOm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Mreža, ki povezuje Vzhod z Zahodom

dr. Ciril Ribičič, 10.12.2009

Ostalo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 48/2009Inštitut Jean Monnet za evropsko pravo ter Evropska mreža Mednarodnega združenja za ustavno pravo (IACL) sta 4. in 5. decembra v Regensburgu organizirala prvi Evropski ustavni forum o razvoju ustavnosti v zadnjih dveh desetletjih. Udeležili smo se ga profesorji, raziskovalci in ustavni sodniki iz 30...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas nosečnici

Brigita Rajšter-Vranović, 3.12.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 47/2009Delavka, ki ima zaradi povečanega obsega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas dvanajstih mesecev, je v času trajanja te pogodbe zanosila. Pogodba ji bo prenehala veljati, ko bo v sedmem mesecu nosečnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Revolucija v boju proti dopingu?

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 3.12.2009

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 47/2009Arbitražno razsodišče za šport (Court of Arbitration for Sport - CAS) je 25. novembra dokončno odločilo1 v primeru nemške hitrostne drsalke Claudie Pechstein, velike zvezdnice nemškega športa, petkratne olimpijske zmagovalke in nosilke mnogih drugih prestižnih odličij.2 Njeno pritožbo in pritožbo Ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

9/11

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 26.11.2009

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 46/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Reforma pokojninskega sistema - navidezni računi ali točke?

mag. Andraž Rangus, 12.11.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Andraž Rangus, Pravna praksa, 44/2009V Sloveniji v zadnjih mesecih poteka živahna razprava o predvideni modernizaciji oziroma reformi veljavnega pokojninskega sistema, ki po mnenju strokovnjakov ne bo več mogel kljubovati demografskim gibanjem prebivalstva. Zaradi negativnih učinkov rasti izdatkov za pravice iz obveznega zavarovanja na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Vrnitev dokumentov ob prenehanju delovnega razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, 5.11.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 43/2009 V službi je delavec delodajalcu vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odpovedni rok se je iztekel, delodajalec pa mu ne želi vrniti njegovih dokumentov ter delovne knjižice. • Kaj naj delavec v takem primeru stori? • Ali lahko delavec za neizrabljen letni dopust zahteva tudi odškodnino? De...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vsi drugačni, vsi enakopravni

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 16.10.2009

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 40-41/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Krajši delovni čas zaradi starševstva

Brigita Rajšter-Vranović, 8.10.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 39/2009Delavka ima otroka, starega 14 mesecev, in bi želela nekaj časa delati krajši delovni čas zaradi starševstva. Ali ji delodajalec lahko prepreči izrabo te pravice?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Posredovanje inšpektorja za delo v sporu med delavcem in delodajalcem

Brigita Rajšter-Vranović, 24.9.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 37/2009• Ali lahko inšpektor za delo posredujejo v sporu med delavcem in delodajalcem? Ali je sporazum o rešitvi spornega vprašanja izvršilni naslov? Koliko je treba inšpektorju za delo za posredovanje plačati?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Disciplinska odgovornost po Zakonu o javnih uslužbencih

Brigita Rajšter-Vranović, 17.9.2009

Uprava, Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 36/2009Vsak delavec je dolžan v delovnem razmerju izpolnjevati delovne obveznosti. O disciplinski odgovornosti delavca govorimo, če delavec ne izpolnjuje bodisi pogodbenih bodisi drugih obveznosti iz delovnega razmerja oziroma jih krši. Če gre za ugotavljanje disciplinske odgovornosti delavcev v javnem sek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Kontroverzna kolumna

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 10.9.2009

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 35/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

GNSS in vprašanja nepogodbene odškodninske odgovornosti v EU

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 3.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 34/2009Evropa (in Evropejci) že nestrpno pričakujejo rojstvo novega Galilea, namreč začetek delovanja novega satelitskega navigacijskega sistema. Eden od sklopov pravnih (pod)vprašanj, ki jih obravnavajo pristojne institucije EU v zvezi z njegovim delovanjem, je tudi nepogodbena odškodninska odgovornost v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Plača izpred treh let

Brigita Rajšter-Vranović, 27.8.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 33/2009 Pred tremi leti sem zapustil delodajalca, ki mi do zdaj še vedno ni izplačal zadnje plače. • Za koliko let nazaj lahko uveljavljam izplačilo te plače in ali lahko uveljavljam tudi zapadle zakonite obresti? • Ali bi bilo smiselno, da o ugotovljeni kršitvi obvestim tudi Inšpektorat RS za delo? Iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Prenova ureditve plačilnih storitev in sistemov

mag. Mojca Rupnik-Vičar, 27.8.2009

Plačilni promet

mag. Mojca Rupnik-Vičar, Pravna praksa, 33/2009Julija letos je bil brez posebnega pompa sprejet Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS),1 s katerim je v Sloveniji implementirana Direktiva 2007/64/ES o plačilnih storitvah na notranjem trgu, in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direkti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Zbornik o Rotterdamskih pravilih

mag. Jana Rodica, 27.8.2009

Kultura in umetnost

mag. Jana Rodica, Pravna praksa, 33/2009Britanski založnik Lawtext Publishing je pod uredniško taktirko dr. D. Rhidiana Thomasa v svoji posebni izdaji revije The Journal of International Maritime Law, vol. 14, št. 6 (november-december 2008), z različnih zornih kotov predstavil Konvencijo Združenih narodov o pogodbah za mednarodni prevoz b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Mediacija kot univerzalno zdravilo sodstva?

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 20.8.2009

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 31-32/2009Mediacija že nekaj časa tudi v Sloveniji ni več eksotična, pač pa že povsem udomačena beseda, ki se ji sploh ne trudimo najti klene slovenske sopomenke. Je pač terminus tehnicus. Ugotovimo lahko, da gre za pojem, ki ima izključno pozitiven prizvok in je tudi povezan s samimi pozitivnimi asociacijami...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Pravica do letnega dopusta v poletnem času

Brigita Rajšter-Vranović, 20.8.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 31-32/2009• Ali je dopustno, da delodajalec vsem delavcem, med katerimi je tudi ena delavka, ki ima šoloobveznega otroka, ne omogoči vsaj enega tedna letnega dopusta v poletnem času?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Specializirana gospodarska sodišča in druge procesne rešitve v gospodarskih sporih primerjalnega prava

mag. Jurij Rovere, 20.8.2009

Sodišča

mag. Jurij Rovere, Pravna praksa, 31-32/2009Gospodarski spori so zelo pomembni. Praviloma se v njih presojajo zadeve večje vrednosti, njihov izid pa ima lahko širši družbeni vpliv, na primer na izgubo delovnih mest in podobno. Ti spori so lahko tudi v pravnem pogledu zelo zahtevni, saj sodišča pri sojenju uporabljajo zakone z zahtevno tematik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Omejitev izvršbe na denarna sredstva občine po prvem odstavku 149. člena ZIZ

Vesna Ravnik, 23.7.2009

Civilni sodni postopki

Vesna Ravnik, Pravna praksa, 29-30/2009Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)1 v okviru poglavij, ki določajo posamezna izvršilna sredstva, določa tudi oprostitve in omejitve izvršbe, kar je vezano na predmete izvršbe. Izvršba na predmet, ki je izvzet iz izvršbe, oziroma izvršba v večjem obsegu od dovoljenega ni dopustna.2 V nekaterih prim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄28

Dedno pravo (dr. Karl Zupančič in dr. Viktorija Žnidaršič Skubic)

dr. Vesna Rijavec, 16.7.2009

Kultura in umetnost

dr. Vesna Rijavec, dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 28/2009Založba Uradni list Republike Slovenije je pred kratkim izdala knjigo Dedno pravo (Ljubljana 2009, 462 strani) profesorja PF Univerze v Ljubljani dr. Karla Zupančiča, ki jo je tokrat napisal v soavtorstvu s profesorico iste fakultete dr. Viktorijo Žnidaršič Skubic. Po dveh izdajah knjige Dedno pravo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄28

No sports!

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 16.7.2009

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 28/2009 1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Odgovor na članek Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo tuje parcele

Branko Reisman, 9.7.2009

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Branko Reisman, Branko Reisman, Pravna praksa, 27/2009V prispevku Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo tuje parcele (PP, št. 26, str. 12-13) odvetnica Nevenka Šorli v žaljivem tonu polemizira z odločitvijo Višjega sodišča v Mariboru v že pravnomočni pravdni zadevi, v kateri je kot pooblaščenka zastopala tožečo stranko. Izvajanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Nov slovenski primer kršitve prepovedi dopinga pred CAS

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 9.7.2009

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 27/2009Arbitražno razsodišče za šport (CAS) je 13. marca v zadevi Mednarodne atletske zveze (IAAF) proti Atletski zvezi Slovenije (AZS) in atletinji Heleni Javornik (primer CAS 2008/A/1608)1 ugotovilo, da je atletinja kršila protidopinška pravila, in ugodilo pritožbi IAAF proti odločitvi Antidopinške komis...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(1) 48(2) 47(2) 46(1)
44(1) 43(1) 40-41(1) 39(1)
37(1) 36(1) 35(1) 34(1)
33(3) 31-32(3) 29-30(1) 28(2)
27(2) 23(2) 22(1) 21(1)
16-17(2) 15(2) 14(2) 11(1)
10(1) 7-8(1) 6(1) 5(2)
3-4(2) 1(1)

Leto objave

< Vsi
2009(44)
> Januar(3) > Februar(4) > Marec(2) > April(6) > Maj(1) > Junij(3) > Julij(5) > Avgust(6) > September(4) > Oktober(2) > November(3) > December(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQR SŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov