O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 60)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Plačilo za delo, ki ni bilo opravljeno na dogovorjen način

dr. Damjan Možina, 17.12.2009

Obligacije

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 49-50/2009Leta 2002 je investitor zbiral ponudbe za krovsko-kleparska dela. V ponudbi je bila med drugimi deli tudi odstranitev obstoječe kritine - salonitk z vsebnostjo azbesta. Ponudbe so bile cenovno približno primerljive, razen ene, ki je bila za približno desetino višja od povprečja drugih. Od ponudnika ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Vrednost socialnih omrežij

Jure Mikuž, 17.12.2009

Ostalo

Jure Mikuž, Pravna praksa, 49-50/2009V novem tisočletju, ko prehajamo iz industrijske dobe v dobo znanja, smo priča strukturnim gospodarskim premikom. Industrijske panoge, vezane na izdelke z manj dodane vrednosti, se selijo v države tretjega sveta, saj se zaradi draginje v razvitem svetu delovna sila draži in zato razvite države niso ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Primer Nekrep - lekcija za zdravnike in pravnike

dr. Špelca Mežnar, 17.12.2009

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Špelca Mežnar, Pravna praksa, 49-50/2009V javnosti, tako laični kot tudi strokovni, zadnje dni močno odmeva odločitev skupščine Zdravniške zbornice Slovenije v primeru Nekrep. Prispevek ni namenjen prilivanju ognja na že tako razplamtela čustva, ki so se razvnela ob tragični smrti otroka in ob naknadnem prepočasnem odzivu pristojnih organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Kaznivo dejanje razžalitve - neustrezno poimenovanje?

dr. Mitja Muršič, 10.12.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Mitja Muršič, Pravna praksa, 48/2009Ob nedavni polemiki sodelavcev z Inštituta za kriminologijo v tej reviji na temo kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime sem se spomnil svoje že dalj časa trajajoče intuitivne zadržanosti do prvega kaznivega dejanja iz tega poglavja našega Kazenskega zakonika, namreč do razžalitve ("Kdor koga razžal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Je krize res konec?

Jure Mikuž, 26.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 46/2009Nekateri smo očitno nepopravljivi pesimisti. Namesto da bi evforično sprejeli signale, ki prihajajo od Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Mednarodnega denarnega sklada (IMF), Evropske centralne banke (ECB), ameriških Zveznih rezerv (FED) in preostalih institucij, ki preučujejo m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Visoko tveganje visoke bonitete

Peter Merc, 19.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Merc, Pravna praksa, 45/2009Moč informacije, pravilne ali nepravilne, skladno z gospodarskim razvojem in napredkom nasploh eksponentno narašča. Še toliko bolj moč tistih informacij, na podlagi katerih se institucionalni vlagatelji ali pa le posamezniki odločajo za svoje nadaljnje poslovne poteze. Bonitetne agencije imajo s svo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Vpis in izbris v enem zemljiškoknjižnem predlogu

Slađana Mrkonjić, 19.11.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Slađana Mrkonjić, Pravna praksa, 45/2009Ali se lahko vpis in izbris uveljavljata v enem zemljiškoknjižnem predlogu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Tranzicija delavskih domov ali pomen stanovanjskega prava za upravljanje z migrantskimi delavci

dr. Polona Mozetič, 12.11.2009

Delovna razmerja

dr. Polona Mozetič, Pravna praksa, 44/2009Delavski domovi niso postranska stvar za znaten del od približno deset odstotkov aktivnega prebivalstva, kolikor naj bi bil v Sloveniji delež delovne sile iz tretjih držav.1 V stanovanjskopravni ureditvi so delavski domovi od nekdaj umeščeni med stanovanjske stavbe za posebne namene. Mreža delavskih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Izvršilni postopek - nenehen vir vprašanj o pravilni uporabi prava

dr. Jasna Murgel, 5.11.2009

Civilni sodni postopki

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 43/2009V prispevku so predstavljena nekatera vprašanja uporabe oziroma razlaga pravil Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),1 ki so se postavila pri uporabi tega zakona v praksi sodišč in jih je treba zaradi zagotavljanja enotnejše sodne prakse na tem področju še posebej izpostaviti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Pravica do sojenja v razumnem roku

Katarina Zidar-Al-Mutairi, 29.10.2009

Varstvo človekovih pravic

Katarina Zidar-Al-Mutairi, Pravna praksa, 42/2009Glede na številne javne razprave in sprejete državne projekte se zdi, da pomenu pravice do sojenja v razumnem roku, katere številčno kršenje je bistveno pripomoglo k uvrstitvi Slovenije na vrh lestvice držav Sveta Evrope po številu pritožb per capita,1 nihče ne oporeka. Vprašanje ostaja, zakaj v pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Kako vzgojiti generacijo podjetnikov

Jure Mikuž, 29.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 42/2009Divji kapitalizem je mrtev. "Face it" ("sooči se s tem" oziroma "sprijazni se s tem"), bi rekli Američani. Od nekdanjega skupnega družbenega premoženja ni ostalo kaj dosti, še manj pa je ostalo primernih priložnosti, kako na lahek način in s čim manj tveganja priti do nadpovprečno veliko osebnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Zasebnost delavcev in interesi delodajalcev - kje so meje?

Andreja Mrak, 29.10.2009

Kultura in umetnost

Andreja Mrak, Pravna praksa, 42/2009Delodajalci so že od nekdaj od zaposlenih pridobivali njihove osebne podatke in jih obdelovali za različne namene, kot so organiziranje delovnega procesa, varovanje premoženja in ljudi, kontrola kakovosti storitev in izdelkov, izbor kandidatov, prijavljenih na prosto delovno mesto, ter vodenje poslo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Zastaralni rok za terjatev

dr. Jasna Murgel, 16.10.2009

Civilni sodni postopki

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 40-41/2009Kot upravnik zalagamo denar za plačilo računa Elektru Celje za skupno elektriko na stopniščih večstanovanjskih stavb, ne glede na prejeta plačila s strani etažnih lastnikov. Neplačnike nato terjamo sami. Zastaralni rok za te terjatve je pet let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Kako olajšati položaj kandidata v primeru vložitve tožbe zaradi diskriminacije

mag. Barbara Mazovec-Kšela, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Barbara Mazovec-Kšela, Pravna praksa, 38/2009Iskalec1 zaposlitve pogosto meni, da je bil v postopku izbire diskriminiran in da zaradi neke osebne okoliščine ni bil izbran za delo. V takih primerih lahko kandidat v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR)2 vloži tožbo. Pri sestavi take tožbe mora v skladu s šestim odstavkom 6. člena ZDR razp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Dvignite plače, sicer gremo na ceste!

Jure Mikuž, 24.9.2009

Ostalo

Jure Mikuž, Pravna praksa, 37/2009Predstavniki delavskih sindikatov pri meni vedno povzročijo preklop televizijskega kanala, saj zelo težko poslušam njihove populistične nagovore. Spominjajo me na politične skrajneže, ki s pavšalnimi kritikami vlade in nizkimi udarci pridobivajo simpatije tistih, ki so se znašli v težavah. Seveda na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Razkritje človeškega genoma - podlaga za komercialno evgeniko in zlorabo genskih informacij v sodobni družbi?

Nina Mišetić, 10.9.2009

Človekove pravice

Nina Mišetić, Pravna praksa, 35/2009Sodobna družba je na podlagi znanstvenih izsledkov svetovno znanega Projekta človeški genom ter s pomočjo dovršenih tehnoloških zmožnosti na področju humane genetike sposobna držati vajeti evolucije človeškega rodu v svojih rokah. Revolucija, ki se trenutno odvija, ima sicer jasen začetek, nima pa j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Sodstvo s prenatrpanostjo zaporov nima nič

Janko Marinko, 10.9.2009

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Janko Marinko, Pravna praksa, 35/2009Dr. Dragan Petrovec v uvodniku Zapor - poraz (PP, št. 34/2009, str. 3) navaja dve trditvi, za kateri menim, da sta sporni in ki, če bi obveljali, lahko vodita v napačne odločitve, na primer glede temeljnih načel kriminalitetne politike. Prva je že stara: "Š...Ć število zapornikov Šse jeĆ v zadnjih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Pojavne oblike škode in odškodnine v primerih spolne diskriminacije na področju zaposlovanja

mag. Barbara Mazovec-Kšela, 3.9.2009

Delovna razmerja, Obligacije

mag. Barbara Mazovec-Kšela, Pravna praksa, 34/2009V okviru delovnih razmerij je diskriminacija zaradi spola prisotna že od nekdaj, vendar pa dolgo ni bila pravno urejena. Z ustanovitvijo Mednarodne organizacije dela je bil prvič izpostavljen problem neenakopravnosti moških in žensk, sprva pri plačilu, po drugi svetovni vojni pa tudi na drugih podro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Krivec iz Basla

Peter Merc, 3.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nina Kranjec, Peter Merc, Pravna praksa, 34/2009V obliki kapitalskega sporazuma leta 1988 sprejeti prvi ter leta 2004 sprejeti drugi Baselski kapitalski standardi (BIS II) so imeli eno ključno nalogo: upravljanje s tveganji z zagotavljanjem kapitalske ustreznosti bank. Ob nastanku globalne krize se je zlasti pri večjih evropskih in svetovnih bank...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Forenzične preiskave rokopisov in dokumentov

Tatjana Marucelj, 27.8.2009

Civilni sodni postopki

Tatjana Marucelj, Pravna praksa, 33/2009Sodišča pošiljajo izvedencem za forenzične preiskave pisav in dokumentov gradiva, ki niso vedno najustreznejša za preiskavo ter onemogočajo oceno z večjo verjetnostjo glede pisca spornega besedila oziroma podpisa. Zato sem v prispevku zbrala navodila, s pomočjo katerih bodo lahko sodišča izvedencem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Koliko stane slava v Sloveniji?

Jure Mikuž, 27.8.2009

Uprava

Jure Mikuž, Pravna praksa, 33/2009Medtem ko se slovenska vlada ukvarja z reševanjem gospodarskih bolnikov na smrtnih posteljah, namesto da bi skrbela za tiste dele gospodarstva, ki jih je še mogoče rešiti ali narediti močnejše, se v javnih občilih (tudi zaradi dopustniškega razpoloženja) znova in znova pogrevajo zgodbe, ki si v resn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Delo za vse

dr. Jože Mencinger, 20.8.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 31-32/2009univ. dipl. pravnik, dr. ekonomskih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Pred desetletjem je Svetovna banka z znamenito študijo Averting the Old Age Crisis začela razpravo o krizi, ki naj bi jo povzročili upokojenci in ki naj bi jo preprečili s tristebrnim sistemom pokojninskega zavarovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem

Andreja Mrak, 23.7.2009

Kultura in umetnost

Andreja Mrak, Pravna praksa, 29-30/2009Zakon o pacientovih pravicah je zelo pomembna novost, saj z izpolnjevanjem večletnega prizadevanja po enakopravni, primerni, kakovostni in varni zdravstveni oskrbi pravzaprav konkretizira človekove pravice in svoboščine ter razširja vrsto ustavno priznanih pravic. Njihovega pomena se zavemo vsakič, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄28

(Ne)upravičenost tujih državljanov do denacionalizacije

Katarina Zidar-Al-Mutairi, 16.7.2009

Varstvo človekovih pravic

Katarina Zidar-Al-Mutairi, Katarina Zidar-Al-Mutairi, Pravna praksa, 28/2009V zadevi hrvaškega državljana Smiljanića proti Sloveniji je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločilo, da denacionalizacijski zahtevek, ki je bil zavrnjen zaradi neobstoja vzajemnosti, ni pomenil "premoženja" v smislu 1. člena 1. protokola k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Koliko Madoffov si lahko privošči Slovenija

Jure Mikuž, 9.7.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Jure Mikuž, Pravna praksa, 27/2009Po svetu odmeva sodba finančnemu prevarantu Bernardu Madoffu, ki si je v preteklih letih s t. i. Ponzijevo shemo na račun naivnih vlagateljev pridobil enormno bogastvo. Koliko v finančnem svetu, kljub vsem zakonodajnim in elektronskim varovalom, pomeni oseba z imenom in priimkom, nam dobro kaže prav...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(3) 48(1) 46(1) 45(2)
44(1) 43(1) 42(3) 40-41(1)
38(1) 37(1) 35(2) 34(2)
33(2) 31-32(1) 29-30(1) 28(1)
27(1) 24-25(1) 23(1) 22(2)
21(1) 19(3) 18(1) 16-17(3)
15(1) 14(2) 13(3) 12(3)
11(3) 10(1) 9(3) 7-8(1)
6(1) 5(2) 3-4(1) 1(2)

Leto objave

< Vsi
2009(60)
> Januar(3) > Februar(4) > Marec(10) > April(9) > Maj(5) > Junij(4) > Julij(3) > Avgust(3) > September(5) > Oktober(5) > November(5) > December(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov