O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 61)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o kazenskem postopku: Ustavitev postopka za preklic pogojne obsodbe - pritožba

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 18/1998Oškodovanec ima pravico do pritožbe zoper sklep o ustavitvi postopka za preklic pogojne obsodbe. (Sklep Okrožnega sodišča v Celju z dne 20. novembra 1997, opr. št. Ks 217/96 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Celju z dne 27. januarja 1998, opr. št. Kp 6/98). Obrazložitev: Sodišče prve stop...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o kazenskem postopku: Združitev več kazenskih postopkov

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 18/1998V primeru subjektivne koneksitete stvarna pristojnost okrožnega sodišča nastopi šele potem, ko je okrožno sodišče združilo več kazenskih postopkov zoper isto osebo za kazniva dejanja, glede katerih je za nekatera pristojno okrajno, za druga pa okrožno sodišče. Združitev postopka v primeru subjekt...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o kazenskem postopku: Zavrženje tožilčeve zahteve za preiskavo

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 18/1998Preiskovalni sodnik na podlagi tretjega odstavka 76. člena ZKP zavrže zahtevo tožilca (tudi državnega tožilca) za preiskavo, če je nerazumljiva ali če ne obsega vsega, kar je treba, da bi se dala obravnavati, če tožilec v danem roku ne ravna v skladu z zahtevo preiskovalnega sodnika, da zahtevo za p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Odločba o parcelaciji - drugič

Božo Demšar, 17.9.1998

Geodetske službe, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Božo Demšar, Pravna praksa, 18/1998Na članek "Odločba o parcelaciji", objavljenem v prilogi PP št. 9/98, se je odzval g. Tomaž Kocuvan, pred kratkim zaposlen pri geodetski upravi, s člankom v prilogi PP št.14-15/98. V svojem članku sem opozoril na nepravilno uporabo izrazov s področja geodetske službe, predvsem izraza "odločba o parc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Etični izzivi slovenskemu odvetništvu

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 18/1998Pod tem naslovom je v sicer kvalitetnem prispevku "Etični izzivi slovenskemu odvetništvu" v pp, št. 12/98 dr. Konrad Plauštajner med drugim zapisal: "Dan slovenskih odvetnikov v Bovcu bo posvečen le seznanjanju z odvetništvom v Evropi in sosednjih deželah. Zakaj takšna odločitev, vedo samo tisti čla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Pravice do pietete proti pravici do svobodnega izražanja

dr. Mateja Končina-Peternel, 17.9.1998

Človekove pravice

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 18/1998Varstvo osebnostnih pravic na podlagi 157. Člena ZOR Krajevna skupnost je v spomin na sovaščane, ki so umrli na partizanski in domobranski strani ali v koncentracijskih taboriščih v letih od 1941 do 1945, v cerkveni zid vzidala spominsko ploščo. Na to spominsko ploščo je dala napisati imena in pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o kazenskem postopku: Pritožba zoper sklep o ustavitvi preiskave

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 18/1998Oškodovanec ima pravico do pritožbe zoper sklep preiskovalnega sodnika o ustavitvi preiskave. (Pobudo je dalo Okrožno sodišče v Ljubljani) Obrazložitev: Praviloma sodišče preizkuša pravna sredstva zoper sodne odločbe po ustaljenih stopnjah: najprej dovoljenost, nato pravočasnost vložitve in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Poravnalni načini reševanja sporov in komisija za revizijo kazenskih sodb

Jernej Rovšek, 17.9.1998

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 18/1998Združeno kraljestvo Velike Britanije V prvem delu prispevka, na podlagi udeležbe na seminarju za ombudsmane v Londonu, sem prikazal posebnosti ombudsmanskih shem Združenega kraljestva (glej pp, št. 14-15/98). V tem delu pa bom podrobneje predstavil nekaj britanskih institucij, ki smo jih obiskali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Avstrijsko ustavno sodišče v strukturi državne oblasti

Urška Šadl, 17.9.1998

Ustavno sodišče

Urška Šadl, Pravna praksa, 18/1998V torek, 8. septembra, je na Pravni fakulteti v Ljubljani - v zbornični dvorani ljubljanske univerze - predaval dr. Ludwig Adamovich, predsednik avstrijskega ustavnega sodišča. Vsekakor velika počastitev pravne fakultete, kot je povedal profesor Kranjc v uvodnem govoru - le-ta je služil tudi predsta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Odsotnost z dela zaradi bolezni in prenehanje delovnega razmerja za določen čas

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/1998Delavec je sklenil delovno razmerje za določen čas in sicer za čas nadomeščanja delavca, za katerega se predvideva daljša odsotnost z dela (možnost invalidske komisije). Delavec sprejet za določen čas, je med tem časom zbolel (stalež traja že pet mesecev). Postavljajo se naslednja vprašanja: - a...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Disciplinski postopek

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/1998Ali sme direktor v družbi z več kot 50 zaposlenimi voditi disciplinski postopek zoper delavca, ki naj bi storil hujšo kršitev delovnih obveznosti, zaradi katere se po pravilniku o disciplinski in odškodninski odgovornosti lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja? Kakšne so posledice za de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Reintegracija delavca in pogodbena kazen

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Obligacije, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/1998Delodajalec je dolžan izvršiti pravnomočno odločbo sodišča, na podlagi katere je sodišče odločilo tudi o reintegraciji delavca. Sedaj se pojavljata dve vprašanji: - ali lahko družba delavca razporedi na ustrezno drugo delovno mesto, ker ga na delovno mesto, ki ga je opravljal pred prenehanjem de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Odklonitev podpisa nove pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/1998Podjetje je izdalo vsem zaposlenim nove pogodbe o zaposlitvi, v katere so vnešene osnovne bruto plače, hkrati pa so bili usklajeni nazivi delovnih mest, skladno z novo organizacijsko shemo. Ker po mnenju podjetja ne gre za nobene vsebinske popravke, delavcem predhodno niso izdali nobenih sklepov.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Delavski direktor kot član uprave družbe

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/1998Primer iz prakse: Na skupščini d. d., ki zaposluje več kot 500 delavcev, niso bile sprejete spremembe statuta, ki so predvidevale za člana uprave tudi delavskega direktorja. V veljavi tako ostaja stari statut, po katerem ima družba individualno upravo. Kako urediti položaj delavskega direktorj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Dokaz o pravici do gradnje

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Gradbeništvo

, Pravna praksa, 18/1998V postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja je podjetje predložilo kupno pogodbo, ki pa je upravna enota ne šteje kot zadostno dokazilo o pravici graditi na določenem zemljišču. Kaj se šteje kot dokazilo investitorja, da ima pravico graditi na določenem zemljišču ali drugače posegati v prostor?
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Koga se boji država

dr. Dragan Petrovec, 17.9.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 18/1998Pobuda o podaljšanju zaporne kazni na trideset let je že v kratkem veku mlade države doživela reprizo. Medtem ko je prvič šla mimo razmeroma manj opazno, saj se je zanjo ogrevalo le omejeno število poslancev, se zdaj vrača na oder ob ovacijah političnih in celo nekaterih strokovnih sponzorjev. Vz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Priznanje pravice do poklicne rehabilitacije

Branka Wersbacher, 17.9.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Branka Wersbacher, Pravna praksa, 18/1998Delavec je bil v letu 1994 razvrščen v III. kategorijo invalidnosti in mu je bila priznana pravica do razporeditve na drugo ustrezno lažje fizično delo. V letu 1998 je bil delavec ponovno predstavljen invalidski komisiji, ki je ugotovila, da za delo, ki ga je opravljal od leta 1994 dalje, ni več zmo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Problematika subvencij in obveznosti RS na podlagi sporazuma o WTO

Leon Batagelj, 17.9.1998

Obligacije

Leon Batagelj, Pravna praksa, 18/1998Z osamosvojitvijo in prehodom na tržno gospodarstvo je postalo jasno, da si mora Slovenija za spodbuden gospodarski razvoj zagotoviti dostop na tuja tržišča. Za zagotovitev najbolj ugodnega položaja na teh tržiščih je sklenila več mednarodnih trgovinskih sporazumov, ki določajo pogoje in način trgov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Veljavnost zdravniškega spričevala poklicnega voznika

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Cestni promet, Varstvo pri delu

, Pravna praksa, 18/1998164. člen zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 30/98) določa v 4. točki: zdravstveno spričevalo velja dve leti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Pravice delovnih invalidov II. in III. kategorije, katerih delo postane trajno nepotrebno

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 18/1998Delavca delovna invalida II. in III. kategorije invalidnosti sta zaradi operativnih razlogov uvrščena med presežne delavce. Delodajalec je v skladu z določilom 36. d člena ZDR uporabil inštitut čakanja na delo, s pravico do nadomestila v višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, kot ga dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Trajno presežni delavec in sklenitev zakonske zveze

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/1998Delavec je zoper sklep, s katerim je bil opredeljen kot trajno presežni delavec, vložil ugovor, v katerem se je skliceval na določilo 30. d člena zakona o delovnih razmerjih, po katerem kot presežni delavec ne more biti določen delavec, katerega zakonec je prijavljen kot brezposelna oseba na Zavodu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Status neprištevnega storilca v zakonu o kazenskem postopku

Andrej Ferlinc, 17.9.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 18/1998Ob rob predavanju doc. dr. Velinke Grozdanić Predavanje doc. dr. Velinke Grozdanić, ki ga je imela letošnjega marca v Ljubljani s temo, navedeno v naslovu, je vzbudilo precejšnjo pozornost strokovne javnosti. Predavateljica je prikazala namreč nekaj originalnih novih rešitev v hrvaškem zakonu o k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o izvršbi in zavarovanju: Notarski zapis kot izvršilni naslov

Erika Braniselj, 17.9.1998

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

Erika Braniselj, Pravna praksa, 18/1998Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98 - v nadaljevanju: ZIZ) določa v 1. členu, da se določbe tega zakona uporabljajo tudi za prisilno izvršitev notarskega zapisa. 1. Notarski zapis Po določbah zakona o notariatu (Ur. list RS št. 13/94 - v nadaljevanju: ZN) je to notarska listin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o državnem tožilstvu: Kritično razmišljanje ob predlagani noveli

dr. Zvonko Fišer, 17.9.1998

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 18/1998V Poročevalcu Državnega zbora RS, št. 51 z dne 4. avgusta 1998(*1)) je bil objavljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS št. 63/94). Zakon, ki naj bi uredil statusna vprašanja posebne skupine državnih tožilcev, "ki se bo ukvarjala z zadevami organizirane...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Delavsko soupravljanje ni delovno, ampak korporacijsko razmerje

mag. Mato Gostiša, 17.9.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 18/1998V slovenski pravni teoriji je še vedno močno prisotno povsem napačno razumevanje bistva in pravnih značilnosti sistema delavskega soupravljanja, ki se kaže predvsem skozi poenostavljeno enačenje internih participativnih upravljalskih razmerij v podjetju z delovnimi razmerji na trgu dela in posledičn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
18(30) 16-17(31)

Leto objave

< Vsi 1998 September

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G HIJ K L M NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov