O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Posebne operativne metode in sredstva - po odločbi ustavnega sodišča

dr. Zvonko Fišer, 30.4.1998

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 8/1998Ustavno sodišče RS (US) je konec novembra 1997. leta z odločbo z opr. št. U- I-25/95 razveljavilo člene od 150 do 156 zakona o kazenskem postopku (ZKP), to je vse tiste določbe, ki naj bi urejale t. i. operativne metode in sredstva (POMS). Odločba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 5/98 z dne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Nezaupanje do podatkov in dokazov, ki jih priskrbijo policijski organi - vgrajeno v naš pravni sistem?

Andrej Ferlinc, 30.4.1998

Uprava

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 8/1998Področja nezaupanja Že vrsto let praksa kritizira tisti del določbe 83. čl. ZKP, po kateri mora preiskovalni sodnik izločiti vse izjave in obvestila, ki jih je obdolženec dal organom za notranje zadeve. Nekateri opozarjajo na poreklo takšne določbe, češ da izhaja še iz obdobja po brionskem ple...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Družinske pokojnine (I.)

dr. Lev Svetek, 30.4.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 8/1998Primerjava z avstrijskim sistemom Družinska, predvsem vdovska ureditev pokojnin še vedno vzdržuje tako pri nas, kakor tudi v tujih zakonodajah, diskriminacijo med moškimi in ženskimi pretendenti na to varstvo pokojnin. Tako je po našem še vedno veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Izdajanje odločb po 4. členu zakona o gospodarskih družbah

mag. Janko Arah, 30.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 8/1998Znova o nezakonitem delovanju upravnih enot V pp, št. 2/98 sem predstavil svoje razumevanje določbe 6. odstavka 4. člena zakona o gospodarskih družbah. V pp, št. 5/98 je svoj drugačen pogled na isto zakonsko določbo objavila Vanda Zadnik. Z njenimi stališči, ki so sporna in pravno neutemeljena, s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Trajno presežni delavci - potek 6-mesečnega roka

Avtor ni naveden, 30.4.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/1998Delavcu je bil sklep o prenehanju delovnega razmerja kot trajno presežnemu vročen med odsotnostjo z dela zaradi bolezni v juliju 1997. Na sklep se ni pritožil, 6-mesečni odpovedni rok pa mu je začel teči šele, ko se je po zaključku bolniškega staleža v oktobru 1997 vrnil na delo. Delal pa je samo 3 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Poškodbe pri delu zaradi epileptičnega napada

Avtor ni naveden, 30.4.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/1998V podjetju je zaposlenih več delavcev, ki bolujejo za epilepsijo. Tem delavcem, ki so praviloma razvrščeni v III. kategorijo invalidnosti, je v podjetju delo posebej organizirano v skladu z mnenjem Invalidske komisije in Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa o primernosti del za takšne bol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Obseg volil po zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev

Mitja Radoševič, 30.4.1998

Dedovanje

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 8/1998Prispevek Stanislave Rozenstein-Žnidar "Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev" v pp št. 7/98 me je spodbudil, da v okviru te tematike opozorim na še eno, vsaj po mojem mnenju odprto vprašanje. Iz določb 21. člena Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Ur. list RS, št. 70/95, v nadaljevan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

O modelih ravnanja z ljudmi pri nas

Avtor ni naveden, 30.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 8/1998... Nekako od sredine pa do konca osemdesetih let se je povečala pomembnost vodilnih ljudi, ki smo jim še rekli individualni poslovodni organi. Iz njih so se na hitro rojevali menedžerji in prevladala je misel, da jim je treba pomagati. Predvsem izobraževalne organizacije so menile, da nimajo dovolj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Predlog novega zakona o delovnih razmerjih (VIII.)

dr. Drago Mežnar, 30.4.1998

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 8/1998Disciplinska in odškodninska odgovornost, posebno varstvo, uveljavljanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov Disciplinska odgovornost Delavec je dolžan izpolnjevati pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja ter pravila...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Pravica do regresa za letni dopust

Avtor ni naveden, 30.4.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 8/1998Delavka je invalid III. kategorije invalidnosti, letos bo dopolnila 52 let starosti in je na bolniškem staležu od 3. 1. 1990 neprekinjeno. Na bolniškem staležu bo še do pomladi 1999, ko se bo starostno upokojila. Od leta 1990 do sedaj ni izrabila letnega dopusta! Ali delavki pripada regres za let...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Nezdružljivost funkcij v organih družbe

Damjan Belič, 30.4.1998

Delovna razmerja

Damjan Belič, Pravna praksa, 8/1998Ali je lahko delavec, ki ima s strani uprave družbe dano pisno pooblastilo za opravljanje določenih poslovnih dejanj, član nadzornega sveta delniške družbe, glede na določilo 1. odstavka 268 člena ZGD? V vprašanju omenjeni člen zakona o gospodarskih družbah določa nezdružljivost članstva v nadzor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Akt brez soglasja sveta delavcev - kolektivni spor

Avtor ni naveden, 30.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 8/1998Podjetje je sprejelo splošni akt, s katerim določa tudi merila za ocenjevanje delovne uspešnosti, brez sodelovanja s svetom delavcev in ne da bi upoštevalo določilo panožne kolektivne pogodbe, da je treba omenjena merila opredeliti v aktu, ki se sprejema s soglasjem sindikata. Podjetje akta tudi ni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Izčrpanost pravnih sredstev pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

Jadranka Sovdat, 30.4.1998

Človekove pravice

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 8/1998Ob primeru dovoljene pritožbe proti Sloveniji Prvi senat Evropske komisije za človekove pravice Sveta Evrope je 3. decembra 1997 sprejel odločitev o dovoljenosti pritožbe L. M. proti Sloveniji zaradi kršitve pravice iz prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

O upravnem sodstvu (upravnih sodnikih) z drugega vidika

Jadranka Sovdat, 30.4.1998

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 8/1998V pp, št. 7/98 je prof. dr. Mirko Ilešič v članku z naslovom "Nekaj dodatnih misli o pomenu upravnega sodstva" predstavil svoj pogled na nekatera vprašanja upravnega sodstva. Z nekaterimi, zlasti tistimi o pomenu upravnega sodstva, se strinjam. Z vsemi pa ne. Med drugim se profesorju Ilešiču zdi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Urad RS za varstvo potrošnikov

Miloš Likar, 30.4.1998

Trgovina

Miloš Likar, Pravna praksa, 8/1998O dejavnosti urada govori direktorica dr. Vida Čadonič Špelič: "Naš urad deluje v sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Ustanovljen je bil z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev, to je bilo leta 1994.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Društvo za delovno pravo in socialno varnost: Splošni akti v novi delovni zakonodaji

mag. Barbara Kresal, 30.4.1998

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 8/1998Člani Društva za delovno pravo in socialno varnost so 25. februarja letošnji redni občni zbor društva zaključili s strokovnim srečanjem na temo: "Splošni akti v novi delovni zakonodaji". Uvod v razpravo je s krajšim kritično naravnanim uvodnim prispevkom pripravila prof. dr. Polonca Končar, v katere...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Obveznosti z več dolžniki ali upniki - po ODZ in ZOR

dr. Vesna Rijavec, 30.4.1998

Obligacije

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 8/1998Pri založbi Peter Lang iz Frankfurta je leta 1997 izšla monografija avtorice Claudie Rudolf pod naslovom Obveznosti z več dolžniki ali upniki po Občem državljanskem zakoniku in po slovenskem obligacijskem pravu (Schuldner- und Gläubigermerheiten nach dem ABGB und dem slowenischen Obligationenrecht)....
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Izvršba: "tretja dražba"

Dida Volk, 30.4.1998

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 8/1998Kakšne so pravne posledice ustavitve izvršbe v primeru, da nepremičnine, ki je predmet izvršbe, ni bilo mogoče prodati na prvem naroku v nadaljevanem postopku niti za dve tretjini ugotovljene vrednosti? Ali je mogoče po ustavitvi postopka predlagati izvršbo ponovno na isti nepremičnini za isto te...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Konfiskacija premoženja in izvrševanje konfiskacije

Avtor ni naveden, 30.4.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 8/1998Določba 28. člena Zakona o konfiskaciji premoženja in izvrševanju konfiskacije (Ur. l. DFJ, št. 40/45) ni bila v skladu s splošnimi pravnimi načeli, ki so jih v času njene uveljavitve priznavali civilizirani narodi, niti s tedanjimi ustavnimi načeli, kolikor je omogočala, da so bile na njeni podlagi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Priznanje ob Dnevu Pravne fakultete v Ljubljani

Avtor ni naveden, 30.4.1998

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 8/1998Za odlično diplomsko nalogo: - Gregor Hrvatin za nalogo: "Načela pariške konvencije nekoč in danes" - mentor: prof. dr. Marko Ilešič, - Blaž Ivanc za nalogo: "Načelo pravne države" - mentor: mag. Miro Cerar, - Nataša Pipan za nalogo: "Paralelni uvozi v pravu intelektualne lastnine" - mentor: prof...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Dan PF v Ljubljani: Praznik slovenskega prava

Avtor ni naveden, 30.4.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/1998Tudi letošnjo 88. obletnico delovanja so na Pravni fakulteti v Ljubljani - 15. aprila - svečano proslavili. Ob navzočnosti predsednika republike Milana Kučana, ljubljanskega rektorja dr. Jožeta Mencingerja in zbora profesorjev in študentov ter drugih gostov je dekan dr. Janez Kranjc podelil tradicio...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

O predlogu odvetnikov za spremembo zakona o notariatu

Avtor ni naveden, 30.4.1998

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 8/1998V prilogi pp, št. 7/98 je bil objavljen članek avtorja Emila Mozetiča, z naslovom: "Notariat - predlog za spremembo zakonodaje." Članek sledi medijski kampanji, ki naj bi javnost prepričala o potrebi sprememb Zakona o notariatu na osnovi predloga, kot ga je pripravila posebna komisija v okviru Od...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

< Vsi
1998(22)
> April(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

A B CĆČDĐEF GHIJK L M NOPQR S ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov