O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih: Starševski dopust

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 24.12.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 25/1998Predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora št. 52/98. Zakon naj bi nadomestil veljavni zakon o družinskih prejemkih (Uradni list št. 65/93, 71/94, 73/95) in določbe predpisov o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na odsotnost z dela zaradi rojs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Državna pokojnina

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 10.12.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 24/1998Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju V predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Poročevalec državnega zbora, št.54/98) je v delu zakona, ki je naslovljen "Starostna pokojnina" (členi 35 do 54), poleg pravice do starostne pokojnine, ki ima naravo dajatve iz za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

XXXIV. letno srečanje ELSA

David Boroje, 10.12.1998

Ostalo

David Boroje, Pravna praksa, 24/1998Rim 30.10 -7.11.1998 ICM (International Council Meeting) v prijetno toplem jesenskem Rimu je bilo že 34. srečanje delegacij nacionalnih predsedstev ELSA. Prisotnih je bilo prek 300 predstavnikov ELSA, sorodnih organizacij (ILSA) in združenj s področja prava (ELS). Slovenijo je predstavljala deleg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Preoblikovanje d.d. v d.o.o.

Damjan Belič, 10.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 24/1998Družba se želi preoblikovati iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, za kar so tudi podani razlogi. Eden ob obstoječih družbenikov je medtem umrl. Zapuščinski postopek se je zavlekel. Ali lahko družba izpelje preoblikovanje, ne da bi čakali na pravnomočnost sklepa o dedovanju? Za pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Nagrada članom nadzornih svetov družb

dr. Borut Bratina, 26.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 23/1998Kakšna je pravna narava nagrade (sejnine ...) članom nadzornih svetov v družbah? Ali je potrebno skleniti kakšno pogodbo? Se opravljeno delo lahko honorira kot intelektualna storitev? Člani nadzornega sveta so v posebnem korporacijskopravnem razmerju z družbo in s prevzemom funkcije članstva v na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Spremembe števila članov upravne družbe

Damjan Belič, 26.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 23/1998Statut delniške družbe določa, da ima uprava osem članov, katerih mandat traja pet let. Sedanji upravi mandat poteče konec leta 1999. Zaradi sprememb v organizaciji družbe bo skupščini družbe predlagano, da se število članov zmanjša. Postavlja pa se vprašanje vpliva take spremembe na mandat sedanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

(Ne)zrela hruška

Gorazd Bohte, 26.11.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Gorazd Bohte, Pravna praksa, 23/1998Profesor dr. Jože Mencinger je nekoč dejal, da bo Slovenija v Evropsko unijo padla kot zrela hruška. EU se mu zdi neizbežno dejstvo, od katerega pa ne bomo imeli nobenih koristi. S profesorjem Mencingerjem se v marsičem strinjam, tudi glede EU, teza o zreli hruški pa se mi zdi vprašljiva, kot tudi t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

1. konferenca: Ravnanje z ljudmi pri delu

mag. Daniela Brečko, 12.11.1998

Delovna razmerja

mag. Daniela Brečko, Pravna praksa, 22/1998Delodajalci so si že od nekdaj želeli vedeti, kako ravnati z zaposlenimi, da bodo le ti uspešnejši. Še nedavno pa so njihova razmišljanja potekala predvsem v smeri zakoreninjene in tradicionalne prakse, ki je poudarjala le pomen selekcije. S pospešenim gospodarskim razvojem in odpiranjem Slovenije v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Uveljavljanje zahtevkov na podlagi 2. odstavka 72. člena

mag. Nina Betetto, 12.11.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 22/1998Zakon o denacionalizaciji: Drugi odstavek 72. člena Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS 27/91-I - 65/98, v nadaljevanju ZDEN) izključuje odškodninske zahtevke iz naslova nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja ter iz naslova vzdrževanja nepremičnin v času od podržavljenja do dnev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Pravna sredstva v civilnem postopku

mag. Nina Betetto, 15.10.1998

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 20/1998Primerjalnopravni prikaz Civilna študijska komisija Mednarodnega sodniškega združenja, katerega član je tudi Slovensko sodniško društvo, je na svojem 41. letnem kongresu od 5. do 10. septembra 1998 na Portugalskem obravnavala vprašanja pritožbenih postopkov. V ta namen je 18 držav izdelalo pisna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Pravnikov odnos do sedanjosti

dr. Andrej Berden, 15.10.1998

Pravoznanstvo

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 20/1998Istega dne kot bo izšel ta uvodnik se bodo v Portorožu pričeli letošnji Dnevi slovenskih pravnikov. Na eni osrednjih tem bo obravnavan pravnikov odnos do polpretekle zgodovine. Lepo in prav, le da naj ne bi razpravljalci ob tem pozabili na današnji čas in položaj prava ter vlogo pravnika v sedanjem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Odstopi članov nadzornega sveta družbe in nadomestne volitve

dr. Borut Bratina, 15.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 20/1998V poslovniku o delu nadzornega sveta je zapisano: "Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev." V statutu družbe je zapisano: "Nadzorni svet šteje 6 članov. Dva člana sta predstavnika delavcev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

STEP - korak v svet prava

David Boroje, 1.10.1998

Študenti

David Boroje, Pravna praksa, 19/1998Evropsko združenje študentov prava - ELSA povezuje prek 25.000 članov v 41 državah širom Evrope. Njeno delovanje temelji na idejah mednarodnega sodelovanja, izobraževanja in razvoja pravne zavesti študentov prava in mladih pravnikov. Skladno s temi vizijami so se oblikovala tudi področja njenega del...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Zakon o izvršbi in zavarovanju: Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank

Erika Braniselj, 1.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Erika Braniselj, Pravna praksa, 19/1998Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98) - v nadaljevanju: ZIZ, določa v 240. členu, da se kot sredstva za zavarovanja smejo dovoliti samo: - zastavna pravica na nepremičnini, - zastavna pravica na premičnini, - zastavna pravica na podlagi sporazuma strank, - predhodne odredbe, - z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Problematika subvencij in obveznosti RS na podlagi sporazuma o WTO

Leon Batagelj, 17.9.1998

Obligacije

Leon Batagelj, Pravna praksa, 18/1998Z osamosvojitvijo in prehodom na tržno gospodarstvo je postalo jasno, da si mora Slovenija za spodbuden gospodarski razvoj zagotoviti dostop na tuja tržišča. Za zagotovitev najbolj ugodnega položaja na teh tržiščih je sklenila več mednarodnih trgovinskih sporazumov, ki določajo pogoje in način trgov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o izvršbi in zavarovanju: Notarski zapis kot izvršilni naslov

Erika Braniselj, 17.9.1998

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

Erika Braniselj, Pravna praksa, 18/1998Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98 - v nadaljevanju: ZIZ) določa v 1. členu, da se določbe tega zakona uporabljajo tudi za prisilno izvršitev notarskega zapisa. 1. Notarski zapis Po določbah zakona o notariatu (Ur. list RS št. 13/94 - v nadaljevanju: ZN) je to notarska listin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Nataša Belopavlovič, 17.9.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 18/1998Najpomembnejše predlagane nove rešitve Vlada RS je na svoji zadnji, predpočitniški seji obravnavala in sprejela predlog novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter ga posredovala v prvo obravnavo Državnemu zboru (predlog je objavljen v Poročevalcu DZ, št. 54/98).
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Spregled pravne osebnosti

Marko Brus, 3.9.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marko Brus, Pravna praksa, 16-17/1998Spregled pravne osebnosti je družbenopravna tema, za katero vlada v Sloveniji veliko zanimanje. Po pravici: ZGD velja komaj pet let, in to je prekratko obdobje, da bi se novosprejeto družbeno pravo lahko temeljito preučilo. Problemov, ki jih navrže 6. člen ZGD, pa je še veliko več. V dejanskem st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Priprava vzgojnega dela v vrtcih: Obveznost sodelovanja pomočnika vzgojitelja z vzgojiteljem

Mojca Baloh-Urbančič, 23.7.1998

Predšolska vzgoja, Delovna razmerja

Mojca Baloh-Urbančič, Pravna praksa, 14-15/1998... v luči 43. člena ZDR Ali obveznost sodelovanja pomočnika vzgojitelja z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela, določeno v drugem odstavku 41. člena zakona o vrtcih,(*1) lahko razumemo kot možnost, da se delo pomočnika vzgojitelja organizira v skladu z drugim odstav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Ustanovitev hipoteke na nepremičnini, dani v leasing

dr. Andrej Berden, 23.7.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 14-15/1998Ali je mogoče za finančno organizacijo, ki stoji za leasing podjetjem in ga financira, na predmetu leasinga, nepremičnini, ustanoviti hipoteko v korist omenjene finančne organizacije? Leasing podjetja običajno oziroma praviloma niso finančno dovolj močna, da bi lahko prenesla breme leasinga, kot ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Italija: Pravice tujcev na nepremičninah

dr. Andrej Berden, 9.7.1998

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 13/1998Pričujoči zapis o nakupih tujcev na nepremičninah v Italiji bo na kar se da strnjen način prikazal stanje teh pravic v danes veljavni zakonodaji. Recipročnost ali vzajemnost Najprej je treba obravnavati pojem recipročnosti ali vzajemnosti, kot ga določa 16. člen splošnih določil Civilnega zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Odločba o stikih in njena izvršba

dr. Andrej Berden, 9.7.1998

Civilni sodni postopki

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 13/1998V upravni enoti, oddelku za občo upravo, ki je zadolžen med drugim tudi za upravne izvršbe s področja centra za socialno delo, ugotavljajo: v primeru, če roditelj, ki mu je bil otrok dodeljen ali ki že od vsega začetka ne živi skupaj z drugim roditeljem, ne izvršuje prostovoljno obveznosti, določene...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Varstvo manjšinskih delničarjev

dr. Borut Bratina, 9.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 13/1998V založbi Gospodarskega vestnika je izšla knjiga avtorice mag. Darje Senčur, ki je pomembno obogatila slovensko strokovno literaturo na področju prava družb. Prav letos se izteka prvo desetletje od ponovnega normiranja gospodarskih družb v našem pravnem sistemu in z veseljem lahko ugotavljamo, da se...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

Odškodninska odgovornost organov d.d. in d.o.o. (IV)

Marko Brus, 26.6.1998

Obligacije

Marko Brus, Pravna praksa, 12/1998Ureditev slovenske družbe z omejeno odgovornostjo (čll. 406 nn ZGD), se je na splošnem v veliki meri zgledovala po ureditvi nemškega GmbHG. Družba z omejeno odgovornostjo ima tako v enem kot v drugem pravnem redu po zakonu le po dva organa, poslovodja in skupščino družbenikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

Vezanost odločitev skupščine odvisne družbe na soglasje nadzornega sveta obvladujoče družbe

dr. Rado Bohinc, 26.6.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 12/1998Zastavlja se vprašanje, ali je skladna z zakonsko zasnovo razmerij med upravo in nadzornim svetom ter razmerij med obvladujočo in odvisno družbo statutarna ureditev, po kateri so odločitve skupščine odvisne družbe vezane na poprejšnje soglasje nadzornega sveta obvladujoče družbe. Pravna analiza m...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(1) 24(3) 23(3) 22(2)
20(3) 19(2) 18(3) 16-17(1)
14-15(2) 13(3) 12(4) 11(4)
10(2) 9(1) 8(1) 7(4)
5(4) 4(1) 3(3) 2(2)
1(3)

Leto objave

< Vsi
1998(52)
> Januar(3) > Februar(5) > Marec(5) > April(5) > Maj(3) > Junij(8) > Julij(5) > September(4) > Oktober(5) > November(5) > December(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov