O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Slovenisti(ka) in pravo: nekaj resnic in zmot, predvsem pa novoletnih želja

mag. Tina Verovnik, 22.12.2005

Obligacije

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 49-50/2005Pravniki in jezikoslovci slovenisti? Strokovnjaki dveh zelo različnih, a v nečem vendarle prekrivnih področij. V jeziku, seveda. Slednjim je jezik predmet raziskave, poznati morajo njegovo zgodovino in sodobno podobo, obvladati morajo njegovo razčlenjenost in stilne možnosti, včasih špekulirajo o nj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Zamudne obresti za občasne denarne dajatve

dr. Luigi Varanelli, 8.12.2005

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 47/2005Ali lahko upnik mesečno zaračunava zakonske zamudne obresti za nepravočasna plačila, kadar v skladu z določili občinskega odloka zaračunava porabnikom vodo v obliki mesečnih akontacij? Enkrat letno upnik na podlagi odčitka na vodomeru opravi obračun dejansko porabljene vode. Odgovor na vprašanje pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Evropska skupina za odškodninsko pravo1

dr. Milan Viršek, 1.12.2005

Obligacije

dr. Milan Viršek, Pravna praksa, 46/2005I. del.: SPLOŠNA NAČELA 1. naslov: Temeljno pravilo poglavje 1: Temeljno pravilo člen 1:101 – Temeljno pravilo Oseba mora povrniti škodo nekoga drugega, če se ji ta škoda lahko pripiše na temelju zakona. (1) Škoda se pripiše zlasti tisti osebi, a) katere krivdno vedenje jo je povzročilo; ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Priznanje za razvoj mediacije

Irena Vovk, 24.11.2005

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 44-45/2005V organizaciji nizozemskega Inštituta za mediacije je bila 15. novembra v Apeldoomu enodnevna konferenca o prednostih reševanja gospodarskih sporov z mediacijo. Na konferenci, ki se je zaključila s podelitvijo priznanj, je predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Aleš Zalar prevzel posebno priznan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Finančna reorganizacija v prisilni poravnavi – pretrganje zastaranja

dr. Luigi Varanelli, 10.11.2005

Civilni sodni postopki

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 42/2005Prisilna poravnava v družbi je bila uvedena 1. 7. 2002, pravnomočna pa je postala 22. 11. 2002. Poplačilo obveznosti do navadnih upnikov je družba dolžna izvršiti v treh letih od pravnomočnosti. Družba je v letu 2004 želela predčasno poplačati upnike, zato je vsem upnikom (prijavljenim in neprijavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Simulacija pogodbe – komentar 50. člena obligacijskega zakonika

dr. Luigi Varanelli, 10.11.2005

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 42/2005Veliki biolog, znanstvenik in filozof Jacques Monod je v svojem klasičnem delu Le hazard et la nécessité zapisal, da imajo človeški možgani resnično edinstveno lastnost, ki jim omogoča razvoj in uporabo funkcije simuliranja. Človek je bitje, ki ima za razliko od večine živali sposobnost predstavljan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Leta 2010 brez zaostankov

Irena Vovk, 27.10.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 41/2005Minister za pravosodje dr. Lovro Šturm je 19. oktobra obiskal Okrajno sodišče v Ljubljani. S predsednico sodišča Vesno Pavlič Pivk sta se pogovarjala o težavah sodišča, med katere sodijo odprava sodnih zaostankov, prostorska in kadrovska problematika, reševanje prekrškovnih zadev in denacionalizacij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Avtorstvo in nedoslednost pri navajanju vira

mag. Simon Vindiš, 22.9.2005

Intelektualna lastnina

mag. Simon Vindiš, Pravna praksa, 37/2005V PP, št. 35-36/2005 (str. 19), je bil objavljen prispevek mag. Bećira Kečanovića Cena sprevržene ideje o policijski avtonomiji. V njem je avtor med vzroki za pripravo svojega prispevka navedel aktualnost vsebine mojega prispevka z naslovom Razmerje med ministrstvom in organom v sestavi, objavljeneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄33

Izvršba na plačo in druge stalne prejemke

Dida Volk, 1.9.2005

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Dida Volk, Pravna praksa, 33/2005Vprašanje se nanaša na omejitev izvršbe na plačo in stalne prejemke, v povezavi z vzpostavljenim vrstnim redom sklepov, ob upoštevanju, da se ne poplačujejo zgolj (sodni) sklepi o izvršbi. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) opredeljuje prejemke, na katere je mogoče seči z izvršbo1: - na plačo,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄34

Spremembe in dopolnitve notarske tarife

Irena Vovk, 9.8.2005

Odvetništvo in notariat

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2005Ministrstvo za pravosodje je 26. avgusta 2005 Notarski zbornici Slovenije (NZS) poslalo končno besedilo predloga sprememb in dopolnitev notarske tarife z dne 11. julija 2005, ki je bilo rezultat večmesečnega usklajevanja (od 6. maja). Besedilo vključuje nekatere pomembne predloge NZS, kot denimo gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Odškodninska odgovornost zaradi kršitve pravil o konkurenci

dr. Luigi Varanelli, 21.7.2005

Obligacije, Varstvo konkurence, cene

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 28/2005O aktualnosti vprašanj, povezanih s povrnitvijo škode zaradi kršitve pravil o konkurenci v slovenskem pravnem prostoru ne gre izgubljati besed. Slovenska sodišča že dlje časa obravnavajo tovrstne zahtevke in mediji pogostokrat poročajo o različnih kršitvah protimonopolne zakonodaje. Kljub aktualnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

JAVNO-ZASEBNO: Sodniki ? talci zdravnikov

Irena Vovk, 23.6.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/2005»Kot je razvidno iz sodne statistike za leto 2004, smo slovenski sodniki spet povečali storilnost in rešili več zadev, kot smo jih prejeli. Vendar to ne bo šlo v nedogled, saj imamo tudi sodniki meje in bi se to lahko poznalo pri kakovosti sojenja,« je 15. junija na tiskovni konferenci Slovenskega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

SODIŠČE ES: Priprava stališč RS za postopke pred Sodiščem ES

Irena Vovk, 16.6.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2005»Slovenija se bo morala soočiti, da se oz. se bodo pred mednarodnimi sodišči, denimo Sodiščem Evropskih skupnosti, Sodiščem za človekove pravice, Sodiščem za pomorsko pravo v Hamburgu, Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu, pojavljali primeri, kjer so ali utegnejo biti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI: Napotitev delavcev na delo

Matija Vidmar, 9.6.2005

Sodišča

Matija Vidmar, Pravna praksa, 23/2005C-265/03, Komisija ES proti Zvezni republiki Nemčiji Sodišče ES je v zadevi Komisija ES proti Zvezni republiki Nemčiji (C-341/02) 14. aprila 2005 ugotovilo, da Nemčija s tem, ko ni priznala dopolnil in dodatkov, ki spreminjajo razmerja med storitvijo delavca in protidajatvijo (zlasti dodatki za u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

Dolžnikov gospodarski kriminal

Luigi Varanelli, 26.5.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Luigi Varanelli, Pravna praksa, 21-22/20051. Decoctor, ergo fraudator * STEČAJI, KI POMENIJO KAZNIVO DEJANJE 2. Kazniva dejanja stečaja v slovenskem kazenskopravnem sistemu ? stečaj kot sredstvo izigravanja in oškodovanja upnikov 3. Lažni stečaj 4. Povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjenjem 5. Pomembnost vloge stečajnega up...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

DEDNO PRAVO: Odgovornost dediča za zapustnikove dolgove

Saša Blatešič, 26.5.2005

Dedovanje

Saša Blatešič, Pravna praksa, 21-22/2005Po zapustniku je prišlo do uvedbe dedovanja. Dedovala sta zapustnikov polbrat in zapustnikova mati vsak do ene polovice. Predmet dedovanja je lastninska pravica na nepremičnini (zemljišče in stavba). V dveh letih po pravnomočnosti sklepa o dedovanju sta se oglasila upnika ? zavarovalnici, ki terjata...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Več notarjev

Irena Vovk, 19.5.2005

Odvetništvo in notariat

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2005Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 13. maja sta dr. Lovro Šturm in Robert Marolt predstavila predlog povečanja števila notarskih mest ? iz sedanjih 68 se bo povečalo na 138 mest. Povečanje notarskih mest, s katerim želi ministrstvo za pravosodje doseči večjo dostopnost notarskih sto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Notarska tarifa

Irena Vovk, 12.5.2005

Odvetništvo in notariat

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2005Ministrstvo za pravosodje je na podlagi tretjega odstavka 107. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 23/05 ? UPB1) Notarski zbornici Slovenije dalo predlog o spremembah in dopolnitvah notarske tarife.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

PRAVOSODJE: Nekonsistentna zakonodaja

Irena Vovk, 1.4.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2005Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 18. marca sta dr. Lovro Šturm in Robert Marolt predstavila oceno stanja na področju pravosodja (vlada se je na seji 17. marca seznanila s stanjem na posameznih ministrstvih). »Ministrstvo sem prevzel v solidnem stanju, z delom zaposlenih sem zadovolje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

SODSTVO: Reševanje sporov z mediacijami

Irena Vovk, 17.3.2005

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2005Okrožno sodišče v Ljubljani izvaja tri programe sodnemu postopku pridruženega alternativnega reševanja sporov z mediacijami, in sicer mediacijo v pravdnih zadevah (od konca leta 2001), v družinskih sporih (od junija 2002) in v gospodarskih sporih (od maja 2003). Rezultate so predstavili na tiskovni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Izdaja plačilnega naloga na kraju prekrška in odločbe o prekršku po hitrem postopku

Rafael Viltužnik, 10.3.2005

Civilni sodni postopki, Prekrški

Rafael Viltužnik, Pravna praksa, 8/20051. Ali mora imeti policist, ki izda plačilni nalog na kraju prekrška, opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po zakonu o prekrških in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje? Če je ta preizkus znanja obvezen, kakšna so pravna sredstva, če izda plačilni nalog policist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Potek kazenskih postopkov

Irena Vovk, 10.3.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2005Raziskava Analiza poteka in trajanja kazenskih postopkov v RS razbija vrsto mitov, ki pri nas veljajo za kazensko pravosodje, v splošni in tudi v strokovni javnosti. Raziskovalci so pregledali skoraj 800 kazenskih spisov (ki so se pravnomočno končali do junija 2002) z 42 (od 44) okrajnih sodišč in v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

SODSTVO: Dva presežnika: pripad in rešene zadeve

Irena Vovk, 10.3.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2005Na tiskovni konferenci Okrožnega sodišča v Ljubljani 23. februarja so predsednik sodišča Aleš Zalar, vodja gospodarskega oddelka Darja Novak Krajšek in vodja kazenskega oddelka in podpredsednik sodišča Marjan Pogačnik predstavili letno poročilo sodišča, predloge za izboljšanje učinkovitosti, anomali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

PRAVOSODNO MINISTRSTVO: Za večjo pravno varnost

Irena Vovk, 24.2.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 7/2005Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 18. februarja je dr. Lovro Šturm predstavil deset programskih ciljev ministrstva za leto 2005 (zagotavljanje večje pravne varnosti, pospeševanje konkurenčnosti RS, izvrševanje funkcij pravne in socialne države, spremljanje izvajanja sodnih postopkov o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

OBLIGACIJSKA RAZMERJA: Ara - zavarovanje v prometu z nepremičninami

Renato Vrenčur, 24.2.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 7/2005V praksi se je med obligacijskopravnimi instrumenti zavarovanja nepremičninske transakcije uveljavila predvsem ara. Ara je velikokrat v pogodbeni listini formulirana nejasno, kar lahko povzroči, da dogovor o ari sploh ne bo dogovor o ari, ampak avans. Pogosto se meša tudi ara ter ara kot odstopnina....
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(1) 47(1) 46(1) 44-45(1)
42(2) 41(1) 37(1) 34(1)
33(1) 28(1) 25(1) 24(1)
23(1) 21-22(2) 20(1) 19(1)
12(1) 9(1) 8(3) 7(2)
5(1) 4(1) 3(2) 2(1)
1(2)

Leto objave

< Vsi
2005(32)
> Januar(5) > Februar(4) > Marec(4) > April(1) > Maj(4) > Junij(3) > Julij(1) > Avgust(1) > September(2) > Oktober(1) > November(3) > December(3)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov