O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Bernik proti Mladini

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 8.12.2005

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 47/2005Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo dne 23. 11. 2005 I CP 2131/2005 spremenilo sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 10. 1. 2005 P 1753/2004 – III tako, da je ugotovilo obstoj odškodninske odgovornosti tožene stranke tednika Mladina proti tožniku dr. Jožetu Berniku za njegove duševne bolečine, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Kaznivo dejanje neplačevanja preživnine

Zvjezdan Radonjič, 14.10.2005

Zakonska zveza in družinska razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Zvjezdan Radonjič, Pravna praksa, 39-40/2005Člen 203 kazenskega zakonika (KZ) se glasi: »(1) Kdor ne daje preživnine za osebo, ki jo je po zakonu dolžan preživljati in za katero je višina njegove preživninske obveznosti določena z izvršilnim naslovom, čeprav bi to zmogel, se kaznuje z zaporom do enega leta. (2) Če je zaradi dejanja iz prejšnj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Predlog evropske uredbe o opominjevalnem postopku

dr. Marko Brus, 14.10.2005

Civilni sodni postopki

dr. Marko Brus, Pravna praksa, 39-40/2005Evropska komisija je že leta 2004 objavila Predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta za uvedbo evropskega opominjevalnega postopka.1 Že precej pred tem, in sicer 20. decembra 2002, je bila objavljena Zelena knjiga2 o opominjevalnem postopku in ukrepih za preprostejšo in hitrejšo ureditev sporov ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

E-vročanje v upravnem postopku

Matjaž Remic, 6.10.2005

Upravni postopek in upravne takse, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Matjaž Remic, Pravna praksa, 38/2005V PP 28/2005 je Marijan Štriker v članku E-vročanje po ZUP že obravnaval aktualno temo elektronskega vročanja v upravnem postopku. Vendar se omenjeni avtor kljub naslovu članka ni omejil le na institut vročanja, kot bi lahko sklepali, pač pa je prikazal celotno elektronsko poslovanje v upravnem post...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Bolečine po Petku

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 22.9.2005

Sodišča, Javno obveščanje

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 37/2005Po vsem, kar se je napisanega in povedanega v zadnjih letih nanašalo na pravne zadeve, še zlasti sodne postopke, je sicer težko izbirati najnižjo točko tega dela novinarstva, vendar bi dvakratni Jurčičev nagrajenec (nagrada za posebne novinarske dosežke!?) Jože Možina na nacionalni televiziji tisteg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine kot tožba

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 15.9.2005

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 35-36/2005Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine po zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je institut, ki ga upniki v želji, da pridejo čim hitreje do poplačila svojih terjatev, v praksi zelo pogosto uporabljajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄31-32

Znamka ugleda in njen obseg varstva

mag. Martina Repas, 25.8.2005

Intelektualna lastnina

mag. Martina Repas, Pravna praksa, 31-32/2005Nov zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)1 je po vzoru direktive ES o harmonizaciji prava znamk2 v slovensko pravo industrijske lastnine uvedel novo vrsto znamke - znamko ugleda,3 ki sicer spominja na slovečo znamko4 iz časa veljave starega zakona o industrijski lastnini. V praksi se postavlja vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄34

Dokazno breme

dr. Vesna Rijavec, 9.8.2005

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 34/2005Monografija z naslovom Teret Dokazivanja (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2003, 437 strani) dr. Alana Uzelaca, izrednega profesorja za civilno procesno pravo na PF Univerze v Zagrebu, ki temelji na njegovi doktorski disertaciji, obravnava dokazno breme z zgodovinskega, pozitivnega in primerjal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Odgovornost za škodo JLA

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 28.7.2005

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 29-30/2005Pred slovenskimi sodišči so še vedno nerešeni primeri posameznikov, ki so škodo utrpeli zaradi ravnanja vojske nekdanje države SFRJ – Jugoslovanske ljudske armade (JLA). Gre bodisi za t. i. nabornike, torej osebe na služenju vojaškega roka, bodisi za kakšne druge posameznike (zaposlene ali pa zgolj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Notarski fiduciarni posli

mag. Alenka Ratnik, 28.7.2005

Odvetništvo in notariat, Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Alenka Ratnik, Pravna praksa, 29-30/2005Poslovno življenje in praksa terjata fleksibilnost pravnih razmerij. Nekateri instituti zavarovanja izpolnitve pogodbenih obveznosti, kot denimo zastavna pravica, ustanovitev zemljiškega dolga ali pa prenos lastninske pravice v zavarovanje, so že zakonsko izrecno opredeljeni. Pri notarskih skrbniški...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Športna arbitraža

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 14.7.2005

Civilni sodni postopki, Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 27/2005Med 14. in 16. junijem je v francoskem Divonnu potekal bienalni seminar arbitrov Športne arbitraže (Court of Arbitration for Sport / Tribunal Arbitral du Sport – CAS/TAS). Tik pred seminarjem je Mednarodni svet športne arbitraža (International Council of CAS – ICAS) na predlog njene članice odvetnic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Izobraževanje sodnikov kot temelj njihove neodvisnosti

Janja Roblek, 23.6.2005

Sodišča

Janja Roblek, Pravna praksa, 25/2005Sodnik je pri opravljanju sodniške funkcije vezan le na ustavo in zakone (125. člen Ustave RS in 3. člen zakona o sodiščih). S poklicnega stališča mora vsak sodnik delovati v skladu s položajem nosilca državne oblasti in na način, ki se pričakuje od najbolj odgovornih državljanov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

OBLIGACIJSKA RAZMERJA: Zamudne obresti med kapitulacijo in razumom

Blaž Radujko, 16.6.2005

Obligacije

Blaž Radujko, Pravna praksa, 24/2005V zadnjem času lahko beremo najrazličnejše strokovne prispevke(*1), v katerih vsak od avtorjev nekoliko po svoje tolmači vprašanje načina izračunavanja zakonskih zamudnih obresti za obdobje med 5. avgustom 1995, ko je začel veljati Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrest...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

PRAVO ŠPORTA: Odbojka na mivki pred sodiščem

Vesna Bergant-Rakočević, 9.6.2005

Sodišča

Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 23/2005Misel na ta simpatični šport bi morala biti v hladnih dneh prejšnje zime, ko se je spor začel, še posebej prijetna, verjetno pa bo koga »pogrelo« še danes. Da sem takole javno razgrnila primer, sem seveda morala počakati na pravnomočnost(*1), zaradi česar je zadeva za širšo javnost izgubila aktualno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

DEDNO PRAVO: XIII. Kongres evropskih ustavnih sodišč

Ciril Ribičič, 26.5.2005

Ustavno sodišče, Dedovanje

Ciril Ribičič, Pravna praksa, 21-22/2005V Nikoziji je bil od 15. do 19. maja XIII. kongres evropskih ustavnih sodišč, ki se ga je udeležila tudi slovenska delegacija ? dr. Janez Čebulj, dr. Dragica Wedam Luki}, dr. Ciril Ribičič in Jadranka Sovdat. Na tokratnem kongresu so predsedniki in sodniki ustavnih sodišč razpravljali o omejevanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI: Zadeva Simutenkov

Vesna Bergant-Rakočević, 26.5.2005

Sodišča

Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 21-22/2005C-265/03, Igor Simutenkov proti Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Espagnola de Fútbol Pred kratkim je Sodišče Evropskih skupnosti izreklo sodbo v »zadevi Simutenkov« (C-265/03), ki ima na zunaj sicer športno obeležje, v sebi pa skriva mnogo več. Za nas ima posebno dodano vrednost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

Zavest o lastni nevrednosti

Vesna Bergant-Rakočević, 21.4.2005

Sodišča

Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 16/2005(ali še en prispevek k infamiranju sodniškega poklica) Pred kratkim mi je prijatelj podaril CD Ježkovih Balad o koščku kruha. Eden najlepših opusov slovenskega songa in šansona res zbuja občudovanje. Ta stara šola, ta šlif! O tempora, o mores! Ježek ima s pravom kar nekaj skupnega. Sin znameni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

OBLIGACIJSKA RAZMERJA: Še o zamudnih obrestih

Tomaž Alič, 14.4.2005

Obligacije

Tomaž Alič, Pravna praksa, 14-15/2005V prilogi PP, št. 9/05 sta bila objavljena dva prispevka o obrestnem obrestovanju. Če je mogoče na nek način pritrditi argumentaciji mag. Janeza Tekavca(*1), potem trditve Boštjana Rejca(*2) temeljijo na povsem očitno napačni predpostavki, da so določila 375. člena OZ o prepovedi obrestnih obresti, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Prepoved anatocizma

Boštjan Rejc, 17.3.2005

Obligacije

Boštjan Rejc, Pravna praksa, 9/2005Obligacijski zakonik ločuje med pogodbenimi in zamudnimi obrestmi. Način izračuna obresti je prepuščen pogodbenim strankam. Določila 375. člena obligacijskega zakonika ne prepovedujejo uporabe obrestnoobrestnega računa pri obračunu obresti. Zakonik zgolj določa, da od ene vrste obresti načeloma ne m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Overitve upravnih postopkov

Matjaž Remic, 3.2.2005

Upravni postopek in upravne takse

Matjaž Remic, Pravna praksa, 4/2005V PP, št. 3/2005 je objavljen prispevek Poceni overitve ne bodo poceni notarja Darka Jeršeta o upravnih overitvah, v katerem je izhajal iz javno znanih dejstev, s katerimi je takrat še ministrstvo za notranje zadeve (zdaj ministrstvo za javno upravo) utemeljevalo ponovno uvedbo instituta upravnih ov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

ZDSS – 1

Ivan Robnik, 20.1.2005

Sodišča

Ivan Robnik, Pravna praksa, 2/2005Reforma postopka v delovnih in socialnih sporih je poleg nove ureditve obravnave prekrškov druga pomembna procesna reforma, v katero vstopamo z letom 2005. Ni tako radikalna. Na organizacijskem področju lahko o reformi govorimo le pogojno, če upoštevamo tudi pristojnost in sestavo delovnih in social...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
47(1) 39-40(2) 38(1) 37(1)
35-36(1) 34(1) 31-32(1) 29-30(2)
27(1) 25(1) 24(1) 23(1)
21-22(2) 16(1) 14-15(1) 9(1)
4(1) 2(1)

Leto objave

< Vsi
2005(21)
> Januar(1) > Februar(1) > Marec(1) > April(2) > Maj(2) > Junij(3) > Julij(3) > Avgust(2) > September(2) > Oktober(3) > December(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQR SŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov