O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Zloraba prava - 'inkasantstvo' in 'malo prekrškarstvo'

Andraž Teršek, 27.1.2005

Uprava, Prekrški

Andraž Teršek, Pravna praksa, 3/2005Postavljam tezo o obstoju vse več ustavnopravno relevantnih dejstev, ki dokazujejo, da slovenska policija naloge, povezane z varnostjo v cestnem prometu in z varnostjo udeležencev v cestnem prometu, izvaja na način, ki iz sfere »politične (policy) primernosti« očitno stopa na področje »(ustavno)prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

IZVRŠBA: Upravljanje večstanovanjskih stavb

Irena Vovk, 27.1.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2005Pred kratkim je izšla knjiga Upravljanje večstanovanjskih stavb (s prilogami) izpod peresa Stevana Janevskega. Knjiga je nastala na podlagi izkušenj s svetovanjem na Zavodu za varstvo potrošnikov. Zasnovana je kot strokovno delo, ki pa vendarle na dovolj poljuden, sistematičen in pregleden način ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

VRHOVNO SODIŠČE RS: Strožja odgovornost pravnikov

Andrej Berden, 27.1.2005

Sodišča

Andrej Berden, Pravna praksa, 3/2005V PP, št. 2/05 smo objavili pojasnilo Vrhovnega sodišča RS na nekatera pisanja v medijih ob sprejemu odločitve » v zadevi Rupar« s sodbo VS RS, št. I Ips 242/04 z dne 14. decembra 2004. Sodba je težko razumljiva strokovnjaku, kaj šele laiku. V oko skoči, da »Župan R., ki ni pravnik (po poklicu je el...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

IZVRŠBA: Upravna izplačilna prepoved - dolžnosti dolžnikovega dolžnika

Dida Volk, 27.1.2005

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 3/2005Zakon o izvršbi in zavarovanju v poglavju o izvršbi na denarno terjatev in v delu, kjer posebej ureja izvršbo na plačo in druge stalne prejemke, predvideva tudi izplačilno prepoved z dolžnikovo privolitvijo -- upravno izplačilno prepoved(*1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Uporaba procesnih pravic strank v upravnem postopku na drugi stopnji

Erik Kerševan, 27.1.2005

Upravni postopek in upravne takse

Erik Kerševan, Pravna praksa, 3/2005Ureditev upravnega postopka izhaja iz temeljnih vrednot, ki jih v posamezni državni ureditvi priznavajo najvišji pravni akti. Na prvem mestu je seveda ustava, ki zagotavlja zakonitost delovanja uprave, enako obravnavanje vseh strank, sorazmernost ukrepanja pri nalaganju obveznosti itd. Med navedenim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Stavbna pravica – predmet, odsvojitev, podaljšanje, delitev

Matjaž Tratnik, 27.1.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 3/2005Stavbna pravica je eden izmed novih pravnih institutov, ki jih je v naše pravo vnesel Stvarnopravni zakonik (SPZ - Ur. l. RS, št. 87/02), ki je začel veljati 1. januarja 2003. Novi institut je zelo hitro pričela uporabljati tudi naša sodna praksa. Kot vse zakonske ureditve tudi ureditev stavbne prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Poceni overitve ne bodo poceni

Darko Jerše, 27.1.2005

Upravni postopek in upravne takse

Darko Jerše, Pravna praksa, 3/2005O noveli ZUP-C, ki ponovno uvaja upravne overitve, poroča PP, št. 1/05 v dveh zapisih. Mag. Davorin Ivančič navaja, da se »z uvedbo te novosti skrajšujejo številni postopki, pri katerih organ potrebuje overjene listine«, in v nadaljevanju, da »bodo upravne overitve bistveno cenejše od notarskih« ter...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Prenehanje sodniške funkcije zaradi neizpolnjevanja pogojev – ZP-1

Avtor ni naveden, 27.1.2005

Sodišča, Prekrški

, Pravna praksa, 3/2005Začasna odredba US RS, št. U-I-19/05 z dne 13. 1. 2004 - Izvrševanje šestega odstavka 217. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03 in 86/04) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

KAZENSKI POSTOPEK: Dnevnice za javne uslužbence

Avtor ni naveden, 20.1.2005

Uprava, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 2/2005Za zaposlene v državnih organih določa pogoje za pridobitev dnevnice in višino dnevnic Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP -- Ur. l. RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01). Po veljavnem ugotovitvenem sklepu za določitev višine dnevnic za službena potovanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

ZDSS – 1

Ivan Robnik, 20.1.2005

Sodišča

Ivan Robnik, Pravna praksa, 2/2005Reforma postopka v delovnih in socialnih sporih je poleg nove ureditve obravnave prekrškov druga pomembna procesna reforma, v katero vstopamo z letom 2005. Ni tako radikalna. Na organizacijskem področju lahko o reformi govorimo le pogojno, če upoštevamo tudi pristojnost in sestavo delovnih in social...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

MEDNARODNI FORUM: Proporcionalni model kaznovanja

Jernej Juren, 20.1.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jernej Juren, Pravna praksa, 2/2005V okviru mednarodnega foruma ljubljanske PF je 9. decembra predaval prof. dr. Andrew von Hirsch z Inštituta za kriminologijo Univerze v Cambridgu. Osredotočil se je na teorijo proporcionalnega kaznovanja, saj je bil udeležen pri njenem razvoju. Proporcionalni model kaznovanja, ki ga včasih imenujejo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Zaključen četrti razpis za ad hoc sodnika

Janja Bedrač, 20.1.2005

Sodišča

Janja Bedrač, Pravna praksa, 2/2005Ministrstvo za pravosodje je prejelo kandidaturo za ad hoc sodnika za varovanje osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu EU -- prijavil se je le prof. dr. Rajko Pirnat, prodekan za študijske zadeve in redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Razpis za ad hoc sodnika za varovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Izvršba

dr. Marko Novak, 20.1.2005

Civilni sodni postopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 2/2005V pravu pojmujemo izvršbo na splošno kot eksekucijo oziroma prisilno izvršitev sodnih in upravnih odločb ter drugih izvršilnih naslovov. (Pravno) izvršbo navadno delimo na sodno in upravno izvršbo. Tu nas zanima predvsem sodna izvršba, ki jo nadalje delimo na izvršbo v ožjem smislu, ki ima za cilj r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

O ZP-1

Minka Alagič, 20.1.2005

Prekrški

Minka Alagič, Pravna praksa, 2/2005Društvo pravnikov v Mariboru je že prvi četrtek v novem letu povabilo člane na tradicionalno mesečno srečanje. Predavala je mag. Liljana Selinšek, ki nas je popeljala med novosti in tudi sporna vprašanja zakona o prekrških, ki je začel veljati s 1. januarjem 2005 in ki je v javnosti ter tudi med nam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

DOKTORSKA DIZERTACIJA: Predhodno odločanje po 234. členu PES

Aleš Galič, 20.1.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Aleš Galič, Pravna praksa, 2/2005Na ljubljanski pravni fakulteti je pred kratkim doktorsko disertacijo z naslovom Predhodno odločanje po 234. členu PES uspešno obranil (zdaj torej že dr.) Luigi Varanelli. Mentor pa je bil prof. dr. Peter Grilc. Postopki predhodnega odločanja oziroma sistem, po katerem nacionalna sodišča smejo oz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

STVARNO PRAVO: Določitev solastniškega deleža na skupnih delih

Matjaž Tratnik, 20.1.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 2/2005Etažno lastnino urejata SPZ in SZ-1. Slednjega je mogoče glede etažne lastnine na stanovanjskih prostorih šteti za posebni predpis.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

SODSTVO: Pojasnilo v zadevi Rupar

Avtor ni naveden, 20.1.2005

Sodišča

, Pravna praksa, 2/2005Sodba VS RS, št. I Ips 242/04 z dne 14. decembra 2004 V današnji demokratični družbi je vloga svobodnega tiska nepogrešljiva. Ideja, da morajo biti družbene zadeve transparentne, je stara toliko kot demokracija sama. Po svoji vsebini je demokracija nadzor nad izvršno, zakonodajno in sodno oblastj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

SODSTVO: K večji učinkovitosti sodišč

Oliver Kljajić, 20.1.2005

Sodišča

Oliver Kljajić, Pravna praksa, 2/2005Na Okrožnem sodišču v Kopru se od začetka leta 2004 izvaja mednarodni projekt MATRA Doseganje večje učinkovitosti z reformo poslovanja in vodenja slovenskih sodišč. Cilj projekta je predvsem izboljšanje učinkovitosti poslovanja in upravljanja Okrožnega sodišča v Kopru ter glede na to, da je to pilot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

DELO V EU:Pravnik lingvist na Sodišču ES

Marko Prijatelj, 20.1.2005

Sodišča

Marko Prijatelj, Pravna praksa, 2/2005Že kakšno leto — kot uradniki pa od 1. maja 2004 — se na Sodišču ES v Luksemburgu s prevajanjem sodb, sklepnih predlogov in drugih pravnih aktov bojuje zagreta in mlada skupina slovenskih pravnikov lingvistov. Delo je pomembnejše in veliko bolj pestro, kot se povprečnemu pravniku zdi na prvi pogled....
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

O noveli ZUP-C

Tilen Mihelič, 20.1.2005

Upravni postopek in upravne takse

Tilen Mihelič, Pravna praksa, 2/2005Strokovni del novembrskega srečanja članov Pravniškega društva Ljubljana je bilo v znamenju sprememb zakona o splošnem upravnem postopku, ki so z novim letom stopile v veljavo. Novelo ZUP-C je natančno obrazložil dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

IZVRŽBA: Prisilna poravnava in izvršba

Dida Volk, 20.1.2005

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 2/2005Ob začetku postopka prisilne poravnave se nemalokrat izkaže, da je dolžnikov račun blokiran(*1) s sklepi o izvršbi, ki dolžniku onemogočajo normalno poslovanje. Dolžnik sme od vložitve predloga za začetek postopka prisilne poravnave dalje opravljati tekoče posle v zvezi z opravljanjem dejavnosti in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

KAZENSKI POSTOPEK: Restorativna pravičnost in položaj žrtve v kazenskem pravu

Damijan Florjančič, 20.1.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 2/2005Na 47. letnem zasedanju Mednarodnega sodniškega združenja, ki je bilo od 31. oktobra do 4. novembra 2004 v Valle de Bravo v Mehiki je tretja, kazenska sekcija obravnavala tematiko t. i. restorativne pravičnosti (restorative justice) ter v povezavi s tem položaj žrtve v kazenskem pravu. Čeprav bi se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

OKROGLA MIZA: O evropskem pravu, o prenovi pravnega študija, o pospešenem pravdnem postopku, o sodni

Irena Vovk, 13.1.2005

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2005Pred dobrimi štirimi leti je na spletnih straneh pravnega in poslovnega informacijskega sistema Ius-Info prvič tekla anketa, s katero so obiskovalci izbirali deset najvplivnejših slovenskih pravnikov leta 2000. Zdaj pa bi lahko že z gotovostjo napisali, da je izbor postal tradicionalen. V novembr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

DRŽAVNI TOŽILCI: Volilna pravica za državnotožilski svet

Hinko Jenull, 13.1.2005

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/2005Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-UPB1, Ur. l. RS, št. 14/03) določa, da državnotožilski svet (DTS) sestavlja sedem članov. Po položaju sta člana generalni državni tožilec in njegov namestnik, enega člana pa imenuje minister za pravosodje izmed vodij okrožnih državnih tožilcev. Preostale štiri člane s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

KAZENSKO PRAVO: Storitev kaznivega dejanja po 311. členu KZ v tujini (III.)

Ivan Bele, 13.1.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Ivan Bele, Pravna praksa, 1/2005Pred zadnjo novelo kazenskega zakonika se je pojavilo vprašanje, ali se sme inkriminacija prepovedi prehajanja meje ali ozemlja države iz 311. člena KZ uporabiti, tudi če je bilo kaznivo dejanje povzročeno v tujini, tako da je storilec povzročal prepovedano posledico na meji med tujima državama.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
3(8) 2(14) 1(11)

Leto objave

< Vsi 2005 Januar

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G HI J K LM N OP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov