O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

PARAGRAF: Posameznik proti javnosti

Alenka Leskovic, 26.5.2005

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Odvetništvo in notariat

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 21-22/2005Za slovenske pravniške kroge je letošnji maj nadvse vznemirljiv mesec. Komaj se kažejo obrisi prvih potez delovanja nove generalne državne tožilke, že je v polno udaril pravosodni minister z uresničevanjem predvolilne obljube, da bodo morali notarji za veliko manj denarja veliko več delati. Želimo m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

Sodišče ES: trije primeri, povezani z RS

Avtor ni naveden, 26.5.2005

Sodišča

, Pravna praksa, 21-22/2005Sodišče Evropskih skupnosti v Luksemburgu je v prvem letu članstva Slovenije v EU obravnavalo tri primere, v katerih naša država nastopa ali kot toženka ali pa je predmet tožbe. 1. Najbolj zapleteno in dolgotrajno (postopki naj bi trajali dve leti) bo razsojanje primera med dvema institucijama ? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

KNJIGE: Pravo EU pred slovenskimi sodišči

Dunja Jadek-Pensa, 26.5.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Dunja Jadek-Pensa, Pravna praksa, 21-22/2005Pravo EU pred slovenskimi sodišči, avtorji dr. Bedanna Bapuly, dr. Rajko Knez in Andrej Kmecl, GV Založba, Ljubljana, 2005, 100 strani. Knjiga je vsestransko dobrodošla dopolnitev slovenske literature s področja prava Evropske skupnosti, ki prihaja na naše delovne mize ob pravem času. Pričujoče d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

MEDNARODNO SODSTVO: Mednarodno sodišče tudi za Rdeče Kmere

Kristina Božič, 26.5.2005

Sodišča

Kristina Božič, Pravna praksa, 21-22/2005Po ustanovitvi posebnega sodišča za Sierra Leone, ki je nastalo s sporazumom med Združenimi narodi in Sierra Leonejem leta 2002, je sedaj začel delovati nov podoben »hibrid«: izredno sodišče znotraj kamboškega sodnega sistema za hudodelstva, izvršena v času Demokratične Kampučije. Soglasje glede ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

Dispozitivnost

dr. Marko Novak, 26.5.2005

Obligacije

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 21-22/2005Načelo dispozitivnosti je eno izmed glavnih načel civilnega prava. Najprej velja to načelo v materialnem, predvsem obligacijskem pravu. Dispozitivno pravno pravilo je namreč tisto pravno pravilo, ki dopušča, da pravni subjekti njegovo dispozicijo zamenjajo z novo, lastno dispozicijo, ki mora biti ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

Dolžnikov gospodarski kriminal

Luigi Varanelli, 26.5.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Luigi Varanelli, Pravna praksa, 21-22/20051. Decoctor, ergo fraudator * STEČAJI, KI POMENIJO KAZNIVO DEJANJE 2. Kazniva dejanja stečaja v slovenskem kazenskopravnem sistemu ? stečaj kot sredstvo izigravanja in oškodovanja upnikov 3. Lažni stečaj 4. Povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjenjem 5. Pomembnost vloge stečajnega up...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

NOTARIAT: Potrebujemo pravo reformo

Nevenka Kovačič, 26.5.2005

Odvetništvo in notariat

Nevenka Kovačič, Pravna praksa, 21-22/2005Po desetih letih delovanja notariata (notarji praznujemo 1. junija 2005) je potrebna njegova objektivna ocena vseh zainteresiranih strani. Iz dozdajšnjega načina dela ministrstva za pravosodje pa moč razbrati le željo po ponižanju notarjev s populističnimi akcijami, ne pa prizadevanj po učinkovitem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

EVROPSKO PROCESNO PRAVO: Evropski izvršilni nalog

Špela Štebal, 26.5.2005

Civilni sodni postopki

Špela Štebal, Pravna praksa, 21-22/2005Uredba Evropskega parlamenta in Sveta ES, št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo za nesporne zahtevke(*1) (uredba o evropskem izvršilnem nalogu) je začela veljati 21. januarja 2005, pri čemer se večina določb začne uporabljati 21. oktobra 2005. Evropski izvršilni na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

STVARNO PRAVO: Ugovor petitorium absorbet possessorium v posestni pravdi

Ines Najvirt, 26.5.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Ines Najvirt, Pravna praksa, 21-22/2005Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklenilo, da je tožena stranka motila tožnika v posesti njegove bivalne enote (sobe) in ji naložilo vzpostavitev prejšnjega stanja tako, da se tožniku ponovno omogoči uporabo navedene sobe za prebivanje in prepoved bodočih motilnih dejanj. Višje sodišče...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

DEDNO PRAVO: Odgovornost dediča za zapustnikove dolgove

Saša Blatešič, 26.5.2005

Dedovanje

Saša Blatešič, Pravna praksa, 21-22/2005Po zapustniku je prišlo do uvedbe dedovanja. Dedovala sta zapustnikov polbrat in zapustnikova mati vsak do ene polovice. Predmet dedovanja je lastninska pravica na nepremičnini (zemljišče in stavba). V dveh letih po pravnomočnosti sklepa o dedovanju sta se oglasila upnika ? zavarovalnici, ki terjata...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

TOŽILSTVO: Tožilci in sodobna kriminalistika

Gorazd Meško, 26.5.2005

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Gorazd Meško, Pravna praksa, 21-22/2005Trendi sodobnih družb kažejo, da bo lahko uspešen tisti, ki se bo nenehno izpopolnjeval in izobraževal, še zlasti pa ta ugotovitev velja za področje kriminalistike. Kot poseben problem pri usposabljanju in izpopolnjevanju tožilcev se kaže dilema, kako naj pri tem sodelujejo praktiki, univerzitetni u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI: Zadeva Simutenkov

Vesna Bergant-Rakočević, 26.5.2005

Sodišča

Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 21-22/2005C-265/03, Igor Simutenkov proti Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Espagnola de Fútbol Pred kratkim je Sodišče Evropskih skupnosti izreklo sodbo v »zadevi Simutenkov« (C-265/03), ki ima na zunaj sicer športno obeležje, v sebi pa skriva mnogo več. Za nas ima posebno dodano vrednost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

Razlaga pogodbenih določil

Andreja Primec, 26.5.2005

Obligacije

Andreja Primec, Pravna praksa, 21-22/2005I. Pogodba, sklenjena po pravilih o javnem naročanju in enostransko pripravljen s strani naročnika, vsebuje to določilo: »Naročnik bo plačal izvajalcu dobavljeno, montirano, zagnano in v poskusnem obratovanju preizkušeno opremo v 60 dneh po prejemu in potrditvi računa na osnovi opravljene primopr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

SODSTVO: Sodišča obvladujejo pripad in zmanjšujejo zaostanke

Jernej Juren, 26.5.2005

Sodišča

Jernej Juren, Pravna praksa, 21-22/2005Na tiskovni konferenci Vrhovnega sodišča RS 17. maja je predsednik sodišča France Testen s sodelavci predstavil poročilo o delu Vrhovnega sodišča v letu 2004, glavne projekte, ki jih vodi sodišče, in podal oceno stanja sodne veje oblasti v Sloveniji. France Testen je poudaril, da se premalo upošt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

DEDNO PRAVO: XIII. Kongres evropskih ustavnih sodišč

Ciril Ribičič, 26.5.2005

Ustavno sodišče, Dedovanje

Ciril Ribičič, Pravna praksa, 21-22/2005V Nikoziji je bil od 15. do 19. maja XIII. kongres evropskih ustavnih sodišč, ki se ga je udeležila tudi slovenska delegacija ? dr. Janez Čebulj, dr. Dragica Wedam Luki}, dr. Ciril Ribičič in Jadranka Sovdat. Na tokratnem kongresu so predsedniki in sodniki ustavnih sodišč razpravljali o omejevanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

ODŠKODNINE: Odškodnine žrtvam naklepnih (nasilnih) dejanj v EU

Gordana Zalaznik, 19.5.2005

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Gordana Zalaznik, Pravna praksa, 20/2005Državljani članic EU vsakodnevno v času svojega dela, študija ali obiska znotraj območja EU izvršujejo pravico do prostega gibanja. Zato je eden od ciljev, ki so si ga zadale države članice (države), zagotovitev območja varnosti. Kljub temu lahko pride do kršitve te pravice in so posamezniki v držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

ODŠKODNINSKO PRAVO-ODMEVI: Kakšna zdravniška odgovornost?

Andrej Pitako, 19.5.2005

Obligacije, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Andrej Pitako, Pravna praksa, 20/2005Mag. Viktor Planinšec se v PP št. 4 z dne 3. februarja 2005 v svojem prispevku nenadoma zavzema za objektivno zdravniško odgovornost. To preseneča, saj je isti avtor še dobro leto prej ugotovil, da je »subjektivna, krivdna odgovornost zdravnika pomemben element napake pri zdravljenju«.(*1) Pričujoči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

PREKRŠKI: Premoženjskopravni zahtevki oškodovancev - načelo ekonomičnosti

Zlatka Srdoč-Majer, 19.5.2005

Obligacije, Prekrški

Zlatka Srdoč-Majer, Pravna praksa, 20/2005Zakon o prekrških (ZP-1), ki se je začel uporabljati letos, v praksi omogoča tudi vlaganje premoženjskopravnih zahtevkov oškodovanih oseb. Praksa bo pokazala, ali je ta institut v polni meri uporabljen. ZP-1 v 141. in 142. členu določa institut premoženjskopravnega zahtevka ali adhezijskega postopka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Možnosti tujih državljanov za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na Hrvaškem

Želimir Gržančić, 19.5.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Želimir Gržančić, Pravna praksa, 20/2005Interes tujcev za nakup nepremičnin v Republiki Hrvaški nenehno narašča že od njene osamosvojitve dalje, vrh pa je dosegel v zadnjih nekaj letih. Še zlasti izrazit je interes za nepremičnine na otokih in priobalnem območju. Ustava in zakoni Republike Hrvaške dovoljujejo tujcem, da postanejo lastniki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Več notarjev

Irena Vovk, 19.5.2005

Odvetništvo in notariat

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2005Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 13. maja sta dr. Lovro Šturm in Robert Marolt predstavila predlog povečanja števila notarskih mest ? iz sedanjih 68 se bo povečalo na 138 mest. Povečanje notarskih mest, s katerim želi ministrstvo za pravosodje doseči večjo dostopnost notarskih sto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Pogodba o poslovanju

Sara Pernuš, 19.5.2005

Obligacije

Sara Pernuš, Pravna praksa, 20/2005GV Izobraževanje je 31. marca pripravil seminar o pogodbi o poslovodenju, na katerem sta predavala Klemen Šešok in dr. Šime Ivanjko. Dr. Šime Ivanjko se je posvetil pravnim korporacijskim oblikam pogodbe o poslovodenju ? z vidika sporne dosedanje prakse in legalnih pravnih možnosti, da se del pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Zastavna pravica

dr. Marko Novak, 12.5.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 19/2005Tudi tokrat ostajamo na področju stvarnega prava. Ogledali si bomo angleško pravno izrazoslovje v zvezi z najpomembnejšimi instituti, ki se tičejo zastavne pravice. Za začetek pa bežna pojmovna »osvežitev« znanja. Leksikon Pravo opredeljuje zastavno pravico kot stvarno pravico, na podlagi katere ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Notarska tarifa

Irena Vovk, 12.5.2005

Odvetništvo in notariat

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2005Ministrstvo za pravosodje je na podlagi tretjega odstavka 107. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 23/05 ? UPB1) Notarski zbornici Slovenije dalo predlog o spremembah in dopolnitvah notarske tarife.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

PREKRŠKI: Novi zakon ? nove napake?

Igor Manfreda, 12.5.2005

Obligacije

Igor Manfreda, Pravna praksa, 19/2005Zakon o prekrških (ZP-1, Ur. l. RS, št. 7/03 in 86/04) se v RS uporablja od 1. januarja 2005. Menim, da nekatere rešitve, ki jih ZP-1 prinaša, niso dobre.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

SODSTVO: Neposredna civilna odgovornost sodnikov

Jan Zobec, 12.5.2005

Sodišča

Jan Zobec, Pravna praksa, 19/2005Narava sodniškega dela je pač taka, da sodnik s svojim odločanjem posega v pravice, obveznosti in interese ljudi in pravnih oseb. Logično je, da rezultate njegovega dela (odločbe in ravnanja) marsikdo občuti kot škodo (zlasti v kontradiktornih postopkih, kjer je odločba praviloma vselej neugodna za ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
21-22(15) 20(6) 19(6)

Leto objave

< Vsi 2005 Maj

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K L M N OP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov