O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Notarski fiduciarni posli

mag. Alenka Ratnik, 28.7.2005

Odvetništvo in notariat, Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Alenka Ratnik, Pravna praksa, 29-30/2005Poslovno življenje in praksa terjata fleksibilnost pravnih razmerij. Nekateri instituti zavarovanja izpolnitve pogodbenih obveznosti, kot denimo zastavna pravica, ustanovitev zemljiškega dolga ali pa prenos lastninske pravice v zavarovanje, so že zakonsko izrecno opredeljeni. Pri notarskih skrbniški...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

John G. Roberts nominiran za sodnika Vrhovnega sodišča ZDA

Dean Zagorac, 28.7.2005

Sodišča

Dean Zagorac, Pravna praksa, 29-30/2005Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Inštitut za mediacije

Katarina Krapež, 28.7.2005

Civilni sodni postopki

Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2005V konferenčni dvorani osrednje sodne palače v Ljubljani so 11. junija pravniki izmenjali mnenja o ustanovitvi neodvisnega inštitututa za mediacije. Ta naj bi v prvi vrsti omogočil, da bi zainteresirane stranke rešile spore, ne da bi se morale prej obrniti na sodišče. V dvorani ni bilo strokovnjaka, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Izvršitelj – »upnikova« nočna mora

Miha Šlamberger, 28.7.2005

Obligacije

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 29-30/2005Prispevek je nastal kot odziv na trenutno stanje »učinkovitosti« izvršilnega postopka, upoštevajoč stroške, ki pri tem nastajajo. O tem, da je sedanja ureditev izvršilnega postopka še vedno v korist dolžnika in manj upnika, je bilo prelitega veliko črnila, tako da se te teme raje ne dotikam. Pa vend...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Odgovornost za škodo JLA

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 28.7.2005

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 29-30/2005Pred slovenskimi sodišči so še vedno nerešeni primeri posameznikov, ki so škodo utrpeli zaradi ravnanja vojske nekdanje države SFRJ – Jugoslovanske ljudske armade (JLA). Gre bodisi za t. i. nabornike, torej osebe na služenju vojaškega roka, bodisi za kakšne druge posameznike (zaposlene ali pa zgolj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Slovensko odvetništvo

mag. Bojan Kukec, 28.7.2005

Odvetništvo in notariat

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 29-30/2005Slovensko odvetništvo in celostna podoba odvetnika, mag. Peter Prodanovič, Cerdonis, Slovenj Gradec, 2005, 165 strani. Vodja civilnega oddelka na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu in v preteklosti 19 let odvetnik mag. Peter Prodanovič je izdal zanimivo knjigo Slovensko odvetništvo in celostna pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Občinski predpisi o prekrških

mag. Vesna Juvan-Gotovac, 28.7.2005

Lokalna samouprava, Prekrški

mag. Vesna Juvan-Gotovac, Pravna praksa, 29-30/2005Ustava v 140. členu opredeljuje pristojnost občin. Prvi odstavek določa splošno pristojnost občine v vseh lokalnih zadevah, ki jih lahko občina ureja samostojno in zadevajo samo prebivalce občine, v drugem odstavku pa so določena področja, na katerih občina opravlja naloge. V skladu s prvim odstavko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Posebno sodišče za Sierra Leone na poti k ljudem

Eva Kuhelj, 21.7.2005

Sodišča

Eva Kuhelj, Pravna praksa, 28/2005Sredi Freetowna, glavnega mesta Sierra Leone, le lučaj stran od pločevinastih barak, v katerih živi večina prebivalstva, že več kot tri leta deluje Posebno sodišče za Sierra Leone. Obdano z visokim zidom, bodečo žico in številnimi oboroženimi vojaki, vzbuja mešanico strahu in upanja. To hibridno sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Nujni deleži

mag. Suzana Kraljić, 21.7.2005

Dedovanje

mag. Suzana Kraljić, Pravna praksa, 28/2005- Ali lahko nujni dedič zaradi prikrajšanja nujnega deleža zahteva vrnitev daril le tedaj, če je poklican k dedovanju? Če tega ne zahteva, ali lahko to zahtevajo njegovi dediči kdaj kasneje? - Ali lahko tisti, ki mora darilo vrniti v zapuščinsko maso (če je daril več), izbira, katera darila bo vrni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Odzivi slovenskega kazenskega prava na kibernetski kriminal

mag. Liljana Selinšek, 21.7.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 28/2005Razmah interneta v zadnjem desetletju predstavlja nove izzive tudi za pravo. Med pravne veje, ki se ukvarjajo s tem novodobnim fenomenom, sodi tudi kazensko pravo. Zgodovina izumov, tehničnega, pa tudi socialno-družbenega napredka je hkrati namreč zgodovina zlorab. Vedno se najdejo posamezniki, ki t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

E-vročanje po ZUP

Marijan Štriker, 21.7.2005

Upravni postopek in upravne takse, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Marijan Štriker, Pravna praksa, 28/2005Med novostmi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku1 je tudi uvedba posebnega informacijskega sistema, ki ga imenuje informacijski sistem za sprejemanje, vročanje in obveščanje oziroma upravni informacijski sistem. Delovanje informacijskega sistema, način vložitve vlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Elektronske notarske storitve

mag. Boštjan Kežmah, 21.7.2005

Odvetništvo in notariat, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Boštjan Kežmah, Pravna praksa, 28/2005Pravni vir, ki ureja elektronsko poslovanje je zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP).1 Vlada RS je sprejela še uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje,2 ki določa podrobnejša tehnična merila za e-poslovanje. ZEPEP v 1. členu določa, da zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Odškodninska odgovornost zaradi kršitve pravil o konkurenci

dr. Luigi Varanelli, 21.7.2005

Obligacije, Varstvo konkurence, cene

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 28/2005O aktualnosti vprašanj, povezanih s povrnitvijo škode zaradi kršitve pravil o konkurenci v slovenskem pravnem prostoru ne gre izgubljati besed. Slovenska sodišča že dlje časa obravnavajo tovrstne zahtevke in mediji pogostokrat poročajo o različnih kršitvah protimonopolne zakonodaje. Kljub aktualnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Novela ZDIJZ in varstvo osebnih podatkov

Polona Tepina, 21.7.2005

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Javno obveščanje

Polona Tepina, Pravna praksa, 28/2005Z zanimanjem sem prebrala članek Mitje Podpečana »Novela ZDIJZ in varstvo osebnih podatkov« v PP št. 23/2005. Članek me je spodbudil k razmišljanju, saj nekatere trditve v njem zbujajo dvome in odpirajo nova vprašanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Avtorstvo Renskih nimf

Matej Čujovič, 21.7.2005

Intelektualna lastnina

Matej Čujovič, Pravna praksa, 28/2005Opera je danes prerasla v svetovni pojav, ki razveseljuje različne ljudi vseh kultur. Je edinstvena in razkošna umetniška oblika, ki se razlikuje od ostalih. Sprejeti moramo, da opera ni gledališka igra, ki ji je dodana glasba, ali pa koncert, ki mu je dodana dramska igra. Januarja letos je SNG O...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Mednarodna pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti

Minu A. Gvardjančič, 21.7.2005

Obligacije

, Pravna praksa, 28/2005Prispevek je prirejen in povzet po diplomski nalogi »Mednarodna pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti,« ki jo je avtorica izdelala pod mentorstvom dr. Aleša Galiča in jo na PF Univerze v Ljubljani zagovarjala 30. 3. 2005. Ureditev mednarodne pristojnosti, priznanja in izvršitve sodnih odločb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Obravnava

dr. Marko Novak, 21.7.2005

Upravni postopek in upravne takse, Civilni sodni postopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 28/2005Tudi v pravnem kontekstu je obravnava sila širok pojem. Kot postopkovno dejanje zajema v vsebinskem smislu namreč vse od ugotavljanja dejstev, predstavitve dokazov in argumentov do razprave ter sprejemanje odločitev. Sicer pa se kot specifičen izraz pojavlja domala v vsakem pravno reguliranem postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Sodnice

Hinko Jenull, 21.7.2005

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 28/2005Več kot dve tretjini slovenskih sodnikov so sodnice. Pa ne le danes, tako je že vrsto let, pri čemer se delež sodnic stalno povečuje, sodniki imajo sedaj večino le še na vrhovnem in ustavnem sodišču. Taka podoba sodstva, ki je dolgoročno vnaprej določena s številom vpisanih kolegic na pravnih fak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Objektivna ali subjektivna razlaga pogodb v našem obligacijskem pravu?

dr. Mile Dolenc, 14.7.2005

Obligacije

dr. Mile Dolenc, Pravna praksa, 27/2005Osnovna gradbena elementa vsake pogodbe sta (vsaj dve) izjavi volje oziroma izjavni ravnanji,1 ki se šolsko vzeto kažeta (prikazujeta) kot ponudba in sprejem ponudbe. Nobena izjava kot akt socialne komunikacije ne učinkuje sama po sebi. Za njeno pravno učinkovanje morata biti ponavadi izpolnjena še ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Športna arbitraža

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 14.7.2005

Civilni sodni postopki, Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 27/2005Med 14. in 16. junijem je v francoskem Divonnu potekal bienalni seminar arbitrov Športne arbitraže (Court of Arbitration for Sport / Tribunal Arbitral du Sport – CAS/TAS). Tik pred seminarjem je Mednarodni svet športne arbitraža (International Council of CAS – ICAS) na predlog njene članice odvetnic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Procesnopravne določbe ZP-1 (4.) – dokazni postopek in sodba

Suzana Gril, 14.7.2005

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 27/2005V prvem delu članka (priloga PP, št. 38-39/2004) sem obravnavala splošne določbe ZP-1, postopek pred prekrškovnim organom, v drugem delu (PP, št. 5/2005) sem se dotaknila nekaterih odprtih vprašanj postopka pred prekrškovnim organom, predstavila skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem in nekatere ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Zločin brez kazni

Vlasta Nussdorfer, 14.7.2005

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 27/2005Društvo državnih tožilcev Slovenije je v okviru letnega izobraževanja na občnem zboru, ki je bil na Brdu pri Kranju 2. in 3. junija, udeležencem ponudilo dve predevanji in okroglo mizo. Ker je bil letošnji občni zbor volilni, nam je prinesel tudi novo vodstvo društva. Po dveh mandatih smo se od d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Soglasje volj

dr. Marko Novak, 14.7.2005

Obligacije

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 27/2005Soglasje volj je po našem pravu poleg pravne sposobnosti strank, dovoljenega predmeta pogodbe, veljavne pravne podlage pogodbe (kavze) eden izmed štirih elementov obligacijske pogodbe. Po 15. členu obligacijskega zakonika (OZ) je »pogodba sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Za boljše obvladovanje gospodarske kriminalitete

mag. Bećir Kečanović, 14.7.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 27/2005Inštitut za primerjalno pravo pri PF Univerzi v Ljubljani je 23. maja organiziral seminar o gospodarskem kazenskem pravu. Bistvene poudarke in novosti s tega področja so predstavili Franc Mazi, mag. Mitja Deisinger, dr. Miha Juhart, dr. Vid Jakulin, mag. Igor Lamberger in Drago Kos. V skladu z mo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Ali je fiduciarna cesija res boljši instrument zavarovanja plačil kot zastavitev terjatve?

mag. Andrej Ekart, 7.7.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 26/2005Ko želi dolžnik pridobiti kredit, lahko ponudi v zavarovanje kredita tudi svoje terjatve. Pri tem sta mu na voljo dva pravna instituta: odstop terjatve v zavarovanje (fiduciarna cesija) in zastavitev terjatve. Odstop terjatve v zavarovanje je urejen v 426. členu obligacijskega zakonika1 (OZ), dopoln...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
29-30(7) 28(11) 27(6) 26(3)

Leto objave

< Vsi 2005 Julij

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B CĆČ D ĐE FG HIJ K LMN OPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov