O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Dogodki - Izjave

Irena Vovk, 10.11.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 42/2005od 25. oktobra do 7. novembra Torek, 25. 10. Enotna pravila za potrošniške kredite. Evropska komisija je predstavila popravljen predlog direktive o potrošniških kreditih, pri katerem je upoštevala pripombe EP ob prvem branju predloga. Komisija se tako v novem predlogu direktive osredotoča na potro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

O potrebnih spremembah stečajne zakonodaje

mag. Darja Novak-Krajšek, 10.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Darja Novak-Krajšek, Pravna praksa, 42/2005V PP št. 38/2005 (z dne 6. 10. 2005) je bilo objavljeno mnenje vrhovnega sodnika dr. Mileta Dolenca Izbris gospodarskih družb po določbah ZFPPod, in sicer o predlogu sprememb ZPPSL, ZFPPod in ZPP, ki sem ga podpisana pripravila v imenu gospodarskih sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani in objavila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Simulacija pogodbe – komentar 50. člena obligacijskega zakonika

dr. Luigi Varanelli, 10.11.2005

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 42/2005Veliki biolog, znanstvenik in filozof Jacques Monod je v svojem klasičnem delu Le hazard et la nécessité zapisal, da imajo človeški možgani resnično edinstveno lastnost, ki jim omogoča razvoj in uporabo funkcije simuliranja. Človek je bitje, ki ima za razliko od večine živali sposobnost predstavljan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 10.11.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 42/20051. Uradna prečiščena besedila zakonov: – Zakon o javnih zbiranjih – ZJZ-UPB1 (Ur. l. RS, št. 95/05) – Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja – ZRPJN-UPB3 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Vsebina »Pravna praksa« 042/2005

Avtor ni naveden, 10.11.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 42/20053 UVODNIK dr. Lojze Ude Močno sodstvo je znak civilizacije 6 GOSPODARSKE DRUŽBE dr. Saša Prelič Uveljavljanje ničnosti združitve in delitve po vpisu v sodni register 8 STEČAJNO PRAVO – ODMEVI mag. Darja Novak Krajšek O potrebnih spremembah stečajne zakonodaje 12 LOKALNA SAMOUPR...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Uveljavljanje ničnosti združitve in delitve po vpisu v sodni register

dr. Saša Prelič, 10.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 42/2005Skupna značilnost vseh statusnih preoblikovanj je, da je nastop z zakonom predpisanih pravnih posledic, strnjen v časovni točki vpisa konkretne oblike statusnega preoblikovanja – torej spremembe pravnoorganizacijske oblike, združitve, delitve ali prenosa premoženja – v sodni register. Pri spremembi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Močno sodstvo je znak civilizacije

dr. Lojze Ude, 10.11.2005

Sodišča

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 42/2005Čeprav sem prejemnik priznanja za življenjsko delo in morebiti prav zaradi tega naj velja prva moja misel priznanjem, ki jih podeljuje Zveza društev pravnikov Slovenije. Zavzemam se za to, da se dvigne pomen teh priznanj na še višjo raven, tudi z morebitno dopolnitvijo postopkov za njihovo podeljeva...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Odločbe US

Avtor ni naveden, 10.11.2005

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 42/2005Generalna prepoved poslovanja subjektov Odločba US RS, št. U-I-163/05 z dne 6. 10. 2005 objavljena v Ur. l. RS, št. 97/05 Prvi, četrti, peti in šesti odstavek 28. člena in prvi odstavek 30. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04) so v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Globus

Dean Zagorac, 10.11.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 42/2005Irak: nova ustava sprejeta z veliko večino 25. 10. – Končni rezultati referenduma o novi iraški ustavi so pokazali, da je na referendumu, ki je bil 15. oktobra, kar 79 odstotkov volivcev, ki so glasovali, potrdilo novo ustavo. O zanesljivosti in možnih zlorabah je Carina Perelli, predstavnica Združ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Reforma družinskega prava

dr. Barbara Novak, 10.11.2005

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Barbara Novak, Pravna praksa, 42/20059. sekcija Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) smo doslej trikrat delno novelirali, in sicer v letih 1989, 2001 in 2004. To ni zadostovalo. Praksa in teorija ugotavljata, da so v vseh sestavnih delih ZZZDR pravne praznine in pomanjkljivosti, pa tudi določena neskladnost z novej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Arbitraža in mediacija

Andrej Čotar, 10.11.2005

Civilni sodni postopki

Andrej Čotar, Pravna praksa, 42/200510. sekcija Zagotovo sta arbitraža in mediacija precej aktualni, saj kot alternativi sodni poti vsaka po svoje vznemirjata slovenski pravni prostor. Prva kot primer izvensodnega reševanja sporov, ki v praksi ni nikoli docela zaživel, druga pa kot primer reševanja sporov, ki po statistikah sodeč ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Mednarodna prodajna pogodba – ob 25-letnici Dunajske konvencije

Andrej Čotar, 10.11.2005

Obligacije

Andrej Čotar, Pravna praksa, 42/2005Konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (Dunajska konvencija) je zagotovo ena izmed najkonkretnejših uspešnih oblik poenotenja pravil o mednarodni prodaji blaga. Zaradi izredno obsežnega geografskega obsega veljavnosti konvencije je seveda povsem razumljivo, da konvencija pomeni izre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Odpravnina v primeru odpovedi PZ s ponudbo nove pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, 10.11.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2005V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in hkratne ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi za neustrezno novo delovno mesto ZDR v četrtem odstavku 90. člena določa, da ima delavec pravico do sorazmernega dela odpravnine v višini, ki jo dogovori z delodajalcem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Evropsko civilno procesno pravo

Katarina Krapež, 10.11.2005

Civilni sodni postopki

Katarina Krapež, Pravna praksa, 42/20054. sekcija Kako in do katere mere poenototiti evropsko civilno procesno pravo? Kot je pojasnila vodja sekcije dr. Verica Terstenjak, je poenotenje ključnega pomena za gospodarstvo v EU, saj različni postopki v posameznih državah članicah močno ovirajo sodobno trgovanje. Dolgoročno bi problem rešilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Arbitraža in mediacija

dr. Krešo Puharič, 10.11.2005

Civilni sodni postopki

dr. Krešo Puharič, Pravna praksa, 42/2005Stališča 10. sekcije Treba je sprejeti nov, poseben zakon o arbitražnem postopku, z zakonom pa je treba tudi urediti mediacijo. Zakona, ki naj urejata domačo in mednarodno arbitražo ter mediacijo,  je treba oblikovati skladno z zasnovo in določbami vzorčnih zakonov UNCITRAL o mednarodni trgovinski ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Zakonski opisi kaznivih dejanj, ki vsebujejo pojem »protipravno«

Matjaž Ambrož, 10.11.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 42/2005V nekaterih zakonskih opisih kaznivih dejanj najdemo pojme, kot so denimo »protipravno«, »neupravičeno« in »v nasprotju s pravili mednarodnega prava«. Take pojme zakonodajalec vključi v zakonski opis včasih iz didaktičnih razlogov (posebno napotilo sodniku, naj preveri, ali je bila podana protipravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Mednarodno pravo

mag. Aleksander Čičerov, 10.11.2005

Zunanje zadeve in diplomacija

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 42/2005V knjižni zbirki Mednarodni odnosi Fakultete za družbene vede je v slovenskem prevodu pravkar izšlo delo Mednarodno pravo Benedetta Confortija, rednega profesorja neapeljske univerze Friderika II. Ta ugledni italijanski pravnik, ki je bil tudi sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, je na te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Odpoved PZ s ponudbo nove, neustrezne zaposlitve

mag. Nataša Belopavlovič, 10.11.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2005• Ali presežnemu delavcu, ki ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (PZ) za nedoločen čas za drugo neustrezno delovno mesto, po prenehanju delovnega razmerja gredo pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti? • Ali je treba prvotni sklep o odpovedi PZ in ponudbi n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Delavec invalid in zmožnost za delo na novo ponujenem delovnem mestu

Avtor ni naveden, 10.11.2005

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 42/2005Delavec je invalid III. kategorije. Delodajalec je delavca dolžan obdržati na delu. Ponudil mu je pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto obdelovalca kovin – ključavničarja. ZPIZ je delavca obvestil, da je delovno mesto glede na njegove omejitve ustrezno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Finančna reorganizacija v prisilni poravnavi – pretrganje zastaranja

dr. Luigi Varanelli, 10.11.2005

Civilni sodni postopki

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 42/2005Prisilna poravnava v družbi je bila uvedena 1. 7. 2002, pravnomočna pa je postala 22. 11. 2002. Poplačilo obveznosti do navadnih upnikov je družba dolžna izvršiti v treh letih od pravnomočnosti. Družba je v letu 2004 želela predčasno poplačati upnike, zato je vsem upnikom (prijavljenim in neprijavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

SREČANJA PRAVNIKOV

Avtor ni naveden, 10.11.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 42/2005Med 13. in 15. oktobrom 2005 so se pravniki v Portorožu zbrali že na XXXI. Dnevih slovenskih pravnikov, ki so jih s skupnimi močmi organizirali Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in GV Založba. Pisni prispevki referentov so objavljeni v reviji Podjetje in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Uprava med politiko in stroko

mag. Polona Kovač, 10.11.2005

Uprava

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 42/2005Od 29. septembra do 1. oktobra 2005 je potekalo tradicionalno, že XII. »srečanje ljubiteljev uprave«, kot se je izrazil prof. dr. Gorazd Trpin, vodja ene izmed sekcij, uradno pa strokovna konferenca Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani Dnevi slovenske uprave. Letošnje konference se je udeležilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Mednarodna prodajna pogodba

dr. Vesna Kranjc, 10.11.2005

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 42/2005Stališča 5. sekcije Sekcija pozdravlja odločitev organizatorja, da je na letošnje Dneve slovenskih pravnikov uvrstil tudi sekcijo o mednarodni prodajni pogodbi in njeno ureditev po Dunajski konvenciji. Ob razpravi je bilo ugotovljeno, da slovenska strokovna javnost nedvomno ve za obstoj konvencije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Pravo in birokracija

Jernej Juren, 10.11.2005

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

Jernej Juren, Pravna praksa, 42/200512. sekcija Dr. Gregor Virant, vodja 12. sekcije, si je zastavil vprašanje, kaj lahko pravniki storimo za prijaznejšo upravo. Najprej moramo ponotranjiti načela novega javnega upravljanja (usmerjenost k uporabniku, odprtost, preglednost, učinkovitost itd.), ne da bi pozabili na klasična Webrova nač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Okrogla miza insolvenčni postopki

dr. Šime Ivanjko, 10.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 42/2005V nasprotju s pričakovanji je okrogla miza o insolvenčnih postopkih pritegnila veliko število slušateljev, ki so pokazali interes za odprta vprašanja izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika s poudarkom na ameriških rešitvah, o katerih je spregovoril vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču RS dr. ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 42

Leto objave

< Vsi
2005(30)
> November(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ DĐEFGHI J K L MN OP QRSŠTU V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov