O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Sodniki – kamen spotike?

Teodora Glušič-Terbovc, 22.12.2005

Sodišča

Teodora Glušič-Terbovc, Pravna praksa, 49-50/2005Ob političnih razpravah z zavidljivo medijsko podporo, a ne tudi presenetljivo glede na sodnikom tradicionalno nenaklonjene medijske odzive bi lahko ob površnem preletu aktualnega dogajanja le odmahnili z roko. A vztrajnost in glasnost kritikov sodnikov pritegne, pa tudi nezadržna naglica, hitenje k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Procesnopravne določbe ZP-1 (5) – stroški postopka o prekršku ter redna in izredna pravna sredstva

Suzana Gril, 15.12.2005

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 48/2005V svojih dosedanjih prispevkih na straneh PP o zakonu o prekrških (Ur. l. RS št. 7/03 in drugi – ZP-1) sem pisala o postopku o prekrških pred prekrškovnim organom in pred okrajnim sodiščem vse do izdaje sodbe. V tem prispevku se bom najprej dotaknila vprašanja stroškov postopka, nato pa še postopka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Prisilna poravnava

Primož Gabrič, 1.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Gabrič, Pravna praksa, 46/2005Odločitev sodišča o verjetnosti obstoja prerekane terjatve upnika v postopku prisilne poravnave je z vidika upnika, katerega terjatev je bila prerekana, odločitev, s katero se odloči o njegovi pravici aktivno sodelovati na naroku za prisilno poravnavo in vplivati na uspešnost predlagane prisilne por...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Zavrnitev soglasja sveta delavcev k predlagani odločitvi

dr. Mato Gostiša, 17.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 43/2005Na podlagi 95. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) mora delodajalec predložiti v soglasje  svetu delavcev predloge odločitev o zadevah, ki so v tem členu taksativno navedene, med drugim tudi v zvezi z razpolaganjem s stanovanjskim skladom, počitniškimi zmogljivostmi in drugimi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Enotirni sistem upravljanja in delavsko soupravljanje

dr. Mato Gostiša, 17.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 43/2005Predlog ZGD-11 hkrati z alternativnim uvajanjem enotirnega sistema upravljanja slovenskih družb med drugim neposredno posega tudi na področje ureditve pravic delavcev do sodelovanja v organih teh družb, in sicer tako, da te (v primerjavi z družbami z dvotirnim sistemom upravljanja) ekstremno zožuje,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Socialni dialog in načelo prostovoljnosti – iz drugega zornega kota (2.)

dr. Mato Gostiša, 15.9.2005

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 35-36/2005Naj živi polemika! Argumentirana, seveda. Žal pa iz precej aktivistično zasnovanega odmeva gospe Betke Škerlak (v PP št. 33/2005, str. 15), na moj članek Socialni dialog in načelo prostovoljnosti (v prilogi PP št. 27/2005, str. II), razen nekakšnega avtoričinega apriornega nasprotovanja vključevanju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄33

Odškodninska odgovornost za teroristične napade

Manja Grosek, 1.9.2005

Obligacije

Manja Grosek, Pravna praksa, 33/2005Kljub temu, da so bile posledice terorističnega napada v Londonu 7. julija na prvi pogled mnogo manj obsežne kot po 11. septembru v New Yorku in po 11. marcu v Madridu, je žalovala vsa Velika Britanija. Nekaj dni po napadu se je za 86 odstotkov spremenilo javno mnenje v korist večjih pooblastil poli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄34

Ob predlogu novele ZKP-G: pridržki k pridržanju

Primož Gorkič, 9.8.2005

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Pravna praksa, 34/2005K pisanju me je spodbudila nedavna objava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-G).1 Žal je treba ugotoviti, da bi zakonodajalec s sprejemom predloga sledil zdaj že ustaljeni praksi delnega poseganja v ZKP, h kateremu ga je tudi tokrat prisililo Ustavno sodišče...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Zemljiškoknjižno dovolilo

Romana Gajšek, 28.7.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Romana Gajšek, Pravna praksa, 29-30/2005Prispevek poskuša v strnjeni obliki predstaviti bistvo in pomembnost zemljiškoknjižnega dovolila (z.k. dovolilo) v praksi, izpostaviti najpomembnejše pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, vlogo notarja pri overitvi podpisa na pogodbah, ki vsebujejo prenos lastninske pravice, drugih stvarnih i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Občinski predpisi o prekrških

mag. Vesna Juvan-Gotovac, 28.7.2005

Lokalna samouprava, Prekrški

mag. Vesna Juvan-Gotovac, Pravna praksa, 29-30/2005Ustava v 140. členu opredeljuje pristojnost občin. Prvi odstavek določa splošno pristojnost občine v vseh lokalnih zadevah, ki jih lahko občina ureja samostojno in zadevajo samo prebivalce občine, v drugem odstavku pa so določena področja, na katerih občina opravlja naloge. V skladu s prvim odstavko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Procesnopravne določbe ZP-1 (4.) – dokazni postopek in sodba

Suzana Gril, 14.7.2005

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 27/2005V prvem delu članka (priloga PP, št. 38-39/2004) sem obravnavala splošne določbe ZP-1, postopek pred prekrškovnim organom, v drugem delu (PP, št. 5/2005) sem se dotaknila nekaterih odprtih vprašanj postopka pred prekrškovnim organom, predstavila skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem in nekatere ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Socialni dialog in načelo prostovoljnosti

Mato Gostiša, 14.7.2005

Socialno varstvo in invalidsko zavarovanje

Mato Gostiša, Pravna praksa, 27/2005Vprašanje, kaj v socialnem dialogu dejansko pomeni načelo prostovoljnosti, je v zadnjem času pri nas vse bolj aktualno, in sicer v zvezi s pripravo zakona o kolektivnih pogodbah ter tudi v zvezi z razpravami o prihodnji organiziranosti Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in njeni vlogi v sistemu so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Evropsko nogometno prvenstvo

Blaž Golob, 23.6.2005

Ostalo

Blaž Golob, Pravna praksa, 25/2005Uspešen nastop ljubljanskih pravnikov ? nogometašev na evropskem nogometnem prvenstvu »Eurolawyers 2005« v Saint Maximu na Azurni obali so zaznamovale dve zmagi, dva poraza in neodločen rezultat. V končni razvrstitvi evropskih nogometnih mest je izmed osemnajstih mest oziroma ekip (v njih je brcalo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Možnosti tujih državljanov za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na Hrvaškem

Želimir Gržančić, 19.5.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Želimir Gržančić, Pravna praksa, 20/2005Interes tujcev za nakup nepremičnin v Republiki Hrvaški nenehno narašča že od njene osamosvojitve dalje, vrh pa je dosegel v zadnjih nekaj letih. Še zlasti izrazit je interes za nepremičnine na otokih in priobalnem območju. Ustava in zakoni Republike Hrvaške dovoljujejo tujcem, da postanejo lastniki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Odškodninska odgovornost za kršitve ZPre

Anton Grilc, 12.5.2005

Obligacije

Anton Grilc, Pravna praksa, 19/2005V slovenskem pravnem redu je področjeprevzemov delniških družb sistemsko urejeno šeleod leta 1997, ko je začel veljati Zakon oprevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97 ?ZPre). SprejemZPre je sovpadal z obdobjem zaključka procesalastninskega preoblikovanja podjetij inrazvijanjem sekundarnega trga vrednostnihpa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄13

NOTRANJE POLITIKE IN UKREPI: Notranji trg – (gospodarski) hard core po Pogodbi o Evropski uniji

Peter Grilc, 7.4.2005

Obligacije

Peter Grilc, Pravna praksa, 13/2005Začnimo z oguljeno ponovitvijo izjave Jeana Moneta, da je bila Rimska pogodba, pogodba o konkurenci. Trditev, ki je ob abstraktnem branju pogodbe o ustanovitvi EGS nedvomno resnična, saj zagotovitev neizkrivljene, neomejen konkurence ob odpravi omejitev za prost pretok produkcijskih faktorjev v smis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Javna uslužbenka – določitev plače

Neda Golobič, 1.4.2005

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 12/2005Javni zavod je sprejel novo sistemizacijo delovnih mest, v kateri je za zasedbo delovnega mesta računovodje zahtevana kot pogoj višja ali visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri. Trenutno to delovno mesto zaseda delavka z dokončano srednjo strokovno izobrazbo in tridesetletnimi delovnimi izkušnja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Ocenjevanje uradnikov

Neda Golobič, 17.3.2005

Delovna razmerja

Neda Golobič, Pravna praksa, 9/2005Uradnica je glede na preostalo delovno zmožnost zaposlena s krajšim delovnim časom od polnega. *Ali je v primeru ocenjevanja po zakonu o javnih uslužbencih izenačena z ostalimi zaposlenimi? Po mnenju delodajalca zaradi navedenega statusa ni upravičena do ocene »odlično«.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

PREKRŠKI: Procesnopravne določbe ZP-1 (3.)

Suzana Gril, 17.3.2005

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 9/2005V prvem delu članka (priloga PP, št. 38-39/2004) sem obravnavala splošne določbe ZP-1, postopek pred prekrškovnim organom, torej postopek v zvezi s plačilnim nalogom in t. i. hitri postopek ter postopek v zvezi z zahtevo za sodno varstvo, v drugem delu (PP, št. 5/2005) pa sem se dotaknila nekaterih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Javni uslužbenec - strokovni izpit

Neda Golobič, 10.3.2005

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 8/2005Javni uslužbenec, ki bo do 20. junija 2005 odsoten zaradi nege in varstva otroka, namerava v tem času opraviti državni izpit iz javne uprave. * Ali ga lahko delodajalec med tem, s privolitvijo ali proti njegovi volji, napoti na priprave na strokovni izpit in na sam izpit? * Ali lahko zaradi tega z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

KNJIGE: ZP-1, s komentarjem

Suzana Gril, 24.2.2005

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 7/2005ZP-1 se je kljub težavam začel uporabljati s 1. januarjem 2005, GV Založba pa je v januarju v zbirki Nova slovenska zakonodaja izdala Zakon o prekrških s komentarjem, izpod peresa prof. dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Javna uslužbenka - prenos napredovanj

Neda Golobič, 10.2.2005

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 5/2005Javna uslužbenka, zaposlena v centru za socialno delo, od leta 1995 opravlja dela in naloge vodje pisarne, za katere je v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji zahtevana V. oz. VI. stopnja strokovne izobrazbe. V skladu s pravilnikom o napredovanju delavcev, zaposlenih na področju socialnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

PREKRŠKI: Procesnopravne določbe ZP-1 (2. del)

Suzana Gril, 10.2.2005

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 5/2005Kot je bilo že večkrat poudarjeno, naj bi bil redni postopek o prekršku, ki ga po novem vodijo okrajna sodišča, le izjema. Velika večina zadev, ki smo jih do zdaj obravnavali sodniki za prekrške, bi se naj končala že v postopku pred prekrškovnimi organi. Tako pa bo prišlo do razbremenitve sodišč s t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

DOKTORSKA DIZERTACIJA: Predhodno odločanje po 234. členu PES

Aleš Galič, 20.1.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Aleš Galič, Pravna praksa, 2/2005Na ljubljanski pravni fakulteti je pred kratkim doktorsko disertacijo z naslovom Predhodno odločanje po 234. členu PES uspešno obranil (zdaj torej že dr.) Luigi Varanelli. Mentor pa je bil prof. dr. Peter Grilc. Postopki predhodnega odločanja oziroma sistem, po katerem nacionalna sodišča smejo oz...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(1) 48(1) 46(1) 43(2)
35-36(1) 34(1) 33(1) 29-30(2)
27(2) 25(1) 20(1) 19(1)
13(1) 12(1) 9(2) 8(1)
7(1) 5(2) 2(1)

Leto objave

< Vsi
2005(24)
> Januar(1) > Februar(3) > Marec(3) > April(2) > Maj(2) > Junij(1) > Julij(4) > Avgust(1) > September(2) > November(2) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov