O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Pravna narava Kodeksa upravljanja javnih d.d.

mag. Anja Strojin-Štampar, 22.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Anja Strojin-Štampar, Pravna praksa, 49-50/2005Kodeks upravljanja javnih družb (kodeks)1, ki so ga spomladi 2004 sporazumno oblikovali Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager, predstavlja eno najpomembnejših novosti v praksi upravljanja javnih gospodarskih družb v zadnjem času. Iz preambule kode...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Usmeritve US RS do uporabe prava EU v nacionalnem pravu

dr. Mirjam Škrk, 22.12.2005

Ustavno sodišče

dr. Mirjam Škrk, Pravna praksa, 49-50/2005Že ob vstopu Slovenije v EU je bilo pričakovati, da se bo v zadevah z evropskim elementom Ustavno sodišče RS neizogibno srečalo z naravo in z značilnostmi evropskega prava in z vlogo Sodišče ES oziroma Sodišča prve stopnje (SPS) pri razlagi in uporabi tega prava, še zlasti z vidika postavitve predho...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Nova davčna zakonodaja

mag. Andrej Šircelj, 15.12.2005

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Andrej Šircelj, Pravna praksa, 48/2005Davčni zavezanci bodo 1. januarja 2006 začeli uporabljati spremenjene in dopolnjene zakone s področja davkov, in sicer Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona davku na dodano vrednost – ZDDV-F, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na izplačane plače – ZDIP-D, zakon o spremembah in dopol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Pravica do izrabe letnega dopusta pri prenehanju delovnega razmerja

Miha Šercer, 8.12.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Miha Šercer, Pravna praksa, 47/2005Sredi septembra je Združenje delodajalcev Slovenije organiziralo okroglo miza o zakonu o delovnih razmerjih1 v praksi – kaj bi bilo treba spremeniti. Na posvetu se je zbralo veliko predstavnikov delodajalcev, ki so v en glas zahtevali spremembe zakona ali pa – zlasti na nekaterih mestih – vsaj bolj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Statusno preoblikovanje podjetnika

Blaž Šaloven, 8.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Blaž Šaloven, Pravna praksa, 47/2005Predlog zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) prinaša novosti tudi na področju statusnih preoblikovanj, in sicer statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika posameznika (podjetnika) v kapitalsko družbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Korupcija in politika

Robert Krajnc, 8.12.2005

Pravoznanstvo

Robert Krajnc, Pravna praksa, 47/2005Dne 8. novembra 2005 je na Fakulteti za policijsko-varnostne vede potekal posvet Korupcija in politika. Izhodišče za razpravo je bil zbornik z naslovom Korupcija in politika avtorja dr. Bojana Dobovška. Vodja posveta dr. Bojan Dobovšek je predstavil možnosti obvladovanja korupcije na različnih ravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Finančna zavarovanja v postopkih oddaje javnih naročil

Uroš Škufca, 1.12.2005

Proračun

Uroš Škufca, Pravna praksa, 46/2005Namen prispevka je odgovoriti na pravno in praktično vprašanje, ali pozitivna pravna ureditev na področju finančnih zavarovanj v postopkih oddaje javnih naročil izenačuje bančne garancije z ustreznimi finančnimi zavarovanji pri zavarovalnicah, kakšne so pravne posledice take ureditve ter ali so fina...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Nuclear Inter Jura 2005

Aleš Škraban, 24.11.2005

Industrija in energetika

Aleš Škraban, Pravna praksa, 44-45/2005V senci letošnjih Dnevov slovenskih pravnikov je prav tako v Portorožu od 9. do 13. oktobra potekala mednarodna konferenca Nuclear Inter Jura 2005, ki jo bienalno organizira International Nuclear Law Association (INLA). INLA je mednarodno združenje pravnih in drugih strokovnjakov s področja mirolju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Spremenjena in dopolnjena pravila Ljubljanske borze

mag. Andrej Šercer, 27.10.2005

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Andrej Šercer, Pravna praksa, 41/2005Pravila Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (pravila)1 urejajo in določajo pravna razmerja med borzo, njenimi člani, borznimi posredniki in izdajatelji vrednostnih papirjev. So plod samoregulativnega položaja borze, vendar z določenimi omejitvami, ki so posledica podeljenega javnega pooblastila. Spre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah v tujini

mag. Špela Štebal, 14.10.2005

Civilni sodni postopki

mag. Špela Štebal, Pravna praksa, 39-40/2005Dokazovanje dejstev v civilnih sodnih postopkih se lahko izvaja na ozemlju države, kjer teče postopek, pogosto pa je treba za utemeljitev dejstev v sodnem postopku pridobiti dokaz v drugi državi. Pridobivanje dokazov zunaj ozemlja države, v kateri ima jurisdikcijo sodišče, ki vodi postopek, lahko im...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Evropska participativna demokracija – le za lobiste?

mag. Polona Pičman-Štefančič, 6.10.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Polona Pičman-Štefančič, Pravna praksa, 38/2005Nedavni zapleti in »katastrofična odmevnost« zdrsa evropske ustavnosti so ponovno izpostavili nekatera vsebinska vprašanja sodobne evropske organizacije. Med stalnimi področji, ki spremljajo razvoj modernih družbenih ureditev, je zagotovo tudi demokracija: njena institucionalizacija, delovanje in za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Novela ZDSve – iz ustavnega v neustavno?

mag. Dušan Štrus, 15.9.2005

Državni zbor in državni svet

mag. Dušan Štrus, Pravna praksa, 35-36/2005Naslovno vprašanje je vse prej kot provokativno. Navsezadnje bi bilo lahko postavljeno tudi obratno. Kdor pa že daljši čas spremlja odnos nekaterih nosilcev vej oblasti do Državnega sveta RS, bo vedel, da gre za celo vrsto (političnih) dejanj in postopkov, ki nakazujejo težnje po postopnem ukinjanju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄33

Socialni dialog in načelo prostovoljnosti – iz drugega zornega kota

Betka Škerlak, 1.9.2005

Socialno varstvo in zavarovanje

Betka Škerlak, Pravna praksa, 33/2005Dr. Mato Gostiša se je v prilogi PP št. 27/2005 z dne 14. julija razpisal o resnično aktualni temi, vsaj za tiste, ki se tako ali drugače ukvarjamo z delovnimi razmerji. Avtor razpravlja o socialnem dialogu in načelu prostovoljnosti ob sprejemanju nove zakonodaje na področju socialnega partnerstva1....
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄31-32

Izenačenost državne pomoči in občinske pomoči

Miha Šlamberger, 25.8.2005

Lokalna samouprava

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 31-32/2005V katerem členu Ustave RS in v katerem členu zakona o preprečevanju korupcije je določeno, da se med državne pomoči štejejo tudi pomoči občine (npr. sredstva, ki jih razpiše občina za pospeševanje zaposlovanja)? Ne Ustava RS ne Zakon o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 71/04 – ZPKor) ne daj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Izvršitelj – »upnikova« nočna mora

Miha Šlamberger, 28.7.2005

Obligacije

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 29-30/2005Prispevek je nastal kot odziv na trenutno stanje »učinkovitosti« izvršilnega postopka, upoštevajoč stroške, ki pri tem nastajajo. O tem, da je sedanja ureditev izvršilnega postopka še vedno v korist dolžnika in manj upnika, je bilo prelitega veliko črnila, tako da se te teme raje ne dotikam. Pa vend...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Prenehanje delovnega razmerja – odškodnine

Matija Šešok, 28.7.2005

Delovna razmerja

Matija Šešok, Pravna praksa, 29-30/2005Pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani smo na glavni obravnavi sklenili sodno poravnavo: »… v mirno rešitev spornega razmerja izplačati odškodnino skladno s 188. členom zakona o delovnih razmerjih, ker nadaljevanje delovnega razmerja  ni več možno v višini 200.000 SIT neto …« .
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

E-vročanje po ZUP

Marijan Štriker, 21.7.2005

Upravni postopek in upravne takse, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Marijan Štriker, Pravna praksa, 28/2005Med novostmi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku1 je tudi uvedba posebnega informacijskega sistema, ki ga imenuje informacijski sistem za sprejemanje, vročanje in obveščanje oziroma upravni informacijski sistem. Delovanje informacijskega sistema, način vložitve vlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

KONFERENCA: Pravni izzivi e-demokracije

Polona Pičman-Štefančič, 23.6.2005

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Polona Pičman-Štefančič, Pravna praksa, 25/2005Od 20. do 22. maja 2005 je na Univerzi Stanford v Kaliforniji potekala 2. konferenca Online Deliberation v organizaciji Centra za internet in družbo Univerze Stanford, Centra za posvetovalno demokracijo, Programa simboličnih sistemov, Centra za študij jezika in informacij, v sodelovanju s projektom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Kazensko pravo Evropske unije

dr. Katja G. Šugman, 23.6.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/2005Kazensko pravno področje v prvih desetletjih razvoja Evropske unije (EU) ? od ustanovitve prvih evropskih institucij, predhodnic EU leta 1951, pa do Maastrichtske pogodbe 1992 ? EU ni zanimalo. Interes Unije za kazenskopravno področje se je začel kazati leta 1992 z eno za oblikovanje EU najpomembnej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

ALUMNI

Franjo Štiblar, 16.6.2005

Ostalo

Franjo Štiblar, Pravna praksa, 24/2005Spoštovani člani društva Klub alumni, spoštovane kolegice in kolegi, diplomanti Pravne fakultete v Ljubljani, čeprav je od našega I. decembrskega srečanja minilo že precej časa, iskreno upam, da vam je ta dogodek ostal v prijetnem spominu. In ker obljuba dela dolg ter tudi zato, ker sem prepričan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

Izvolitev predsednika sindikata pri delodajalcu

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 16.6.2005

Delovna razmerja, Sindikati

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 24/2005Leta 2002 je reprezentativni sindikat pri gospodarski družbi izvolil »novo« vodstvo tega sindikata. Ta ima veljavno sprejeta Pravila sindikata, ki med drugim tudi opredeljujejo način izvolitve vodstva sindikata (predsednika sindikata in izvršnega organa sindikata), in sicer, da izvršni organ sindika...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Odpravnina ob odpovedi ? višina

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 9.6.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 23/2005* Ali se lahko z delavcem, kateremu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga, delodajalec sporazumno dogovori za manjšo odpravnino, kot mu pripada po zakonu? * Ali obstaja pravna razlaga, na kakšen način se izračuna sorazmerna odpravnina: denimo delavcu se ponudi zaposlitev na delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

EVROPSKO PROCESNO PRAVO: Evropski izvršilni nalog

Špela Štebal, 26.5.2005

Civilni sodni postopki

Špela Štebal, Pravna praksa, 21-22/2005Uredba Evropskega parlamenta in Sveta ES, št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo za nesporne zahtevke(*1) (uredba o evropskem izvršilnem nalogu) je začela veljati 21. januarja 2005, pri čemer se večina določb začne uporabljati 21. oktobra 2005. Evropski izvršilni na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Višina neobdavčeno izplačane odpravnine

Matija Šešok, 19.5.2005

Davki občanov in dohodnina

Matija Šešok, Pravna praksa, 20/2005Bralec je bil zaposlen pri tuji družbi, ki pa se je v aprilu odločila, da se umika z našega trga. Po pogodbi o zaposlitvi mu pripada trimesečna odpravnina, če mu delovno razmerje ne preneha iz krivdnih razlogov na njegovi strani. V odločbi o prenehanju zaposlitve iz operativnih razlogov mu potrjujej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Kako bo ZPKor podaljšal postopke oddaje javnih naročil?

Uroš Škufca, 19.5.2005

Uprava

Uroš Škufca, Pravna praksa, 20/2005Kaj nam prinaša seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor) ne smejo poslovati naročniki iz zakona o javnih naročilih (ZJN-1), ki ga je v Ur. l.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(2) 48(1) 47(3) 46(1)
44-45(1) 41(1) 39-40(1) 38(1)
35-36(1) 33(1) 31-32(1) 29-30(2)
28(1) 25(2) 24(2) 23(1)
21-22(1) 20(5) 19(1) 17-18(3)
14-15(2) 12(2) 9(2) 8(2)
7(1) 6(3) 5(1) 4(1)
3(3) 2(2) 1(1)

Leto objave

< Vsi
2005(52)
> Januar(6) > Februar(6) > Marec(4) > April(7) > Maj(7) > Junij(5) > Julij(3) > Avgust(1) > September(2) > Oktober(3) > November(1) > December(7)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov