O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 16 (od skupaj 16)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Ustavno sodišče RS: Občine - financiranje javnih zavodov s področja kulture

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 35/1999Člen 27 Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 56/98) se razveljavi. Razveljavitev začne učinkovati 1. 1. 2000. Postopek, začet z zahtevo županov mestnih občin Novo mesto, Celje in Kranj, se ustavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Ustavno sodišče RS: Razpis rednih lokalnih volitev v MO Koper

Avtor ni naveden, 28.10.1999

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 30-31/1999Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Alojza Geca iz Hrvatinov in drugih, na seji 23. septembra 1999 odločilo, da zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v MO Koper ni v neskladju z Ustavo. Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi za (dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Ustavno sodišče RS: Financiranje občin

Avtor ni naveden, 14.10.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 29/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 37. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97-odl. US in 56/98) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄26

Priročnik: Občinske inšpekcije

Irena Vovk, 23.9.1999

Lokalna samouprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/1999Inštitut za lokalno samoupravo pri Visoki upravni šoli Univerze v Ljubljani je kot prvega v seriji priročnikov o lokalni samoupravi pripravil in izdal priročnik z naslovom Občinske inšpekcije. Mag. Stane Vlaj, predstojnik inštituta za lokalno samoupravo in hkrati urednik priročnika, je ob predstavit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Ustavno sodišče RS: Financiranje občin

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 25/1999Drugi odstavek 24. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97-odl. US in 56/98) in drugi odstavek 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 56/98) se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Ustavno sodišče RS: Občine - delitev premoženja

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 25/1999Tretji odstavek 51.b člena, 51.c člen ter prvi, drugi in šesti odstavek 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94- odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98) se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Občinska taksa na posest psov

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 21-22/1999Odlok o občinski taksi na posest psov (Uradne objave Mestne občine Koper, št. 25/95) se razveljavi. Odlok o občinski taksi na posest psov je v nasprotju z 10. in 80. členom Zakona o varstvu okolja, ker gre dejansko za takso na posest psov, ne pa za takso zaradi obremenjevanja okolja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Oddaja občinskih kadrovskih stanovanj izven razpisa

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Lokalna samouprava, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 19-20/1999Drugi odstavek 67. člena in prvi odstavek 68. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obv. razlaga, 9/96-odl. US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98) nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄14

Ustavno sodišče RS: Presoja občinskega statuta - položaj župana

Avtor ni naveden, 13.5.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 32., 41., 48. in 81. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 32/95) se zavrže. Ustavno sodišče zavrže pobudo, če župan občine pred vložitvijo pobude ni ravnal v skladu s 33. členom zakona o lokalni samoupravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄14

Ustavno sodišče RS: Notranja členitev Mestne občine Maribor

Avtor ni naveden, 13.5.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14/1999Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razdelitvi Mestne občine Maribor na mestne četrti in krajevne skupnosti (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 22/96) se zavrne. Ustavno sodišče je pobudo kot neutemeljeno zavrnilo, ker pri notranji členitvi območja Mestne o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Županova odločba ali pogodba o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 18.3.1999

Lokalna samouprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/1999Ali je pravilna praksa, da zaposleni v občinski upravi dobijo le odločbo župana o sklenitvi delovnega razmerja ter določitvi plače, ali pa bi bilo potrebno tudi v teh primerih skleniti pogodbo o zaposlitvi? Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 26/97) v prehodnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Občina - ustanoviteljica javnega zavoda

Ksenija Mihovar-Globokar, 25.2.1999

Lokalna samouprava

Ksenija Mihovar-Globokar, Pravna praksa, 6/19991. Ali s spremembo zakona o lokalni samoupravi postane ustanoviteljica javnega zavoda samo tista občina, kjer je sedež zavoda, ali so ustanoviteljice tudi druge občine, na območju katere zavod opravlja svoje dejavnosti? 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče RS: Volitve v občinske svete

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti akta predsednika Državnega zbora o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov se zavrne. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-301/98 z dne 17. 9. 1998 preprečuje izvedbo rednih volitev v organe Mestne občine Koper na dan, določen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče RS: Občinski odlok o proračunu

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1999Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona (uradne objave občine Gornja Radgona, z dne 1.12.1997) za leto 1997 ni bil v neskladju z zakonom. Ustavno sodišče je odločilo o skladnosti Odloka o proračunu občine z Ustavo in zakonom kljub temu, da je že poteklo leto za katerega je bil proračun sprejet. P...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄3

Ustavno sodišče RS: Spor glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo

Avtor ni naveden, 4.2.1999

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 3/1999Za odločanje v upravni zadevi prepovedi obratovanja K. K., H. 21/1, L. je pristojna Upravna enota Ljubljana. Za odločitev o izdaji dovoljenja za obratovanje kopališča oziroma o prepovedi obratovanja po Zakonu o varnosti v urejenih kopališčih je pristojna upravna enota.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Lokalna samouprava 1998/1999

mag. Stane Vlaj, 14.1.1999

Lokalna samouprava

mag. Stane Vlaj, Pravna praksa, 1/1999Lokalna samouprava, ki jo je leta 1991 prebivalcem Slovenije zagotovila Ustava RS, se uresničuje v praksi od 1. januarja 1995 dalje. Za njeno uveljavitev je bilo treba sprejeti zakon o lokalni samoupravi in druge zakone - o financiranju občin, o referendumu za ustanovitev občin, o ustanovitvi občin...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(16)

Leto objave

< Vsi
1999(16)
> Januar(1) > Februar(4) > Marec(1) > Maj(2) > Julij(2) > September(3) > Oktober(2) > December(1)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJKLM NOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov