O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Mednarodno posvetovanje: Etika in policija - Enfopol 118

mag. Bećir Kečanović, 9.12.1999

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 35/1999Združenje evropskih policijskih izobraževalnih ustanov AEPC (Teh Association of European Police Colleges) je v okviru Phare projekta Enfopol 118 organiziralo posvet o vlogi etike v policiji. Posvet je potekal med 22. in 26. novembrom 1999 v počitniškem kraju Dobogoko v okolici Budimpešte. Udeleženci...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Spreminjanje miselnosti

Alenka Leskovic, 25.11.1999

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 34/1999V predgovoru h knjižni izdaji zakona o splošnem upravnem postopku je prof. dr. Gorazd Trpin poudaril, da je normativna ureditev na določenem področju le prvi korak. Za uveljavitev ZUP je nadaljnja stopnja, da bodo javni uslužbenci izoblikovali nov vrednostni odnos do boljšega delovanja države v r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Abrakadabra!

Andraž Teršek, 25.11.1999

Državni zbor in državni svet

Andraž Teršek, Pravna praksa, 34/1999"Sleherna ustavna sprememba pomeni neko krizo, neko začasno slabitev prizadetega občestva." (J. J.Rousseau: 1762) Slovenske parlamentarne politične stranke vse odločneje zatrjujejo, da stari, proporcionalni volilni sistem, ni več deležen ne priznavanja legitimnosti s strani državljanov Slovenije ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Javna glasila: Sprejemanje plana volilnih enot

Jurij Toplak, 28.10.1999

Državni zbor in državni svet

Jurij Toplak, Pravna praksa, 30-31/1999Rezultat volitev je v veliki meri odvisen od razmejitve volilnih enot, zato je odločilnega pomena, kakšen je postopek razmejitve enot, kdo končno o planu odloča in kakšna pravila ga pri tem omejujejo. Glede na to, da v Sloveniji ta postopek sploh še ni urejen, bom opisal ureditev v nekaterih državah...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Policija v boju proti drogam - ENFOPOL 118

mag. Bećir Kečanović, 28.10.1999

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 30-31/1999Od 4. do 8. oktobra 1999 je bil v okolici Budimpešte meddržavni posvet o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju nedovoljene trgovine z drogami. Ta problematika je sicer sestavni del projekta Evropske unije - Enfopol 118 - o usklajevanju (približevanju) tranzicijskih držav v boju zoper terorizem i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Volilni sistem: Vloga volilnih enot v večinskem volilnem sistemu

Jurij Toplak, 7.10.1999

Državni zbor in državni svet

Jurij Toplak, Pravna praksa, 27-28/1999Ustavno sodišče je v odločbah U-I-265/96, U-I-266/96 in U-I-279/96 naložilo Državnemu zboru, da mora sprejeti večinski volilni sistem volitev v Državni zbor. V večinskem volilnem sistemu igrajo najpomembnejšo vlogo volilne enote. Za razliko od proporcionalnih sistemov je v večinskem mogoče z razmeji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Uprava: Exceptio illegalis

mag. Matevž Krivic, 7.10.1999

Uprava

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 27-28/1999Neljub spodrsljaj - z ublažitvijo Na VI. Dnevih slovenske uprave je drugi dan v razpravi eden od predavateljev odgovarjal tudi na vprašanje, kako naj ravna upravni organ, kadar bi moral odločiti po občinskem predpisu, ki je po njegovem mnenju v nasprotju z zakonom. Če se prav spomnim, je že pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Delovna uspešnost v državni upravi

Avtor ni naveden, 7.10.1999

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27-28/1999V odločbi o razporeditvi v plačilni razred, ki jo je prejel delavec, ki je zaposlen v državni upravi, je med drugim navedeno, da se zaposlenemu mesečni znesek osnovne plače iz naslova delovne uspešnosti lahko poveča do 20 odstotkov. Zakonska podlaga za dodelitev delovne uspešnosti ni navedena. Za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Informatizacija sodnih postopkov

Roman Završek, 29.7.1999

Uprava

Roman Završek, Pravna praksa, 21-22/1999Smo na pragu 21. stoletja, dobe informacijske tehnologije, ko se vse vrti okoli svetovnega medmrežja (world wide web - www), ki omogoča hitrejši in cenejši prenos podatkov in ob tem zagotavlja tudi pravo mero varnosti tistim, ki poslujejo v medmrežju. Drugi izraz za medmrežje, ki sicer ni čisto ustr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Upravna sekcija

Gregor Strojin, 8.7.1999

Uprava

Gregor Strojin, Pravna praksa, 19-20/19995. Dnevi javnega prava (I.) Peti tradicionalni dnevi javnega prava, ki so letos v Portorožu potekali pod krovnim naslovom Slovenskega javnega prava na prehodu v novo tisočletje, so v okviru upravne sekcije gostili več medsebojno povezanih tematskih sklopov, ki so tekli pod moderatorstvom dr. Senk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

O postopku sprejemanja podzakonskih predpisov

mag. Drago Čepar, 8.7.1999

Državni zbor in državni svet, Vlada

mag. Drago Čepar, Pravna praksa, 19-20/1999V prostorih Gledališkega muzeja v Ljubljani je bila 30. junija 1999 okrogla miza o problematiki postopka sprejemanja podzakonskih predpisov, ki jo je organiziral Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC. Namen okrogle mize je bil spodbuditi širšo javno razpravo o vprašanjih obvešče...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Napredovanje v državni upravi

Tatjana Plešnik, 27.5.1999

Uprava

Tatjana Plešnik, Pravna praksa, 15/1999Ali so zaposleni v državni upravi z več kot 20 let delovne dobe in več kot 10 let dela na istih ali podobnih delih upravičeni ob dokončanju visokošolskega študija do napredovanja, ki jim je že bilo dodeljeno za višješolsko izobrazbo? Ali so upravičeni le do začetnega količnika 3,60 brez napredovanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Ustavno sodišče RS: Volitve v Državni zbor - poseg v pasivno pravico

Avtor ni naveden, 22.4.1999

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 12/1999Člen 43. zakona o volitvah v Državni zbor (Ur. l. RS, št. 44/92 in 60/95) ni v neskladju z Ustavo. Določitev podpore določenega števila volivcev kandidatni listi za volitve v Državni zbor ne pomeni posega v pasivno volilno pravico, če je število zahtevanih podpisov takšno, da ne onemogoča kandida...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Poklicni župan in ureditev njegove zaposlitve

Avtor ni naveden, 18.3.1999

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/1999Na podlagi poročila občinske volilne komisije in komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je občinski svet potrdil mandat župana. Župan opravlja funkcijo profesionalno. Ali je potrebno, da se sprejme še sklep o delovnem razmerju župana oziroma sklene pogodba o zaposlitvi? Kljub spre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Policijsko prijetje: Ob spremembah in dopolnitvah ZKP-A

Bećir Kečanović, 18.3.1999

Uprava

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 8/1999O policijskem prijetju je v pravni teoriji možno zaslediti različna stališča, med katerimi prevladuje mnenje, da je vsako policijsko prijetje potrebno obravnavati kot odvzem prostosti in prijeti osebi v vsakem primeru zagotoviti vse tiste pravice, ki jih določa tretji odstavek 19. člena ustave Repub...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄7

Ustavno sodišče RS: Javna pooblastila za zasebno varovanje

Avtor ni naveden, 11.3.1999

Ustavno sodišče, Uprava

, Pravna praksa, 7/1999Pobuda Momirja Radosavljeviča za oceno zakonitosti Statuta Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje se zavrne. Pobuda za oceno zakonitosti Statuta Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje je očitno neutemeljena, ker izhaja iz napačnih predpostavk: Vlada je dala soglasje k Statut...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄7

Državni svet v letu 1998

Avtor ni naveden, 11.3.1999

Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 7/1999Državni svet je imel v prvem letu delovanja drugega mandata 24 plenarnih sej, na katerih je obravnaval več kot 90 vsebinskih točk. Na sejah je obravnaval 90 vprašanj in pobud državnih svetnic in svetnikov. Osem komisij je imelo v tem obdobju 108 sej, na katerih so oblikovale 90 mnenj o zakonskih pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄7

Pravica do minimalnega letnega dopusta za zaposlene v državnih organih

Avtor ni naveden, 11.3.1999

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/1999V PP, št. 4/99 je bil objavljen odgovor na vprašanje z naslovom "Pravna podlaga za odmero minimalnega letnega dopusta". Iz dogovora, ki je dan na postavljeno vprašanje, je mogoče razumeti, da je Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št, 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/9-I, 4/93 in 70/...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄3

Pogodba o zaposlitvi pri zasebnem delodajalcu - pristojnosti upravne enote

Avtor ni naveden, 4.2.1999

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1999Zasebni delodajalec je dolžan pogodbo o zaposlitvi predložiti v presojo zakonitosti in registracijo pristojnemu občinskemu upravnemu organu v roku treh dni po njeni sklenitvi. Čeprav zakon ni spremenil pristojnosti, opravlja presojo zakonitosti in registracijo pristojni organ Upravne enote. Ta je re...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Rumeni karton

Alenka Leskovic, 21.1.1999

Državni zbor in državni svet

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 2/1999Leto 1999 je Državni zbor Republike Slovenije začel nadvse spodbudno. Že na prvi seji se je lotil svojega temeljnega dela in med drugim opravil tudi drugo obravnavo predloga zakona o pravdnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Sodna kontrola nad določanjem tajnih informacij v ZDA

mag. Drago Čepar ml., 21.1.1999

Uprava, Sodišča

mag. Drago Čepar ml., Pravna praksa, 2/1999Pričujoči članek se omejuje na informacije, ki so kot tajne določene v interesu državne varnosti. Njegov namen je osvetliti vprašanje, kako sodišča v ZDA pristopajo k presoji pravilnosti konkretnih aktov, s katerimi pooblaščene osebe določijo neko informacijo za tajno v interesu državne varnosti. Po...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(21)

Leto objave

< Vsi
1999(21)
> Januar(2) > Februar(1) > Marec(5) > April(1) > Maj(1) > Julij(3) > Oktober(5) > November(2) > December(1)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.2.1. Državni zbor in državni svet 1.2.3. Vlada 1.2.4. Uprava

Avtorji

ABCĆČ DĐEFGHIJK L MNOP QRS ŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov