O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 29
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 704)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Mediji in varstvo osebnostnih pravic

Dušan Jovanovič, 24.12.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 25/1997Na zadnjem srečanju v iztekajočem letu nam je članom Pravniškega društva v Mariboru 4. decembra prof. dr. Šime Ivanjko predstavil zanimivo temo o medijih in varstvu osebnostnih pravic. Predavatelj je najprej podal definicijo medijskega prava,(*1) ki ga je opredelil kot skupek pravnih pravil, ki s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Oblika delavske participacije: Udeležba zaposlenih pri dobičku družbe

dr. Drago Mežnar, 24.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 25/1997Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Kršitev disciplinskega postopka - nepodpisani zapisnik

Taja Plešnik, 24.12.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Ali gre za bistveno kršitev disciplinskega postopka, zaradi katere je odločitev disciplinskega organa nezakonita, če delavec ni podpisal zapisnika disciplinske obravnave? Delavec je bil prisoten na disciplinski obravnavi, podal je svojo izjavo in tudi poslušal glasen narek zapisnika. V skladu s 6...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Prenehanje bivalnega dovoljenja tujcu - delovno razmerje

Taja Plešnik, 24.12.1997

Tujci, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Delavec - tujec z osebnim delovnim dovoljenjem je v delovnem razmerju za nedoločen čas. Bivalno dovoljenje mu je prenehalo avgusta letos in ga naj ne bi dobil do marca 1998. Kaj je v tem primeru z delovnim razmerjem - ali mu preneha, na kateri podlagi in kdaj? Pogoje, pod katerimi lahko tujec opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Ocena zakona o konfiskaciji...

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1997Pobuda... za oceno ustavnosti Zakona o konfiskaciji premoženja in izvršitvi konfiskacije (Uradni list DFJ, št. 40/45) se zavrže. Ustavno sodišče praviloma ne more odločati o ustavnosti predpisov, ki so že pred vložitvijo pobude za začetek postopka ali pred vložitvijo pobude upravičenega predlagat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Popularne tožbe med volilnim postopkom

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1997V času volilnega postopka ni mogoče zagotoviti t. i. popularnih tožb, s katerimi bi vsak volivec izpodbijal odločitve, ki neposredno ne prizadevajo njegovih pravic. Sklep US RS, št. U-I-282/97 z dne 13. 11. 1997
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Plače vladnih funkcionarjev in poslancev

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1997Pobuda Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o poslancih (Ur. l. RS, št. 48/92) in Zakona o Vladi (Ur. l. RS, št. 4/93) se zavrže. Sindikat ne izkazuje pravnega interesa, ker zakona, ki ju izpodbija, ne urejata plač delavcev, katerih interese zastopa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Število in sestava članov nadzornega sveta

dr. Borut Bratina, 24.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 25/1997Nasprotno od nemškega AktG, kjer je zaradi soupravljalske zakonodaje sestava nadzornega sveta zelo natančno in kogentno urejena, ima ZGD le določbo o minimalnem številu članov nadzornega sveta. Prvi odstavek 262. člena ZGD namreč določa, da nadzorni svet sestavljajo najmanj trije člani.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Zaščita novinarjevega vira informacij

Simona Zatler, 24.12.1997

Javno obveščanje

Simona Zatler, Pravna praksa, 25/1997Ali novinar sme odkloniti razkritje zaupnega vira pred sodiščem in oblastjo; ali so časnikarji pri tem zavarovani pred preiskavo ali zaplembo, ko gre za njihove vire? Razlog za obstoj varstva zaupnosti virov moramo iskati predvsem v zagotavljanju temeljne pravice, ki jo imajo pripadniki javnosti,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Zakon o kazenskem postopku: Hišna preiskava - navzočnost dveh prič

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 25/1997Pravno mnenje, sprejeto na občni seji 19. junija 1997 Ko hišno preiskavo odredi sodišče, morata biti pri njej po tretjem odstavku 216. člena ZKP obvezno navzoči dve polnoletni osebi kot priči, saj v takih primerih izjema, določena v tretjem odstavku 218. člena ZKP, ne velja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Kaj delajo...

Miloš Likar, 24.12.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 25/1997Milojka Lamut, dipl. pravnica, waldorfska vzgojiteljica in direktorica Waldorfskega zasebnega vrtca v Ljubljani "Naj odgovorim na prvo vprašanje, kaj delam. V Waldorfskem zasebnem vrtcu Ljubljana sem waldorfska vzgojiteljica - vodja skupine, razen tega pa opravljam tudi naloge direktorice vrtc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Začasne odredbe in sodišča kot instrument protipravnosti

dr. Andrej Berden, 24.12.1997

Sodišča, Civilni sodni postopki

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 25/1997Na problem začasnih odredb je bilo opozorjeno že na letošnjih Dnevih slovenskih pravnikov. Splošna ocena je bila, da držijo trditve v referatu o sodstvu, zakonitosti in pravni zavesti, da postajajo začasne odredbe instrument, s katerim se skušajo pospeševati sicer počasni postopki na sodiščih, te za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Župan - izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 25/1997Župan občine ima na podlagi zakona o lokalni samoupravi položaj predlagatelja v postopku pred Ustavnim sodiščem, če splošni akt občine zadrži in zahteva oceno njegove ustavnosti ali zakonitosti. Če župan vloži pobudo za oceno zakonitosti občinskega predpisa, mora izkazati pravni interes za izpodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

III. Strokovno srečanje pravnikov s področja javnega prava

Damjan Korošec, 24.12.1997

Ostalo

Damjan Korošec, Pravna praksa, 25/1997III. Strokovno srečanje pravnikov s področja javnega prava Tudi letos sta Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta v Ljubljani organizirala srečanje pravnikov s področja javnega prava, tokrat na temo "Javno pravo v procesu približevanja Evropski uniji". Udelež...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Odvzem delovnega dovoljenja

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Delovna razmerja, Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 25/1997V katerih primerih ter po kakšnem postopku delavec izgubi delovno dovoljenje? Pogosto se namreč dogaja, da je tujec odsoten iz naše države več kot 6 mesecev. So podjetja za svoje delavce dolžna sporočati take odsotnosti? Ali delavec v takem primeru izgubi delovno dovoljenje? V skladu s 14. členom...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Teorija prava (IX): Utemeljitev razlagalne odločitve

dr. Marijan Pavčnik, 24.12.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 25/1997Uporabljanje normativnih pravnih aktov je nerazdružljivo povezano z njihovim razlaganjem in razumevanjem. Med posameznimi vrstami razlage je posebej občutljiva praktična (operativna) razlaga, ki jo izvajajo pristojni državni organi, ko odločajo v konkretnih pravnih primerih. Nič manj pomembna ni tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Izterjava denarne kazni na kraju prekrška

Robert Zonta, 24.12.1997

Prekrški

Robert Zonta, Pravna praksa, 25/1997Primer: Državljan Janez K. je po pošti prejel plačilni nalog z obvestilom o prekršku Postaje prometne policije, iz katerega je bilo razvidno, da je dne 22. 9. 1997 ob 10.35 kot voznik osebnega avtomobila kršil določila 33. točke prvega odstavka 229. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Vpis delničarjev v KDD

Damjan Belič, 24.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 25/1997Kdaj je delniška družba dolžna vpisati delničarje v KDD in kakšne sankcije ji sledijo, če tega vpisa ne opravi? Uredba o nematerializiranih vrednostnih papirjih v 2. členu določa, da so med ostalimi dolžni izdati vse delnice v nematerializirani obliki tudi izdajatelji delnic, izdanih na podlagi z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Denarno nadomestilo

Taja Plešnik, 24.12.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Delavki je prenehalo delovno razmerje in je imela na dan pridobitve pravic na zavodu 14 let in 9 mesecev delovne dobe. Pridobila je pravico do nadomestila za čas 12 mesecev. Po preteku tega obdobja se je oseba ponovno zaposlila za 6 mesecev. Na zavodu za zaposlovanje ji po prenehanju tega razmerja n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Odškodninski zahtevki do zavarovalnice

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Obligacije, Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 25/1997V zavarovalnem primeru iz naslova obveznega zavarovanja v prometu je bilo več oškodovancev, ki so vsi bili zavarovalnici znani. Zavarovalnica je Zavodu za zdravstveno zavarovanje izplačala odškodnino za stroške zdravljenja oškodovancev, ki pa so bili tako visoki, da so zaradi izčrpanja zavarovalne v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Manierizem in novi manirizem

dr. Andrej Berden, 24.12.1997

Kultura in umetnost

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 25/1997Manierizem je oblika stila oziroma stilov, ki so se pojavili v dvajsetih letih 16. stoletja in so obvladovali evropsko umetnost tega stoletja do razvoja baroka v devetdesetih letih. Za razliko od visokorenesančnih umetnikov, ki so težili k harmonični in uvravnoteženi kompoziciji, so manieristični sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Dodatek za deljeni delovni čas

Taja Plešnik, 24.12.1997

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997V zavodu za zdravstveno varstvo je uveden deljeni delovni čas in sicer traja prekinitev dela eno uro. Za delo v deljenem delovnem času pripada delavcem 15- odstotni dodatek. Ali pripada ta dodatek tudi delavcem, ki delajo le po štiri ure in tistim delavcem, ki so odsotni z dela (dopust, izobraževanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Družba pooblaščenka - korporacijska oblika povezovanja

dr. Rado Bohinc, 24.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 25/1997Določbe Zakona o prevzemih (Ur. l. RS št. 47-2504/97 - ZPRE) glede dolžnosti prevzemne ponudbe za privatizirane nejavne družbe večjega obsega se ne uporabljajo, če gre za delnice, ki jih pridobi družba pooblaščenka.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Zbiranje pooblastil in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini d.d.

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 25/1997Mnenja ob nekaj najpogosteje postavljenih vprašanjih Zbral in uredil: Damjan Belič Od sprejema Zakona o prevzemih (glej Ur. l. RS, št. 47/97) se v praksi postavlja precej vprašanj v zvezi z novo ureditvijo, ki jo je ponudil zakon - med njimi se večina nanaša na zbiranje pooblastil in uresniče...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Nadomestilo plače za čas čakanja na drugo ustrezno delo - dvojna ureditev

Svetko Praštalo, 24.12.1997

Kolektivne pogodbe, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Svetko Praštalo, Pravna praksa, 25/1997Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Ur. list RS, št. 40/97) v drugem odstavku 22. člena (podobno kot prejšnja kolektivna pogodba iz leta 1993) določa višino nadomestila plače delavca invalida oziroma delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo za čas čakanja na drugo ustrezno delo. Tokr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 29 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(704)

Leto objave

< Vsi
1997(704)
> Januar(39) > Februar(71) > Marec(64) > April(77) > Maj(61) > Junij(53) > Julij(67) > September(54) > Oktober(85) > November(66) > December(67)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov