O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 29
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 702)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Delo in pravice iz dela po 81. členu ZDR

Avtor ni naveden, 24.12.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 25/1998Delavka je rodila težje telesno in duševno prizadetega otroka in dela polovični delovni čas v skladu z 81. členom zakona o delovnih razmerjih. Delodajalca zanimajo naslednja vprašanja: - ali se v delovno dobo za upokojitev šteje polovični ali polni delovni čas, - ali se pri ugotavljanju odstotka d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Disciplinski postopek - krivo pričanje

Avtor ni naveden, 24.12.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 25/1998Kakšne so možnosti za ukrepanje, če se v postopku ugotovi, da so udeleženci na glavni obravnavi pod prisego krivo pričali (obdolženec, priče, predsednik sindikata oziroma zagovornik obdolženca)? Določba drugega odstavka 63. člena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Odmor med delom - invalid II. kategorije

Avtor ni naveden, 24.12.1998

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 25/1998Delavec ima status invalidne osebe II. kategorije in s tem pravico delati skrajšan delovni čas. Kdaj in v kolikšnem trajanju ima pravico do odmora med delom? Delavec ima v skladu z določbo 28. člena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90) med dnevn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Disciplinski postopek - več pooblaščencev delavca

Avtor ni naveden, 24.12.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 25/1998Ali lahko disciplinski obravnavi prisostvujeta dva ali več zagovornikov obdolženca (npr. predsednik sindikata in odvetnik), čeprav je obdolženec z vabilom na obravnavo opozorjen, da si lahko pripelje samo enega zagovornika? Delovnopravna zakonodaja posebej ne ureja vprašanja, kdo so v disciplinsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Vsebina predloga za izvršbo na denarno terjatev

Dida Volk, 24.12.1998

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 25/1998Kako podroben mora biti predlog za izvršbo na denarno terjatev glede opisa terjatve ? Ali zadošča npr. "vse terjatve dolžnika, ki jih ima ta po računih ali pogodbah..."? Izvršba na denarno terjatev se opravi z rubežem in prenosom. Glede sestave izvršilnega predloga je potrebno uporabiti določbo 4...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Mednarodno varstvo okolja tudi z ukrepi kazenskega prava

Blaž Kovačič, 24.12.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo okolja

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 25/1998V okviru Sveta Evrope je bila 4. novembra letos sprejeta Konvencija o varstvu okolja s sredstvi kazenskega prava (v nadaljevanju Konvencija). Zanimivo je, da gre za prvi multilateralni dokument, ki nalaga državam izrecno obveznost, da naravno okolje (in zdravje ljudi) varujejo tudi s sredstvi kazens...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Priporočilo - mnenje lečečega zdravnika

Avtor ni naveden, 24.12.1998

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 25/1998V praksi se pogosto dogaja, da delavka prinese mnenje lečečega zdravnika, v katerem le-ta priporoča, da delavka zaradi zdravstvenih razlogov časovno omejeno ali tudi neomejeno obdobje opravlja svoje delo z določenimi omejitvami. Ali so taka priporočila za delodajalca obvezujoča? Na podlagi Pravil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Akt o sistemizaciji delovnih mest

Avtor ni naveden, 24.12.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 25/19981. Ali je delodajalec dolžan v aktu o sistemizaciji delovnih mest določiti število točk, s katerimi je vrednoteno posamezno delovno mesto ter pripadajočo bruto osnovno plačo? 2. Kakšne so pravice sindikata glede sprejema metodologije za ugotavljanje vrednotenja delovnih mest? Ali zadošča pisna se...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Dan izplačila plač in zamudne obresti

Avtor ni naveden, 24.12.1998

Obligacije

, Pravna praksa, 25/1998Kolektivna pogoda za gospodarstvo določa v 3. točki 42. člena, da se plače izplačujejo najmanj enkrat mesečno in sicer najkasneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec. V pravilniku o plačah družbe pa je določilo, da lahko direktor, ob predhodni seznanitvi sindikalnega zaupnika, delavcem družbe z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Informacijski viri EU (7.del)

Jaka Repanšek, 24.12.1998

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 25/1998V nadaljevanju naše rubrike o informacijskih virih EU v Sloveniji in po svetu bomo predstavili nekatere organizacije in podjetja, ki se ukvarjajo s storitvami na področju informacij o Evropski uniji v Sloveniji. V prejšnji številki Pravne prakse smo zgolj na kratko opisali dejavnosti nekaterih organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Vpis etažne lastnine v primeru odkupa družbenega stanovanja

Janez Tekavc, 24.12.1998

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Janez Tekavc, Pravna praksa, 25/1998V bližnji prihodnosti čaka Slovenijo prava eksplozija vpisovanja etažne lastnine v zemljiško knjigo. Pri tem je pričakovati kopico problemov. Eden najbolj pereč pa utegne postati zahteva po nepretrgani verigi pogodb. V nadaljevanju tega prispevka se bom omejil zgolj na vprašanje: "Kakšna verig...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Člani sveta zavoda

mag. Mato Gostiša, 24.12.1998

Zavodi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 25/1998V statutu zavoda (gledališča) piše, da sindikalni zaupnik, direktor in pomočnik direktorja ne morejo biti člani sveta. Vsekakor se strinjamo, da sindikalni zaupnik oz. predsednik sindikata zavoda ne more postati član sveta zavoda avtomatično na podlagi svoje funkcije, pišejo iz organizacije, ki post...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Opravljanje del s posebnimi pooblastili in na podlagi pogodbe o delu

Avtor ni naveden, 24.12.1998

Obligacije

, Pravna praksa, 25/1998Ali v javnih zavodih upokojeni delavec lahko sklene delovršno pogodbo za opravljanje del delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi? Ali se z upokojenimi delavci smejo sklepati pogodbe o delu? Pogodbe o delu naj bi se načeloma sklepale predvsem za začasna in občasna dela in sicer takrat, ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Prenehanje delovnega razmerja in pravica do odškodnine za neizkoriščen letni dopust

Avtor ni naveden, 24.12.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 25/1998Delavki je z odločbo disciplinske komisije prenehalo delovno razmerje dne 22. 10. 1998. Dne 23. 11. 1998 je delavka od delodajalca ustno zahtevala izplačilo odškodnine za neizkoriščenih 9 dni dopusta. Ali je delavka upravičena do odškodnine za neizkoriščen del dopusta? Od 31-ih delovnih dni pripa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Skupščina Zveze društev pravnikov Slovenije

Avtor ni naveden, 24.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 25/1998Po (običajnem) polurnem čakanju na predstavnike društev je 9. decembra skupščina Zveze društev pravnikov Slovenije vendarle začela veljavno delovati. Med gosti je bil znova lepo pozdravljen minister za pravosodje Tomaž Marušič. Navzoči predstavniki društev so sprejeli naslednje odločitve: * ob s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Javna naročila: Pogoji za Revizijske komisije za javna naročila

mag. Drago Tomšič, 24.12.1998

Proračun

mag. Drago Tomšič, Pravna praksa, 25/1998V naslednjem prispevku bo razvidno, v kakšnih pogojih deluje Revizijska komisija za javna naročila zaradi pomanjkljive zakonodaje in volje vladnih in parlamentarnih organov za ureditev stanja. Seveda pa so ti organi pod vplivom politike. 1. Revizijska komisija za javna naročila ima status "v usta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Še: o varstvu firme (imena) družbe

Vlado Potrč, 24.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vlado Potrč, Pravna praksa, 25/1998V PP, št. 22/98 je mag. Planinšec odgovoril na moj gornji prispevek s trditvijo, da so vsa tri sodišča upoštevala določbe Pariške konvencije, ki da so v istovetni vsebini zajete v ZGD; to pa je absolutno netočno, saj so vsa tri sodišča obravnavala zadevo le z vidika načela distinktivnosti in nikakor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Dnevi slovenskih pravnikov 1998 (IV.del)

Avtor ni naveden, 24.12.1998

Ostalo

, Pravna praksa, 25/1998Z letošnjega portoroškega srečanja nam je - četudi z "odlogom" za polna dva meseca - preostala še objava poročila o dogajanju na vnaprej veliko obetajoči 6. sekciji, ki se je namenila ukvarjati s pravnikovim odnosom do (pol)pretekle zgodovine, pa o pogovoru za "okroglo mizo" o nekaterih oblikah last...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih: Starševski dopust

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 24.12.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 25/1998Predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora št. 52/98. Zakon naj bi nadomestil veljavni zakon o družinskih prejemkih (Uradni list št. 65/93, 71/94, 73/95) in določbe predpisov o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na odsotnost z dela zaradi rojs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

O vrednostnih papirjih in o odgovornosti za obremenjevanje okolja

Goran Janžekovič, 24.12.1998

Obligacije, Varstvo okolja

Goran Janžekovič, Pravna praksa, 25/1998Pravniško društvo Maribor Kot zmeraj je tudi zadnji sestanek Pravniškega društva v Mariboru v letu 1998 potekal v prostorih Pravne fakultete. Kljub deloma že prazničnemu vzdušju zaradi bližajočih se praznikov sta bili temi predavanj zelo zanimivi, a hkrati zelo različni. Tokrat sta predavala mag....
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Zastaranje terjatev iz delovnega razmerja

mag. Bojan Kukec, 24.12.1998

Obligacije, Delovna razmerja

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/1998Predlog zakona o delovnih razmerjih Spoznanje, da je zadnji predlog ZDR(*1) glede zastaranja terjatev iz delovnega razmerja izrazito pomanjkljiv, me je spodbudilo k oblikovanju svojega strokovnega mnenja o 179. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Urad RS za zavarovalni nadzor

Miloš Likar, 24.12.1998

Zavarovalništvo

Miloš Likar, Pravna praksa, 25/1998Urad RS za zavarovalni nadzor "Urad RS za zavarovalni nadzor je bil ustanovljen v letu 1995 kot organ pri Ministrstvu za finance. Njegova osnovna naloga je, da nadzira poslovanje zavarovalnic in pozavarovalnic; v ta okvir sodijo tudi nekatere druge institucije, ki se ukvarjajo z zavarovalnimi pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Davek na dodano vrednost

Irena Vovk, 24.12.1998

Davek na dodano vrednost in trošarine

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/1998V organizaciji Gospodarskega vestnika - Izobraževanje je 17. decembra znova potekal strokovni seminar o davku na dodano vrednost. Državni zbor je naslednji dan zakon o DDV ponovno potrdil, tako da je Slovenija s tem izpolnila enega od poglavitnih pogojev za vključitev v Evropsko unijo. Seminar je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Regionalizem v Sloveniji

Irena Vovk, 24.12.1998

Lokalna samouprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/1998Pravna fakulteta v Ljubljani je v sodelovanju z Društvom za ustavno pravo 11. decembra organizirala strokovni posvet na temo Regionalizem v Sloveniji. Uvodoma sta udeležence posveta nagovorila ministra Igor Bavčar in mag. Božo Grafenauer. Slednji je poudaril, da se bo v naslednjem letu začela široka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Vrhovna revizija postopkov javnega naročanja ni upravni postopek, temveč revizijski postopek

mag. Drago Tomšič, 24.12.1998

Upravni postopek in upravne takse, Proračun

mag. Drago Tomšič, Pravna praksa, 25/1998Vrhovna revizija postopkov javnega naročanja se izvaja v Revizijski komisiji za javna naročila (v nadaljevanju Komisija). Pri svojem delu se srečuje s precejšnimi težavami, ki izvirajo predvsem iz pravne nedorečenosti statusa Komisije. Zakonodaja, ki določa delovanje Komisije, mora biti konsistentna...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 29 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(702)

Leto objave

< Vsi
1998(702)
> Januar(23) > Februar(64) > Marec(69) > April(96) > Maj(52) > Junij(50) > Julij(73) > September(61) > Oktober(95) > November(63) > December(56)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ EF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov