O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Kdaj bomo v Sloveniji dobili power of attorney?

Marjana Grašič, 30.11.2006

Obligacije, Pravoznanstvo

Marjana Grašič, Pravna praksa, 46/2006univ. dipl. pravnica, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Kranju Slovenski pravni sistem odraslim (navadno ostarelim) ljudem (še) ne omogoča, da bi veljavno urejali in načrtovali svoje življenje za takrat, ko bodo izgubili sposobnost odločanja o sebi, o svojih pravicah in interesih. Zato se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Odpraviti institut odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

Mato Gostiša, 30.11.2006

Delovna razmerja

mag Mato Gostiša, Pravna praksa, 46/2006univ. dipl. pravnik, mag. organizacijskih ved, dr. sociologije dela oz. industrijskih odnosov, direktor Študijskega centra za industrijsko demokracijo v Kranju Avtorja mag. Luka Tičar (Člen 90 ZDR - nadomestilo za prerazporeditev delavcev, PP št. 41- 42/2006; Je 47. člen sploh še smiseln?, P...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄45

Usoda gradiva iz predkazenskega postopka

Primož Gorkič, 23.11.2006

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Pravna praksa, 45/2006univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na PF Univerze v Ljubljani V prispevku bi rad opozoril na primera, na katera sem naletel ob brskanju po bazah odločb Vrhovnega sodišča RS.1 Eno od glavnih vprašanj v obeh odločbah je usoda gradiva, zbranega v predkazenskem postopku. Načeloma velja, da na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

Nekaj pomislekov k predlagani reformi

Teodora Glušič-Terbovc, 9.11.2006

Zakonska zveza in družinska razmerja

Teodora Glušič-Terbovc, Pravna praksa, 43/2006univ. dipl. pravnica, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Celju Predlog družinskega zakonika (DZ) je nastajal brez širšega sodelovanja sodnikov. Sodniki smo bili šele po objavi predloga pozvani k pripombam, ni pa znano, ali so oziroma bodo upoštevane, ali bo odprta razprava, niti ni znano, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

Mala velika reforma

Darja Golob-Koritnik, 9.11.2006

Davki občanov in dohodnina, Druge davščine in olajšave

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 43/2006Dnevi slovenskih pravnikov 2006 (2) univ. dipl. pravnica, Prva pokojninska družba d.d. Spremembe v davčni zakonodaji 10. sekcija Kot je poudaril generalni sekretar na ministrstvu za finance (MF) mag. Andrej Šircelj, trenutna davčna reforma ne pomeni, da bo podrla in na novo uredila vs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

Javnost toži, javnost sodi

Darja Golob-Koritnik, 9.11.2006

Kazenski postopek

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 43/2006Dnevi slovenskih pravnikov 2006 (2) univ. dipl. pravnica, Prva pokojninska družba d.d. Veliki kazenski procesi 1. sekcija Referenti so si bili edini, da ni formalne definicije velikih kazenskih procesov iz naslova sekcije, kljub temu pa je dejstvo, da taki procesi obstajajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Bolniškega staleža ne morejo nadzorovati varnostniki

Štefan Gostič, 5.10.2006

Uprava, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Štefan Gostič, Pravna praksa, 38/2006Znova je aktualno vprašanje, ali lahko podjetja za zasebno varovanje v okviru svoje dejavnosti (varovanje!) opravljajo nadzor bolniškega staleža, torej ugotavljajo, ali je določen zavarovanec prisoten na domu oziroma ali spoštuje navodila svojega osebnega zdravnika ali imenovanega zdravnika ali zdra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Kdo bi odškodninsko odgovarjal, če bi teroristi na letalih napadli v Sloveniji?

Manja Grosek, 21.9.2006

Obligacije

Manja Grosek, Pravna praksa, 36/2006Člen 156 obligacijskega zakonika (OZ), ki je uvrščen v t. i. posebne primere odgovornosti, določa, da za škodo, nastalo s smrtjo ali telesno poškodbo kot posledico terorističnih dejanj, ter ob javnih demonstracijah ali manifestacijah, odgovarja država oziroma tisti, ki bi jo po veljavnih predpisih m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Onkraj meja pojasnilne dolžnosti

Janez Gregorič, 21.9.2006

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Janez Gregorič, Pravna praksa, 36/2006Kritična medijska obravnava kliničnega testiranja zdravil, pri kateri sodelujoči podajo soglasje za sodelovanje na podlagi ustreznega pojasnila o poteku preiskave, me je spodbudila k razmišljanju o problematiki pojasnilne dolžnosti z drugega zornega kota. Gre za placebo, ki se uporablja tako pri kli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Tožba na vpis lastninske pravice na dolžnika (peti odstavek 168. člena ZIZ)

Teodora Glušič-Terbovc, 14.9.2006

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Teodora Glušič-Terbovc, Pravna praksa, 35/2006V Pravni praksi z dne 31. 8. 2006 je bil objavljen članek z naslovom Neurejeno zemljiškoknjižno stanje in nepremičninska izvršba, v katerem avtor Tomaž Mavri obravnava tožbo upnika na vpis lastninske pravice na dolžnika po 168. členu zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), zlasti z vidika pasivne leg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Stavbna pravica na državnem ali občinskem zemljišču

Anton Grilc, 7.9.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Anton Grilc, Pravna praksa, 34/2006Stavbno pravico je v slovenski pravni sistem vnesel stvarnopravni zakonik (SPZ) in s tem razširil instrumentarij stvarnopravnih položajev omejenih stvarnih pravic na tuji nepremičnini. Je posledica doslednega spoštovanja načela superficies solo cedit (8. člen SPZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Simptom oblasti

Đorđe Grbović, 27.7.2006

Sodišča

Đorđe Grbović, Pravna praksa, 29-30/2006Delo strokovnega sodelavca višjega sodišča, ki sem ga pred nekaj meseci pričel opravljati, je usmerjeno k izdelavi čim boljšega osnutka odločbe. Že kot pripravnik sem se kmalu po tem, ko mi oblikovanje uvoda ni več vzelo cele ure, spraševal, kaj je to dobra in lepa sodba. Vprašanje je danes zame še ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (2)

Primož Gorkič, 27.7.2006

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Pravna praksa, 29-30/2006Če zgolj na kratko primerjamo osebno preiskavo po četrtem odstavku 218. člena ZKP in varnostni pregled, ugotovimo, da gre v obeh primerih za poseg v zasebnost posameznika, ki ga bodo izvršili policisti zgolj na podlagi zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (1)

Primož Gorkič, 20.7.2006

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Pravna praksa, 28/2006Brez posegov v posameznikovo integriteto si danes kazenskega postopka ne moremo več zamisliti. Zato je toliko bolj pomembno vprašanje, kdaj so tovrstni razlogi v skladu s pravom in kdo (kako) naj tovrstne posege nadzoruje. S tem člankom želim prispevati k praktičnim vidikom nadzora in sankcioniranja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Mobilni klubi – pravna spornost včlanjevanja

mag. Anita Goršek, 20.7.2006

Poštni promet in telekomunikacije, Trgovina

mag. Anita Goršek, Pravna praksa, 28/2006Z novim in enostavnejšim komuniciranjem v mobilni tehnologiji, še zlasti v povezavi z možnostmi, ki jih omogoča uporaba sistema povezave WAP, nastajajo za uporabnike nepredvidljive situacije, ki so na meji pravno dopustnega ravnanja. V vrtincu tehnološkega razvoja ponudniki komercialnih storitev dok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Pogodbeni in sodni postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine

Anton Grilc, 6.7.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Anton Grilc, Pravna praksa, 26/2006Zakon o zemljiški knjigi1 je eden od temeljev prenovljenega stvarnega prava, ki je na nepremičninskem področju utemeljen na zemljiški knjigi kot javni evidenci nepremičnin in pravic pri nepremičninah. Zemljiška knjiga in predvsem subjekti stvarnopravnih razmerij glede nepremičnin še danes plačujejo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Zakon o prekrških

Primož Gorkič, 29.6.2006

Prekrški

Primož Gorkič, Pravna praksa, 24-25/2006V založbi GV je izšla knjiga Zakon o prekrških (ZP-1), neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi pojasnili Špele Maček Guštin. GV Založba tudi tokrat sledi razvoju zakonodaje in v zbirko zakonodajnih besedil uvršča zakon o prekrških, upoštevajoč spremembe in dopolnitve nedavno uveljavljene novele ZP-...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄23

ZZZDR in korist otroka – novelama iz leta 2001 in 2004 ob rob

Teodora Glušič-Terbovc, 22.6.2006

Zakonska zveza in družinska razmerja

Teodora Glušič-Terbovc, Pravna praksa, 23/2006Ob napovedani reformi družinskega prava je treba opozoriti na nekatere pomanjkljivosti veljavne ureditve družinskopravnih razmerij, ki nastanejo po razvezi zakonske zveze (oziroma razpadu življenjske skupnosti partnerjev), zlasti zato, ker jih reforma ne odpravlja oziroma rešuje. Gre za razmerja, ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄23

Sojenje brez nepotrebnega odlašanja

Anton Grilc, 22.6.2006

Človekove pravice, Sodišča

Anton Grilc, Pravna praksa, 23/2006V začetku leta 2005 ste sprožili nepravdni postopek pri okrajnem sodišču, ki je sicer razpisalo nekaj narokov, zdaj pa že pol leta niste prejeli nobenega sklepa sodišča in sodišče ni razpisalo nobenega naroka, čeprav ste že dvakrat urgirali pri naslovnem sodišču. Razlog za odlašanje naj bi bila odso...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Ali smo sodniki pripravljeni?

Teodora Glušič-Terbovc, 15.6.2006

Sodišča

Teodora Glušič-Terbovc, Pravna praksa, 22/2006Naslov je povzet po tretjem seminarju Mirovnega inštituta za delavce v pravosodju, ki je potekal 26. maja 2006 v Ljubljani. Moj namen ni predstaviti vsebine seminarja, a poudarkom se ne bom mogla izogniti, da ujamem misel podnaslova: ali smo slovenski sodniki pripravljeni soočiti se s problematiko d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄21

Dodatni protokol o presaditvi človeških organov in tkiv

Anita Goršek, 8.6.2006

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Anita Goršek, Pravna praksa, 21/2006Republika Slovenija je v novembru 2005 ratificirala Dodatni protokol o presaditvi človeških organov in tkiv1 h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino (protokol).2 Protokol je sprejel Odbor ministrov na zasedanju v Strasbourgu 24. januarja 2002, tega dne pa je bil ponujen tudi državam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Uvod v pravoznanstvo

Primož Gabrič, 11.5.2006

Pravoznanstvo

Primož Gabrič, Pravna praksa, 17/2006Nedavno je pri založbi Uradni list RS v soavtorstvu dr. Marijana Pavčnika, dr. Mira Cerarja in dr. Aleša Novaka izšla knjiga Uvod v pravoznanstvo. Knjiga obsega 400 strani in je sestavljena iz šestih delov. Prvi trije (dr. Marijan Pavčnik in dr. Miro Cerar) sestavljajo učbeniško snov, četrti in peti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Izvaja volje o posmrtnem darovanju delov telesa

Anita Goršek, 30.3.2006

Dedovanje

Anita Goršek, Pravna praksa, 12/2006Darovanje delov telesa je gotovo najbolj altruistična gesta, ki jo posameznik lahko nakloni sočloveku. Darovano srce lahko reši drugega gotove smrti, darovana ledvica pa lahko dializnemu bolniku bistveno izboljša kakovost življenja, ki je bilo pred presaditvijo nevzdržno. Podobno lahko presaditev ro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄5

Veš, poet, svoj dolg?!

Franci Gerbec, 9.2.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Človekove pravice

Franci Gerbec, Pravna praksa, 5/2006Zadnje tedne in mesece smo priča vedno bolj vroči polemiki o reševanju odprtih vprašanj uresničevanja temeljnih človekovih in državljanskih pravic Slovencev na avstrijskem Koroškem in v Italiji, precej manj pa je slišati o enakih vprašanjih položaja porabskih Slovencev, čeprav je tudi tam položaj po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄3

Lastnina mineralnih surovin

mag. Jože Gregorič, 26.1.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Rudarstvo

mag. Jože Gregorič, Pravna praksa, 3/2006V praksi se je pojavilo (sicer ne večinsko) stališče, da je mineralna surovina zaščitena šele od uveljavitve zakona o varstvu okolja oziroma zakona o rudarstvu ter da se šele od uveljavitve omenjenih zakonov naprej mineralna surovina ne sme izkoriščati na nelegalen način, ker je v državni lasti. G...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(25)

Leto objave

< Vsi
2006(25)
> Januar(1) > Februar(1) > Marec(1) > Maj(1) > Junij(5) > Julij(5) > September(4) > Oktober(1) > November(6)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov