O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Tolar in evro v obdobju 2006–2007

Meta Ahtik, 22.12.2005

Monetarni predpisi

Meta Ahtik, Pravna praksa, 49-50/2005Slovenija naj bi s 1. januarjem 2007 uvedla skupno evropsko valuto – evro. Že nekaj časa pred tem, predvidoma konec junija 2006, bo Svet Evropske unije določil fiksen tečaj tolarja v evrih1. Sledilo bo t. i. predvstopno obdobje.2 V tem obdobju, prav tako pa v času dvojnega obtoka3, bodo pri menjavi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Zakaj Evropa (še vedno) potrebuje ustavo?

Matej Avbelj, 15.12.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Avbelj, Pravna praksa, 48/2005Potem ko je evropski ustavni projekt dobil odločno nezaupnico s strani francoskega in nizozemskega ljudstva, je zanimanje za Pogodbo o ustavi za Evropo (PUE), tako se vsaj zdi, popolnoma zamrlo. Evropski ustavni navdušenci se nekako še vedno nismo pobrali od nezavidljivega in nepričakovanega udarca,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Prednosti, slabosti in potrebne reforme pravnega izobraževanja

Matej Avbelj, 17.11.2005

Višje in visoko šolstvo

Matej Avbelj, Pravna praksa, 43/2005V tem prispevku bom na kratko predstavil različne modele pravnega izobraževanja, ki obstajajo v svetu, in ob tem opozoril na njihove prednosti, slabosti in na reforme, ki bi jih različni modeli morali biti deležni. Analiza se bo ves čas gibala od abstraktnega h konkretnemu, opirajoč se tudi na izkuš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Zakaj potrebujemo dve vrsti skrajne sile?

Matjaž Ambrož, 17.11.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 43/2005Situacije, ko je eno pravno dobrino mogoče rešiti le tako, da se žrtvuje drugo, so lahko zelo različne, zato jih je težko spraviti na skupni imenovalec. Veljavni slovenski kazenski zakonik (KZ) to vendarle stori, in sicer tako, da za vse primere skrajne sile predvidi izključitev protipravnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Zakonski opisi kaznivih dejanj, ki vsebujejo pojem »protipravno«

Matjaž Ambrož, 10.11.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 42/2005V nekaterih zakonskih opisih kaznivih dejanj najdemo pojme, kot so denimo »protipravno«, »neupravičeno« in »v nasprotju s pravili mednarodnega prava«. Take pojme zakonodajalec vključi v zakonski opis včasih iz didaktičnih razlogov (posebno napotilo sodniku, naj preveri, ali je bila podana protipravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Razpisni pogoji za štipendiranje s strani države v luči prava EU

Matej Avbelj, 22.9.2005

Višje in visoko šolstvo, Študenti

Matej Avbelj, Pravna praksa, 37/2005C-308/89, Carmina di Leo V. Land Berlin V eni izmed številk Pravne prakse (priloga PP št. 26/2005, 7. julij 2005, str. XIV-XVI) smo že podrobneje obravnavali vprašanje pravic študenta kot evropskega državljana, kadar je ta na študiju v drugi državi članici EU, ki študentom ponuja določene štipendije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Evropski univerzitetni inštitut

Matej Avbelj, 15.9.2005

Zavodi

Matej Avbelj, Pravna praksa, 35-36/2005Evropski univerzitetni inštitut (European University Institute, EUI, www.iue.it) je elitna evropska izobraževalna institucija, ki pa je v Sloveniji zelo slabo poznana, če sploh. Namen tega prispevka je na kratko predstaviti EUI, v želji, da bi inštitut v prihodnje pritegnil več raziskovalcev iz Slov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄34

Nov trend zaščite manjšin v EU ali ne?

Matej Avbelj, 9.8.2005

Človekove pravice

Matej Avbelj, Pravna praksa, 34/2005C-274/96, Bickel V zadevi Bickel C-274/96 se je Sodišče ES spopadlo z zanimivim primerom, v katerem je italijansko sodišče z Južne Tirolske spraševalo, ali pravo EU, še zlasti določbe o prepovedi diskriminacije na temelju državljanstva,1 pravica evropskih državljanov prosto se gibati in se nastan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Mednarodna pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti

Minu A. Gvardjančič, 21.7.2005

Obligacije

, Pravna praksa, 28/2005Prispevek je prirejen in povzet po diplomski nalogi »Mednarodna pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti,« ki jo je avtorica izdelala pod mentorstvom dr. Aleša Galiča in jo na PF Univerze v Ljubljani zagovarjala 30. 3. 2005. Ureditev mednarodne pristojnosti, priznanja in izvršitve sodnih odločb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Pravice študenta kot evropskega državljana

Matej Avbelj, 7.7.2005

Višje in visoko šolstvo

Matej Avbelj, Pravna praksa, 26/2005C-209/03, Dany Bidar proti London Brought of Ealing in drugi Sodišče Evropskih skupnosti je 28. maja 2005 izdalo sodbo v primeru Bidar (C-209/03), v katerem je bilo ponovno soočeno z občutljivim vprašanjem pravic državljana države članice EU, ki se poslužuje temeljne svoboščine prostega pretoka o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Reforma študija prava v Sloveniji

Matej Avbelj, 7.7.2005

Višje in visoko šolstvo

Matej Avbelj, Pravna praksa, 26/2005V Sloveniji se je v okviru prepotrebnih reform na področju univerzitetnega študija, ki jih v zadnjem času poganja t. i. bolonjski proces, pozornost slednjič osredotočila tudi na vprašanje položaja ter kakovosti pravnega izobraževanja in posledičnih reform, ki jih na tem področju terjata sodobni nači...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Za ratifikacijo konvencije MOD št. 144

Alenka Artač-Pinčič, 7.7.2005

Kolektivne pogodbe

Alenka Artač-Pinčič, Pravna praksa, 26/2005Slovenija se uvršča med redke evropske države, ki še niso ratificirale Konvencije MOD št. 144 (oz. med tri države EU – od starih držav članic le še Luksemburg, od novih pa Malta; ratificiralo jo je 114 držav). »Upoštevajoč dejstvo, da gre za eno od štirih prioritetnih konvencije ter da je tripartize...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

POGODBA O USTAVI ZA EVROPO: Evropski ustavni moment z napako

Matej Avbelj, 9.6.2005

Obligacije

Matej Avbelj, Pravna praksa, 23/2005Francoski volivci so se na referendumu z veliko udeležbo s skoraj 55 odstotki odločili proti evropski ustavi. S tem so predvsem francoskim oblastem poslali močno opozorilo, da z upravljanjem in načinom življenja v državi niso zadovoljni. Toda, čeprav nihče ne zanika, da je bila večinska odločitev fr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

IT med pravniki

Minka Alagič, 26.5.2005

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Minka Alagič, Pravna praksa, 21-22/2005Na majskem srečanju pravniškega društva Maribor je predaval mag. Benjamin Lesjak, asistent pri predmetu pravna informatika na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Podrobneje nas je seznanil z informacijsko tehnologijo med pravniki. Predavatelj je uvodoma želel poudariti predvsem problematiko vla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

KNJIGE: Kako (s)hoditi v Evropi?

Matej Accetto, 12.5.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Accetto, Pravna praksa, 19/2005Pogodba o Ustavi za Evropo s komentarjem, redaktorici Radica Nusdorfer in Katarina Vatovec, GV Založba, Ljubljana, 2005, 770 strani. Evropska unija živi, kot bi rekli na Kitajskem, v zanimivih časih. Če je verjeti glasovom prestižnih evropskih politikov, ki v teh mesecih potujejo po njenih dežela...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

OKOLJSKO PRAVO: Študentje na obisku sedeža SE

Gašper Adamič, 28.4.2005

Višje in visoko šolstvo, Svet Evrope

Gašper Adamič, Pravna praksa, 17-18/2005Pod vodstvom dr. Cirila Ribičiča smo se študentje ljubljanske Pravne fakultete odpravili na tradicionalen dvodnevni obisk institucij Sveta Evrope (in Evropskega parlamenta) v Strasbourg. Poudarek ekskurzije je bil na seznanitvi z nadzornimi mehanizmi varstva človekovih pravic, ki so eden izmed prima...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

Izredne razmere

Minka Alagič, 21.4.2005

Varstvo pred naravnimi nesrečami, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Minka Alagič, Pravna praksa, 16/2005Prvi četrtek v aprilu je pogovor na Društvu pravnikov v Mariboru vodila mag. Suzana Kralji}, strokovnjakinja na področju družinskega in dednega prava ter asistentka na mariborski PF. Izredne razmere in nujna medicinska pomoč sta bili izhodišči, ki smo jim na predavanju namenili največ pozornosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄13

EVROPSKO USTAVNO PRAVO: Kaj (naj) bo poslej drugače?

Matej Accetto, 7.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Matej Accetto, Pravna praksa, 13/2005Kot je pred leti v svojem delu o ZDA učinkovito prikazal znani ameriški ustavni pravnik Bruce Ackerman, ustavni razvoj vsake politične tvorbe usodno zaznamujejo predvsem posamezni pomembni »ustavni trenutki«, ki jim nato sledijo daljša obdobja »običajne politike«. Ti ustavni trenutki niso nujno veza...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄13

EVROPSKI PARLAMENT: Konceptualne posebnosti delovanja EP

Matej Avbelj, 7.4.2005

Državni zbor in državni svet

Matej Avbelj, Pravna praksa, 13/2005Inštitut za Evropsko, ustavno, mednarodno in ekonomsko pravo v Ljubljani Prispevek je izraz osebnih stališč avtorja in ne institucij, v katerih deluje. Ustavni diskurz je v EU v relativno zelo kratkem času dobil domovinsko pravico. Še pred kratkim se je o Uniji govorilo zgolj kot o ekonomski s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Informacija javnega značaja

Minka Alagič, 1.4.2005

Javno obveščanje

Minka Alagič, Pravna praksa, 12/2005Srečanje Društva pravnikov iz Maribora je bilo tokrat v znamenju zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je začel veljati leta 2003. Predavala sta dr. Božo Grafenauer in mag. Boštjan Brezovnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

DEMOKRATIČNO ŽIVLJENJE: Demokratično življenje Unije

Matej Avbelj, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Avbelj, Pravna praksa, 10-11/2005Poseben sklop določb v Ustavi za Evropo, ki nosi naslov Demokratično življenje Unije in obsega osem členov, sestavlja jedro hotenj snovalcev ustave, katerih namen je bil približati EU njenim državljanom, jo narediti bolj pregledno in demokratično. Vsebina VI. naslova je tako neposreden odgovor na že...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

POLITIKE IN DELOVANJE UNIJE: Nediskriminacija in državljanstvo

Matej Avbelj, 24.3.2005

Človekove pravice, Delovna razmerja

Matej Avbelj, Pravna praksa, 10-11/2005Določbe 1. in 2. naslova III. dela ustave obravnavajo nekatera temeljna programska načela delovanja Unije, predvsem določbe 2. naslova pa pomenijo tudi konkretno pravno podlago za zakonodajno aktivnost Unije. Temeljna načela, ki jih na tem mestu najdemo pod imenom splošne določbe, okvirjajo celovit ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

OKOLJSKO PRAVO: Gospodarski forum

Meta Ahtik, 17.3.2005

Varstvo okolja

Meta Ahtik, Pravna praksa, 9/2005Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 16. februarja 2005 v nabito polni zlati predavalnici potekalo otvoritveno srečanje Gospodarskega foruma PF, neformalne pobude za povezovanje gospodarstva predvsem s študenti ljubljanske PF ter z vsemi mladimi, saj imajo le redko priložnost srečati se z vodilnimi sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

DELAVNICA: Delovna razmerja in sodna praksa

Gašper Adamič, 17.2.2005

Sodišča, Delovna razmerja

Gašper Adamič, Pravna praksa, 6/2005Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost pri PF Univerze v Mariboru in Inštitut za delo pri PF Univerze v Ljubljani sta organizirala tradicionalno januarsko strokovno delavnico v Radencih Delovna razmerja in sodna praksa s podnaslovom »povezujemo teorijo s prakso«. Namen strokovne delavnice ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Novosti ZZK-1

Minka Alagič, 17.2.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Minka Alagič, Pravna praksa, 6/2005Februarsko srečanje Društva pravnikov iz Maribora je bilo v znamenju novosti zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki velja od leta 2003. Predaval je dr. Renato Vrenčur, strokovnjak na področju stvarnega in zemljiškoknjižnega prava.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(28)

Leto objave

< Vsi
2005(28)
> Januar(2) > Februar(3) > Marec(3) > April(5) > Maj(2) > Junij(1) > Julij(4) > Avgust(1) > September(2) > November(3) > December(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
A BCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov