O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 45 / 45
Dokumenti od 1101 do 1124 (od skupaj 1124)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Vprašanje razlage KZ in interpretacije kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti

mag. Mira Polutnik-Špringer, 10.12.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 23-24/1992Kaznivo dejanje mora biti v zakonu ne samo določeno, torej inkriminirano, temveč tudi opisano. Opisovanje kaznivih dejanj pa se manifestira v določanju njegovih zakonskih znakov. Bistveno načelo v kazenskem pravu je načelo zakonitosti, saj kazensko pravo velja kot ius cogens in je v celoti ter povse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄19

Monopolni sporazum je sporazum, ki je v nasprotju z javnim redom

Janez Šlibar, 15.10.1992

Varstvo konkurence, cene

Janez Šlibar, Pravna praksa, 19/1992Pravdni stranki sta sklenili pogodbo, s katero je tožena stranka dala tožeči stranki pravico proizvajati in prodajati proizvod pod določenim zaščitnim znakom, zavarovanim z blagovno znamko, vendar pod pogojem, da tožeča stranka najstrožje spoštuje recepture, ki jih je dala tožena stranka pri čemer s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Dnevi slovenskih pravnikov '92

dr. Janez Šinkovec, 1.10.1992

Kultura in umetnost

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 18/1992Tako kot vsako leto želimo tudi na tokratnem srečanju v Portorožu seznaniti pravnike z najbolj aktualnimi vprašanji. Teme so izbrane tako da naj bi zanimale pravnike ne glede na to, kje delajo. Vse zadevajo vprašanja o podjetjih in trgu ter s tem povezana problematika (konkurenca preoblikovanje podj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Sodna uprava in neodvisnost sodnikov

Miha Šipec, 3.9.1992

Sodišča

Miha Šipec, Pravna praksa, 16/1992Ustava Republike Slovenije določa glede na ustavne določbe do leta 1991 bistveno spremembo glede položaja sodnika in sodstva. Po 274. čl. Ustave SRS iz leta 1974 so sodišča pri opravljanju sodne funkcije neodvisna in sodijo po ustavi, zakonu in samoupravnih splošnih aktih. Nova ustava pa v 125. čl. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Svet Evrope in problemi kriminalitete

dr. Alenka Šelih, 23.7.1992

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 15/1992Vprašanja kriminalitete so bila od začetka delovanja Sveta Evrope (SE) med tistimi, na področju katerih je bil Svet posebej aktiven. To dokazuje obsežna zakonodajna in strokovna dejavnost Sveta, ki se kaže v vrsti ratificiranih konvencij SE, priporočil Sveta ministrov, Evropskih poklicnih pravil za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Nova ustavna ureditev Slovenije

dr. Janez Šinkovec, 28.5.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 10/1992V sorazmerno kratkem času po sprejemu ustave Republike Slovenije so Pravna fakulteta v Ljubljani, Društvo za ustavno pravo Slovenije in ČZ Uradni list RS uspeli pritegniti številne avtorje, da so pripravili in izdali zbornik razprav o novi ustavni ureditvi Slovenije. V zborniku sodeluje 25 avtorjev,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Javna glasila in svoboda izražanja

dr. Janez Šinkovec, 20.2.1992

Človekove pravice

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 3/1992Z javnimi glasili se uveljavlja ustavna pravica svobode izražanja. V 39. členu ustave Republike Slovenije je zapisano: "Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄1

Zapisali so...

Janez Šmidovnik, 16.1.1992

Lokalna samouprava

Janez Šmidovnik, Pravna praksa, 1/1992...Iz povedanega sledi en sam sklep: regionalnih skupnosti ne bo. Ne bo jih, ker jih po teh določbah ustave ne more biti. Ne more jih biti, ker tisto, kar utegne nastati z medobčinskim povezovanjem, ne bodo "širše samoupravne lokalne skupnosti." Ne more jih biti zlasti tudi zaradi tega, ker bi bil v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Čestitke k dnevu samostojnosti

dr. Janez Šinkovec, 26.12.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 25/1991Izhajajoč iz Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe, in zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo nar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Kazenskopravna odgovornost v zvezi z varstvom pri delu

mag. Mira Polutnik-Špringer, 28.11.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo pri delu

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 22/1991Tudi v kazenskem pravu se pogosto srečujemo z delovnimi nesrečami, v katerih žrtve, delavci, praviloma utrpijo hude posledice, ki se manifestirajo v obliki premoženjske škode ali telesne poškodbe, pri čemer se delovne nezgode v praksi dostikrat končajo tudi s smrtnim izidom. S tem v zvezi se postavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄21

Še o nekaterih sestavinah neodvisnosti sodišč

dr. Janez Šinkovec, 14.11.1991

Sodišča

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 21/1991Nimam namena obravnavati neodvisnosti sodišč z vseh mogočih vidikov. Opozoril bi le na nekatera ustavnopravna izhodišča, kakor jih obravnava sodobna evropska teorija in praksa ustavnih sodišč. Med temeljne elemente neodvisnosti sodnikov štejemo njihovo obveznost, da sodijo po ustavi in zakonih, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Nekaj terminoloških drobcev

dr. Vladimir Škerlak, 31.10.1991

Kultura in umetnost

dr. Vladimir Škerlak, Pravna praksa, 20/1991VI Razne slovenske organizacije so pod vplivom srbskohrvatskega izražanja opustile uporabo starega in pravilnega slovenskega termina -občni zbor- in ga nadomestile z besedama "letna skupščina" (očitna kopija "godišnje skupštine"). To kaže opustiti. Ljubljansko društvo pravnikov v gospodarstvu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Čas storitve kaznivega dejanja - uporaba milejšega zakona

mag. Mira Polutnik-Špringer, 31.10.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 20/1991Vsaka pravna norma velja na določenem kraju v določenem času. Čas storitve kaznivega dejanja je pomembna kategorija, ki jo mora sodišče nedvomno upoštevati v zvezi z mnogimi vprašanji, ki se pojavljajo v kazenskem pravu v zvezi z npr. zastaranjem, zlasti pa tudi v zvezi s pravili o časovni veljavnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄18

Nekaj terminoloških drobcev

dr. Vladimir Škerlak, 3.10.1991

Kultura in umetnost

dr. Vladimir Škerlak, Pravna praksa, 18/1991Povod za ta članek nam je dalo zlasti govorjenje in pisanje o "vladah" v nekaterih občinah in o tem, da je dal podreti stebre ob "poti spominov" ljubljanski "minister" za komunalne zadeve. Stvar izziva, seveda, predvsem posmeh. Pomislimo, na primer; na to, da se bo sestal Varnostni svet OZN na "m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄18

Dnevi slovenskih pravnikov '91

dr. Janez Šinkovec, 3.10.1991

Ostalo

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 18/1991Vsakoletni dnevi slovenskih pravnikov so postali že tradicionalni, med pravniki so se uveljavili zaradi vedno aktualnih tem, bogate razprave, pa tudi možnosti, da kolegi med seboj izmenjajo izkušnje o odprtih vprašanjih vsaj enkrat na leto. Letošnji dnevi slovenskih pravnikov so še posebej aktual...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄18

K razpravi o slovenskem pravnem sistemu

dr. Janez Šinkovec, 3.10.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 18/1991Nesporno je, da se slovenski pravniki nahajamo v nezavidnem položaju, saj nimamo konsistentnega pravnega sistema, kar nam onemogoča smotrno delo ob sprejemanju zakonov, kakor tudi njihovem uresničevanju. Težave so podane že v dejstvu, da nismo sprejeli slovenske ustave, ter da je veljavna ustava z v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄18

Sporočilo Savezu udruženja pravnika Jugoslavije

dr. Janez Šinkovec, 3.10.1991

Ostalo

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 18/1991ZVEZA DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE LJUBLJANA SAVEZU UDRUŽENJA PRAVNIKA JUGOSLAVIJE 11000 BEOGRAD Proleterskih brigada 74 Sporočamo vam, da je Izvršilni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije na seji dne 24. 10. 1991 sklenil, da naša Zveza izstopa iz Zveze društev pravnikov Jugoslavije...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Savezu udruženja pravnika Jugoslavije

dr. Janez Šinkovec, 18.7.1991

Ostalo

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 14/1991DR. JANEZ ŠINKOVEC predsednik Zveze društev pravnikov Jugoslavije in predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije SAVEZU UDRUŽENJA PRAVNIKA JUGOSLAVIJE Obveščam vas, da odstopam kot predsednik Zveze društev pravnikov Jugoslavije ker glede na uveljavljene razmere v Jugoslaviji ugotavljam,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Sporočilo Zveze društev pravnikov Slovenije mednarodnimpravniškim organizacijam

dr. Janez Šinkovec, 4.7.1991

Ostalo

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 13/1991Državljani Slovenije smo v decembru 1990 odločali na plebiscitu o osamosvojitvi, s čimer smo uveljavili pravico, določeno z mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah. Parlament Republike Slovenije je nato sprejel potrebne akte in je bila samostojnost Slovenije razglašena dne 26. 6. 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Delavsko samoupravljanje

dr. Zvonka Šarman, 20.6.1991

Delovna razmerja

dr. Zvonka Šarman, Pravna praksa, 12/1991- v prispevku Delavska participacija v razmerah kapitalskega upravljanja (na seminarju: Upravljanje v privatiziranem podjetju) Kako opredeliti položaj delavcev pri upravljanju naših podjetij oziroma najti model naše industrijske demokracije, je izredno kompleksno vprašanje, na katero še nimamo od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Stališča o vpisih v sodni register

Janez Šlibar, 20.6.1991

Sodni registri in sodne takse

Janez Šlibar, Pravna praksa, 12/1991Na Vrhovnem sodišču RS je bilo 15. maja 1991 posvetovanje registrskih sodnikov z območja naše republike - v zvezi z različnimi vprašanji, ki se pojavljajo pri vpisih v sodni register, so sprejeli vrsto stališč, ki sta jih za objavo pripravila sodnika VS RS Tit Stanovnik in Janez Šlibar. Kratice:
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Načela o varstvu okolja

dr. Janez Šinkovec, 7.3.1991

Varstvo okolja

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 4/1991Sodobni pravni redi opredeljujejo načela o varstvu okolja, ki jih nato zakonodaja redno spoštuje za posamezna področja (vode, gozdovi, divjad, odpadki, hrup itd.). Taka načela so praviloma opredeljena v krovnem zakonu, ki ureja varstvo narave. Najpogosteje se opredeljujejo naslednja načela: skrbn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Kdo lahko napiše akt oziroma pogodbo o ustanovitvi d.o.o.

Gorazd Šifrer, 31.1.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gorazd Šifrer, Gorazd Šifrer, Pravna praksa, 2/1991Pri nas lahko vsak, vsaj še zdaj! Leta 1937 pa ne. Tedanji trgovinski zakon za kraljevino Jugoslavijo je v drugem odstavku 418. paragrafa predpisoval : "Pravila družbe z omejeno zavezo morajo biti sestavljena v obliki notarskega akta (parag. 52 oziroma parag. 58 zakona o javnih notarjih)". Da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Uporaba izrazov "varstvo" in "zaščita" v pravniterminologiji

dr. Vladimir Škerlak, 31.1.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ostalo

dr. Vladimir Škerlak, dr. Vladimir Škerlak, Pravna praksa, 2/1991Sodobni slovenski pravniški in tehniški strokovnjaki uporabljajo oba izraza v enakem pomenu. Na primer: Dr. Stojan Pretnar je na simpoziju na Brionih v dneh od 23.- 25. 10. 1989 govoril (in pisal) o varstvu intelektualne lastnine, dr. Marko Ilešič piše o varstvu osebnostnih pravic v računalniški ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 43 44 45 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(1124)

Leto objave

2019(41) 2018(58) 2017(52) 2016(87)
2015(77) 2014(34) 2013(25) 2012(27)
2011(33) 2010(35) 2009(70) 2008(62)
2007(61) 2006(38) 2005(52) 2004(49)
2003(73) 2002(31) 2001(19) 2000(25)
1999(27) 1998(19) 1997(26) 1996(30)
1995(32) 1994(6) 1993(11) 1992(8)
1991(16)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov