O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄34-35

Po interventnem zakonu še odlok za odstrel medvedov in volkov

mag. Senka Šifkovič Vrbica, 19.9.2019

Varstvo okolja

mag. Senka Šifkovič-Vrbica, Pravna praksa, 34-35/2019Po tem, ko je 29. junija 2019 začel veljati Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za odstrel 175 medvedov in 11 volkov do 30. septembra 2020, je Ministrstvo za okolje in prostor Vladi predlagalo še sprejem Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2020, ki predvideva odstrel še 175 medvedov in 7 volkov in naj bi se začel izvajati 1. oktobra 2019. Skupaj gre torej za odstrel 350 medvedov izmed okoli 950 in 17 volkov izmed okoli 80.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

STOP hidroelektrarnam na slovenskem delu Mure

Urša Ravnikar Šurk, 6.6.2019

Varstvo okolja

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 21-22/2019Vlada je sklenila ustaviti pripravo državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje-Mota na Muri. Po mnenju ministrstva za okolje in prostor nobeno od predloženih gradiv ni izkazalo okoljske sprejemljivosti načrtovanih rešitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄8

Predlog Zakona o katastru nepremičnin - predstavitev bistvenih zakonodajnih rešitev

Rabič Tanja, Štembal Apolonia, 21.2.2019

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster, Lastnina in druge stvarne pravice

Tanja Rabič, Apolonia Štembal, Pravna praksa, 8/2019Z namenom usklajenega in kakovostnega upravljanja prostora ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami sta Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 pripravila "Program projektov eProstor". Cilj programa je pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja nepremičnin, kar je mogoče doseči s povezljivimi, enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov. V okvir izvajanja "Programa projektov eProstor" sodi tudi priprava predloga novega Zakona o katastru nepremičnin (v nadaljevanju predlog ZKN). Poglavitne rešitve in novosti, kot izhajajo iz delovnega gradiva predloga ZKN, bova predstavili v nadaljevanju tega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Varstvo okolja - od teorije k praksi (2. del)

mag. Senka Šifkovič Vrbica, 12.4.2018

Varstvo okolja

mag. Senka Šifkovič-Vrbica, Pravna praksa, 14/2018Pravni red RS omogoča kar nekaj možnosti varovanja okolja in pravice do zdravega življenjskega okolja. Varovanje se lahko uresničuje skozi upravnopravne, civilnopravne in kazenskopravne institute, vendar je obseg sodne prakse nesorazmerno majhen glede na širino področja. Razlogi za to se kažejo v tem, da je področje zelo normirano, na njem pa deluje malo pravnikov oziroma odvetnikov; primeri so zelo kompleksni, zato zahtevajo veliko časa za preučitev stanja in možnosti ukrepanja, sodelovati pa je treba tudi s strokovnjaki z drugih področij (kemiki, biologi in drugimi naravoslovni strokovnjaki).
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄12-13

Varstvo okolja - od teorije k praksi (1. del)

mag. Senka Šifkovič Vrbica, 29.3.2018

Varstvo okolja

mag. Senka Šifkovič-Vrbica, Pravna praksa, 12-13/2018Varstvo okolja je široko in vse bolj aktualno pravno področje. Človek s svojim delovanjem vpliva na celotno Zemljo in njene ekosisteme. Ljudje smo torej del vplivanja na okolje in naše življenje je odvisno od naravnega ravnovesja teh sistemov ter se lahko uspešno razvija le, če so v ravnovesju. Z razumevanjem in spoštovanjem tega dejstva moramo bolj aktivno in odgovorno varovati to podstat našega življenja. Vloga pravnikov pri oblikovanju pravil, predvsem pa pri njihovem uresničevanju, je velika. Ta prispevek je zato mišljen kot pomoč tistim, ki so v to polje že vstopili, pa nad njim še nimajo celovitega pregleda, ter kot povabilo ostalim, da se opogumijo in uporabijo svoje pravno znanje ter veščine v službi varovanja okolja in narave ter trajnostnega urejanja prostora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄48

Dostop do okoljskih podatkov v praksi Informacijskega pooblaščenca

mag. Kristina Kotnik Šumah, 14.12.2017

JAVNO OBVEŠČANJE, Varstvo okolja

mag. Kristina Kotnik-Šumah, Pravna praksa, 48/2017Izhajajoč iz načela prostega dostopa daje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) široko zakonsko podlago za dostop do okoljskih podatkov. Gre za podatke, ki so absolutno javni in bi morali biti javnosti široko dostopni. Pa vendar je v praksi Informacijskega pooblaščenca v zadnjih treh letih mogoče zaznati naraščanje števila pritožbenih postopkov v zvezi z okoljskimi podatki. Je torej mogoče govoriti le o povečanem zanimanju javnosti za te podatke ali gre za bolj restriktivno prakso zavezancev?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Pravnomočna sodna odločba kot podlaga za vknjižbo pravice v zemljiško knjigo

Nadija Šuler, 27.3.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nadija Šuler, Pravna praksa, 12/2014Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) med listinami, ki so podlaga za vknjižbo pravice v zemljiško knjigo, določa tudi pravnomočno sodno odločbo - sodbo in sklep. V tem prispevku se omejujem na sodne odločbe, vezane na izviren način pridobitve lastninske pravice, torej pravnomočne sodne odločbe, s katerimi je sodišče ugotovilo obstoj, spremembo oziroma prenehanje pravice, katere vknjižba se predlaga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Pomen vpisa obligacijskih pravic v zemljiško knjigo

Nadija Šuler, 9.5.2013

Obligacije, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nadija Šuler, Pravna praksa, 18/2013Pri pravnoposlovni pridobitvi stvarnih pravic (predvsem lastninske pravice) se udeleženci pravnega prometa nedvomno zavedajo pomena vpisa te pravice v zemljiško knjigo in lahko rečemo, da je skrb za njihovo vknjižbo že utečena praksa. Drugače je z vpisovanjem obligacijskih pravic, čeprav so tudi zanje predpisani smiselno enaki postopki, vključno z vlogo notarja ob sestavljanju notarskega zapisa ali overitvi podpisa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Nezapisan prenos lastninske pravice na zemljišču ob prodaji stanovanja

mag. Miha Šlamberger, 14.1.2010

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 1/2010Kupec A je leta 2007 kupil stanovanje od prejšnje lastnice B, ta pa je imela v svoji pogodbi o nakupu tega stanovanja zapisano, da ji pripada tudi zahodni del parcele, na kateri stoji ta večstanovanjska zgradba, in sicer približno 80 kvadratnih metrov. Lastnica B je stanovanje kupila kot solastnino ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Vpis etažne lastnine

mag. Miha Šlamberger, 26.11.2009

Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 46/2009Leta 1976 je Tovarna volnenih izdelkov Majšperk, d.o.o., (TVI) na svojem zemljišču zgradila večstanovanjsko stavbo. Občina Majšperk je nastala leta 1995, leta 2003 pa je bil sklenjen sporazum o razdelitvi premoženja z nekdanjo občino Ptuj. Takrat so v Občini Majšperk prevzeli vse nepremičnine, tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo tuje parcele?

Nevenka Šorli, 2.7.2009

Urejanje prostora

Nevenka Šorli, Nevenka Šorli, Pravna praksa, 26/2009Odgovor na vprašanje iz naslova je pritrdilen, vendar le če sprejmemo stališče, ki izhaja iz sodbe II P 275/2003 Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 8. decembra 20041 in sodbe Višjega sodišča v Mariboru I Cp 618/2005 z dne 6. junija 2006,2 s katero je bila zavrnjena pritožba zoper prvostopno sodbo II...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine?

mag. Miha Šlamberger, 21.5.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2009Nadija Jablanšček Šuler je v PP zapisala nekaj ugotovitev v zvezi z "enosmernim" varstvom potrošnikov in nakupi nepremičnin.1 V članku obravnava sicer institut pooblastila notarju za vložitev zemljiškoknjižnega predloga, a hkrati ugotavlja, da pooblastilo, kot je urejeno v Zakonu o zemljiški knjigi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Oznaka stavbne pravice pri delitvi parcele

mag. Miha Šlamberger, 12.3.2009

Stavbe in stavbna zemljišča, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 10/2009* Vprašanji je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2008. Pri ustanovitvi stavbne pravice se stavbna pravica vpiše v svoj vložek z oznako številke parcele in s končnico SP, denimo 21/2.SP. • Ali stavbna pravica obdrži staro oznako al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Vpis etažne lastnine pri kupcu solastninskega dela stavbe

mag. Miha Šlamberger, 5.3.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 9/2009Sodišče je v nepravdnem postopku delitve solastnine na podlagi elaborata za vpis podatkov v kataster stavb in geodetske odločbe izdalo pravnomočni sklep, ki nadomešča sporazum o ustanovitvi etažne lastnine ter natančno določa posamezne dele stavbe, skupne dele stavbe in lastnike teh delov. ?e pred i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄31-32

Nelogičnost nevpisa spremembe terjatve, zavarovane s hipoteko

Nadija Jablanšček-Šuler, 21.8.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nadija Jablanšček-Šuler, Nadija Jablanšček-Šuler, Pravna praksa, 31-32/2008O vpisu spremembe terjatve, zavarovane s hipoteko, v zemljiško knjigo (bodisi roka zapadlosti bodisi obrestne mere) smo v PP zasledili različna stališča. Na eni strani so avtorji, ki pišejo o tem kot o nespornem dejstvu, ne razpravljajo pa o vrsti vpisa, s katerim bi se ta sprememba izvedla v zemlji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Različna praksa sodišč pri vzpostavitvi z. k. listine

mag. Miha Šlamberger, 22.5.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster, Civilni sodni postopki

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2008V PP, št. 18, je kolega Boris Hlavaty predstavil svoja razmišljanja v zvezi s postopkom za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine.1 S presenečenjem sem prebral članek in ugotovil, da v nekaterih točkah sodna praksa odstopa od, po mojem mnenju, dokaj jasnih določb. Priznam, da nisem imel še nobenega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄13

Pogoji za zaznambo spora

mag. Miha Šlamberger, 3.4.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 13/2008* Vprašanje je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2007. . Kako razlagati 2. točko prvega odstavka 79. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) v povezavi z 245. členom ZZK-1 - ali gre za uporabo določbe 2. točke le v primeru druge v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Poziv udeležencem za nadaljevanje postopka

mag. Miha Šlamberger, 13.3.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 10/2008* Vprašanje je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2007. . Ali je treba, če udeleženec umakne predlog v postopku vpisa v zemljiško knjigo, v smislu določb Zakona o nepravdnem postopku pozvati ostale udeležence, če želijo nadaljevati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Neznan naslov znanih imetnikov

mag. Miha Šlamberger, 6.3.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 9/2008* Vprašanje je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2007. * * Člen 215 Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) določa, da se o zemljiškoknjižnem postopku obvestijo znani imetniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Še o opremljanju stavbnih zemljišč in komunalnem prispevku

Metka Černelč, 28.2.2008

Stavbe in stavbna zemljišča

Metka Černelč, Pravna praksa, 8/2008V zvezi s prispevkom mag. Maje Lukan Lapornik Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek (PP, št. 6-7/2008, str. 14-15) želimo opozoriti na troje dejstev, ki jih je avtorica navedla in za katere menimo, da jih je treba popraviti oz. jasneje zapisati. 1. Avtorica navaja, da je gradnja komu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine

mag. Miha Šlamberger, 14.2.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 6-7/2008* Vprašanja je postavil eden od bralcev PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, ki smo ga organizirali 4. decembra 2007. V skladu z 234. členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine začne, če predlagatelj postopka verjetno izkaže, da je bilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Dokaz neobstoja oz. nedosegljivosti upnika

mag. Miha Šlamberger, 7.2.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 5/2008* Vprašanji je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2007. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) v 206. členu zahteva, da morajo biti izpolnjeni vsi pogoji kumulativno, da se stara hipoteka izbriše.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Pooblastilo notarja po 142. členu SPZ

mag. Miha Šlamberger, 13.9.2007

Lastninska in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 35/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. V 28. številki letošnje PP sem zapisal nekaj razmišljanj o kombiniranem zemljiškoknjižnem predlogu in cenovno ugodnejšem poslovanju notarjev.[O]1 Glede na to, da vsak dan sodelujem z notarji po Sloveniji, je bil njihov odziv pričakovan. Eni so se strinjali, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄28

Kombinirani zemljiškoknjižni predlog

mag. Miha Šlamberger, 19.7.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 28/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM d.d. Sestava zemljiškoknjižnih predlogov je z razvojem računalniške tehnologije tako napredovala, da lahko vsakdo, kdor ima vsaj malo časa, s poznavanjem osnovnih funkcij »kopiraj-prilepi« sestavi svoj zemljiškoknjižni predlog. Upoštevati mora, da Zakon o zemlji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄13-14

ZPNačrt - hitra rešitev ali zmaga države nad strokovno javnostjo?

Avtor ni naveden, 5.4.2007

Urejanje prostora

, Pravna praksa, 13-14/2007univ. dipl. pravnica, pomočnica direktorja Stanovanjskega sklada RS Kadar zakonodaja ne dosega želenih učinkov, se ponavadi opravijo analize in prevetrijo usmeritve javne politike pri vseh relevantnih subjektih. Priprava nove prostorske zakonodaje očitno ne poteka tako, a odločitve so kot kons...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(35)

Leto objave

2019(3) 2018(2) 2017(1) 2014(1)
2013(1) 2010(1) 2009(5) 2008(8)
2007(8) 2004(1) 1996(1) 1995(1)
1994(1) 1991(1)

Področja

< Vsi 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 8.1. UREJANJE PROSTORA 8.2. VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov