O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄26

Arbitražna razsodba ni le mrtva črka na papirju

dr. Dominika Švarc, 6.7.2017

Republika Hrvaška, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Dominika Švarc, Pravna praksa, 26/2017Slovensko-hrvaška arbitražna drama, katere genezo, razvoj in klimaks danes podrobno pozna vsakdo, ki v zadnjih dneh ni bil ujet v kakšen počitniški komunikacijski vakuum, se predvidljivo ponovno seli na politične odre. Neutrudno ponavljanje ključne pravne mantre - razsodba arbitražnega sodišča je dokončna in v celoti zavezujoča za obe strani - se na trenutke zdi kot vpitje žejnega v puščavi ob zavedanju, da jo Hrvaška še vedno, enotno in vztrajno, zavrača. Nerazumen in - tako pravno kot politično - nekonstruktiven "boj za interpretacijo" se očitno bije tudi v domačih političnih krogih, v obdobju, ko je potreba po mirnih živcih, zrelosti in notranji enotnosti skoraj enako zgodovinska, kot je bila v času slovenske osamosvojitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Arbitražni postopek se nadaljuje, izid in njegova uveljavitev pa ostajata negotova

dr. Dominika Švarc, 22.9.2016

Republika Hrvaška

dr. Dominika Švarc, Pravna praksa, 36-37/2016Po skoraj enoletni negotovosti glede usode arbitražnega postopka med Slovenijo in Hrvaško je arbitražno sodišče v Haagu 30. junija sprejelo delno razsodbo, v kateri je soglasno odločilo, da kljub postopkovni kršitvi Republike Slovenije v obliki nedopustne ex parte komunikacije s članom arbitražnega sodišča arbitražni sporazum med državama ostaja veljaven, arbitražno sodišče pa postopek nadaljuje v novi sestavi. Po ponovni preučitvi zahtevkov in navedb obeh strank v postopku bo arbitražno sodišče predvidoma izdalo meritorno razsodbo, ki bo v skladu s 7. členom Arbitražnega sporazuma za obe državi dokončna in zavezujoča in bo pomenila dokončno rešitev mejnega spora med državama.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄28

Pritožbeni senat v celoti potrdil obsodbo Miča Stanišića in Stojana Župljanina

dr. Dominika Švarc, 14.7.2016

Kaznovalno pravo

dr. Dominika Švarc, Pravna praksa, 28/2016Pritožbeni senat Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je 30. junija 2016 potrdil obsodbi Miča Stanišića, nekdanjega ministra za notranje zadeve Republike Srbske (RS), in Stojana Župljanina, nekdanjega načelnika regijskega Centra varnostnih služb RS v Banja Luki, na 22 let zaporne kazni zaradi vojnih hudodelstev in hudodelstev proti človečnosti, storjenih na ozemlju BiH v letu 1992. Obema se v čas trajanja izrečene kazni všteva čas, ki sta ga že prestala v pridržanju, v haaškem zaporu pa bosta ostala do določitve države, v katero bosta prepeljana na prestajanje preostanka svojih kazni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Mednarodno sodstvo in njegov vpliv na pospeševanje vladavine prava

dr. Dominika Švarc, 2.6.2016

Pravoznanstvo

dr. Dominika Švarc, Pravna praksa, 22/2016Koncept vladavine prava kot temeljnega načela vladanja izvira iz nacionalnih pravnih sistemov in je konceptualno razvit predvsem na tej ravni. Na mednarodni ravni je ta koncept spričo odsotnosti centralizirane oblasti zgodovinsko manj prisoten, vendar se z množenjem in krepitvijo avtoritete mednarodnih organizacij in sodišč zanesljivo uveljavlja v mednarodnem pravnem redu. Deklaracija, sprejeta septembra 2012 na visokem sestanku svetovnih voditeljev v okviru rednega zasedanja Generalne skupščine OZN, potrjuje strokovni in politični konsenz o tem, da je vladavina prava del "univerzalnih in nedeljivih osnovnih vrednot in načel" Združenih narodov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄19

Ob 70. obletnici delovanja Meddržavnega sodišča - Prispevek sodišča k mednarodnemu pravu človekovih pravic

dr. Dominika Švarc, 12.5.2016

Varstvo človekovih pravic

dr. Dominika Švarc, Pravna praksa, 19/2016Pristojnost Meddržavnega sodišča (MDS) na področju prava človekovih pravic je razmeroma omejena vsaj v dveh pogledih. Prvič, posamezniki ne morejo biti stranke v postopkih pred MDS in v njih ne morejo neposredno sodelovati. Drugič, le omejeno število mednarodnih pogodb s področja človekovih pravic predvideva pristojnost MDS, ta pa je pogosto dodatno omejena s pridržki ali postopkovnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, preden se lahko spor predloži MDS - denimo neuspeh rešitve spora s pogajanji ali drugimi sredstvi mirnega reševanja sporov, predvidenih v pogodbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Po Karadžiću Šešelj: oprostilna sodba v posmeh žrtvam in mednarodnemu kazenskemu sodstvu

dr. Dominika Švarc, 14.4.2016

Kaznovalno pravo

dr. Dominika Švarc, Pravna praksa, 15/2016Sodeči senat Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je 31. marca 2016 Vojislava Šešlja oprostil vseh obtožb zaradi hudodelstev proti človečnosti in vojnih hudodelstev na območju Bosne in Hercegovine, Hrvaške ter Vojvodine med letoma 1991 in 1993. Sedem let trajajoče sojenje so zaznamovali številni postopkovni zapleti, po dolgih štirih letih spisana sodba, ki obsega zgolj dobrih sto strani, pa je hud udarec tako za žrtve kot tudi za zaupanje v mednarodno kazensko sodstvo. Kot v javnem povzetku svojega odklonilnega mnenja poudarja tudi italijanska sodnica Lattanzi, je sodba zelo pomanjkljivo obrazložena in temelji na selektivni analizi dokazov ter na sklepanju, ki bodisi ni merodajno za presojo kazenske odgovornosti bodisi je v nasprotju z uveljavljeno sodno prakso MKSJ, pogosto pa izhaja celo iz napačne uporabe merodajnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Obsodba Radovana Karadžića je pomemben dosežek mednarodnega kazenskega sodstva

dr. Dominika Švarc, 7.4.2016

Kaznovalno pravo

dr. Dominika Švarc, Pravna praksa, 14/2016Sodeči senat Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je 24. marca 2016 nekdanjega predsednika Republike Srbske Radovana Karadžića na temelju osebne in poveljniške kazenske odgovornosti obsodil na 40 let zapora zaradi genocida v Srebrenici ter vojnih hudodelstev in hudodelstev proti človečnosti, storjenih na ozemlju Bosne in Hercegovine (BiH) med letoma 1991 in 1995. Večinoma soglasno sprejeti zaključki sodečega senata so v kar 2.615 strani dolgi sodbi natančno in prepričljivo utemeljeni, razen glede višine izrečene kazni pa izid z vidika pravne stroke ni presenetljiv. Pričakovati je, da se bo na sodbo v celoti pritožil Karadžić, pa tudi tožilstvo, vsaj glede višine izrečene kazni, verjetno pa tudi zaradi oprostilne sodbe glede genocida v preostalih bosanskih občinah. Pritožbeni postopek, ki bo verjetno trajal vsaj še kakšno leto ali dve, bo v skladu s strategijo zapiranja MKSJ prevzel rezidualni mehanizem za mednarodna kazenska sodišča (MMKS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Prva obsodba za zločine Rdečih Kmerov

mag. Dominika Švarc, 19.8.2010

Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄29-30

Nov nalog za prijetje al Baširja zaradi genocida

mag. Dominika Švarc, 22.7.2010

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 29-30/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄27

Države niso zavezane dopustiti istospolne poroke

mag. Dominika Švarc, 8.7.2010

Varstvo človekovih pravic

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 27/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄27

Prekinitev umetnega ohranjanja pri življenju na podlagi vnaprej izražene volje bolnika

mag. Dominika Švarc, 8.7.2010

Človekove pravice

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 27/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄24-25

Potrditev obstoja nemednarodnega oboroženega spopada v Makedoniji

mag. Dominika Švarc, 17.6.2010

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 24-25/2010Pritožbeni senat Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je 19. maja 2010 v zadevi Tožilec proti Ljubu Boškoskemu in Johanu Tarčulovskemu potrdil prvostopenjsko sodbo v primeru, ki se je nanašal na kršitve mednarodnega prava oboroženih spopadov, storjenih med spopadom v Nekdan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄22

Široka razlaga starševskih pravic

mag. Dominika Švarc, 3.6.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 22/2010Vrhovno sodišče ZDA je 17. maja 2010 v zadevi Abbott proti Abbottu odločilo, da pomeni notranjepravna pravica ne exeat, ki prepoveduje enemu od staršev, da brez soglasja drugega od staršev odpelje otroka iz države, v kateri je stalno prebival, "pravico do skrbi" po Konvenciji o civilnopravnih vidiki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Daytonska ustava v neskladju z EKČP

mag. Dominika Švarc, 21.1.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 2/2010Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je 22. decembra 2009 v zadevi Sejdić in Finci proti Bosni in Hercegovini razsodil, da pomeni ustavna omejitev pasivne volilne pravice pripadnikov etničnih manjšin in nekaterih verskih skupnosti za izvolitev na najvišje politične položaje v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Jehovove priče prepovedane

mag. Dominika Švarc, 14.1.2010

Človekove pravice

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 1/2010Rusko vrhovno sodišče v Moskvi je 8. decembra 2009 potrdilo drugostopenjsko odločitev regijskega sodišča v Rostovu na Donu,1 ki je 11. septembra 2009 kot prvo sodišče v državi za "ekstremistične" označilo štiriintrideset publikacij Jehovovih prič in prepovedalo njihovo nadaljnje razpečevanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Karadžić neuspešno izpodbijal legitimnost MKSJ

mag. Dominika Švarc, 17.12.2009

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 49-50/2009V novem poskusu preprečiti nadaljevanje postopka je Radovan Karadžić na Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) 20. novembra 2009 naslovil pobudo za presojo pravne veljavnosti (angl. legal validity) in legitimnosti (angl. legitimacy) Sodišča.1 Pri tem je trdil predvsem, da je bilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Prepoved javnega podpiranja nacističnega režima

mag. Dominika Švarc, 3.12.2009

Človekove pravice

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 47/2009Nemško zvezno ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe 4. novembra 2009 odločilo, da zakonska prepoved javnega odobravanja, poveličevanja in opravičevanja nacističnega režima v četrtem odstavku 130. člena nemškega kazenskega zakonika ne pomeni protiustavne kršitve svobode izražanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Čakajoč na Karadžića

mag. Dominika Švarc, 12.11.2009

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 44/2009Predobravnavni sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je na statusni konferenci 20. avgusta ugotovil, da je primer zrel za začetek sojenja. Nekdanji vodja bosanskih Srbov Radovan Karadžić, ki se brani sam in zatrjuje svojo nedolžnost glede vseh enajstih točk obtožnice,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Natova misija v Afganistanu pod drobnogledom MKS

mag. Dominika Švarc, 1.10.2009

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 38/2009Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) je 9. septembra sporočil, da zbira obvestila o domnevnih vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, ki naj bi jih v Afganistanu storili pripadniki Natovih in ameriških sil,1 člani Al Kaide ter talibanski uporniki. V tako zgodnji fazi se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Zaporniška dilema: mednarodna zaščita nekdanjih guantánamskih ujetnikov

mag. Dominika Švarc, 24.9.2009

Varstvo človekovih pravic

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 37/2009Čas je, da se Guantánamo resnično zapre. Ne le fizični prostor, temveč celoten sistem brezpravnosti, krivic in teptanja človekovih pravic. Ta cilj ne bo dosežen brez zaščite in odprave neusmiljene stigmatizacije številnih nedolžnih ujetnikov, med katerimi je nekatere že administracija ameriškega pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Dosmrtni zapor za sežig civilistov v Višegradu

mag. Dominika Švarc, 20.8.2009

Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 31-32/2009Sodeči senat III Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je 20. julija 2009 na temelju neposredne osebne odgovornosti Milana Lukića in Sredoja Lukića obsodil na dosmrtni zapor oziroma na trideset let zapora zaradi hudodelstev proti človečnosti in vojnih hudodelstev zaradi njun...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Prepoved političnih strank

mag. Dominika Švarc, 9.7.2009

Varstvo človekovih pravic

mag. Dominika Švarc, mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 27/2009Sedemčlanski prvostopenjski senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Herri Batasuna in Batasuna proti Španiji soglasno presodil, da španska prepoved in razpustitev baskovskih političnih strank Herri Batasuna in Batasuna, povezanih z baskovsko paravojaško separatistično organi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄13

Belgija toži Senegal zaradi pregona nekdanjega čadskega predsednika

mag. Dominika Švarc, 2.4.2009

Civilno pravo

mag. Dominika Švarc, mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 13/2009mag. pravnih znanosti, doktorska kandidatka na FDV Univerze v Ljubljani, raziskovalna asistentka na Univerzi v Leedsu Belgija je 19. februarja letos na Meddržavno sodišče v Haagu vložila tožbo proti Senegalu, s katero skuša doseči kazenski pregon nekdanjega čadskega predsednika Hisseneja Habreja, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Nalog za prijetje predsednika al Baširja

mag. Dominika Švarc, 12.3.2009

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 10/2009Predobravnavni senat Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) je na zahtevo tožilca Luisa Morena-Ocampa 4. marca 2009 izdal nalog za prijetje sudanskega predsednika Omarja al Baširja na podlagi obtožb zaradi vojnih hudodelstev in hudodelstev proti človečnosti v Darfurju.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Začasna omejitev svobode v okviru boja proti terorizmu

mag. Dominika Švarc, 12.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Dominika Švarc, mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 10/2009Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je 19. februarja 2009 v zadevi A in drugi proti Združenemu kraljestvu soglasno odločil, da je Združeno kraljestvo kršilo prvi odstavek 5. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), in sicer s protiteroristično zakonodajo, sprej...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(52)

Leto objave

2017(1) 2016(6) 2010(8) 2009(11)
2008(11) 2007(9) 2006(6)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: Š

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov