O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije

Dušan Škrbec, 19.12.1996

Odvetništvo in notariat, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 25/1996Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), ki je bila 29. novembra v Ljubljani in katere smo se udeležili številni odvetniki, je imela slavnostni začetek. Predsednik OZS Mitja Stupan je podelil častno diplomo o odvetništvu, upokojenemu in priznanemu pravniku, odvetniku Vladimiru Kreču iz Ljublja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Listine v notarski obliki

Dušan Škrbec, 19.12.1996

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 25/1996Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS št. 30/93, 29/94, 82/94-ZGD) je v 580. členu določil obveznost obstoječih družb in drugih organizacijskih oblik podjetij in organizacij, da uskladijo ustanovitvene in druge akte z določbami ZGD do konca leta 1994.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Sodelovanje notarja v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja

Andrej Škrk, 3.10.1996

Denacionalizacija in lastninjenje, Odvetništvo in notariat

Andrej Škrk, Pravna praksa, 19/1996Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetja (v nadaljevanju ZLPP) nikjer izrecno ne določa obvezne navzočnosti notarja pri sprejemanju aktov podjetja, verjetno tudi iz razloga, ker je bil ZLPP sprejet skoraj 2 leti pred sprejemom zakona o notariatu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Kaj so upravne naloge in kaj so lokalne zadeve?

dr. Janez Šmidovnik, 3.10.1996

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Pravna praksa, 19/1996Ob odločbi US RS o zakonu o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin Kako je potekal spor Zainteresirana javnost je z zanimanjem pričakovala novo razsodbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z zakonom, s katerim je država prevzela od občin državne na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Zbirka predpisov o matični evidenci

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 3.10.1996

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 19/1996Založba Gospodarski vestnik iz Ljubljane je izdala zbirko predpisov o matičnih evidencah, pomembnih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in tudi za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za brezposelnost. Zbirko je pripravila Iva Grmek, ki je v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Pogled na predlog zakona o davku na dodano vrednost

dr. Bojan Škof, 3.10.1996

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Bojan Škof, Pravna praksa, 19/1996Vlada je 27. junija letos določila predlog zakona o davku na dodano vrednost. V slovenskem davčnem sistemu so to začetki radikalne reforme v obdavčitvi prometa blaga in storitev. Davčne spremembe bo občutil najširši krog davčnih zavezancev podjetja, ki proizvajajo blago ali opravljajo storitve, potr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Lastnoročni podpis

Marjan Šnajder, 1.8.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Marjan Šnajder, Pravna praksa, 15/1996Na "Dodatno pojasnilo" mag. Janeza Topliška, objavljenega v PP, št. 13/96 dajem sledeče pripombe: Mislim, da sem bil v svojem prispevku dovolj jasen, precizen in korekten. Omenil pa bi, da sem ob delu naletel na omenjeni problem (skenirani lastnoročni podpis in žig), o čemer sem s dopisom obve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavnosodna presoja načela enakosti v Sloveniji

dr. Lovro Šturm, 1.8.1996

Ustavno sodišče

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 15/1996Avtor s tem prispevkom (za zdaj) zaključuje serijo zapisov o načelu enakosti, ki jo je začel (gledano seveda zgolj s strani našega časopisa) v št. 1/96 in sklenil v št. 10/96, potem ko je po uvodnem zapisu pregledal uveljavljanje tega načela v ustavnosodni presoji v ZDA (v treh nadaljevanjih), nato ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Zlorabe pravic in šikane ob lokacijskih gradbenih dovoljenj

dr. Janez Šinkovec, 4.7.1996

Urejanje prostora

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 13/1996Prvostopni, pritožbeni organi in vrhovno sodišče so preobremenjeni z reševanjem lokacijskih in gradbenih zadev. Neredko nastajajo sporna vprašanja zaradi neurejenih splošnih aktov s tega področja, zaradi česar bi lahko razpravljali tudi o odškodninski odgovornosti državnih organov, ker ne zagotavlja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

K "Lastnoročni podpis"

Marjan Šnajder, 4.7.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Marjan Šnajder, Pravna praksa, 13/1996V PP, št. 10/96 "Priloga" je bil objavljen prispevek avtorja mag. Janeza Topliška z naslovom "LASTOROČNI PODPIS" in njegov vpliv na elektronsko sporočanje. Ob prebiranju prispevka so se mi pojavili določeni pomisleki in sicer ob naslednjih točkah prispevka: Točka 4.1 Obligacijska razmerja Nava...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄12

K "Obračunu obrestnih obresti"

Marjan Šnajder, 20.6.1996

Obligacije

Marjan Šnajder, Pravna praksa, 12/1996Omenjeni prispevek (glej pp, št. 11/96, str. 13) se nanaša, kot je razvidno iz konkretizacije obračuna (3.-7. odst.) na procesne obresti, medtem ko naslov prispevka in 1. in 2. odstavek govorita o obračunu obrestnih obresti oziroma o obrestih na obresti. Sledeč temu bi bil natančnejši naslov "Obraču...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄12

Vpisi v sodni register

Dušan Škrbec, 20.6.1996

Sodni registri in sodne takse

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 12/1996Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register v 102. členu določa, da je subjekt vpisa, ki je že vpisan v sodni register, dolžan hkrati s prvim predlogom po uveljavitvi te uredbe, vložiti tudi zahtevek za vpis dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda standardne klasifik...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Davčno pravo (V)

mag. Bojan Škof, 6.6.1996

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Bojan Škof, Pravna praksa, 11/1996Slovenija je med zadnjimi evropskimi državami, ki bo v svoj davčni sistem uvedla davek na dodano vrednost. Mislim, da ni več pomislekov o tem, ali obstoječi (maloprodajni) prometni davek zamenjati z davkom na dodano vrednost (vsefaznim neto prometnim davkom) ali ne. Takšno opredelitev terjajo potreb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄10

Načelo enakosti pri delu evropskih naddržavnih sodišč(IX.)

dr. Lovro Šturm, 23.5.1996

Človekove pravice

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 10/1996Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu Načelo enakosti določa 14. člen evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950, ki zagotavlja uživanje pravic in svoboščin iz te konvencije (dejansko gre v skladu z sodno prakso le za pravice iz I. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄10

Davčno pravo (IV)

mag. Bojan Škof, 23.5.1996

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Bojan Škof, Pravna praksa, 10/1996Reforma posrednih davkov v Sloveniji prinaša tudi spremembo načina obdavčitve porabe. Sedanjo obdavčitev v maloprodaji bo zamenjal davek na dodano vrednost kot oblika modificiranega neto vsefaznega prometnega davka. S tem davkom naj bi država odpravila slabosti sedanjega prometnega davka, zagotovila...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄9

Davčno pravo (III)

mag. Bojan Škof, 9.5.1996

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Bojan Škof, Pravna praksa, 9/1996V avstrijskem davčnem pravu so leta 1973 uvedli davek na dodano vrednost kot obliko prometnega davka (Mehrwertsteuer). Pred uvedbo davka na dodano vrednost je bilo slišati veliko pomislekov o njegovih posledicah (zlasti negativnih, kot so velika regresivnost, vpliv na povišanje cen ipd.). Praksa je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄9

Načelo enakosti (VIII)

dr. Lovro Šturm, 9.5.1996

Človekove pravice

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 9/1996Ustavnosodna presoja posamičnih aktov Nemčija Po nemški teoriji splošno načelo enakosti ne zavezuje samo zakonodajalca, ampak tudi izvršno in sodno vejo oblasti. Gre za enakost v uporabi prava, ki izhaja iz 3. odstavka 1. člena Temeljnega zakona, zlasti na področjih, kjer zakonodajalec dopušča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄8

Izziv zavarovalništva

Aleksandra Šljivar, 18.4.1996

Zavarovalništvo

Aleksandra Šljivar, Pravna praksa, 8/1996Izziv zavarovalništva ELSA Maribor je 29. in 30. marca organizirala seminar, ki je potekal pod vodilom ôZavarovalništvo kot izzivö. Udeležili so se ga najvidnejši slovenski strokovnjaki s področja zavarovalništva, da bi študentom prava predstavili področje, ki jim lahko nudi tako poslovno prosper...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Davčno pravo (II)

mag. Bojan Škof, 4.4.1996

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Bojan Škof, Pravna praksa, 7/1996Leta 1973 so v avstrijskem davčnem pravu na osnovi zveznega prometnega davka, uvedli davek na dodano vrednost (Mehrwertsteuer) kot obliko prometnega davka.(*1) Davek na dodano vrednost dopolnjuje davek na dohodnino in je celo bolj grob kot dohodninski davek, saj ne dopušča nobenega stopnjevanja v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Načelo enakosti (IV)

dr. Lovro Šturm, 4.4.1996

Človekove pravice

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 7/1996V nemški pravni doktrini pomeni načelo enakosti splošno prepoved arbitrarne oziroma samovoljne diskriminacije. Po prevladujočem mnenju nemške pravne doktrine vsebujejo vsa ustavna upravičenja izvirajoča iz načela enakosti le zapoved za udejanjanje formalne pravičnosti. Splošno načelo enakosti terja,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Nove določitve pravnih pojmov

dr. Vladimir Škerlak, 4.4.1996

Pravoznanstvo

dr. Vladimir Škerlak, Pravna praksa, 7/1996S tem poročilom ne želim nikomur soliti pameti, temveč spodbuditi misli o našem strokovnem ter pogovornem izražanju. Dopuščam in pričakujem ugovore. Ta tolerantnost nasproti drugemu mnenju je bistvo pravniškega dela. Vsebina zapisa je razdeljena na snov iz slovenske jezikovne rabe, na del kopij i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Načelo enakosti (V)

dr. Lovro Šturm, 21.3.1996

Človekove pravice

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 6/1996Klasična britanska ustavna doktrina načelo enakosti izvaja iz načela vladavine prava (Rule of Law), kakor jo je leta 1885 definiral Albert Dicey v svojem klasičnem delu - An Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Vladavina prava preprečuje arbitrarnost, zato mora biti pri izvrševa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Davčno pravo (I)

mag. Bojan Škof, 21.3.1996

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Bojan Škof, Pravna praksa, 6/1996Pri prehodu na tržno gospodarstvo v vzhodni Evropi se je v vseh nekdanjih socialističnih državah začel proces obsežnih davčnih reform. Razlogov za to je več: v prvi vrsti že preoblikovanje državnih podjetij v zasebna zahteva nov, učinkovitejši sistem obdavčenja; po drugi strani pa glede na trend odp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄5

Nemška pravna ureditev poslovanja na podlagi notranjih informacij

Boštjan Špec, 7.3.1996

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Špec, Pravna praksa, 5/1996Malo preden je Daimler Benz objavil združitev z Mercedesovim avtomobilskim holdingom (MAH), je predsednik sindikata IG Metall in član nadzornega sveta Daimler Benza Frank Steinklhler nakupil delnice tega holdinga v vrednosti približno enega milijona nemških mark. Objava združitve je seveda povzročil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄5

Načelo enakosti (IV)

dr. Lovro Šturm, 7.3.1996

Človekove pravice

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 5/1996Nadaljevanje iz prejšnje številke STROGA PRESOJA ("STRICT SCRUTINY") Stroga presoja se uporablja v primerih sumljive klasifikacije, to je pri rasni diskriminaciji, pri diskriminaciji do tujcev ali glede na narodnost ali glede na nespremenljive značilnosti neke osebe ali kadar klasifikacija pos...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(30)

Leto objave

< Vsi
1996(30)
> Januar(3) > Februar(2) > Marec(4) > April(4) > Maj(4) > Junij(3) > Julij(2) > Avgust(2) > Oktober(4) > December(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov