O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 11.11.1999

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 32/1999V zbirki Nova slovenska zakonodaja je v Založbi Gospodarskega vestnika izšel komentar: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju ZZZPB), neuradno prečiščeno besedilo s komentarjem in podzakonskimi akti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Zajamčene plače po ZFPP (in po ZZOD)

Meta Štoka-Debevec, 11.11.1999

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Meta Štoka-Debevec, Pravna praksa, 32/1999V članku z naslovom "Zajamčene plače po ZFPP", ki je bil objavljen v PP, št. 29/99, gospod Hinko Jenull pojasnjuje obveznosti delodajalca in pravice delavcev v podjetjih , ki jih pestijo problemi nelikvidnosti in prezadolženosti. V svojem izvajanju gospod Jenull pojasnjuje namen zakonodajalca,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Prodaja od vrat do vrat

Martina Šetinc-Tekavc, 11.11.1999

Obligacije

Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 32/1999"Potrošniška družba" je izraz, ki ga je pogosto slišati. Po eni strani fraza pomeni, da smo ljudje vedno bolj zaverovani v materialne dobrine, ki nam na prvi pogled prinašajo veliko zadovoljstva, po drugi strani pa pomeni obvezo za ponudnike blaga in storitev, saj smo potrošniki tudi vse bolj zahtev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja

Igor Šoltes, 14.10.1999

Proračun

Igor Šoltes, Pravna praksa, 29/1999Državni zbor Republike Slovenije je sprejel zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99 ZRPJN)(*1), ki pomeni pomemben korak k vzpostavitvi uskladitve zakonodaje na področju javnih naročil s smernicami Evropske unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Konkurenca: O ustavnosti zakona o kontroli cen

dr. Janez Šinkovec, 7.10.1999

Varstvo konkurence, cene

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 27-28/1999V javnosti so že bila zastavljena nekatera vprašanja v zvezi z zakonom o kontroli cen (Ur. l. RS, št. 63/99). V prvi vrsti je sporen glede na določbo 74. člena ustave, ki uveljavlja načelo,da je gospodarska pobuda svobodna.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Pravna pomoč: Predlog zakona o nadomestnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči

Primož Šporar, 7.10.1999

Sodišča

Primož Šporar, Pravna praksa, 27-28/1999Predlog je pripravil avtor tega članka skupaj z delovno skupino za brezplačno pravno pomoč pri Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij - PIC, Ljubljana (skupino sestavljajo upokojeni sodniki, sodniki, pravniki, predstavniki nevladnih organizacij kot zunanji sodelavci), glej tudi spletna s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Študij prava in zaposlovanje pravnikov

dr. Franjo Štiblar, 7.10.1999

Višje in visoko šolstvo

dr. Franjo Štiblar, Pravna praksa, 27-28/1999Z osamosvojitveno transformacijo sta se pomen prava in vloga pravnikov v Sloveniji v 90. letih bistveno povečala. Približala sta se položaju v razvitih tržnih gospodarstvih. Zunanjih izrazov spremembe je več. Pritisk na študij prava je vedno večji; dve fakulteti ne moreta sprejeti vseh kandidatov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Delovna razmerja: Plače zaposlenih, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe

Avtor ni naveden, 9.9.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 23-24/1999Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust za obdobje 1999 - 2001 (ZMPUPR - Ur. l. RS, št.39/99) vsebuje posebno določilo o načinu usklajevanja plač zaposlenih, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe. To določilo je zelo podobno določilom Zakona o določitvi min...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Razveljavitev in ohranitev privilegija države ob nelikvidnosti družbe

Ivo Šalinovič, 9.9.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Ivo Šalinovič, Pravna praksa, 23-24/1999Z uveljavitvijo Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 - v nadaljevanju: ZFPPod), to je s 23. julijem1999, je prenehal veljati privilegij države do prednostnega poplačila iz naslova davčnih obveznosti v primeru plačilne nesposobnosti družbe oziroma pravne osebe, imetnika račun...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Pravice vojnih veteranov

dr. Janez Šinkovec, 9.9.1999

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 23-24/1999V zadnjem času so se razplamtele razprave o pravicah vojnih veteranov. Sedež ustavne materije je v tretjem odstavku 50. in v prvem odstavku 124. člena ustave. Sodelovanje pri obrambi države je državljanska dolžnost, ki povzroča posebne socialne in druge rizike. Zato je skladno s to obveznostjo zagot...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Policija: Policijska dejavnost v večkulturni družbi

Ivan Šelih, 29.7.1999

Kultura in umetnost

Ivan Šelih, Pravna praksa, 21-22/1999V času od 17. do 21. maja je na Češkem (ta je odlično poskrbela za tehnično plat izvedbe programa) v Pragi, potekal modul z naslovom: Policijska dejavnost v večkulturni družbi (Policing a Multicultural Society). Modul sta izvedli Nizozemska in Velika Britanija, poleg osmih predstavnikov iz Slovenije...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Kazensko pravo: O kaznivem dejanju davčne zatajitve

dr. Janez Šinkovec, 29.7.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 21-22/1999Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Podatki - le prek zakonsko pooblaščenih

Dario Šilc, 29.7.1999

Odvetništvo in notariat

Dario Šilc, Pravna praksa, 21-22/1999K zapisu Hinka Jenulla o pravici odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov (v pp, št. 18/99) in "odmevu" Jerneja Rovška (v pp, št. 19-20/99) naj dodam: Vsak, ki uveljavlja pravice, se mora začeti posluževati tudi tistih, ki pa jih zakon izrecno pooblašča prav v ta namen - tudi glede pridobivanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Pokojninska reforma - "stranski učinki"

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 29.7.1999

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 21-22/1999Pravni položaj zavarovancev in upokojencev se vrednoti tudi z vidika uresničevanja temeljnih ustavnih pravil in ustavnih človekovih pravic, med njimi tudi izhodiščnega pravila o enakosti pred zakonom in človekove pravice do socialne varnosti, ki vključuje tudi pravico do pokojnine. Po slovenski usta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Predlog zakona: Bolniško zagovorništvo in varstvo pravic na področju duševnega zdravja

Miha Cigler, 29.7.1999

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Miha Cigler, Pravna praksa, 21-22/1999Slovenska zakonodaja obravnava postopek pridržanja oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah v dveh zakonih in sicer v zakonu v nepravdnem postopku in zakonu o zdravstveni dejavnosti. Zakon o nepravdnem postopku tako določa, da v postopku o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavnost novele ZKP

dr. Janez Šinkovec, 8.7.1999

Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 19-20/1999V razpravi z menoj je g. Boštjan Penko (v PP, št. 18/99) navajal nekaj razlogov, ki so dvomljivi. V 2. odstavku 20. člena ustave RS je določeno, da ob priporu, najkasneje pa v 24 urah, mora biti priprtemu vročena pisna, obrazložena odločba. V 3. odstavku 202. člena ZKP pa je zapisano, da se sklep o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Quo vadis delavski direktor?

dr. Zvonka Šarman, 8.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Zvonka Šarman, Pravna praksa, 19-20/1999Prispevek predstavlja neke vrste utemeljevanje položaja in vloge delavskega direktorja kot enakovrednega člana uprave delniške družbe in odgovornega skrbnika za kadrovsko področje. Lahko ga smatramo tudi kot nadaljevanje prispevka avtorice ("Delavski direktor nima pravega stola", v Managerju št. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

WIPO - WTO - OZN - SE - ESČP - USZRN...

Eva Šekli, 8.7.1999

Človekove pravice

Eva Šekli, Pravna praksa, 19-20/1999Strokovna ekskurzija študentov ljubljanske pravne fakultete V zadnjih letih je postalo že kar tradicionalno, da študentje četrtega letnika pri predmetu pravo intelektualne lastnine teoretično znanje, pridobljeno pri predavanjih, dopolnijo in razširijo z ogledom nekaterih pomembnih institucij. Tak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Soodvisnost med uveljavljanjem pravic pri delodajalcu in denarnim nadomestilom med brezposelnostjo

Martina Šetinc-Tekavc, 10.6.1999

Delovna razmerja

Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 16/1999Delovna razmerja Primer: Starejši delavec je od delodajalca prejel sklep o prenehanju delovnega razmerja, saj je bil spoznan za trajni presežek. Zoper sklep se ni pritožil. Zaprosil je za denarno nadomestilo med brezposelnostjo, pa mu je Zavod za zaposlovanje zahtevek zavrnil. V obrazložitvi je n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Kazenski postopek: Ustavnost nekaterih določb novele ZKP

dr. Janez Šinkovec, 27.5.1999

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 15/1999V zadnjem času so kar pogoste polemike med pravniki in Ministrstvom za pravosodje glede smotrnosti in ustavnosti sprememb kazenske zakonodaje. Odgovorni na ministrstvu so pripravljeni debatirati le s priznanimi strokovnjaki kazenskega prava (sami tega ne dokazujejo z ustreznimi papirji), vendar bi m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄14

Mednarodna trgovinska arbitraža - malo drugače

Eva Šekli, 13.5.1999

Civilni sodni postopki, Trgovina

Eva Šekli, Pravna praksa, 14/1999Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, ki se vsako leto odvija na Dunaju, je eno najbolj uglednih pravnih tekmovanj, ki se ga udeležujejo pravne fakultete širom po svetu. Celotno organizacijo vodi profesor Eric E. Bergsten s pravne fakultete Univerze Pace v New Yorku. V letu 199...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄10

Simpozij: Za večjo prisotnost žensk v politiki

Aleksandra Šljivar, 1.4.1999

Pravoznanstvo

Aleksandra Šljivar, Pravna praksa, 10/1999Če postavimo problem podreprezentiranosti žensk v politiki ob bok problemom, ki v tem trenutku tarejo Slovenijo, se zdi nizek odstotek žensk v telesih odločanja majhen problem. Vendar gre tukaj za očitno politično marginalizacijo. Žensk, ki predstavljajo najštevilčnejšo družbeno skupino z 51% deleže...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄10

Uredba EGS 1408/71: Socialna varnost za delavce migrante v Evropski skupnosti

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 1.4.1999

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 10/19991. PRAVNI VIRI ES, POMEMBNI ZA SOCIALNO VARNOST Delovanje Evropskih skupnosti (okrajšava: ES) temelji na svobodi gibanja stvari, oseb, storitev in kapitala. Temeljni pogoj za uresničevanje svobode gibanja delavcev v državah članicah ES (okrajšava: DČ) je, da imajo delavci državljani drugih DČ pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄9

Delovna razmerja: Predhodni zdravstveni pregled in zasebnost delavca

Martina Šetinc-Tekavc, 25.3.1999

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 9/1999Primer: diplomant medicinske fakultete se je zaposlil kot sekundarij v Kliničnem centru v Ljubljani. Suspenziven pogoj za zaposlitev predstavlja predhodni zdravstveni pregled, ki ga je delavec opravljal v enoti medicine dela, kamor ga je poslal delodajalec: na Inštitutu za medicino dela, ki je v org...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Zahteva za varstvo zakonitosti ni izjemno(*1) pravno sredstvo državnega tožilca zoper odločbe US

Silvij Šinkovec, 18.3.1999

Ustavno sodišče, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Silvij Šinkovec, Pravna praksa, 8/1999V javnosti je v zadnjem času vzbujala precejšnjo pozornost aktivnost poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, da se z uporabo izrednih pravnih sredstev doseže ponovno odločanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zadevi, št. U-I-12/97. Citirana odločba, ki je bila objavljena v Uradnem l...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(27)

Leto objave

< Vsi
1999(27)
> Januar(1) > Februar(1) > Marec(2) > April(2) > Maj(2) > Junij(1) > Julij(8) > September(3) > Oktober(4) > November(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov