O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Omejitev normativne funkcije druge veje oblasti

dr. Janez Šinkovec, 11.12.1997

Ustavno sodišče

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 24/1997Več odločb Ustavnega sodišča je že obravnavalo omejeno normativno funkcijo druge veje oblasti (izvršilna in upravna) ter je odpravilo ali razveljavilo podzakonske akte, ker ta veja oblasti ni imela ustavne podlage za normiranje. Taki problemi pa se še vedno neprestano ponavljajo, zato jih poskušamo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije

Dušan Škrbec, 11.12.1997

Odvetništvo in notariat, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 24/1997Odvetniki smo se tudi letos, ob koncu novembra (28. 11.), zbrali na redni skupščini Odvetniške zbornice Slovenije (OZS). Poleg potrditve poročil o delu OZS, o zaključnem računu, o finančnem poslovanju in o delu disciplinskih organov, smo sprejeli finančni načrt za prihodnje leto in veliko govorili o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

ELSA - prava stvar za mednarodno usmerjenega mladega pravnika

Aleksandra Šljivar, 11.12.1997

Študenti

Aleksandra Šljivar, Pravna praksa, 24/1997Za slovenske študente prava, organizirane v evropsko združenje študentov prava in mladih pravnikov - ELSA, je bilo to leto zaznamovano z mednarodnimi srečanji, bilateralnimi obiski in udeležbami na rednih letnih skupščinah ELSA International. Bliža se konec leta in marsikoga zanimajo dosežki edin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pokojninska reforma

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 27.11.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 23/1997Delavski sindikati, delodajalci in strokovna javnost, v tujini in v Sloveniji, soglašajo, da je reforma javnega sistema pokojninskega zavarovanja nujna. Sporno pa je, na kakšen način naj se reforma izvede. Vprašanje je, ali naj se spremeni in prilagodi novemu zaposlovalnemu in demografskemu stanju s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Premoženjski davki v državah OECD - primerjava s Slovenijo

dr. Boštjan Škof, 27.11.1997

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Boštjan Škof, Pravna praksa, 23/1997V javnosti se pojavljajo vse pogostejše razprave o prihodnji obdavčitvi premoženja. Najpogostejša so vprašanja: - kaj sploh obdavčitev premoženja obsega, - kdo bo davek plačeval in koliko. Na hitro je mogoče misliti, da gre za novo davčno zvrst, pa ni povsem tako. V tem sestavku želimo pojasnit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Društvo študentov Pravne fakultete v Mariboru

Andrej Šafarič, 27.11.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Študenti

Andrej Šafarič, Pravna praksa, 23/1997Prva seja iniciativnega odbora za ustanovitev društva je bila 27. oktobra 1996. Na začetku smo bili skupina študentov, ki smo na lastno pobudo želeli popestriti študentsko življenje na fakulteti in študentom ponuditi dejavnost, ki jih bo pritegnila in istočasno prispevala k izpopolnjevanju na stroko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Posebna obravnava mladoletnih storilcev kaznivih dejanj

Janka Šolinc, 13.11.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Janka Šolinc, Pravna praksa, 22/1997Študijski obisk na Danskem Na razpis Sveta Evrope v lanskem letu sva se med drugimi javili in bili izbrani sodnici Lea Kadunc-Ilič z Okrožnega sodišča v Ljubljani in Janka Šolinc z Okrožnega sodišča v Kranju. V času od 6. do 13. septembra 1997 sva obiskali Dansko in se seznanili z njihovim sistem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

K "Ustavnost predkazenskih postopkov"

dr. Janez Šinkovec, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 22/1997V prilogi pp, št. 20/97 je g. Janko Marinko polemiziral z mojim člankom o ustavnosti predkazenskih postopkov (glej prilogo pp, št. 17-18/97). V njem sem razlagal odločbe Ustavnega sodišča republike Slovenije in sem le v enem primeru navedel ameriške ugotovitve o metodah policijskega uvodnega preisko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

O enotni stopnji davka na dodano vrednost

dr. Bojan Škof, 16.10.1997

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Bojan Škof, Pravna praksa, 20/1997Slovenija je pred korenitimi reformami obdavčitve porabe. Obstoječi prometni davek, ki je v bistvu nadaljevanje starega jugoslovanskega prometnega davka, bo kmalu dobil povsem nove značilnosti. Davek na dodano vrednost bodo občutili vsi davčni zavezanci, podjetja bodo načeloma soočena z neizogibnim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Ustavnost predkazenskih postopkov

dr. Janez Šinkovec, 18.9.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 17-18/1997Ustavno sodišče je v nekaj primerih obravnavalo problematiko predkazenskega postopka, pri čemer smo naleteli na nekatera sporna tolmačenja določb zakona o kazenskem postopku s strani organov za notranje zadeve, v enem primeru pa je Ustavno sodišče razveljavilo odločbe okrožnega, višjega in vrhovnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Šepavi referendum

Borut Šinkovec, 26.6.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 12/1997Slovenija je demokratična republika, ne zato, ker to določa 1. člen ustave, temveč na podlagi tega, kar izhaja iz njenega 3. člena: v Sloveniji ima oblast ljudstvo. Ljudstvu Slovenije, ki ga sestavljajo njegove državljanke in državljani, torej pripada suverenost, ki jo izvršuje posredno in neposredn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Državni nadzor nad lokalnimi skupnostmi

dr. Janez Šmidovnik, 26.6.1997

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Pravna praksa, 12/1997Pri državnem nadzoru nad lokalnimi skupnostmi gre za sistem pravnih pravil, s katerimi država: 1. postavlja meje, do kod smejo organi lokalnih skupnosti pri opravljanju svojih nalog, kar pomeni, da postavlja merila za državni nadzor oziroma vrste državnega nadzora, 2. določa mehanizem organov,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Odgovornost države za škodo, povzročeno v postopkih

dr. Janez Šinkovec, 26.6.1997

Človekove pravice, Mednarodni večstranski akti

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 12/1997I. Procesna jamstva Nova ustava in sprejem Evropske konvencije o pravicah človeka (EKPČ) narekujejo spoznavanje procesnih jamstev, ki jih dajeta oba dokumenta. Kršitev teh jamstev predstavlja protipravno ravnanje državnega organa, to pa je bistvena predpostavka vsake odškodninske odgovornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Nadzorstvena pritožba - maček v žaklju?

Nevenka Šorli, 29.5.1997

Civilni sodni postopki

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 10/1997"Davkoplačevalci se vse bolj zavedajo in terjajo: pravni sistem mora ponuditi jamstva za ustavno zagotovljene kategorije ne samo na normativni, temveč tudi na izvedbeni ravni.", je zapisal v uvodniku predzadnje številke pp mag. Janko Arah. Citirani ugotovitvi ni dovolj zgolj pritrditi. Brez stalnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Ugotavljanje tujega prava v civilnem sodnem postopku

Miha Šipec, 15.5.1997

Civilni sodni postopki

Miha Šipec, Pravna praksa, 9/1997Število (in "specifična teža") pravd z mednarodnim elementom v zadnjem času močno narašča. Povečana mobilnost fizičnih in pravnih subjektov, blaga, storitev in kapitala se nujno odraža tudi v strukturi sodnih sporov. To še posebej velja za majhno državo, kjer je edino res relevantno gospodarsko doga...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Varstvo zasebnosti v tisku in drugih medijih

dr. Janez Šinkovec, 15.5.1997

Človekove pravice

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 9/1997V zadnjem času je precej razprav o varstvu zasebnosti, kar je posledica nekaj obsodb novinarjev. Novinarji na ves glas zatrjujejo, da je s tem prizadeta svoboda tiska, pozabljajo pa pri tem, da je ustavno varovana tudi pravica do zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen ustave) in tudi pravica do ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Novi zamisli o urediti prekrškov na rob

dr. Alenka Šelih, 24.4.1997

Prekrški

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 8/1997Čeprav je minilo že precej časa od objave prispevka B. Penka "Razvoj po osamosvojitvi, trenutno stanje in načrti za prihodnost" (PP 2/97), se zaradi aktualnosti problematike, ki jo načenja in zaradi predlogov, ki jih daje, želim ob njem ustaviti. Omejila se bom samo na eno vprašanje, ki ga prispevek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Izdelava pravnih predpisov - vprašanja, vloga in pomen nomotehnike

Borut Šinkovec, 10.4.1997

Državni zbor in državni svet, Pravoznanstvo

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 7/1997Pisno oblikovanje vsebine, pretvorba politične volje v pravo, v pozitivno pravo, torej v predpis, ki bo z izdajo oziroma sprejemom po objavi postal sestavni del pravnega reda neke države, je področje tako imenovane zakonodajne, pravne tehnike. Pretvorba politične volje v predpis je sicer postopek, v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Z obiska zapora, ombudsmana, azila in sodišča

Ivan Šelih, 13.3.1997

Človekove pravice, Tujci

Ivan Šelih, Pravna praksa, 5/1997V okviru razširjenega programa so nam organizatorji srečanja omogočili tudi obisk nekaj danskih institucij. Tako se nam je ponudila izvrstna priložnost, da spoznamo življenje in delo nekaterih (tujih) ustanov, ki se v vsakdanjiku srečujejo s problemi varovanja in promocije človekovih pravic, o čemer...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Začasne odredbe v sodnih sporih po zakonu o gospodarskih družbah

Miha Šipec, 20.2.1997

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miha Šipec, Pravna praksa, 4/1997Zaradi družbenoekonomskih sprememb in nastanka samostojne države je slovenski pravni red v zadnjih letih doživel velike pretrese. Skoraj vsa pravna področja so bila (ali še bodo) zakonodajno prenovljena ali pa celo urejena povsem na novo. Med slednja sodi prav gotovo tudi pravo družb. Slovenski zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Še o vpisih v sodni register in listinah v notarski obliki

Dušan Škrbec, 20.2.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 4/1997Po objavi članka "Listine v notarski obliki" v pp, št. 25/96, me je poklicalo več kolegov, ki so soglašali z mojo ugotovitvijo, da kranjsko registrsko sodišče neutemeljeno terja od predlagateljev (d.o.o.) predlogov za vpis (sprememb) v sodni register predložitev sklepa (skupščine) v obliki notarskeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Pooblastila varnostnika

Bojan Šobar, 20.2.1997

Uprava

Bojan Šobar, Pravna praksa, 4/1997Država zagotavlja s svojimi organi in mehanizmi le določen obseg varnosti, ki ga je glede na predpise dolžna zagotavljati. To varstvo pa dostikrat ne zadovolji potreb posameznih fizičnih ali pravnih oseb. Na tem področju želijo nekaj več in so to pripravljeni tudi plačati. Take dopolnilne oblike var...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Ali tujci v RS res ne morejo pridobiti nepremičnin v last in posest?

Gorazd Šifrer, 6.2.1997

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

Gorazd Šifrer, Pravna praksa, 3/1997V veljavni zakonodaji Republike Slovenije ni določbe, ki bi gospodarski družbi, ki je v popolni lasti tuje fizične ali pravne osebe in je vpisana v sodni register pri enem izmed okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji omejevala ali prepovedovala nakup nepremičnin v Republiki Sloveniji, kar praktično p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Notarske listine

Gorazd Šifrer, 23.1.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Gorazd Šifrer, Pravna praksa, 2/1997Z zanimanjem sem prebral članek Dušana Škrbca, odvetnika iz Škofje Loke, ki je v PP, št. 25/96 objavil članek " Listine v notarski obliki ". V zvezi z navedeno problematiko, s katero se v določenih točkah povsem strinjam, dodajam naslednje mnenje: Zakon o notariatu (Ur. list RS, št. 13/94, št. 48...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Ustavno sporna "posebna tehnična priprava" - "lisice"

Borut Šinkovec, 23.1.1997

Prekrški, Cestni promet

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 2/1997S spremembami in dopolnitvami Odloka o ureditvi cestnega prometa (objavljenimi v Ur. l. RS, št. 24/96) je bilo v Ljubljani uvedeno priklepanje na različne načine napačno parkiranih vozil - s "posebno tehnično napravo", ki jo sam odlok imenuje "lisice". Ali je s to novostjo pravno vse v redu in ali, ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(26)

Leto objave

< Vsi
1997(26)
> Januar(3) > Februar(4) > Marec(1) > April(2) > Maj(3) > Junij(3) > September(1) > Oktober(1) > November(5) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov