O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Delavci, zaposleni pri s.p. – katera kolektivna pogodba?

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 4.12.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 44/2003Ali se pravice delavcev, zaposlenih pri samostojnih podjetnikih določajo po KP med delavci in zasebnimi delodajalci ali po panožni kolektivni pogodbi, če se za slednjo delavec in delodajalec dogovorita s pogodbo o zaposlitvi? Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci (Ur. l. RS/I, š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Odvetniki ali odškodninski posredniki s pomočjo d.o.o. ?

Gorazd Šifrer, 27.11.2003

Odvetništvo in notariat

Gorazd Šifrer, Pravna praksa, 42-43/2003V prispevku bom poizkusil prikazati trenutno stanje na področju zahtevkov za izplačilo denarnih odškodnin pri zavarovalnicah v Republiki Sloveniji, ki se v zadnjem času kot zelo aktualna tema pojavlja v medijih. Temelj za postavljanje zahtevkov je obligacijski zakonik (164. do 189. člen OZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

»Ustrezna zaposlitev«

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 20.11.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 41/2003Ob pripravi nove podjetniške kolektivne pogodbe so v družbi obstali pred nekaterimi njim ne povsem jasnimi določbami zakona o delovnih razmerjih, zato vprašujejo: 1. Ali se pojem »ustrezna zaposlitev« (opredeljena v 90. členu) uporablja tudi v primerih iz 47. člena ZDR pri ponudbi nove pogodbe o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Pravni vidiki zdravstvene reforme

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 20.11.2003

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 41/2003V Beli knjigi zdravstvene reforme so predlagane spremembe sistema na področju položaja zavarovanih oseb v obveznem zdravstvenem zavarovanju, pri ekonomski dostopnosti do zdravstvenih storitev, na področju financiranja in delovanja javnih zdravstvenih zavodov, predvsem bolnišnic, uveljavljanja kakovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Kršitve delovnih obveznosti in splošni akti delodajalca

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 6.11.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 39/2003V podjetju imajo pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev, v katerem so naštete kršitve delovnih obveznosti, za katere so se izrekale sankcije po starem ZDR. Po uveljavitvi novega ZDR se v praksi pojavljajo različna stališča, v katerem aktu navesti konkretne kršitve pogodbenih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Dopolnilno delo visokošolskega učitelja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 6.11.2003

Višje in visoko šolstvo, Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 39/2003Na fakulteti imajo zaposlenega visokošolskega učitelja, ki je večino delovnega časa, to je 24 ur tedensko, zaposlen pri enem delodajalcu (60 odst.), za krajši delovni čas, v obsegu 16 ur tedensko pa je zaposlen na tej fakulteti (40 odst.). V tem smislu nastopa fakulteta kot drugi delodajalec, saj je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

Unovčenje menic pri bankah oziroma hranilnicah

Miha Šlamberger, 30.10.2003

Banke in hranilnice, Menica in ček

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 38/2003V tem prispevku bom poskušal predstaviti postopek unovčenja domiciliranih menic pri bankah in hranilnicah. Vprašanje postopka se je pojavilo že pred časom, ko so menice zamenjale ukinjene akceptne naloge in prevzele funkcijo sredstva zavarovanja dolga, kot je bila in še vedno je praksa v zahodnih fi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Izredna odpoved delavca

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 23.10.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 36-37/2003V septembru 2003 delodajalec delavcem ni izplačal osebnega dohodka več kot dva meseca zapored. Zadnjo plačo so delavci prejeli 12. 8. 2003 in sicer za mesec junij 2003. Izplačila plač pa zamujajo že od novembra 2002 in sicer za mesec oz. dva meseca. 1. Zanima nas točen postopek za prekinitev pogo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Odpoved s ponudbo nove pogodbe

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 23.10.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 36-37/2003Delavcu je bil pred mesecem dni vročeno obvestilo o spremembi pogodbe o zaposlitvi in sklep o tej spremembi. Oboje je s strani svojega direktorja prejel, ni pa podpisal prevzema. Sedaj pa mu je bila vročena nova pogodba o zaposlitvi, po kateri je razporejen na delovno mesto IV. stopnje zahtevnosti i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Odškodnina za neizkoriščen letni dopust (direktorja)

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 16.10.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 35/2003Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da se direktorju d.o.o. zakonito izplača neizkoriščen dopust? Dopusta za leto 2002 direktor ni mogel izkoristiti, ker je moral delati in preprosto ni bilo časa za odhod na dopust. Družbi bi sicer nastala velika materialna škoda, za kar obstajajo dokazi. Za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Ko so podcenjena nomotehnična pravila …

Borut Šinkovec, 16.10.2003

Uprava

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 35/2003V kratkem času se oglašam glede novele zakona o policiji že kot tretji (glej prispevek Toneta Dolčiča v PP, št. 30/03 in odgovor Tine Bitenc Pengov v PP, št. 33/03). V tem nizu avtorjev in prispevkov na isto temo se oglašam brez potrebe ali ambicije, da bi kaj razsojal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Kljub zakonu še nejasno, kaj je informacija javnega značaja

Igor Šoltes, 16.10.2003

Javno obveščanje

Igor Šoltes, Pravna praksa, 35/2003Dostop do informacij javnega značaja je del širše zastavljene in izoblikovane ustavne pravice do svobodnega izražanja. In v tem kontekstu je Slovenija s sprejetjem zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je začel veljati ob koncu letošnjega marca, dodala zgolj dodaten kamenček k mozaiku v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄34

Aneks h KP za negospodarske dejavnosti - velja za vse uslužbence

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 2.10.2003

Kolektivne pogodbe

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 34/2003Konec julija letos je osem sindikatov negospodarstva z vlado podpisalo nov aneks h KP za negospodarske dejavnosti. Podpisniki so z njim razveljavili določbo v aneksu k isti pogodbi izpred dveh let, ki je določala povišanje plač z mesecem avgustom letos. . Ali velja razveljavitev določbe o povišanju ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄33

Vdovska pokojnina

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 25.9.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 33/2003Vdova je ob smrti moža dopolnila 42 let starosti in bila zaposlena. Otroci niso izpolnjevali pogojev za pridobitev pravice do družinske pokojnine. Vdova je pri starosti 49 let zaradi stečaja podjetja ostala brez zaposlitve in je prijavljena na Zavodu za zaposlovanje s pravico do prejemanja denarnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄32

Zaposlitev delavca na drugem delovnem mestu, za katerega pa ne izpolnjuje pogojev

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 18.9.2003

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 32/2003Ali se lahko z že zaposlenim delavcem sklene nova pogodba o zaposlitvi za delo na drugem delovnem mestu, za katerega pa ne izpolnjuje »s splošnim aktom določenih oz. s strani delodajalca zahtevnih pogojev« za opravljanje tega dela (npr. nima zahtevane izobrazbe)? Poznana je zahteva iz 20. člena Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄32

Višina nadomestila za čas, ko delodajalec ne more zagotoviti dela

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 18.9.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 32/2003Kadar delodajalec v primerih, ki niso našteti v 6. točki 137. člena ZDR, ne more zagotoviti dela, - ali je delavcem za čas, ko ne delajo, dolžan plačati nadomestilo v bruto ali neto znesku in - ali se prišteje v nadomestilo tudi dodatek za minulo delo ali ne? Delavec ima na podlagi 137. člena Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi po 112. členu ZDR

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 11.9.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 31/2003Iz nekaj razlogov, naštetih 112. člena ZDR, je delavec pisno opomnil delodajalca, da krši pogodbene obveznosti, zahteval, da jih v roku osmih dni po prejemu pisnega opomina odpravi, in pisni opomin posredoval inšpektorju za delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Odpravnine po ˝novem˝ zakonu o delovnih razmerjih(*1)

Miha Šlamberger, 11.9.2003

Delovna razmerja

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 31/2003Dosedanja pravna ureditev odpravnine je bila zelo "nekonsistentna". Teorija in praksa vidita razlog za takšno urejanje predvsem v zadostitvi zahtevam mednarodnih aktov, ki so zavezovali tedaj SFRJ in danes Republiko Slovenijo, manj pa v ureditvi problema(*2). Mednarodni akti, še posebej konvencije M...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Prenašanje dopusta k drugemu (novemu) delodajalcu

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 4.9.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 30/20031. Delavec pri prvem delodajalcu dela do 31. marca in mu tam pripade 1/4 letnega dopusta, o katerega (ne)izrabi dobi tudi potrdilo. Delavec se prezaposli s 1. aprilom in dela še v naslednje leto. * Ali bi s 1. oktobrom imel pravico do celotnega letnega dopusta, kar bi na letni ravni pomenilo 125...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Sorazmerni del letnega dopusta

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 21.8.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 29/2003Delavec nastopi prvo zaposlitev 1. julija. Ali delavcu ob dobesedni razlagi 161. člena ZDR z 31. 12. pripade celotni letni dopust in torej - paradoksalno - delavec del letnega dopusta tekočega leta lahko porabi šele v naslednjem letu, razen če mu delodajalec že pred izpolnitvijo pogoja nepretrganega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Nekatera izhodišča in značilnosti obdavčitve nepremičnin

mag. Andrej Šircelj, 21.8.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Andrej Šircelj, Pravna praksa, 29/2003Eno izmed (trenutno aktualnih) vprašanj na področju snovanja novega davčnega sistema in vodenja davčne politike v Sloveniji je – poleg uvedbe novih osebnih in podjetniških dohodnin, dopolnitve predpisov o davku na dodano vrednost in trošarinah zaradi vključitve Slovenije v Evropsko unijo, novih pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Regres in bolniški stalež

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 21.8.2003

Kolektivne pogodbe

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 29/2003Delavec, ki ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, je od septembra 2002 odsoten zaradi bolezni. Delodajalec ne ve, kdaj se bo vrnil na delo oz. prekinil bolniški stalež. Lahko bo to že v letošnjem letu ali pa v naslednjem letu, možna pa je tudi invalidska upokojitev. Kako je z izplačilom r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Obdavčitev dobička oziroma dohodka v Evropski uniji

mag. Andrej Šircelj, 31.7.2003

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Andrej Šircelj, Pravna praksa, 27-28/2003V okviru napovedane davčne reforme naj bi v Sloveniji uvedli nov davek na dohodek pravnih oseb, ki naj bi nadomestil davek od dobička pravnih oseb. Slovenija bo 1. maja 2004 polnopravna članica Evropske unije. Slovensko gospodarstvo bo delovala na skupnem evropskem trgu, na katerem podjetja iz razli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Avtonomija urejanja nadzornega sveta v družbi z omejeno odgovornostjo

Miha Šlamberger, 31.7.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 27-28/20031. ZGD in Družba z omejeno odgovornostjo Družba z omejeno odgovornostjo ali d.o.o., kot je zanjo določena označba, je ena izmed oblik gospodarske družbe, natančneje kapitalske družbe. Lahko rečemo, da je danes prevladujoča oblika gospodarskih družb. Zaradi njene prevladujoče pojavnosti v gospodar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄26

Brezplačna pravna pomoč v praksi

Primož Šporar, 24.7.2003

Sodišča

Primož Šporar, Pravna praksa, 26/2003Zakon o brezplačni pravni pomoči (BPP) je začel veljati septembra 2001. V tako kratkem času je relativno težko oceniti vse njegove učinke, zagotovo pa je že možno podati prve ocene o njegovem izvajanju. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je že pred sprejetjem zakona nudil BPP...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(73)

Leto objave

< Vsi
2003(73)
> Januar(7) > Februar(7) > Marec(3) > April(9) > Maj(7) > Junij(7) > Julij(11) > Avgust(3) > September(6) > Oktober(7) > November(5) > December(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov