O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 16 (od skupaj 16)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Pravo - vrednota vseh družbenih slojev

dr. Tone Jerovšek, 19.12.1996

Pravoznanstvo

dr. Tone Jerovšek, Pravna praksa, 25/1996Pravo, razen nekaterih predpisov, ni vezano na koledarska leta. Je pa razpoznavno po nosilcih oblasti, ki so v posameznih obdobjih vladali v parlamentu in izvršilni oblasti, zlasti v vladi kot odločujočem predlagatelju politike. Pravo je torej zrcalo političnih družbenih skupin. Če so te vladale leg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Novi obligacijski zakonik

Dušan Jovanovič, 19.12.1996

Odvetništvo in notariat (vključno tarifa), Obligacije

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 25/1996Kakor je že v navadi, se člani Pravniškega društva v Mariboru sestanemo vsak prvi četrtek v mesecu. Tema tega srečanja je zaokrožila iztekajoče se leto 1996, saj smo enako kot v začetku leta, ko smo pričeli s predavanjem o novi obligacijski zakonodaji v Republiki Sloveniji, zadnje srečanje namenili ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Obrestna mera zamudnih obresti pri obveznostih, valoriziranih z devizno klavzulo

dr. Miha Juhart, 19.12.1996

Obligacije

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 25/1996O zamudnih obrestih je bilo že mnogo napisanega, saj gre za problem, ki je v našem pravnem sistemu zaradi spreminjajoče se zakonodaje in negativnih učinkov inflacije ter nestabilnih finančnih razmer predmet številnih razmišljanj. Tokrat nas zanima ta problematika z vidika tistih obveznosti, kjer se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄21

Zavarovalni zastopniki: vpis dejavnosti v sodni register

Renata Jakopanec, 30.10.1996

Sodni registri in sodne takse, Zavarovalništvo

Renata Jakopanec, Pravna praksa, 21/1996Ali mora gospodarska družba za opravljanje dejavnosti pod šifro J 67.20 - pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih - pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti že pred vpisom te dejavnosti v sodni register? Menim, da veljavni predpisi tovrstne dolžnosti ne določajo. Pač pa je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

O uveljavljanju ničnosti pogodbe

Alenka Jelenc-Puklavec, 17.10.1996

Obligacije

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 20/1996V pp, št. 16/96 z dne 5. 9 1996 je v prispevku z naslovom: Nična pogodba - prepoved "manjšega pomena" - ob pravnem mnenju občne seje VS RS mag. Lojze Cafuta kritično obravnaval pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o uveljavljanju ničnosti pogodbe. Pri tem je pripisal sodbi,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Davek na dodano vrednost

Dušan Jovanovič, 3.10.1996

Davek na dodano vrednost in trošarine

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 19/1996September je prvi podopustniški mesec in prične se resno delo, zato se je tudi v Društvo pravnikov Maribor prekinilo dopustniško mrtvilo ter se je sestalo na srečanju, kot je to že običajno, prvi četrtek v mesecu. Državljane oziroma davkoplačevalce najbolj skrbijo davki, ki jih predpisuje država, za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Nematerializirani vrednostni papirji

Dagmar Komar-Jadek, 4.7.1996

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 13/1996Vsak imetnik nematerializiranih vrednostnih papirjev ima vpisano enolično identifikacijo imetnika in člana KDD. Ali lahko imetnik člana KDD prosto izbira in menja? Kakšne so dolžnosti izbranega člana KDD do imetnika? Če se imetnik nematerializiranega vrednostnega papirja odloči za njegovo prodajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Delniška knjiga - vodenje, vpogled, izdaja potrdil

Dagmar Komar-Jadek, 4.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 13/1996Kadar se v družbi na podlagi 4. odst. 232. člena ZGD vodi delniška knjiga: - kdo in v kakšnem obsegu ima pravico do vpogleda; - ali je potrebno voditi evidence vpogledov; - ali je potrebno delavce, ki delajo v družbi z delniško knjigo, za to delo pooblastiti in kakšna je njihova odgovornost? D...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄12

Članstvo v d.d. do izdaje delnice kot vrednostnega papirja

dr. Miha Juhart, 20.6.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 12/1996Po izdaji delnice kot vrednostnega papirja bodisi v klasični obliki listine bodisi v nematerializirani obliki je povsem jasno določen tudi način prenosa delničarjevih pravic, ki jih ima kot član delniške družbe. Prenos članstva in druge oblike razpolag se ravnajo po pravilih prava vrednostnih papirj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Novosti v zemljiškoknjižnih postopkih

Dušan Jovanovič, 6.6.1996

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 11/1996Že na seminarju o zemljiški knjigi, ki ga je letošnjega 28. marca pripravil Inštitut za gospodarsko pravo pri mariborski PF, se je pokazalo, kako zanimiva in pereča so vprašanja, povezana z vpisi v sodni register. Novi zakon o zemljiški knjigi pač vnaša v naš pravni sistem obilo novosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄10

Razdelitev premoženja za življenja

dr. Vid Jakulin, 23.5.1996

Obligacije

dr. Vid Jakulin, Pravna praksa, 10/1996V pp št. 3-4/96 je bilo med drugimi objavljeno tudi naslednje pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča RS z dne 14. 12. 1995: "Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja (členi 106-116 ZD) se lahko sklene tudi s potomcem, ki v konkretnem primeru ne bi bil poklican, da deduje (z v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄9

Sodna praksa v stečajnih postopkih

Dušan Jovanovič, 9.5.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 9/1996Tako kot vsak mesec so se tudi prvi četrtek v mesecu aprilu zbrali člani Pravniškega društva Maribor. Tokrat je zbranim predstavil mag. Dušan Dougan, sodnik Višjega sodišča v Mariboru, vedno aktualno temo povezano z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, pri čigar sestavi je sodeloval...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄9

Zakaj in kako postati "javna" družba

Dagmar Komar-Jadek, 9.5.1996

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 9/1996Z uveljavitvijo zakona o trgu vrednostnih papirjev v marcu 1994(*1) se je v novo nastajajočih gospodarskih razmerah vzpostavila osnovna pravna regulativa za razvoj trga kapitala.kljub temu, da je dveletno obdobje že mimo, ni mogoče trditi, da je razvoj trga kapitala v polnem razmahu. Razlog temu so ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Odškodninska odgovornost za nepravilno delo sodnika

mag. Dunja Jadek-Pensa, 8.2.1996

Sodišča, Obligacije

mag. Dunja Jadek-Pensa, Pravna praksa, 3-4/1996Vrhovno sodišče Republike Slovenije je pred kratkim obravnavalo primer, v katerem je bila sporna odškodninska odgovornost (bivših) občin zaradi zatrjevanih nepravilnosti sodnika v postopku registracije pravne osebe, ki se je ukvarjala z zbiranjem prihrankov, v javnosti znane pod imenom "Banka Les".
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Vpisi v sodni register

dr. Miha Juhart, 8.2.1996

Sodni registri in sodne takse

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 3-4/1996Sodni register in njegova ureditev je eno tistih področij korporacijskega prava, ki je bilo v našem prostoru nekoliko zapostavljeno. V prvi evforiji po sprejemu societetne zakonodaje se je večina piscev posvetila problematiki posameznih, predvsem kapitalskih družb. Zato je nova knjiga, ki analizira ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄2

Borzno posredniške družbe - pooblaščene udeleženke trga vrednostnih papirjev

Dagmar Komar-Jadek, 25.1.1996

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 2/1996Pri vzpostavitvi koncepta sekundarnega trga in temu ustrezni pravni regulativi je bila v težnji po uveljavitvi organiziranega trga vrednostnih papirjev postavljena zakonska omejitev subjektov, katerim je dopustno opravljati posle z vrednostnimi papirji. Zahteve glede izpolnjevanja pogojev za samo po...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(16)

Leto objave

< Vsi
1996(16)
> Januar(1) > Februar(2) > Maj(3) > Junij(2) > Julij(2) > Oktober(3) > December(3)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJ KLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov