O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Mediji in varstvo osebnostnih pravic

Dušan Jovanovič, 24.12.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 25/1997Na zadnjem srečanju v iztekajočem letu nam je članom Pravniškega društva v Mariboru 4. decembra prof. dr. Šime Ivanjko predstavil zanimivo temo o medijih in varstvu osebnostnih pravic. Predavatelj je najprej podal definicijo medijskega prava,(*1) ki ga je opredelil kot skupek pravnih pravil, ki s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Novela zakona o lokalni samoupravi

Vesna Juvan-Gotovac, 11.12.1997

Lokalna samouprava

Vesna Juvan-Gotovac, Pravna praksa, 24/1997Državni zbor Republike Slovenije je 30. oktobra 1997 po skrajšanem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS - Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št 70/97. Zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o lokalni samou...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji

Hinko Jenull, 11.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Hinko Jenull, Pravna praksa, 24/1997Založba je izbrala pravi trenutek in pravo osebo za pripravo komentarja leta 1993 sprejetega in leta 1997 spremenjenega in dopolnjenega stečajnega zakona. Pravi trenutek: zaradi obsežne novele, ki je terjala pripravo neuradnega prečiščenega besedila, dalje zaradi obsežnejše sodne prakse, ki se je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Promet s kmetijskimi zemljišči

dr. Miha Juhart, 13.11.1997

Lastnina in druge stvarne pravice, Kmetijska zemljišča

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 22/1997V pp, št. 20/97 je kolega Janez Tekavc izpostavil zanimivo vprašanje ovir, ki jih za promet s kmetijskimi zemljišči postavlja Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l., št. RS 59/96 - ZKZ). Lahko se le strinjamo z večino ocen, zapisanih v prispevku, predvsem z ugotovitvijo, da so možnosti za promet s km...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Pravna teorija in tranzicija v Vzhodni Evropi

mag. Matjaž Jager, 16.10.1997

Pravoznanstvo

mag. Matjaž Jager, Pravna praksa, 20/1997Z mednarodnih posvetovanj V letošnji drugi polovici poletja sem imel prijetno priložnost udeležiti se tritedenskega seminarja posvečenega pravni teoriji v povezavi s t. i. "družbeno tranzicijo" Vzhodne Evrope. Seminar je 11. do 29. avgusta zgledno organiziral pravni oddelek kolidža Centralno Evro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Zasebni rubeži - nujen korak k učinkovitosti izvršilnih postopkov

Hinko Jenull, 2.10.1997

Civilni sodni postopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 19/1997V novem ZIZ dopustiti: poleg sodnih izvršiteljev naj posamezna neposredna izvršilna dejanja opravljajo tudi "zasebni rubežniki" Namen sodne izvršbe je prisilna izvršitev dolžnikove obveznosti. Dejanje, s katerim se sodna volja uresniči, tako da se "iz papirja" prenese v življenje, ni le osrednji,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Novi upravni spor

dr. Tone Jerovšek, 18.9.1997

Upravni spor

dr. Tone Jerovšek, Pravna praksa, 17-18/1997Zadnji dan julija je Državni zbor Republike Slovenije sprejel novi zakon o upravnem sporu - ZUS. Ker ni bil deležen pripomb, smo se tega dejstva zavedli šele z njegovo objavo (Ur. l. RS, št. 50/97). Pomen sprejetega zakona je za varstvo zakonitosti in varstvo ustavnih pravic posameznikov in pravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Spremembe stečajnega postopka

Hinko Jenull, 18.9.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Hinko Jenull, Pravna praksa, 17-18/1997Zmes dobrih namenov v ustreznih rešitvah - ob vrsti na hitro pripravljenih Zamujena priložnost za odločilno izboljšanje stečajne zakonodaje V Uradnem listu RS, št. 39/97 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A). Zakon je za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

"Ne, gospod minister" - drugič

Hinko Jenull, 4.9.1997

Civilni sodni postopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 16/1997Na moj kritični prispevek o nastopu ministra za pravosodje g. Tomaža Marušiča na Dnevu slovenskih odvetnikov v Moravskih Toplicah ("Ne, gospod minister", pp št. 12/97, str. 9 - 10) je v imenu Ministrstva za pravosodje odgovoril g. Marjan Pogačnik ("Da, gospod minister. Tako!", pp št. 14-15/97, str. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Zbogom, družbena lastnina!

dr. Miha Juhart, 4.9.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 16/1997Pa smo dočakali: spremembo 68. člena ustave, sprejem predpisov, ki jih je politika poimenovala "zaščitna zakonodaja" ter ratifikacijo pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo. Še posebej sprejem paketa zakonov in sprememb zakonov iz tako imenovane zaščitne zakonodaje naj bi v pozitivno pravo prine...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Kreditna pogodba

dr. Miha Juhart, 10.7.1997

Kreditno poslovanje

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 13/1997Ali mora kreditna pogodba, ki jo sklepa finančna organizacija, vsebovati obrestno mero izkazano v odstotku ali pa lahko vsebuje znesek, rok dospelosti ter število in višino obroka, torej brez obrestne mere, izražene v odstotku? Kreditna pogodba je po ZOR posebna oblika posojilne pogodbe, za kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Pravniško društvo Maribor: Novi ZDR in volilni občni zbor

Dušan Jovanovič, 26.6.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 12/1997Na zadnjem preddopustniškem srečanju so člani mariborskega Pravniškega društva 5. junija zvedeli vrsto podrobnosti o, zdaj še, strokovni zasnovi novega zakona o delovnih razmerjih (predaval je dr. Drago Mežnar), v drugem delu srečanja pa so izvedli še redni občni zbor s pregledom dela v minulem razd...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Ne, gospod minister

Hinko Jenull, 26.6.1997

Civilni sodni postopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 12/1997Na letošnjem Dnevu slovenskih odvetnikov (Moravske toplice, 6.6.1997) nas je minister za pravosodje g. Tomaž Marušič seznanil z najnovejšim predlogom sprememb zakona o pravdnem postopku (ZPP). Način in ton predstavitve, obrazložitev razlogov za spremembe in pričakovanih učinkov zaslužijo posebno poz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

CLOUT - Zbirka podatkov o uporabi konvencij UNCITRAL v sodni praksi

dr. Miha Juhart, 12.6.1997

Obligacije, Civilni sodni postopki

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 11/1997Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) je oblikovala poseben mehanizem za spremljanje sodne prakse h konvencijam, ki so nastale pod njenim okriljem. Sistem poročanja CLOUT (Case Law on UNCITRAL Texts) zaenkrat obsega permanentno spremljanje najpomembnejših konvencij UNC...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Aktualna pravna vprašanja gospodarskih poslov ( V.posvetovanje)

Dušan Jovanovič, 12.6.1997

Obligacije, Delovna razmerja

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 11/1997Od 22. do 24. maja 1997 je v Rogaški Slatini potekalo že peto tradicionalno spomladansko srečanje pravnikov v organizaciji Inštituta za gospodarsko pravo v Mariboru. Za tokratno posvetovanje pod naslovom Aktualna pravna vprašanja gospodarskih poslov so bili predvideni naslednji tematski sklopi in si...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Harmonogram

Lojze Janko, 15.5.1997

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Lojze Janko, Pravna praksa, 9/1997Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je na podlagi prispevkov vseh petnajstih ministrstev marca letos pripravila v obliki preglednice prvi celoviti pregled usklajenosti zakonov Republike Slovenije s priporočili Bele knjige. Preglednica, t. i. "harmonogram" je pripravljena na podlagi vzo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Razmerja med organi kapitalskih družb

Dušan Jovanovič, 24.4.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 8/1997Člani Pravniškega društva v Mariboru smo na prvem pomladanskem srečanju 3. aprila prisluhnili dr. Borutu Bratini, ki je predaval o razmerju med organi v kapitalskih družb. Ta tematika je bila tudi predmet njegove doktorske disertacije z naslovom Korporacijskopravni status organov kapitalskih druž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Patronatske izjave - posledice zaradi izdaje plačilno nesposobnemu

dr. Miha Juhart, 13.3.1997

Obligacije

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 5/1997V preteklem letu so v neki banki povečali izdajo patronatskih izjav, ki jih izdajajo v korist njenih subsidiarnih enot v tujini, te pa so na njihovi osnovi najemale kratkoročne in dolgoročne vire sredstev. Kakšne so lahko pravne posledice za izdajatelja patronatske izjave v primeru plačilne nespo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Komentar kazenskega zakona Hrvaške

dr. Vid Jakulin, 13.3.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Vid Jakulin, Pravna praksa, 5/1997Aprila 1996 je izšel Komentar temeljnega kazenskega zakona republike Hrvaške. Avtorja prof. dr. Berislav Pavišić in doc. dr. Velinka Grozdanić, ugledna hrvaška strokovnjaka za kazensko pravo, sta želela s tem delom zapolniti vrzel do sprejema novega hrvaškega kazenskega zakonika in študentom zagotov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Novi obligacijski zakonik (III) - nekatere novosti civilnopravnih pogodb

Dušan Jovanovič, 13.3.1997

Obligacije

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 5/1997Člani Pravniškega društva v Mariboru se sestanemo, kakor je že v navadi, vsak prvi četrtek v mesecu. Tema tokratnega srečanja je zaokrožila iztekajoči sklop predavanj o novem obligacijskem zakoniku.(*1) Tako je v četrtek 6. februarja mag. Vesna Rijavec predavala o civilnopravnih pogodbah, ki ne spad...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Bogomir Sajovic: Osnove civilnega prava - uvod

dr. Miha Juhart, 20.2.1997

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1997Stara ljubezen ne zarjavi. To je prva misel, ki se mi je utrnila, ko sem odložil najnovejšo knjigo profesorja Sajovica in se spomnil na tanka skripta, skozi katera sem se prebijal v času magistrskega študija in po katerih sem segel takrat, kadar sem se znašel v negotovosti, zgubljen v množici različ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Sodstvo: reforma reforme?

Hinko Jenull, 23.1.1997

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 2/1997Nadaljevanje iz prejšnje številke Varnost Sodniki in drugi udeleženci v postopkih so že izpostavljeni nevarnosti fizičnih napadov, še bolj pa (pod tem vrhom ledene gore) grožnjam, izsiljevanju, pritiskom tistih, ki imajo moč, denar, orožje. Niso samo "mafijske grožnje", problem današnjega sods...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Sodstvo: reforma reforme?

Hinko Jenull, 9.1.1997

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/1997"Samo devet dni se je prerekal Jernej s pravico in njenimi aposteljni, pa je bil za dve pedi bolj upognjen, ko je šel preko dvorišča in glava se mu je tresla". (Ivan Cankar "Hlapec Jernej in njegova pravica") Dve leti od sprejema zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi, s spremljajočimi ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(23)

Leto objave

< Vsi
1997(23)
> Januar(2) > Februar(1) > Marec(3) > April(1) > Maj(1) > Junij(4) > Julij(1) > September(4) > Oktober(2) > November(1) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJ KLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov