O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Še o zajamčenih plačah po ZFPPod

Hinko Jenull, 9.12.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Hinko Jenull, Pravna praksa, 35/1999Po objavi mojega prispevka o zajamčenih plačah po ZFPPod(*1), je svoj pogled na obravnavano problematiko predstavila Meta Štoka Debevec, državna podsekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve(*2). Njena razlaga se deloma razlikuje od mojih predlogov za uporabo tega instituta v posto...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Zajamčene plače po ZFPPod

Hinko Jenull, 14.10.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Hinko Jenull, Pravna praksa, 29/1999Državni zbor je po hitrem postopku sprejel Zakon o finančnem poslovanju podjetij(*1). O dobrih in slabih straneh novega zakona sta v PP (št. 25 in 26/99) že pisala Stanislav Rozenstein in dr. Marko Brus.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Zavarovalništvo: Prostovoljna zdravstvena zavarovanja

Marko Jaklič, 7.10.1999

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Marko Jaklič, Pravna praksa, 27-28/1999Po drugem branju zakona o zavarovalništvu Državni zbor je 22. septembra v "drugem branju" obravnaval predlog zakona o zavarovalništvu (ZZav), pred tem pa je na Odboru DZ za finance in monetarno politiko že potekala razprava v zvezi z omenjenim zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Popravni izpit (Da, vendar za koga?)

dr. Miha Juhart, 7.10.1999

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 27-28/1999Zapis z gornjim naslovom, ki se je pojavil v 25. letošnji številki PP (v kolumni Paragraf), ni temelj, ki bi omogočal strokovno diskusijo in nanj ne bi kazalo odgovarjati, če to ne bi zahtevala neznanska lahkotnost, s katero se avtorica po dolgem in počez loti predloga zakona o začasnih pogojih za v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Kazensko pravo: Malomarnostno kaznivo dejanje

Liljana Jovanovič, 9.9.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Liljana Jovanovič, Pravna praksa, 23-24/1999Kazenski zakonik je uvedel nov tip kaznivega dejanja, imenovan malomarnostno kaznivo dejanje, ki je v temeljni obliki storjeno iz malomarnosti in pri katerem naklep dejansko ni mogoč. Pri teh kaznivih dejanjih malomarnost tako ne pomeni posebne in izjemne oblike krivde, kot sicer pri tipičnih, v tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Še tretjič o varstvu in pridobivanju osebnih podatkov

Hinko Jenull, 29.7.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 21-22/1999Na moj prispevek, ki zadeva položaj in pravice odvetnika v sistemu varstva osebnih podatkov(*1) se je odzval kolega Jernej Rovšek, namestnik varuha človekovih pravic RS. V svojem prispevku(*2) nasprotuje mojemu stališču o posebni zakonski pravici odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov. Menim,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Dopustnost omejitve prenosljivosti delnic

Dagmar Komar-Jadek, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 21-22/1999Napočil je čas, ko morajo uprave izdajateljev vrednostnih papirjev, za katere je zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur. l. RS, št. 23/99 - ZNVP) določil obveznost nematerializacije vrednostnih papirjev, po sprejetju ustreznih sklepov tudi izpolniti vse zakonske zahteve, da bo Klirinško...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Pravica odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov

Hinko Jenull, 24.6.1999

Odvetništvo in notariat, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 18/1999Odvetništvo je po Ustavi RS kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Gre torej za ustavno kategorijo, ki ima poseben pomen za pravno varnost in za spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin v Republiki Sloveniji. Skladno s takim ustavnim položajem zakon o od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Pravica delničarja do svojega predstavnika v nadzornem svetu

Dagmar Komar-Jadek, 24.6.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 18/1999Veliko smo se že naučili o delovanju organov družb, pa vendarle se v praksi še vedno srečujemo z neštetimi dilemami tudi s področja delovanja nadzornih svetov. Izhajajoč iz zakonskih določb glede same pristojnosti nadzornega sveta, od katerega se zahteva ne le nadzor nad poslovanjem družbe, pač p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Corpus Juris - uvod v poenotenje kazenskega prava v EU?

dr. Matjaž Jager, 24.6.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Matjaž Jager, Pravna praksa, 18/1999Evropska unija želi vsaj na nekaterih področjih poenotiti kriminalitetno politiko svojih članic. Za dosego tega cilja uporablja različne pravne in druge instrumente. Na eni strani se je do sedaj posluževala posredne poti. Tako je Maastrichtska pogodba (poglavje VI, členi K-K9) razširila osnovni m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄14

Zavarovalništvo: Predlog zakona o zavarovalništvu

Renata Jakopanec-Levart, 13.5.1999

Zavarovalništvo

Renata Jakopanec-Levart, Pravna praksa, 14/1999Delovno gradivo zakona, ki bo na novo sistemsko uredil področje zavarovalne dejavnosti, smo zavarovalničarji dolgo pričakovali; po objavi predloga zakona o zavarovalništvu (ZZavar - EPA 744 - II - prva obravnava; Poročevalec DZ RS št. 19/99 z dne 31. marec 1999) pa je bil ta na dnevni red Državnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Spremembam KZ na rob

dr. Vid Jakulin, 22.4.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Vid Jakulin, Pravna praksa, 12/1999Državni zbor Republike Slovenije je na svoji dvanajsti redni seji kljub številnim pripombam stroke, praktično brez razprave sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ). Spremembe in dopolnitve KZ (objavljene v Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Prosto gibanje oseb

Petra Jug, 22.4.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Petra Jug, Pravna praksa, 12/1999Po Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in Evropskem sporazumu o pridružitvi (IV.) Zaradi lažje interpretacije določb Evropskega sporazuma o pridružitvi (v nadaljevanju ESP), sem v prejšnjem prispevku predstavila opravljanje svobodnih poklicev na notranjem trgu Evropske skupnosti po Pogodbi o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Z uradom nad denacionalizacijo

Hinko Jenull, 22.4.1999

Denacionalizacija in lastninjenje

Hinko Jenull, Pravna praksa, 12/1999Razumljiva je želja izvršilne oblasti, da se po dolgih sedmih letih od sprejema zakona o denacionalizaciji na tem področju izkaže z večjim številom rešenih zadev. Vendar stvar ni preprosta, ni hitrih rešitev, za premike tudi na tem področju ni zadosti le koalicijski dogovor in močna politična volja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

SKILEX 1999 - Whistler, Kanada

Janko Jerman, 22.4.1999

Ostalo

Janko Jerman, Pravna praksa, 12/1999Tradicionalno, letos že 26. mednarodno srečanje pravnikov na snegu - SKILEX je letos potekalo v kanadskem zimskošportnem središču Whistler v Britanski Kolumbiji, ki že sedmo leto zapored kraljuje na lestvici severnoameriških smučišč. In to ne zaman. Poleg prijaznega osebja, odličnih prog in naprav j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄10

Prosto gibanje oseb

Petra Jug, 1.4.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Petra Jug, Pravna praksa, 10/1999Po Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in Evropskem sporazumu o pridružitvi (II.) Že v prejšnji številki sem navedla, da Evropski sporazum o pridružitvi (v nadaljevanju ESP) daje delavcem pridruženih držav dosti manjše pravice, kot jih zagotavlja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄10

Izvršilni postopek: "Poprava" dolžnikovega naslova

Hinko Jenull, 1.4.1999

Obligacije

Hinko Jenull, Pravna praksa, 10/1999Prvi odstavek 40.člena ZIZ upniku nalaga, da v okviru podatkov, ki so potrebni za izvršbo, ob dolžniku navede tudi naslov njegovega prebivališča oziroma sedež, da se mu lahko pravilno vročajo sodna pisanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄9

Prosto gibanje oseb

Petra Jug, 25.3.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Petra Jug, Pravna praksa, 9/1999Namen članka je prikazati razliko med na videz varljivo podobnimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju PES) in. določbami Evropskega sporazuma o pridružitvi(*1) (v nadaljevanju ESP/ ter pojasniti, zakaj je temu tako. Na prvi pogled so si določbe PES in ESP zelo podob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Pravniško društvo Maribor: O delu Ustavnega sodišča RS

Dušan Jovanovič, 18.2.1999

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 5/1999Na prvem srečanju Pravniškega društva v Mariboru v letu 1999, ki je, kakor je že v navadi, vsak prvi četrtek v mesecu, nas je s svojo prisotnostjo in predavanjem razveselila ustavna sodnica prof. dr. Miroslava Geč - Korošec, saj je predstavila delo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki v zadnjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Denacionalizacija: Dedovanje denacionaliziranega premoženja

Marta Jelačin, 11.2.1999

Denacionalizacija in lastninjenje, Dedovanje

Marta Jelačin, Pravna praksa, 4/1999Ugotavljanje kroga dedičev v primerih dedovanja dedičev pokojnega zakonca denacionalizacijskega upravičenca. Po določbi 20. člena novele Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS št. 65/98) se dedovanje uvede z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Zapletanje zavarovanja

Hinko Jenull, 11.2.1999

Zavarovalništvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 4/1999Rimsko pravo pozna načelo " Superflua non nocent", ki so ga v bivši državi lepo izražali z besedami: "Od viška ne boli glava". Da tisto, kar je odveč, ne škoduje, velja v pravno poslovnih razmerjih še danes. Strankam (razen morda pri razlagi) ne hodi narobe, če zapišejo tudi določila, ki so glede na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Ob noveli ZKP - kot Bedanec in Kekec

Hinko Jenull, 14.1.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/1999Ob ravnanju, ki smo mu priče v zadnjih letih, se država odgovornosti za stanje v pravosodju preprosto ne more otresti. Toliko težje lahko odgovornost prevali na druge. Še najmanj na tiste, ki so po svoji poklicni zavezi dolžni varovati interese strank in nasproti državni prisili lahko postavijo le n...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(22)

Leto objave

< Vsi
1999(22)
> Januar(1) > Februar(3) > Marec(1) > April(6) > Maj(1) > Junij(3) > Julij(2) > September(1) > Oktober(3) > December(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJ KLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov