O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Korporacijsko pravo

mag. Dušan Jovanovič, 11.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 45/2003V slabem letu po izdaji druge, dopolnjene in spremenjene izdaje obsežnega in podrobnega komentarja zakona o gospodarskih družbah je bila pri GV Založbi Ljubljana in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru izdana tudi celovita knjiga o pravu družb z naslovom Korporacijsko pravo in podnaslovom Pravni pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Prenehanje delovnega razmerja

Jernej Juren, 11.12.2003

Delovna razmerja

Jernej Juren, Pravna praksa, 45/2003Inštitut za delovna razmerja je 20. novembra pripravil seminar »Kako pristopiti in ravnati pri prenehanju delovnega razmerja.« Ker postaja ZDR vedno bolj utečen, uvodni seminarji niso več potrebni. Pozornost je treba usmeriti v posamezne institute – podrobneje pogledati njihovo normativno ureditev i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Izzivi širitve za poljsko in RS

Jernej Juren, 4.12.2003

Ostalo

Jernej Juren, Pravna praksa, 44/2003Med državniškim obiskom v Sloveniji je poljski predsednik Aleksander Kwasniewski obiskal tudi mednarodni forum ljubljanske pravne fakultete. V protokolarno obarvanem predavanju je govoril o evropskih in svetovnih integracijah ter o spremembah, ki čakajo Slovenijo in Poljsko po vstopu v EU. Poljsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Mednarodni seminar o trženju v športu

Tone Jagodic, 27.11.2003

Obligacije, Šport in organizacije

Tone Jagodic, Pravna praksa, 42-43/2003Na marketinškem seminarju, ki ga je Olimpijski komite Slovenije pripravil 14. in 15. novembra v Ljubljani v sodelovanju z Združenjem evropskih olimpijskih komitejev (EOC), so predstavili številne vidike sodelovanja med sponzorji in olimpijskim gibanjem na različnih ravneh. Seminarja so se udeleži...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

ZDIJZ: od skrivnosti do odprtosti

Jernej Juren, 27.11.2003

Javno obveščanje

Jernej Juren, Pravna praksa, 42-43/2003V okviru drugega festivala nevladnih organizacij LUPA je 11. novembra potekala javna razprava o informacijah javnega značaja, ki so jo organizirali Ministrstvo za informacijsko družbo, Mirovni inŠtitut in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Pri razpravi so so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Snovanje ustave BIH

Jernej Juren, 20.11.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jernej Juren, Pravna praksa, 41/2003Mednarodni forum ljubljanske pravne fakultete je 29. oktobra gostil prof. dr. Josepha Marka, pravnega politologa, strokovnjaka za etnične manjšine, ki je imel priložnost sodelovati pri sestavljanju prvih povojnih osnutkov ustav na področju bivše Jugoslavije. Ob koncu preteklega leta se mu je iztekel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

O reševanju gospodarskih sporov

mag. Valerija Jelen-Kosi, 13.11.2003

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Valerija Jelen-Kosi, Pravna praksa, 40/2003V Ljubljani je od 27. do 29. 10. 2003 pod okriljem USAID v organizaciji Chemonics International in Okrožnega sodišča v Ljubljani potekal regionalni simpozij za centralno in vzhodno Evropo o reševanju gospodarskih sporov izven rednega sodnega postopka. Okrogle mize so potekale z delegati iz Bosne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

100 let Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu

Jernej Juren, 13.11.2003

Sodišča

Jernej Juren, Pravna praksa, 40/2003Mednarodni forum Pravne fakultete v Ljubljani je 23. oktobra gostil generalnega sekretarja Stalnega sodišča za arbitražo Tjaca T. van den Houta. Ko svet postaja vedno bolj nemiren in se perečim vojaškim konfliktom v Afriki, na Srednjem vzhodu, Aziji itd. vsak dan pridružujejo novi, naraščajoča po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Novosti v knjižnicah

Jernej Juren, 23.10.2003

Knjižničarstvo

Jernej Juren, Pravna praksa, 36-37/2003Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani G. R. Berridge, Maurice Keens-Soper, T.G. Otte: DIPLOMATIC THEORY FROM MACHIAVELLI TO KISSINGER (Palgrave) Knjiga angleških politologov »Teorija diplomacije od Machiavellija do Kissingerja« predstavlja strnjen uvod v štiri stoletja diplomatske misli. O...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Varnost na športnih prizoriščih

mag. Tone Jagodic, 23.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 36-37/2003V času približevanja standardom v Evropi se zdi, da je prav varnost ena od tistih dobrin, ki naj bi jo moderni človek še posebej cenil. Občutek varnosti je pomembna kakovostna življenjska prvina, ki pa je v času ekspanzije terorizma in kriminala, povezanega s povečano mobilnostjo množic, vse bolj og...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

ZZK-1

Jernej Juren, 16.10.2003

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Jernej Juren, Pravna praksa, 35/2003Seminar s knjigo Ob izidu knjige Zakon o zemljiški knjigi z uvodnimi pojasnili dr. Nine Plavšak je GV Založba 1. oktobra pripravila seminar o pomenu in spremembah, ki jih novi zakon vnaša v sistem zemljiškoknjižnega in stvarnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Skrivnost sodniške lože

Hinko Jenull, 16.10.2003

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 35/2003Odstop odvetnice Nevenke Šorli iz Sodnega sveta RS odpira vprašanja, ki presegajo pomen objavljenih razlogov za njeno odločitev. Vrnitev mandata, ki ga je imela kot »zunanja članica« tega organa, že zaradi njegove podelitve v Državnem zboru RS, mora imeti tudi politične posledice. Oseba, ki jo je na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju

Dagmar Komar-Jadek, 16.10.2003

Civilni sodni postopki, Zavarovalništvo

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 35/2003Zadnje leto se v Sloveniji odvija kar nekaj aktivnosti v zvezi s težnjami po uvajanju novih alternativnih oblik reševanja sporov (v nadaljevanju: ARS). Te aktivnosti je vzpodbudila tudi nova zakonodaja; tako je npr. novi zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje v 226. členu zavezal d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄34

Preprečevanje kriminalitete

Jernej Juren, 2.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jernej Juren, Pravna praksa, 34/2003II. nacionalna kriminološka konferenca Druga kriminološka konferenca, ki so jo organizirali Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Visoka policijsko-varnostna šola ter Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije, je 26. in 27. septembra poleg domačih strokovnjakov s področja krimi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄33

Ko in če izza (neustreznega) naslova ni ustrezne vsebine

Mihael Jenčič, 25.9.2003

Ostalo

Mihael Jenčič, Pravna praksa, 33/2003*K mnenju dr. Andreja Berdena, objavljenem v PP, št. 32/03 Kot člana delovne skupine Odvetniške zbornice Slovenije, ki je sodelovala pri javni razpravi o stvarnopravnem zakoniku, sicer meniva, da sva enako kot drugi člani te skupine (predvsem doc. dr. Konrad Plauštajner in Stanislav Fortuna ter M...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄32

Nekatere razlike med darilno in sponzorsko pogodbo

mag. Tone Jagodic, 18.9.2003

Obligacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 32/2003V času približevanja Evropi vsi po vrsti ugotavljamo, kako zelo pomembna je civilna družba s svojimi institucijami. Med slednje sodijo tudi številna društva, ki imajo pri nas zavidljivo tradicijo in pomembno mesto kot dejavnik »aktiviranja« prebivalstva na področjih, kjer sicer država s svojimi inst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Dileme pri presoji človekovih pravic

Marta Jelačin, 21.8.2003

Človekove pravice

Marta Jelačin, Pravna praksa, 29/2003Odločba US RS, št. Up-39/95 z dne 16. 1. 1997, o nepoštenem sojenju se je spremenila v sodno farso Ne boste verjeli, tudi tožba brez temelja se lahko popravi po štirinajstih letih od vložitve, tako da se ustvari pač novi temelj. Seveda je za to potrebno nekaj posebnega. Potrebno je, da tako hibo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Vrednostni papir kot predmet izvršbe

Matjaž Jan, 31.7.2003

Civilni sodni postopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matjaž Jan, Pravna praksa, 27-28/2003Uvedba tržnega gospodarstva, lastninjenje družbenega premoženja in vzpostavitev organiziranega trga vrednostnih papirjev je postopoma privedlo tudi do občutnejšega povečanja obsega izvršilnih postopkov, katerih predmet so vrednostni papirji. Sodna praksa na tem področju je še vedno v povojih, saj po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Italija - poslanska imuniteta

mag. Nataša Juri, 31.7.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

mag. Nataša Juri, Pravna praksa, 27-28/2003Politični sistem, ki se je v Italiji oblikoval na temelju izkušenj iz let 1943 do 1946, to je v obdobju od padca fašizma pa do vzpostavitve temeljev demokratični republiki, je večstrankarski in razumljiva je bila zahteva po zavarovanju samostojnosti parlamenta, ki je končno postal demokratičen, avto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄26

Nova ureditev zemljiške knjige

dr. Miha Juhart, 24.7.2003

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 26/2003Leto 2003 je prelomno za pravno ureditev nepremičnin. Slabega pol leta po uveljavitvi stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki povsem jasno konceptualno izhaja iz modela nepremičninskega pravnega razmerja, je bil sprejet nov zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1), le slab mesec kasneje pa tudi stanovanjski zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄26

Ustavni vidik ureditve slovenskih TV medijev

mag. Klemen Jaklič, 24.7.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Klemen Jaklič, Pravna praksa, 26/2003Prispevek sestavljata dva dela: Prvi razloži, zakaj velja, da konkretni model ureditve TV, kakor ga poznamo pri nas, ni sposoben zadostiti ustavnim zahtevam 39. člena v povezavi s 1. členom ustave RS, se pravi zahtevam po dovolj pluralni ureditvi svobode izražanja oz. medijev (39. člen) kot predp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Corporate Governance

mag. Miloš Čas, 17.7.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miloš Čas, Pravna praksa, 25/2003Preiskave stečajev oz. velikih finančnih škandalov nekaterih največjih korporacij v ZDA (Enron, WorldCom) in v Evropi (Ahold) so pokazale na pomanjkljivosti zakonske ureditve delniških družb. In izkazalo se je, da niti anglo-saksonski niti kontinentalni pravni sistem nimata vgrajenih zadostnih varov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

O dopisih

Tanja Jeras, 10.7.2003

Kultura in umetnost

Tanja Jeras, Pravna praksa, 24/2003Številni evropski jeziki natančno določajo pravila za pisanje in oblikovanje dopisov, nemška natančnost seže celo tako daleč, da je določeno število vrstic med posameznimi sestavinami dopisa. Pri nas trdnih pravil o tem doslej nismo imeli, knjižica O dopisih, skupna izdaja revije Tajnica in GV Založ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Novela ZKP-E: Zapovedano popravljanje

Hinko Jenull, 10.7.2003

Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 24/2003Peta novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-E; Uradni list RS, št. 56/03) začne veljati 13. julija 2003. Najpomembnejši novosti - način zagotovitve ustavne skladnosti zbiranja policijskih obvestil in uvedba kaznovalnega naloga - sta v strokovni in splošni javnosti izzvali številne in različne odme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Rubež tujega motornega vozila

Matjaž Jan, 19.6.2003

Civilni sodni postopki, Cestni promet

Matjaž Jan, Pravna praksa, 22-23/2003V skladu z 81. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98 in naslednje, v nadaljevanju: ZIZ) lahko izvršitelj zarubi vsako premično stvar, ki se nahaja v posesti dolžnika.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(41)

Leto objave

< Vsi
2003(41)
> Januar(3) > Februar(3) > Marec(3) > April(4) > Maj(1) > Junij(3) > Julij(7) > Avgust(1) > September(2) > Oktober(6) > November(5) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJ KLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov