O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Odgovornost države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil

Jernej Juren, 16.12.2004

Lokalna samouprava

Jernej Juren, Pravna praksa, 43-44/2004Inštitut za primerjalno pravo pri ljubljanski PF je v sodelovanju s PF in Inštitutom za javno upravo pri PF 1. decembra pripravil posvetovanje o odgovornosti države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil za ravnanje svojih organov in uslužbencev. Posvetovanje je bilo razdeljeno na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

10. kongres IASL

mag. Tone Jagodic, 9.12.2004

Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 42/2004V prestolnici Grčije in prizorišču zadnjih poletnih olimpijskih iger je od 25. do 27. novembra potekal 10. kongres Mednarodnega združenja za športno pravo (International Assotiation of sports law -- IASL). Združenje, ki je bilo ustanovljeno pred dvanajstimi leti, praviloma vsako leto organizira s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

Regulacija trga pravnih storitev

Jernej Juren, 9.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jernej Juren, Pravna praksa, 42/2004Društvo za mednarodno gospodarsko pravo (s sedežem v Ljubljani) ima dolgo tradicijo odpiranja javnih debat, ki so aktualne na področju gospodarskega prava in sorodnih področji -- tako je 23. 11. pripravilo okroglo mizo o regulaciji trga pravih storitev. V zadnjem času smo priča pojavu številnih g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Novo vodstvo -- za nove izzive

mag. Boris Jerman, 2.12.2004

Ostalo

mag. Boris Jerman, Pravna praksa, 41/2004Društvo za pomorsko pravo Slovenije V prostorih Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu je 4. novembra 2004 potekal redni občni zbor Društva za pomorsko pravo Slovenije. Poglavitni namen zbora je bila izvolitev novega izvršnega odbora društva, ker je staremu potekel mandat. Pred samo izvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Priložnosti za mlade pravnike v EU

Jernej Juren, 2.12.2004

Višje in visoko šolstvo

Jernej Juren, Pravna praksa, 41/2004Če naredimo kratek pregled po evropskih univerzah, ugotovimo, da se bolonjska deklaracija hitreje uveljavlja na mlajših univerzah kot na starejših (npr. Gradec jo je sprejel, Dunaj je ni), je povedal dr. Albin Igličar. Kot določa novi zakon o šolstvu, se mora pri nas Bolonjski proces zaključiti do š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Odgovornost s. p. p. za prekršek

Hinko Jenull, 2.12.2004

Obligacije

Hinko Jenull, Pravna praksa, 41/2004Mag. Liljana Selinšek je v PP, št. 38-39/04 (Priloga, str. IX--XII) objavila prispevek z naslovom "Odgovornost samostojnega podjetnika posameznika za prekršek (Analiza primera)". Gre za pomembno razpravo o praktičnih vprašanjih uporabe novega zakona o prekrških (ZP-1) na področju odgovornosti samost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Pospešeni s prestopanjem

Hinko Jenull, 2.12.2004

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 41/2004IN FLAGRANTI "Pospešeni pravdni postopek" je ime najnovejšega eksperimentalnega projekta za zmanjšanje sodnih zaostankov. Še preden smo lahko dobro premislili in preverili, kakšno je razmerje predlaganih novosti do ZPP, se posvetovali s kolegi, že je bila ideja klonirana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Poslovna obligacijska razmerja

Jernej Juren, 11.11.2004

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jernej Juren, Pravna praksa, 37/2004GV Založba je 27. oktobra v Ljubljani pripravila seminar z naslovom Poslovna obligacijska razmerja, na katerem sta predavali dr. Vesna Kranjc in dr. Nina Plavšak. Namen seminarja je bil pregled pravnih institutov sklenitve pogodb in kršitve poslovnih obveznosti. Sklenitev pogodbe V sklopu inst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Reforma pravnega študija v okviru "bolonjskega procesa"

Jernej Juren, 4.11.2004

Višje in visoko šolstvo

Jernej Juren, Pravna praksa, 36/2004Okrogla miza II Že pred enajstimi leti se je na Dnevih pravnikov odvijala razprava o izobraževanju pravnikov. Takrat je bila pozornost usmerjena na način usposabljanja pravnikov. Danes je ta problematika ponovno aktualna v luči Bolonjskega procesa. Obe slovenski pravni fakulteti sta organizirali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Sodna izvršba na premičnine

Hinko Jenull, 4.11.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 36/2004Teodora Glušič Terbovc je v PP, št. 35/04 (str. 16 -18) objavila prispevek "Sodna izvršba na premičnine" in v njem povzela del mojega prispevka, ki je bil z naslovom "Razlogi in predlog za spremembe zakona o izvršbi in zavarovanju" objavljen v PP, št. 31/01, str.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Ustanovljeno (še) društvo za športno pravo

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Društva, javni shodi, prireditve, Šport in organizacije

T. J., Pravna praksa, 35/2004Zadnji dan portoroških srečanj se je končal z ustanovitvijo novega pravniškega društva. Po zaključku dela v sekciji Pravo in šport je bilo na občnem zboru ustanovljeno Društvo za športno pravo. Občni zbor društva je začel (kdo drug kot) sodnik Sodišča Evropskih skupnosti in veliki športni zanesenjak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Trženje pravice

Hinko Jenull, 28.10.2004

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 35/2004IN FLAGRANTI Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bosta eksperimentiranje in podjetniška svoboda pri odpravljanju naših sodnih zaostankov do nepreglednosti povečala ponudbo nadomestnega zagotovljanja "pravice". Ne rečem, da se v tržno nišo, imenovano "hitra, učinkovita in poceni rešitev vašega spora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Uporaba in komercialno izkoriščanje olimpijskih simbolov

mag. Tone Jagodic, 30.9.2004

Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 32/2004Olimpijske igre v Atenah so za nami. Glede na številne medije, ki so jih spremljali v različnih oblikah in glede na povečano gledanost (poslušanost, branost), ki se izkazuje po svetu, je morda zanimivo z zornega kota opazovalca s pravnim ozadjem ugotavljati nekatere okoliščine, ki prihajajo v današn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

"Neodvisni strokovnjaki" korakajo

Hinko Jenull, 23.9.2004

Politične stranke, Znanost in raziskovalna dejavnost

Hinko Jenull, Pravna praksa, 31/2004IN FLAGRANTI Da se razumemo, nikakor ne želim problematizirati vseh oblik sodelovanja neodvisne pravne stroke s politiko. Ni družbe, ki bi lahko opravila številne oblastvene naloge brez pravnih strokovnjakov na univerzah, inštitutih in v pravosodju v vsej pestrosti njihovih vlog in ožjih usmerite...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Omejitev izvršbe na premoženje samostojnega podjetnika posameznika

Matjaž Jan, 2.9.2004

Civilni sodni postopki

Matjaž Jan, Pravna praksa, 28/2004Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ -- Ur. l. RS, št. 51/98 in nasl.) v skladu z načelom socialne države v 102. členu določa omejite, ki veljajo pri izvršbi na plačo, pokojnino, nadomestilo plače, odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, prejemke iz naslova začasne brezposeln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Prenova državnega tožilstva

Hinko Jenull, 2.9.2004

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 28/2004Državno tožilstvo Prispevek je za objavo v Pravni praksi prirejen del programskih usmeritev, ki jih je avtor priložil svoji kandidaturi za mesto generalnega državnega tožilca Republike Slovenije v maju 2004 in, v dopolnjenem besedilu, ponovni kandidaturi v juniju 2004. V usmeritvah so (v šestih d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

O projektu in vzpostavitvi elektronske zemljiške knjige

Alenka Jelenc-Puklavec, 29.7.2004

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 25-26/2004Zemlja, to najstarejše bogastvo, ki ga čutiš v dlaneh, ki pomirja, ki je breme in daje moč, je zapisal dr. Ivan Tavčar, pisatelj in odvetnik, v svojem znamenitem Pravnem priročniku iz leta 1883. V zemlji je tudi kapital, je nadaljeval, ki je bil mrtev do trenutka, ko so obrtniki pred 260 leti spozna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

O reševanju upravnega spora Hinka Jenulla zoper Vlado RS

Hinko Jenull, 29.7.2004

Vlada, Upravni spor

Hinko Jenull, Pravna praksa, 25-26/2004V Pravni praksi, št. 24 z dne 22. 7. 2004, je bilo v rubriki Dogodki-izjave: Prepisano, ker ni preslišano iz sporočila za javnost Vrhovnega sodišča RS med drugim objavljeno, da sem z novinarji govoril o obotavljivosti sodišča v mojem upravnem sporu zoper Vlado RS, in sicer glede kandidature za gener...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄23

Zmota o pravni varnosti

Hinko Jenull, 15.7.2004

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 23/2004Deseta obletnica ponovne uvedbe notariata na slovenskem mineva v skaljenem prazničnem vzdušju. Podobo notarja kot "osebe vredne javnega zaupanja" so močno načele afere, ki razkrivajo domnevne napake in pomanjkljivosti njihovega dela. Omogočile naj bi oškodovanje prav tistih strank, zaradi katerih je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Leteči sodniki ali leteči spisi?

Hinko Jenull, 8.7.2004

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 22/2004K prispevku o delegaciji zadev iz razloga smotrnosti Pred dobrim mesecem je bil objavljen prikaz predloga pilotskega projekta Slovenskega sodniškega društva za delegacijo zadev (po domače "selitev spisov") med posameznimi sodišči (glej mag. Nina Betetto: "Delegacija zadev iz razloga smotrnosti", ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Pravna (ne)ureditev neprostovoljne hospitalizacije

mag. Valerija Jelen-Kosi, 10.6.2004

Civilni sodni postopki

mag. Valerija Jelen-Kosi, Pravna praksa, 20/2004Ustavno sodišče RS je s svojo odločbo (št. U-I-60/03 z dne 4. 12. 2003), s katero je ugotovilo, da so določbe 70. do 81. člena Zakona o nepravdnem postopku (Ur. l. SRS, št. 30/86 in Ur. l. RS, št. 87/02), ki urejanje prisilno pridržanje psihiatričnih bolnikov, v nasprotju z ustavo, poseglo na področ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Mednarodni kodeks o sponzorstvu (2.)

mag. Tone Jagodic, 10.6.2004

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 20/2004Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Ob predlogu zakona o javnih zavodih

Janez Jeromel, 10.6.2004

Gospodarske javne službe (komunala)

Janez Jeromel, Pravna praksa, 20/2004Odrinjene pravice delavcev so soupravljanja    S spremembo družbene in ekonomske ureditve naše države je bila pravica do sodelovanja delavcev pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih tudi ustavno opredeljena. Ustava v 75. členu določa, da delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodars...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Korak nazaj pri izobraževanju pripravnikov

Hinko Jenull, 27.5.2004

Sodišča, Poklicno izobraževanje

Hinko Jenull, Pravna praksa, 17/2004Državni zbor je v preteklem letu sprejel novelo Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C, Ur. l. RS, št. 55/03; ZPDI-UPB1, Ur. l. RS, št. 83/03), katere poglavitni namen je bil izboljšanje izobraževanja sodniških pripravnikov. Ena najpomembnejših določb spremenjenega zakona je uvedba obveznih obl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Pravo in literatura

Jernej Juren, 20.5.2004

Kultura in umetnost

Jernej Juren, Pravna praksa, 15-16/2004Richard A. Posner (avtor knjige Pravo in literatura, Cankarjeva založba, zbirka Pravna obzorja, Ljubljana, 2003, 512 strani) je ameriška institucija. Pravnik, ekonomist, mednarodno povpraševan predavatelj, avtor številnih in raznovrstnih knjig, kontroverzni sodnik prizivnega zveznega sodišča ter še ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(40)

Leto objave

< Vsi
2004(40)
> Januar(3) > Februar(2) > Marec(4) > April(3) > Maj(5) > Junij(3) > Julij(4) > September(4) > Oktober(2) > November(3) > December(7)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJ KLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov