O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem postopku - drugič

Igor Vuksanović, 24.5.2012

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 20/2012Ta prispevek je namenjen prikazu nekoliko drugačnega pogleda na pomen in razlago odločbe Ustavnega sodišča v zadevi št. Up-457/09 z dne 28. septembra 2011, kot ga je prikazala mag. Polona Kukovec v članku, objavljenem v tej reviji. Kot je zapisala avtorica, je tematika zanimiva teoretično, prav tako pa se tudi v sodni praksi pojavljajo spori glede nepremičnin med denacionalizacijskimi upravičenci s pravnomočnimi upravnimi odločbami in osebami, ki trdijo, da so lastniki nepremičnine in vlagajo tožbe za ugotovitev lastninske pravice ter (če se je denacionalizacijski upravičenec že vknjižil kot lastnik) za izstavitev zemljiškoknjižne listine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Denacionalizacijske zadeve pri okrajnih sodiščih

Irena Vovk, 23.2.2006

Denacionalizacija in lastninjenje

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2006V skladu z ZDen odločajo o denacionalizacijskih zahtevkih poleg upravnih organov tudi okrajna sodišča v nepravdnem postopku. Gre za tiste zadeve, v katerih je premoženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa ali predstavnika ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄33

Še najtežji denacionalizacijski zahtevki

Irena Vovk, 1.9.2005

Denacionalizacija in lastninjenje

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2005Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 26. avgusta je državni sekretar Robert Marolt predstavil nerešene denacionalizacijske zahtevke, ki so ostali po štirinajstletnem vračanju premoženja in se uvrščajo med najtežja in najbolj kompleksna pravna vprašanja (11. spremljanje realizacije načrto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

DENACIOLIZACIJA: Kdaj zaključek?

Irena Vovk, 10.2.2005

Denacionalizacija in lastninjenje

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2005Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 2. februarja je državni sekretar Robert Marolt predstavil deveto spremljanje realizacije načrtovanega plana zaključka procesa denacionalizacije, in sicer od 1. 10. do 31. 12. 2004 V omenjenem trimesečju pri izvajanju postopkov denacionalizacije ni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Denacionalizacijski zahtevki

Avtor ni naveden, 16.9.2004

Denacionalizacija in lastninjenje

I. V., Pravna praksa, 30/2004Ministrstvo za pravosodje je v juliju poslalo dopis vsem okrajnim sodiščem, ki odločajo o denacionalizacijskih zahtevkih v nepravdnem postopku, in jih zaprosilo, naj pošljejo podatke o reševanju teh zadev. Gre za tiste zadeve, v katerih je premoženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄9

Upravno pravo: Dokončanje denacionalizacije

Irena Vovk, 13.3.2003

Denacionalizacija in lastninjenje

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2003Minister za pravosodje je na tiskovni konferenci 5. marca predstavil poročilo o uresničevanju načrta za dokončanje poteka denacionalizacije na prvi in drugi stopnji v zadnjem lanskem četrtletju, ki so ga sprejeli upravne enote in nekatera ministrstva. Konec septembra lani je bilo na upravnih enot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄12

Denacionalizacija: ob koncu 2001 še 8.346 nerešenih primerov

Irena Vovk, 4.4.2002

Denacionalizacija in lastninjenje

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2002Ministrstvo za pravosodje po prenehanju obstoja urada za denacionalizacijo kot vladne službe nadaljuje izvajanje sklepa vlade iz leta 1999, po katerem so morale upravne enote pripravljati polletna poročila o izvajanju zakona o denacionalizaciji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄35

Hipoteka na stavbi v povezavi z ZLNDL

mag. Renato Vrenčur, 15.11.2001

Denacionalizacija in lastninjenje, Civilni sodni postopki

mag. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 35/2001Ali je po vašem mnenju upnik pridobil hipoteko le na stavbi, vpisani v z.k. telesu II, kot še zmeraj izhaja iz zemljiške knjige, ali pa tudi na z.k. telesu I, in ali je s tem, ko je navedeni upnik v stečajnem postopku uveljavljal hipoteko na parceli št. ..., vpisano pri z.k. vložku št. ..., k.o. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Lastninjenje nepremičnin v družbeni lastnini v odnosu na lastninsko preoblikovanje podjetij

Renato Vrenčur, 1.10.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 19/1998Ali se pri vknjižbi lastninske pravice na nepremičninah v lasti družb (d. d. ali d. o. o.), ki so se olastninile na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), upošteva kot pravna podlaga 3. člen Zakona o lastninjenju nep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Potrdila za neizplačane plače, sodelovanje pri lastninjenju podjetja, izplačilo nerabljenega ostanka

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997Potrdila za neizplačane plače - sodelovanje pri lastninjenju podjetja, izplačilo neporabljenega ostanka Delavka je s potrdilom za neizplačane plače sodelovala pri lastninjenju podjetja, vendar pa je podjetje porabilo le del zneska, ki je izhajal iz potrdila. V zvezi s tem se zastavlja vprašanje:
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Določanje krajevne pristojnosti centrov za socialno delo...

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Zakonska zveza in družinska razmerja

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997... pri postavljanju skrbnika za posebni primer v postopku denacionalizacije V skladu s 67. členom zakona o denacionalizaciji so centri za socialno delo dolžni postaviti skrbnika za posebni primer (211. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), če je upravičenec do denacionalizacije ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Potrdila za premalo izplačane plače - lastninjenje

Renato Vrenčur, 9.1.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 1/1997Zaposleni so prejeli potrdila za neizplačane plače za obdobje od 1. 9. 1990 do 31. 12. 1992. Ta potrdila bi uveljavljali pri lastninjenju krovnega podjetja (program lastninskega preoblikovanja vsebuje tudi potrdila za premalo izplačane plače). 1. Ali obstaja terjatev zaposlenih do delodajalca in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Prenos delnic pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register

Vladimir Višner, 9.1.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Sodni registri in sodne takse

Vladimir Višner, Pravna praksa, 1/1997V zvezi z delnicami, pridobljenimi iz naslova lastninskega preoblikovanja, je na tem mestu potrebno poudariti, da gre za delnice, izdane v dematerializirani obliki. Uredba o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 45/1995, v nadaljevanju Uredba), de lege ferenda pa Zakon o nemat...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(13)

Leto objave

2012(1) 2006(1) 2005(2) 2004(1)
2003(1) 2002(1) 2001(1) 1998(1)
1997(4)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov