O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 172 / 173
Dokumenti od 4276 do 4300 (od skupaj 4301)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

O nekaterih odprtih vprašanjih uvajanja lokalne samouprave v Sloveniji

Gregor Virant, 15.6.1995

Lokalna samouprava

Gregor Virant, Pravna praksa, 11/1995Od sprejetja zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. R5, št. 72/93) je minilo poldrugo leto, od nastanka novih občin pa dobrih osem mesecev (zakon o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij, Ur. l. RS, št. 60/94). Obdobje uvajanja lokalne samouprave je prešlo kritično točko: z oblikovanjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Odločba o razveljavitvi 1. odstavka 101. člena zakona o upravi - res zgrešena?

Gregor Virant, 18.5.1995

Ustavno sodišče, Uprava

Gregor Virant, Pravna praksa, 9/1995Prof. Janez Šmidovnik v svojem mnenju, objavljenem v Pravni praksi (št. 7/95), ostro kritizira odločbo, s katero je ustavno sodišče razveljavilo določbo 101. člena zakona o upravi. Pri tem navaja tri razloge za zgrešenost odločbe in meni, da je "Ustavno sodišče pokazalo, da mu manjka elementarnega z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Obresti na predplačila

mag. Gregor Velkaverh, 18.5.1995

Obligacije

mag. Gregor Velkaverh, Pravna praksa, 9/1995V Pravni praksi, št. 5/95 je bil v rubriki Sodna praksa - prikazi objavljen prispevek avtorja Tita Stanovnika pod naslovom "Obresti na predplačila", ki opozarja na še vedno aktualne spore zaradi obresti med kupci in prodajalci pri vnaprejšnjem plačilu dela ali celotne kupnine za izdelek. V članku uv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Kazenske točke za prometne prekrške

mag. Suzana Vičič, 16.3.1995

Prekrški

mag. Suzana Vičič, Pravna praksa, 5/1995Ob koncu januarja je Vlada RS poslala v zakonodajni postopek predlog zakona o varnosti cestnega prometa, ki vsebuje tudi nov varstveni ukrep, to je kazenske točke. Za vsak prekršek je po predlogu zakona določena denarna kazen in določeno število kazenskih točk.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Spori v zvezi s kolektivnimi pogodbami - danes in jutri

mag. Zvone Vodovnik, 23.2.1995

Kolektivne pogodbe

mag. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 4/1995Še pred sprejetjem nove ustave 1991 se je v domači pravni ureditvi uveljavilo dvostransko pogodbeno delovno razmerje, na tej podlagi pa tudi kolektivne pogodbe ter pogodbe o zaposlitvi. Ta ureditev je v pogojih praktično nedotaknjene družbene lastnine proizvajalnih sredstev le sprožila proces ločeva...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Spremembe poslovnika državnega zbora

Boris Vrišer, 26.1.1995

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 2/1995Dobro leto je od tedaj, ko je Državni zbor sprejel poslovnik državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik), s katerim je uredil organizacijo in način dela državnega zbora ter uresničevanje pravic in dolžnosti poslank in poslancev. Z novim poslovnikom smo v Državnem zboru delo in poslovanje slovenskega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Odmevi

Miha Velkavrh, 3.11.1994

Ustavno sodišče, Sodišča

Miha Velkavrh, Pravna praksa, 20-21/1994V zvezi z odločbo ustavnega sodišča glede 8. čl. zakona o sodniški službi se je v pp, št.19/94 pojavilo novo mnenje. Ne nameravamo analizirati ustavne odločbe, ampak izkazati predvsem nestrinjanje z nekaterimi stališči iz tega članka, ki odražajo poglede o neodvisnosti sodstva, pravni državi, legiti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

KZ in ZKP RS: veliko novosti,vendar le delna reforma

Renato Vrenčur, 3.11.1994

Kazenski postopek

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 20-21/1994Na drugem jesenskem srečanju, ki se je odvijalo v okviru Društva pravnikov v Mariboru 6. oktobra, je mag. Dušan Požar, višji javni tožilec v Mariboru, podal nekaj izčrpnih informacij o bistvenih novostih, ki jih prinaša nova kazenska zakonodaja. KAZENSKI ZAKONIK Po svojem konceptu in strukturi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

RS in mednarodne pogodbe Sveta Evrope

Biserka Bahovec-Videtič, 6.10.1994

Svet Evrope

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 18/1994Nadaljevanje iz prejšnje številke 27. Protokol št.8 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (št. 118) - podpis v Strasbourgu 14. maja 1993, - Državni zbor ratificiral 31. maja 1994, - 28. junija 1994 je Slovenija deponirala ratifikacijsko listino v Strasbourgu; protokol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

RS in mednarodne pogodbe Sveta Evrope

Biserka Bahovec-Videtič, 22.9.1994

Svet Evrope

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 17/1994A. SLOVENIJA - POGODBENICA: 1. Statut Sveta Evrope (št.1) - za RS velja od 14. maja 1993, - objava v Uradnem listu RS 23/93 - MP 6/93. 2. Splošni sporazum o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope (št. 2) - ratifikacija 25. januarja 1994, - pristop RS 27. 5. 1994, - za RS velja od 27. 5. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄13

KRAP-uvajanje v poslovniku državnega zbora

Boris Vrišer, 7.7.1994

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 13/1994Projekt "Uporabe enopomenske kratice predpisov Republike Slovenije - KRAP", ki je bil predstavljen v pp, št. 10/94, je po svoji ideji in glede osnovnih načel, konkretnih rešitev odlična in že veliko let želena poteza, ki jo je potrebno izpeljati v praksi. Kot sekretar komisije državnega zbora za pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄11

Spoznavanje angleških državnih inštitucij

Andrej Vovšek, 9.6.1994

Ostalo

Andrej Vovšek, Pravna praksa, 11/1994Nizek zračni pritisk, oblačnost, nebo brez tiste vedrine, ki smo je sicer navajeni, so klimatske značilnosti Londona, ki pa se močno odražajo na ljudeh. Po besedah naše vodičke, slovenske Londončanke Božene Devlin, ki je pričela londonsko življenje kot baby-siter, sedaj pa je že desetletja prevajalk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Postopek za sprejem državnega proračuna

Boris Vrišer, 10.3.1994

Proračun

Boris Vrišer, Pravna praksa, 5/1994Najbolj pomembno vsakoletno dejanje parlamenta, tudi slovenskega, je prav gotovo sprejemanje državnega proračuna. Državni proračun je akt, ki ga sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.(*1) Poslovniki parlamentov posvečajo veliko pozornost postopku sprejemanja državnega pror...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Reforma varstva človekovih pravic po evropski konvenciji

Biserka Bahovec-Videtič, 27.1.1994

Človekove pravice

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 2/1994S tem ko je Slovenija maja 1993 podpisala konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, smo kot država postali članica Sveta Evrope. Takrat smo podpisali osnovno konvencijo in protokole h konvenciji, ki so samostojni mednarodnopravni akti (protokoli št. 1, 4, 6, 7, 9 in 10.) Konvenc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Zakonodajni postopek

Boris Vrišer, 9.12.1993

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 25/1993Državni zbor je 5. julija 1993 sprejel svoj poslovnik (Uradni list RS 40/93) ki je začel veljati 18. julija 1993. S tem poslovnikom je uveden nov zakonodajni postopek po zgledu zahodnih parlamentarnih demokracij. Zaradi lažjega, predvsem pa vizualno sprejemljivejšega načina razlaganja vsebine in zna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Kateri tiskalnik?

Rastislav Vintar, 30.9.1993

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Rastislav Vintar, Pravna praksa, 20/1993Če pri svojem pravniškem delu uporabljate računalnik, ste najbrž kaj kmalu ugotovili, da je dober tiskalnik nujno in nepogrešljivo orodje, prav tako kot sam računalniški sistem z ustrezno programsko opremo. Vendar, če ste tiskalnik že kupili - ali je primeren za delo, ki ga opravljate, oziroma če s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Odprava smrtne kazni

Biserka Bahovec-Videtič, 29.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 16-17/1993Slovenija je pravna naslednica in s tem pogodbenica Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah od 25. junija 1991 in bo kmalu pogodbenica prvega Fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah (po ratifikaciji v Državnem zboru 18. 5. 1993 in po dep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Reforma sistema človekovih pravic

Biserka Bahovec-Videtič, 6.5.1993

Človekove pravice

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 9-10/1993V Svetu Evrope na podlagi Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin delujeta zdaj Komisija za varstvo človekovih in Sodišče za človekove pravice. Naloga teh dveh organov je zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti, ki jih sprejme pogodbena stranka z ratifikacijo Konvencije o varstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Kako deluje Svet Evrope?

Biserka Bahovec-Videtič, 6.5.1993

Zunanje zadeve in diplomacija

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 9-10/1993Statut Sveta Evrope je bil sestavljen v Londonu 5. maja 1949 v angleščini in francoščini in je ustanovni akt o ustanovitvi mednarodne organizacije Sveta Evrope kot organizacije, ki deluje na ekonomskem, socialnem, kulturnem, znanstvenem, pravnem in upravnem področju kot tudi na področju človekovih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Mednarodna akta o varstvu človekovih pravic

Biserka Bahovec-Videtič, 10.12.1992

Človekove pravice

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 23-24/1992Republika Slovenija je z aktom o notifikaciji nasledstva konvencij OZN (Uradni list MP - 9/92, z dne 17. 7. 1992) ugotovila, da je Republika Slovenija pravna naslednica Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah tekst pakta je objavljen v Uradnem listu SFRJ MP - 7/71 ). Ministrstvo za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Nakup računalnika za pravniška opravila (II. del)

Rastislav Vintar, 10.12.1992

Znanost in raziskovalna dejavnost

Rastislav Vintar, Pravna praksa, 23-24/1992V nadaljevanju sestavka* se zavestno ne bomo preveč spuščali v tehnične in tehnološke podrobnosti in bomo to prepustili raje strokovnim računalniškim revijam. Omejili se bomo le na tiste lastnosti in podatke, ki so za pravnika, bodočega uporabnika računalnika, pri izbiri najbolj pomembni. Prav tako ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Parlamentarna preiskava v slovenskem pravnem sistemu

Boris Vrišer, 10.12.1992

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 23-24/1992Nova slovenska ustava je uvedla v slovenskem pravnem prostoru nov pravni institut, to je parlamentarno preiskavo (v nadaljevanju: preiskava). V 93. členu je namreč določeno, da "državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena". Državni zbor to stori na zahtevo tretjine poslancev državne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Nakup računalnika za pravniška opravila

Rastislav Vintar, 25.6.1992

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Rastislav Vintar, Pravna praksa, 12-13/1992Namen uporabe računalnika Še pred nekaj leti so bili pravniki, ki pri svojem delu uporabljajo računalnik, zelo redki. Dandanes pa je vpliv računalniške revolucije prisoten že na vseh področjih našega življenja in tudi vedno več pravnikov se odloča za uporabo računalnikov. Tisti, ki se odločijo za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Ureditev človekovih pravic - vključno s pravicami manjšin - na ozemlju RS

Biserka Videtič, 19.3.1992

Človekove pravice

Biserka Videtič, Pravna praksa, 5-6/1992Človekove pravice so glavna prvina določb, ki normirajo sodelovanje Republike Slovenije v evropskem in svetovnem prostoru in njeno aktivno sodelovanje pri izpopolnjevanju mednarodnega sistema človekovih pravic kot sestavnega dela sodobnega demokratičnega sveta. Nova ustava Republike Slovenije prizna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Občudovali smo ugled in statut pravnikov v Parizu

Andrej Vovšek, 4.4.1991

Ostalo

Andrej Vovšek, Pravna praksa, 6/1991Pariz, mesto številnih svetovnih znamenitosti, živahnega nočnega utripa, gostega prometa in zelo živega podzemlja, je bil cilj letošnjega izleta mariborskih pravnikov v gospodarstvu. V tem letnem času smo bili sicer prikrajšani za lepo urejene cvetlične grede in številne vodomete v mestnih parkih in...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 171 172 173 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(4301)

Leto objave

2020(2) 2019(58) 2018(77) 2017(58)
2016(335) 2015(364) 2014(378) 2013(367)
2012(415) 2011(425) 2010(451) 2009(158)
2008(167) 2007(125) 2006(67) 2005(120)
2004(128) 2003(130) 2002(116) 2001(102)
2000(64) 1999(86) 1998(34) 1997(27)
1996(15) 1995(12) 1994(8) 1993(5)
1992(5) 1991(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov