O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 20.7.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2006od 11. do 17. julija Torek, 11. 7. Člani skupine državnih tožilcev za posebne zadeve. Državnotožilski svet je za nove člane skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala imenoval višja državna tožilca Branko Zobec Hrastar in Boštjana Penka ter okrožna državna tožilca Alenko Sagm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 13.7.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2006od 4. do 11. julija Torek, 4. 7. Čezmejno delovanje izvajalcev pokojninskih načrtov. Kot je znano, se je Evropska komisija konec junija odločila, da bo Slovenijo tožila pred Sodiščem ES, ker država v svoj pravni red ni prenesla direktive o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Irena Vovk, 25.5.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19-20/20061. Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Ur. l. RS, št. 47/06) – velja od 24. maja, uporabljati pa se začne 24. novembra 2006; – podzakonske predpise na podlagi tega zakona sprejme vlada ali minister do 24. novembra letos.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Irena Vovk, 18.5.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/20061. Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06) – velja od 4. maja; – spremembe drugih predpisov: (1) v 3. točki prvega odstavka 41.a člena zakona o sodnem registru (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB) se na koncu stavka pred vejico doda besedilo »ali na predpisanem obrazcu«; (2) v za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Irena Vovk, 11.5.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 17/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških – ZP-1C (Ur. l. RS, št. 40/06) – veljati začne 29. maja. 2. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPDSV (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 13.4.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2006od 4. do 10. aprila Torek, 4. 4. Management v sodstvu. Na 2. posvetu z naslovom Management v sodstvu (pripravil ga je Planet GV, preimenovani GV Izobraževanje) so predstavniki sodstva razpravljali o aktualnih težavah slovenskega sodstva. Namen konference je bil najti konstruktivni dialog pri u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Irena Vovk, 13.4.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu vrednostnih papirjev – ZTVP-1B (Ur. l. RS, št. 28/06) – velja od 2. aprila; – agencija za trg vrednostnih papirjev mora podzakonske akte, izdane na podlagi zakona, uskladiti z določbami tega zakona do 2. oktobra (tj. v šestih mesecih po njegovi uv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Dogodki-Izjave

Irena Vovk, 6.4.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2006od 28. marca do 3. aprila Torek, 28. 3. Sklep o razpisu volitev članov personalnih svetov sodišč. Volitve bodo v torek, 13. junija 2006. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 20. marec 2006.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Irena Vovk, 6.4.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-B (Ur. l. RS, št. 28/06) – velja od 1. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tajnih podatkih – ZTP-B (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 30.3.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2006od 21. do 27. marca Sreda, 22. 3. Novi sodniki. Pred predsednikom Državnega zbora RS so prisegli sodniki, in sicer Matej Štros na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kopru, Andrej Baraga na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani, Damjan Orož na sodniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 23.3.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2006od 14. do 20. marca Torek, 14. 3. Volitve v DZ. Vlada je na seji 2. marca pripravila predlog novele zakona o volitvah v državni zbor (po rednem postopku). Spremembe zakona ne bodo pomenile sistemskih sprememb volilnega sistema. Predlog novele med drugim prinaša rešitev, po kateri na posamezni kand...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 16.3.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2006Torek, 7. 3. Kandidatka za generalno pravobranilko Sodišča ES. Ob koncu 14. rednega zasedanja državnega zbora so poslanci za kandidatko za generalno pravobranilko Sodišča ES v Luksemburgu na tajnem glasovanju med tremi kandidati izvolili dr. Verico Trstenjak, sodnico Sodišča prve stopnje v Luksembu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Alternativno reševanje sporov

Irena Vovk, 16.3.2006

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2006Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se izvaja postopek mediacije že od leta 2001; sodišče jo je strankam najprej ponudilo v pravdnih sporih, leta 2002 v družinskih, maja 2003 pa še v gospodarskih sporih. Stranke, ki so v postopku pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani (tožba je že bila vložena) imajo torej ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Reforma izvršilnih postopkov

Irena Vovk, 16.3.2006

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2006Na Vrhovnem sodišču RS so predstavili t. i. twinning projekte za zmanjševanje sodnih zaostankov na področju izvršbe. Projekt, ki poteka v sodelovanju z nemškim partnerjem in tujimi strokovnjaki, se je 1. 2. 2006 pridružil projektu vrhovnega sodišča za prenovo informacijskega sistema za spremljanje p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Vse več pritožb

Irena Vovk, 9.3.2006

Proračun, Revizija

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2006Na tiskovni konferenci Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 16. februarja sta dr. Aleksij Mužina in mag. Franc Kodela predstavila letno poročilo. Državna revizijska komisija je lani prejela 497 zahtevkov za revizijo (leta 2004 378 zahtevkov, leta 2003 363 zahtevkov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 9.3.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2006od 22. februarja do 7. marca Sreda. 22. 2. Sodišče ES in Sodišče prve stopnje v letu 2005. Sodišče ES in Sodišče prve stopnje v Luksemburgu sta lani rešili več zadev kot v prejšnjih letih. To je mogoče pripisati predvsem ukrepom, kot je denimo možnost sojenja v zadevi brez sklepnih predlogov gen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Rekordno leto

Irena Vovk, 9.3.2006

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2006O projektu Lukenda, odpravi sodnih zaostankov do leta 2010, je na tiskovni konferenci Okrožnega sodišča v Ljubljani 28. februarja podpredsednik tega sodišča Marjan Pogačnik povedal, da zastavljenih ciljev sodišče z lastnimi viri ni sposobno doseči. »Le če bosta izvršna in zakonodajna oblast uresniči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Vse več nadzorstvenih pritožb

Irena Vovk, 23.2.2006

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2006V letu 2005 se je število nadzorstvenih pritožb, ki so jih stranke ali njihovi pooblaščenci vložili pri pristojnih organih, v primerjavi z leti poprej kar za trikrat povečalo. Bistveno se je povečalo tudi število pobud za vložitev predloga za službeni nadzor nad sodnikovim delom, ki jih stranke ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Vse več zadev

Irena Vovk, 23.2.2006

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2006»Bistveno povečan pripad zadev v preteklem letu, ki je dosegel skoraj trikratni pripad iz leta 1999 (644 zadev), je povzročil povečano število nerešenih zadev v delu, in to kljub temu, da so sodniki odločili v večjem številu zadev kot v letu poprej. Zato je imelo ustavno sodišče ob koncu leta v delu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 23.2.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2006od 14. do 21. februarja Torek, 14. 2. Razpis. Ministrstvo za pravosodje je v Ur. l. RS, št. 11/06 objavilo razpis za mesto sodnika Sodišča prve stopnje v Luksemburgu. Sodnik bo imenovan za dobo šestih let, s pričetkom tega mandata septembra 2007. Rok za prijave se je iztekel 18. februarja. Ok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Denacionalizacijske zadeve pri okrajnih sodiščih

Irena Vovk, 23.2.2006

Denacionalizacija in lastninjenje

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2006V skladu z ZDen odločajo o denacionalizacijskih zahtevkih poleg upravnih organov tudi okrajna sodišča v nepravdnem postopku. Gre za tiste zadeve, v katerih je premoženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa ali predstavnika ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Povečanje učinkovitosti sodstva

Irena Vovk, 16.2.2006

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2006Glavni cilj zakonskih sprememb in dopolnitev na področju pravosodja v letu 2006 je povečanje učinkovitosti sodstva v skladu s projektom Lukenda – projektom odprave sodnih zaostankov, je na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 6. februarja poudaril dr. Lovro Šturm. Letos bodo na ministrstvu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 16.2.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2006od 7. do 13. februarja Torek, 7. 2. Zakonski in podzakonski akti. Ministrstvo za pravosodje napoveduje tudi sprejem petih novel v začetku leta 2007, in sicer novele zakona o kazenskem postopku, novele zakona o mednarodnem sodelovanju v kazenskih zadevah, novele zakona o pravdnem postopku, novel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄5

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 9.2.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2006od 31. januarja do 6. februarja Torek, 31. 1. Zamujanje pri prevzemanju direktive. Evropska komisija je države članice – tudi Slovenijo – opozorila, da zamujajo pri prevzemanju direktive o statusu državljanov tretjih držav, ki so že dalj časa rezidenti v Evropski uniji, v nacionalno zakonodajo. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄5

SSD: z reformo bodo plače še nižje

Irena Vovk, 9.2.2006

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2006Na tiskovni konferenci Slovenskega sodniškega društva 3. februarja je predsednica društva Janja Roblek pozvala poslanke in poslance, naj si vzamejo čas in še enkrat premislijo, ali s spremembo zakona o sodniški službi in plačah res želijo povzročiti še dodatno preobremenjenost sodišč tudi z zadevami...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(29)

Leto objave

< Vsi
2006(29)
> Januar(3) > Februar(9) > Marec(8) > April(4) > Maj(3) > Julij(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ
< Prva črka priimka: V

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov