O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 12
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 279)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄47

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 1.12.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2016Evropski statistični urad Eurostat je izdal publikacijo Trajnostni razvoj v EU (168 strani, v angleškem jeziku, dostopna je na http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7745644/KS-02-16-996-EN-N.pdf/eae6b7f9-d06c-4c83-b16f-c72b0779ad03 ), ki vsebuje pregled stanja v EU in njenih državah članicah v zvezi s 17 cilji trajnostnega razvoja, ki so temelj Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, sprejete v Organizaciji združenih narodov 25. septembra 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄45-46

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 24.11.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 45-46/2016Knjiga celovito obravnava "izbris" iz registra stalnega prebivalstva oziroma dejanje, s katerim je Republika Slovenija 25.671 prebivalcem 26. februarja 1992 nezakonito odvzela njihov pravni status. Dejanje se je zgodilo kmalu po odcepitvi države od nekdanje Jugoslavije; Slovenija je namreč samostojnost razglasila 25. junija 1991. Potem ko so te osebe izgubile svoj status, so ostale brez kakršnih koli pravic na ozemlju Slovenije. Ker slovenska država mnogo let ni želela odpraviti težav, je zadevo prevzelo Evropsko sodišče za človekove pravice. V sodbi iz leta 2012 v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji je Evropsko sodišče za človekove pravice Slovenijo obsodilo zaradi kršitve konvencijskih pravic izbrisanih oseb. Namen knjige je podati prispevek k razumevanju izbrisa, razlogov, zaradi katerih je bilo dejanje izvršeno, ter vloge, ki so jo pri tem odigrali pravo in različne državne institucije. Predvsem pa je njen namen prispevati k razumevanju vloge človekovih pravic v sodobnih ustavnih demokracijah in s tem preprečevati, da bi se kršitve, kot je izbris, še kdaj zgodile. Knjiga je še kako aktualna, saj boja za pravice izbrisanih (pravne statuse in odškodnine) v Strasbourgu še zdaleč ni konec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄44

Izbor odločitev Ustavnega sodišča 1991-2015

Irena Vovk, 17.11.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2016Ustavno sodišče Republike Slovenije letošnje leto praznuje 25. obletnico delovanja v samostojni in neodvisni državi. Ob tej priložnosti je izdalo posebno jubilejno zbirko, v kateri so zbrane najpomembnejše odločitve Ustavnega sodišča, sprejete od osamosvojitve naprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

25. obletnica Vrhovnega sodišča: dve novi publikaciji

Irena Vovk, 10.11.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2016Petindvajset let je minilo, odkar je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v skladu z novo Ustavo prevzelo pristojnosti zveznega sodišča Jugoslavije za območje Slovenije in tako postalo najvišje sodišče v novi državi. Ob tej obletnici je Vrhovno sodišče RS izdalo dve publikaciji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄38

Kako poročati o nasilju v družini in o nasilju nad ženskami

Irena Vovk, 6.10.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2016Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in Društvo novinarjev Slovenije sta v sodelovanju pripravila priročnik za medije z naslovom Kako poročati o nasilju v družini in o nasilju nad ženskami. Priročnik si je mogoče prenesti kot datoteko pdf ali kot e-knjigo ( http://www.drustvo-sos.si/za-medije/kako-porocati-o-nasilju-nad-zenskami-in-nasilju-v-druzini ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Evropski priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih podatkov v šolah

Irena Vovk, 8.9.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2016Tik pred začetkom novega šolskega leta 2016/17 je izšel prvi Evropski priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih podatkov v osnovnih in srednjih šolah (urednika Gloria González Fuster in Dariusz Kloza), ki je namenjen učiteljem in strokovnim delavcem v izobraževanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 25.8.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016Razširjena in posodobljena peta izdaja omogoča analizo in razumevanje številnih bolj zapletenih odločitev Evropske komisije in Sodišča EU s področja konkurenčnega prava. Pravzaprav gre za praktični vodnik po vodilnih primerih s tega področja, tokratna izdaja pa vsebuje še poglavje o državnih pomočeh. Knjigo odlikuje tudi to, da ne vključuje le najpomembnejših evropskih presoj in odločitev, temveč tudi nekaj vodilnih primerov iz ZDA in drugih evropskih držav. V vsakem poglavju so v uvodu povzeti ustrezni zakoni, predpisi in smernice za vsako temo, sledi opis primerov, njegova analiza in komentar. Knjiga je zasnovana kot delovno orodje tako za praktike kot za študente evropskega prava konkurence.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Priročnik za prevajanje

Irena Vovk, 19.8.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2016Vlada je 17. decembra 2014 s sklepom odobrila projekt Prevajanje in redakcija pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino in za njegovo izvedbo zadolžila Službo Vlade RS za zakonodajo (SVZ), 28. julija 2016 pa je SVZ naložila, da začne prevajati, redigirati in lektorirati 356 najpomembnejših predpisov. Projekt naj bi bil končan v dveh letih. V SVZ so že pripravili Priročnik strokovno-terminoloških pravil za prevajanje pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino in redakcijo prevodov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 7.7.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2016T. i. Direktiva o vračanju nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je v EU vzpostavila skupne standarde in postopke, ki se v državah članicah uporabljajo za odstranitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Prepoved vstopa in prebivanja velja na ozemlju vseh držav članic EU (razen v Združenem kraljestvu in na Irskem) ter v Švici, na Norveškem, v Islandiji in v Liechtensteinu. Instrument naj bi zagotavljal preventivne učinke in spodbujal verodostojnost politike vračanja EU. Jasno sporočilo je, da tisti, ki ne upoštevajo migracijskih pravil v državah članicah, v določenem obdobju ne bodo smeli ponovno vstopiti v nobeno državo članico. Uporaba kazenskih sankcij na področju priseljevanja pa odpira predvsem politično razpravo o legitimnosti procesa kriminalizacije tujcev. Razmerje med pravom priseljevanja in kazenskem pravom ter združljivostjo nacionalnih kazenskih ukrepov, uvedenih kot kazen za nezakonite migracije, se je oblikovalo v sodni praksi Sodišča EU. Gre za prepletanje med domačimi kazenskimi sankcijami (držav članic) in učinkovitostjo politike vračanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄25-26

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 23.6.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 25-26/2016Knjiga prinaša tako analizo kot tudi kritiko t. i. dvojnega varstva človekovih pravic v Evropi, ki se odraža skozi pravno razmerje med Sodiščem Evropske unije v Luksemburgu in Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu. Avtorji, ki so vodilni strokovnjaki na tem področju, v knjigi celovito obravnavajo institucionalni okvir obeh sodišč, sodne postopke, pristop in varstvo materialnih pravic v zakonodaji EU in v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic. Vsako poglavje vključuje študije primerov, ki obravnavajo napetosti in sinergije med Sodiščem EU in ESČP. Začetki formalnih in neformalnih pogovorov v zvezi z možnostjo pristopa EU k EKČP v obeh organizacijah segajo že v 70. leta prejšnjega stoletja, vprašanje pa je prišlo v ospredje predvsem v okviru Listine o temeljnih pravicah EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄23

Vsi spoli so resnični

Irena Vovk, 9.6.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/201631. marca po svetu obeležujejo dan vidnosti transspolnih oseb, v sodelovanju z Zavodom TransAkcija in Društvom Legebitra pa sta pri nas izšli dve publikaciji o tematikah transspolnosti - Vsi spoli so resničniinPravno priznanje spola v Sloveniji: Smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 2.6.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016 The International Law of the Sea Donald R. Rothwell in Tim Stephens (Hart Publishing, Oxford, 2. izdaja, 2016, 608 strani) Konvencija ZN o pomorskem pravu (UNCLOS) je bila podpisana 10. decembra 1982 na Jamajki, ima ve
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄20-21

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 19.5.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 20-21/2016 Debating Hate Speech Eric Heinze, Gavin Phillipson (Hart Publishing, Oxford, 1. izdaja, 2016, 164 strani) Ali sovražni govor res spodkopava demokracijo, ker napada najbolj ranljive člane družbe? Ali ne ogroža enako prav vs
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄19

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 12.5.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2016 European Family Law Jens M. Scherpe (ur.) (Edward Elgar Publishing, 4 deli, 2016, 1.408 strani) Področje evropskega družinskega prava je razdeljeno v štiri knjižne izdaje, in sicer Vpliv institucij in organizacij na evropsko
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄16-17

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 21.4.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2016Knjige Advanced Introduction to International Sales Law Clayton P. Gillette (Edward Elgar Publishing, 2016, 176 strani) Knjiga strnjeno obravnava Konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga - CISG
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 14.4.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2016 Introduction to Sport Law - With Case Studies in Sport Law John O. Spengler, Paul Anderson, Dan Connaughton in Thomas Baker (Human Kinetics, 2. izdaja, 304 strani, 2016, dodana je e-knjiga s 87 primeri) Razvoj š
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 7.4.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2016 From Common Market to Common Democracy - A Theory of Democratic Integration Jaap Hoeksma (Wolf Legal Publishers, 2016, 80 strani) Od Maastrichtske pogodbe leta 1992 se EU razvija iz mednarodne organizacije v smeri proti evrop
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 24.3.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016Knjiga "Razor-Wired" (prosti prevod bi se lahko glasil "Rezalno obžičeni") obravnava obdobje med septembrom in decembrom 2015, čas tako imenovane begunske krize. Njen cilj je predstaviti dejstva, pojasniti spremembe v državni politiki in postopkih z begunci ter kritično analizirati stanje, medije in odzive širše javnosti. Napisana je v angleškem jeziku, saj želi prispevati k razpravi o vprašanju migracij in begunstva na mednarodni ravni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄11

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 17.3.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2016 The Responsibility to Protect in International Law - An Emerging Paradigm Shift Susan Breau (Routledge, 2016, 306 strani) V knjigi avtorica celovito obravnava vodilni koncept v mednarodnem pravu. Doktrina odgovornosti zaščit
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 10.3.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2016 European Media Policy for the Twenty-First Century - Assessing the Past, Setting Agendas for the Future Seamus Simpson, Manuel Puppis in Hilde van den Bulck (ur.) (Routledge, 2016, 278 strani) V knjigi različn
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 3.3.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016 European Citizenship at the Crossroads - The Role of the European Union on Loss and Acquisition of Nationality Sergio Carrera Nunez inGerard-René de Groot (ur.) (Wolf Legal Publishers, 2015, 602 strani) V
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄7-8

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 18.2.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2016 European Union Law Alina Kaczorowska-Ireland (Routledge, 4. izdaja, 2016, 1102 strani) Četrta izdaja tega celovitega in poglobljenega dela o pravu EU ohranja svojo naravo, saj tudi tokrat združuje celovit pregled in a
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 11.2.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2016 EU Social Security Law - A Commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009 Maximilian Fuchs in Robertus Cornelissen(ur.) (Hart Publishing, Oxford, 2015, 580 strani) Usklajevanje socialne varnosti je temelj E
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 4.2.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016Radhika Balakrishnan, James Heintz in Diane Elson (ur.) Rethinking Economic Policy for Social Justice - The Radical Potential of Human Rights (Routledge, 2016, 166 strani) Prevladujoči pristop na področju gospodarske politike ni omogočil ustreznega odziva na izzive, s katerim
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄03-04

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 21.1.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 03-04/2016 The Foundations of EU Data Protection Law Orla Lynskey (Oxford University Press, 1. izdaja, 2016, 264 strani) Skoraj dve desetletji po prvem pravnem okviru varstva osebnih podatkov v EU ključna vprašanja o naravi in obsegu t
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 12 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(279)

Leto objave

2016(26) 2015(31) 2014(32) 2013(34)
2012(31) 2011(37) 2010(43) 2009(8)
2008(17) 2007(12) 2004(1) 2003(1)
2001(2) 2000(1) 1999(2) 1998(1)

Področja

< Vsi 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7.2. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT 7.3. ZNANOST IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST 7.4. KULTURA IN UMETNOST 7.5. JAVNO OBVEŠČANJE

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ
< Prva črka priimka: V

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov