O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 60)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄45-46

Spremembe na trgu dela

Irena Vovk, 24.11.2016

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 45-46/2016Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 21. novembra 2016 v javno razpravo poslalo predloge sprememb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) in Zakona o inšpekciji dela (ZID). Kot poudarjajo na ministrstvu, spremembe izhajajo iz analiz stanja na trgu dela, predlogov socialnih partnerjev in strokovnih ter izvajalskih institucij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Dostojno delo

Irena Vovk, 7.4.2016

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2016Glavni cilj reforme trga dela iz leta 2013 je bil zmanjšanje segmentacije na trgu dela med pogodbami za določen čas in pogodbami za nedoločen čas. "Tri leta pozneje ugotavljamo, da rezultati so in da se razkorak zmanjšuje. Hkrati pa so se na trgu dela pojavili novi strukturni izzivi, ki povečujejo prepad med zaposlenimi, ki delo opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ter tistimi, ki delo opravljajo v drugih oblikah dela," je ob predstavitvi dokumenta Za dostojno delo 21. marca dejala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄29-30

Dokup pokojninske dobe

Irena Vovk, 23.7.2015

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2015Varuh človekovih pravic je 9. julija vložil zahtevo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 27. člena, prvega in drugega odstavka 38. člena ter prvega in drugega odstavka 391. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Ustavnost ZPIZ-2 namreč izpodbija v delu, ki se nanaša na pravne učinke dokupa pokojninske dobe na položaj tistih zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili pred uveljavitvijo ZPIZ-2 na podlagi določb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnega do 31. decembra 1999 (ZPIZ), in na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄23

Izkoriščanje delavcev

Irena Vovk, 11.6.2015

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2015Agencija EU za temeljne pravice (FRA) je 2. junija 2015 objavila prvo celovito poročilo o vseh oblikah kaznivih dejanj izkoriščanja delavcev v EU, ki se gibljejo znotraj EU ali so vanjo vstopili z namenom iskanja dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Kriza ne more biti izgovor

Irena Vovk, 4.6.2015

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015"Spoštovanje temeljnih načel in pravil pri delu ne more biti predmet pogajanj - niti v času krize, ko se postavljajo vprašanja pravičnosti. To je zlasti pomembno v državah, ki morajo uveljaviti varčevalne ukrepe. Krize ne moremo uporabiti kot izgovor za obid mednarodno dogovorjenih delovnih standardov," je že septembra 2011 v nagovoru Evropskemu parlamentu dejal generalni direktor Mednarodne organizacije dela Juan Somovia. Žalostno je, da konec maja 2015 ni nič drugače in da so močni pritiski na številne pravice delavcev, tudi na nekatere najbolj temeljne. To pa je bila tudi rdeča nit že XIV. dnevov delovnega prava in socialne varnosti, ki so 28. in 29. maja potekali v Portorožu v organizaciji Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Društva za delovno pravo in socialno varnost, Planeta GV, PF Univerze v Ljubljani ter Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost PF v Mariboru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

eZdravje

Irena Vovk, 16.4.2015

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2015Predlog novele Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-A), ki ga je Vlada sprejela na seji 9. aprila, uvaja elektronsko poslovanje v zdravstvu na nacionalni ravni in devet novih zbirk podatkov s področja zdravstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Vrnitev službenega telefona z dovoljeno zasebno uporabo

Irena Vovk, 27.11.2014

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2014Delodajalec je delavcu pred skoraj desetimi leti dodelil v uporabo mobilni telefonski aparat s pripadajočo številko, ki ga je delavec z dovoljenjem delodajalca uporabljali za službene in za osebne namene (do določene vsote je delodajalec celo kril stroške osebne porabe). Zaradi razporeditve na drugo delovno mesto, na katerem delavcu ne pripada več uporaba službenega telefona, ga je moral nemudoma vrniti, delodajalec pa mu ni dovolil, da bi prevzel oziroma obdržal dosedanjo telefonsko številko. Ali gre v tem primeru za kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄45

Ocenjevanje tveganj

Irena Vovk, 20.11.2014

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2014Spletno interaktivno orodje za ocenjevanje tveganj (Online Interactive Risk Assessment - OiRA) je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu slovenskim delodajalcem prvič predstavila leta 2011. To inovativno orodje številnim evropskim mikro in majhnim podjetjem pomaga izboljševati varnost in zdravje delavcev. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je skrbnik projekta OiRA v Sloveniji, je razvilo novo brezplačno orodje OiRA, namenjeno ocenjevanju tveganj pri delu v pisarnah za mikro in majhna podjetja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Zdravje na delovnem mestu

Irena Vovk, 25.9.2014

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 37/2014Vsaka uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih. Neposredne in posredne ekonomske koristi promocije zdravja pri delu kot vložka v zaposlene dolgoročno vplivajo na poslovno uspešnost podjetja. Promocija zdravja nedvomno prispeva k zmanjševanju absentizma in večji produktivnosti. V okviru spletne strani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so zbrani ponudniki različnih programov za promocijo zdravja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄34

Pravice iz javnih sredstev

Irena Vovk, 4.9.2014

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2014"Ob nastopu mandata je bil eden naših ključnih ciljev odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju socialne zakonodaje. Zato smo pripravili spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) ter spremembe in dopolnitve Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C), ki ju je parlament sprejel 21. novembra 2013," je na novinarski konferenci 28. avgusta pojasnila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Inšpekcijski pregledi

Irena Vovk, 19.6.2014

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2014Inšpektorji vseh treh inšpekcij (nadzor delovnih razmerij, nadzor varnosti in zdravja pri delu in socialna inšpekcija), ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za delo, so lani opravili 18.745 inšpekcijskih pregledov, in sicer 10.958 nadzorov na področju nadzora delovnih razmerij ter 7596 nadzorov na področju varnosti in zdravja pri delu ter raziskali 117 nezgod pri delu in opravili 191 socialnih nadzorov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Sistem vrednotnic

Irena Vovk, 8.5.2014

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2014Poglavitna novost, ki jo vpeljuje novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, sprejet 23. aprila, je uvedba t. i. vrednotnic za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, ki bodo podlaga za plačilo prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Vrednotnice pa se bodo začele uporabljati z novim letom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Napoteni delavci

Irena Vovk, 3.4.2014

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2014S 1. marcem se je začela uporabljati novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C), ki v pretežni meri spreminja področje opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa so v zvezi z novelo ZUTD-C pripravili pojasnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Zaposleni pri "agencijah"

Irena Vovk, 14.11.2013

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2013Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je 6. novembra soglasno podprl novelo Zakona o urejanju trga dela (predlog ZUTD-C), s katero želijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predvsem zagotoviti večjo profesionalnost "agencij" in s tem večjo pravno varnost delavcev, zaposlenih pri agencijah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Zdravljenje v tujini

Irena Vovk, 7.11.2013

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Irena Vovk, Pravna praksa, 42-43/2013Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, ki je začela veljati 25. oktobra, državljanom EU zagotavlja pravico, da odidejo na zdravljenje v drugo državo članico in za to dobijo povračilo stroškov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Agencijsko delo

Irena Vovk, 19.9.2013

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 36/2013Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zaostruje pogoje na področju agencijskega dela, v Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD), ki tudi obravnava to problematiko, pa še ni sprememb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Varnost in zdravje pri delu

Irena Vovk, 7.2.2013

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013(www.osha.mddsz.gov.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-publikacije, e-zakonodaja, spletne aplikacije, izobraževalni filmčki na temo varnosti in zdravja pri delu, prijaviti se je mogoče na e-obveščanje
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄45

Soglasna politična podpora

Irena Vovk, 22.11.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2012"Podpora poslancev je dobra popotnica in velika obveza za nadaljevanje pogajanj med socialnimi partnerji in Vlado," je dejal minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak, potem ko so poslanci Državnega zbora 15. novembra soglasno (88 glasov za) podprli predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), predlog Zakona o delovnih razmerjih in novelo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) ter jih poslali v nadaljnjo obravnavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄41-42

Novi ZDR

Irena Vovk, 25.10.2012

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 41-42/2012Vlada je na 34. redni seji 17. oktobra določila predlog zakona o delovnih razmerjih in ga poslala v Državni zbor (po rednem postopku). Trg dela v Sloveniji namreč po oceni Urada za makroekonomske analize in razvoj, Evropske komisije in OECD zaznamuje predvsem togost pri zaposlitvah za nedoločen čas in visoki stroški dela. Gospodarska kriza pa je opozorila tudi na pomanjkljivosti delovne zakonodaje na področju varstva in učinkovitega sistema uveljavljanja pravic delavcev, inšpekcijskega nadzora in preprečevanja zlorab.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Pokojninska reforma

Irena Vovk, 30.8.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2012O predlogu nove pokojninske reforme se bodo najprej uskladili v koaliciji, šele nato pa bodo izhodišča predstavili socialnim partnerjem, so sporočili z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Usklajevanja naj bi se začela v začetku septembra, nova pokojninska reforma pa naj bi začela veljati 1. januarja 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Prvi izziv na trgu dela

Irena Vovk, 19.7.2012

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2012"V letošnjem prvem polletju je bilo na Zavodu za zaposlovanje v povprečju prijavljenih 110.562 brezposelnih oseb oziroma 1,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Junija se je registrirana brezposelnost sicer še naprej zmanjševala, vendar počasneje kot maja," je 9. julija na novinarski konferenci, namenjeni predstaviti razmer na trgu dela, povedal minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄24-25

Licence odpravljene

Irena Vovk, 21.6.2012

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2012Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je v medresorsko usklajevanje prejelo predlog odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco. S predlogom, ki so ga pripravili na Ministrstvu za zdravje, se tako odpravlja licenca za vse poklice na področju zdravstvene dejavnosti, razen tistih, ki so regulirani na ravni EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Prenova ZDR

Irena Vovk, 26.1.2012

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2012Vlada Boruta Pahorja se je na seji 19. januarja seznanila z bistvenimi predlogi in področji sprememb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), zato je Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve naložila, naj pripravi besedilo sprememb tega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Velik delež migrantov

Irena Vovk, 22.12.2011

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2011 Dne 18. decembra 1990 je Generalna skupščina ZN sprejela Konvencijo o zaščiti pravic migrantov na delu in članov njihovih družin. Zaradi vse več mednarodnih selivcev po vsem svetu je ta dan razglasila za mednarodni dan migrantov. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je na svetu 214
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄37

Skoraj vse o zdravilih v Sloveniji

Irena Vovk, 29.9.2011

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 37/2011(http://si.draagle.com) Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Twitterju, pridružite se jim na Facebooku Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in elektronski naslov Oglaševanje:<
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(60)

Leto objave

2016(2) 2015(4) 2014(7) 2013(4)
2012(6) 2011(5) 2010(12) 2009(3)
2008(3) 2004(1) 2003(1) 2002(4)
2001(2) 2000(1) 1999(4) 1998(1)

Področja

< Vsi 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA 9.2. KOLEKTIVNE POGODBE 9.4. ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST 9.5. VARSTVO PRI DELU 9.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ
< Prva črka priimka: V

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov