O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 4 / 4
Dokumenti od 76 do 98 (od skupaj 98)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Kaznovalna funkcija odškodnin v praksi?

Igor Vuksanović, 9.6.2011

Obligacije

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 22/2011Vdor kaznovalne funkcije v odškodninsko pravo in posledično v pravdni postopek v teoriji že dolgo ni več tabu. Moj prispevek k tej razpravi je že bil objavljen na straneh te revije. V njem sem opozoril na mogoče pomisleke z vidika Ustave in Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) vedno, ko narava in višina zagrožene sankcije dosežeta tako stopnjo, da jo je mogoče izreči le v postopku, ki v celoti zadosti vsem ustavnim jamstvom kazenskega postopka. Pred kratkim sem imel možnost prebrati prvostopenjsko sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju v primeru, v katerem je bila nedvomno prisojena kaznovalna odškodnina za nepremoženjsko škodo. Ne vemo sicer, če gre za začetek trenda, vendar je mogoče, da se bo v pravni javnosti že zdaj vnovič zbudilo zanimanje za naslovno temo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Pogled na nekatere novosti preprečevanja zamud pri plačilih

Igor Vuksanović, 3.2.2011

Obligacije

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

Psihološko testiranje v okviru Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci

Igor Vuksanović, 16.12.2010

Osnovno šolstvo

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 49-50/2010Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (v nadaljevanju Koncept), ki ga je februarja 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, je strokovni okvir za evidentiranje nadarjenih učencev. Starši enega od učencev, ki ni bil tako evidentiran, zahtevajo, da učenec kljub temu opravi psihološko testiranje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄46

Nerazumne rešitve preprečevanja dela na črno

Igor Vuksanović, 25.11.2010

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 46/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄45

Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi

Igor Vuksanović, 18.11.2010

Osnovno šolstvo

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 45/2010Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je leta 1999 sprejel Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (Koncept). Osnovno šolo je nekdo prijavil šolski inšpekciji, ker naj ne bi dovolj pozornosti namenjala nadarjenim učencem. Inšpektor je pri ugotavljanju in oceni pomembnih dejstev uporabljal Koncept.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄45

Poziv za specialno zakonsko ureditev zaščite "žvižgačev"

Igor Vuksanović, 18.11.2010

Pravoznanstvo, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 45/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Diferenciacija višine globe glede na premoženjsko stanje

Igor Vuksanović, 7.10.2010

Kazenski postopek, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Mešane borilne veščine in pravo

Igor Vuksanović, 16.9.2010

Šport in organizacije

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄29-30

Previdno pri dogovorih o izravnavi

Igor Vuksanović, 22.7.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 29-30/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄27

Pretirana prijaznost do upnikov?

Igor Vuksanović, 8.7.2010

Civilni sodni postopki

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 27/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Pozitivna diskriminacija na podlagi spola

Igor Vuksanović, 27.5.2010

Človekove pravice

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 21/2010Načelo enakosti je eno tistih pravnih načel, ki se morda (celo laiku) zdijo na prvi pogled preprosto doumljiva in intuitivno logična. Ko pa se lotimo poglobljene obravnave dilem, povezanih s pravnim pomenom pojma "enakost", hitro ugotovimo, da je mogoče potegniti neprekinjeno črto od Aristotela pa v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Kaznovalna funkcija odškodnin in Ustava

Igor Vuksanović, 20.5.2010

Obligacije

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 20/2010Pred kratkim sem se udeležil izobraževanja, na katerem je beseda tekla tudi o možnosti pogumnejšega uvajanja kaznovalne funkcije v odškodninsko pravo, in sicer v primerih, ko gre za protipravne posege v čast in dobro ime. Skromni namen tega prispevka je lahko zgolj opozorilo na nekatere (mogoče) ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Pogled na pravno problematiko nevarnih psov

Igor Vuksanović, 25.2.2010

Veterina (zdravstveno varstvo živali)

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 8/2010K pisanju tega prispevka me je res spodbudil nedavni tragični dogodek, v katerem je izgubil življenje ljubljanski zdravnik, vendar v njem niti malo ne obravnavam vprašanj konkretnega upravnega postopka, ampak le izrabljam priložnost, ko je problematika varstva ljudi pred napadom nevarnih psov (še) k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Drugačen pogled na zakonitost kartice Urbana

Igor Vuksanović, 14.1.2010

LOKALNA SAMOUPRAVA

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 1/2010Odvetnik mag. Janez Tekavc je nedavno v Pravni praksi objavil resne pomisleke glede zakonitosti kartice Urbana.1 Kratko bi lahko povzeli, da vidi glavne probleme v zvezi z Urbano zaradi: 1. nezakonite ukinitve možnosti plačevanja posameznih voženj z evrsko gotovino; 2. omejevanja konkurence; 3. kred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Dodatno o stanovanjskem varstvu v novi družinski zakonodaji

Igor Vuksanović, 10.12.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 48/2009Nadaljujem1 s komentiranjem določb osnutka Družinskega zakonika (DZ)2 o stanovanjskem varstvu zakoncev in oseb v zunajzakonski skupnosti (glej prvi odstavek 4. člena osnutka DZ). Člen 57 osnutka DZ ureja stanovanjsko varstvo in določa, da zakonca3 sporazumno določita stanovanje, v katerem bosta skup...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Nadaljnje krhanje položaja izključnih lastnikov stanovanj in stanovanjskih hiš

Igor Vuksanović, 19.11.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 45/2009Zakaj tak naslov in predvsem, zakaj uporaba besede "nadaljnje"? Bralca poskušam spomniti na svoj članek Institut prepustitve stanovanja v skupni uporabi v ZPND,1 kjer sem se kritično ozrl na ta institut iz 21. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND).2 Tokrat ne bo govora o stanovanjske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Sprememba stališča v zvezi z individualiziranimi omejevalnimi ukrepi Varnostnega sveta

Igor Vuksanović, 9.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Igor Vuksanović, Igor Vuksanović, Pravna praksa, 27/2009Sodišče prve stopnje je v sodbi v zadevi Othman spremenilo svoja stališča iz dveh prejšnjih sodb.1 S to spremembo sledi smeri, ki jo je začrtalo z odmevno lansko sodbo velikega senata.2 Sodišče prve stopnje torej ne zastopa več kontroverznega stališča, da je pooblaščeno (v postopku sodnega nadzora a...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Individualizirani omejevalni ukrepi v pravnem redu Republike Slovenije

Igor Vuksanović, 2.7.2009

ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

Igor Vuksanović, Igor Vuksanović, Pravna praksa, 26/2009Izvajanje omejevalnih ukrepov na podlagi resolucij Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov (ZN) in aktov drugih mednarodnih organizacij je kompleksna materija. Pri nas je to urejeno z Zakonom o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja v skladu s pravnimi akti in odlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Protipravnost kot eden od elementov odškodninske odgovornosti do izbrisanih

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Obligacije

, Pravna praksa, 20/2009univ. dipl. pravnik, Ustavno sodišče Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Menim, da se je dr. Erik Kerševan v svojem prispevku Upravnopravni vidik odškodninske odgovornosti države v primerih "izbrisanih"[1] do vprašanja protipravnosti kot eleme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Protipravnost kot eden od elementov odškodninske odgovornosti do izbrisanih

Igor Vuksanović, 21.5.2009

Obligacije

Igor Vuksanovič, Igor Vuksanovič, Pravna praksa, 20/2009Menim, da se je dr. Erik Kerševan v svojem prispevku Upravnopravni vidik odškodninske odgovornosti države v primerih "izbrisanih"1 do vprašanja protipravnosti kot elementa odškodninske odgovornosti države zaradi neustavnega in nezakonitega izbrisa iz registra stalnega prebivalstva nekaterih stalnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Institut prepustitve stanovanja v skupni uporabi v ZPND

Igor Vuksanović, 13.11.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Igor Vuksanović, Igor Vuksanović, Pravna praksa, 44/2008V tretjem delu Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 z naslovom Ukrepi za zagotovitev varnosti žrtve je s civilnopravnega in tudi ustavnopravnega vidika zelo zanimiva določba. V 21. členu (prepustitev stanovanja v skupni uporabi) je urejen poseben ukrep, za katerega je po 24. členu pristo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄29-30

Pogled na tezo o spremembi načina vročanja v izvršbi

Igor Vuksanović, 26.7.2007

Civilni sodni postopki

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 29-30/2007univ. dipl. pravnik, Ustavno sodišče RS Na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje je dostopen kratek dokument z naslovom Teze novega izvršilnega postopka, v katerem so v začetni, »surovi« obliki nekateri predlogi za izboljšanje, racionalizacijo in pospešitev izvršilnega postopka. Kratko bo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Predstavitev Capetownske konvencije

Igor Vuksanović, 1.2.2007

Lastnina in druge stvarne pravice, Zračni promet

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. pravnik, Ustavno sodišče RS, svetovalec Namen tega prispevka je predstaviti glavne značilnosti sorazmerno nove pomembne mednarodne pogodbe na področju civilnega prava. Dne 16. novembra 2001 je v Capetownu v Južnoafriški republiki s strani 20 držav podpisalo Konvencijo o mednarodnih...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(98)

Leto objave

2019(8) 2018(5) 2017(1) 2016(12)
2015(17) 2014(17) 2013(7) 2012(6)
2011(4) 2010(12) 2009(6) 2008(1)
2007(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ
< Prva črka priimka: V

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov