O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 12 / 12
Dokumenti od 276 do 300 (od skupaj 300)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Lokalna samouprava 1998/1999

mag. Stane Vlaj, 14.1.1999

Lokalna samouprava

mag. Stane Vlaj, Pravna praksa, 1/1999Lokalna samouprava, ki jo je leta 1991 prebivalcem Slovenije zagotovila Ustava RS, se uresničuje v praksi od 1. januarja 1995 dalje. Za njeno uveljavitev je bilo treba sprejeti zakon o lokalni samoupravi in druge zakone - o financiranju občin, o referendumu za ustanovitev občin, o ustanovitvi občin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Regionalizem v Sloveniji

Irena Vovk, 24.12.1998

Lokalna samouprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/1998Pravna fakulteta v Ljubljani je v sodelovanju z Društvom za ustavno pravo 11. decembra organizirala strokovni posvet na temo Regionalizem v Sloveniji. Uvodoma sta udeležence posveta nagovorila ministra Igor Bavčar in mag. Božo Grafenauer. Slednji je poudaril, da se bo v naslednjem letu začela široka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Mednarodni kolokvij v spomin na Andreja Novaka

Irena Vovk, 10.12.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/1998V Ljubljani je 3. in 4. decembra potekal že tradicionalni mednarodni kolokvij, ki sta ga pripravila Pravna fakulteta v Ljubljani in Svet Evrope v spomin na Andreja Novaka, novinarja, publicista in prvega diplomatskega predstavnika RS v Svetu Evrope. Andrej Novak je pričel svojo diplomatsko pot leta ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Človekove pravice in svoboščine v tranziciji - primer Slovenije

Irena Vovk, 26.11.1998

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/1998V počastitev 50. obletnice razglasitve Splošne deklaracije človekovih pravic so Urad varuha človekovih pravic, Slovensko politološko društvo in Državni svet Republike Slovenije 6.maja letos pripravili posvet z naslovom Človekove pravice in svoboščine v tranziciji - primer Slovenije. Pred nami je zda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

V evropskih institucijah - v Luksemburgu in Bruslju

Olga Veber-Markelj, 26.11.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Olga Veber-Markelj, Pravna praksa, 23/1998Predstojnica Okrajnega sodišča Žalec Jana Naglič Jug, ki je zasnovo strokovnega potovanja napovedala že maja v Strasbourgu, in vodja potovanja iz agencije Potepuh Barbara Kavčič sta nas, skupino pravnikov, prisrčno sprejeli, in nas sredi septembra srečno popeljali v države Beneluksa ter nazaj. Go...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Lastninjenje nepremičnin v družbeni lastnini v odnosu na lastninsko preoblikovanje podjetij

Renato Vrenčur, 1.10.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 19/1998Ali se pri vknjižbi lastninske pravice na nepremičninah v lasti družb (d. d. ali d. o. o.), ki so se olastninile na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), upošteva kot pravna podlaga 3. člen Zakona o lastninjenju nep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Načelo nediskriminacije (enakopravnosti) ponudnikov

Tomaž Vesel, 5.2.1998

Človekove pravice

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 2/1998Javna naročila Pomen načel v pravnem redu ni nikoli dovolj poudarjen. Tudi pri javnih naročilih so načela izjemno pomembna. Podobno, kot na drugih pravnih področjih je tudi v režimu javnih naročil mogoče zaznati nekaj splošnih načel, ki so široko sprejeta. Poleg pravnih načel, ki so se oblikovala...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Ustavna odločba doktrinarnega pomena

mag. Gregor Virant, 24.4.1997

Ustavno sodišče, Primerjalno pravo

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 8/1997Pri sodnih odločbah se za izrekom, ki vsebuje odločitev o pravicah in obveznostih, pogosto skriva odločitev širših razsežnosti. Stranke seveda zanima predvsem pomen odločitve za njihov pravni položaj, ne pa tudi morebitni precedenčni pomen odločitve za bodoče podobne primere. Podobno velja tudi za o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Potrdila za neizplačane plače, sodelovanje pri lastninjenju podjetja, izplačilo nerabljenega ostanka

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997Potrdila za neizplačane plače - sodelovanje pri lastninjenju podjetja, izplačilo neporabljenega ostanka Delavka je s potrdilom za neizplačane plače sodelovala pri lastninjenju podjetja, vendar pa je podjetje porabilo le del zneska, ki je izhajal iz potrdila. V zvezi s tem se zastavlja vprašanje:
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Določanje krajevne pristojnosti centrov za socialno delo...

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Zakonska zveza in družinska razmerja

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997... pri postavljanju skrbnika za posebni primer v postopku denacionalizacije V skladu s 67. členom zakona o denacionalizaciji so centri za socialno delo dolžni postaviti skrbnika za posebni primer (211. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), če je upravičenec do denacionalizacije ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Potrdila za premalo izplačane plače - lastninjenje

Renato Vrenčur, 9.1.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 1/1997Zaposleni so prejeli potrdila za neizplačane plače za obdobje od 1. 9. 1990 do 31. 12. 1992. Ta potrdila bi uveljavljali pri lastninjenju krovnega podjetja (program lastninskega preoblikovanja vsebuje tudi potrdila za premalo izplačane plače). 1. Ali obstaja terjatev zaposlenih do delodajalca in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Prenos delnic pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register

Vladimir Višner, 9.1.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Sodni registri in sodne takse

Vladimir Višner, Pravna praksa, 1/1997V zvezi z delnicami, pridobljenimi iz naslova lastninskega preoblikovanja, je na tem mestu potrebno poudariti, da gre za delnice, izdane v dematerializirani obliki. Uredba o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 45/1995, v nadaljevanju Uredba), de lege ferenda pa Zakon o nemat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Prevzem državnih funkcij - še enkrat

mag. Gregor Virant, 17.10.1996

Ustavno sodišče, Uprava

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 20/1996Strokovne kvalitete profesorja Janeza Šmidovnika osebno zelo cenim, tako da mi je po svoje žal, da se že drugič (prvič se je to zgodilo ob njegovi kritiki odločbe ustavnega sodišča o prvem odstavku 101. člena zakona o upravi) spuščam v polemiko z njegovimi stališči. Tudi spoznanja, na katerih temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Oblastne funkcije občine

mag. Gregor Virant, 2.11.1995

Lokalna samouprava

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 19-20/1995Občina je kot temeljna samoupravna lokalna skupnost nosilec javne uprave na svojem območju. Javna uprava (v materialnem pomenu) pa zajema tako servisno kot avtoritarno (oblastno) funkcijo. Bistvo servisne funkcije je zagotavljanje javnih dobrin prebivalcem, avtoritarno funkcijo pa občina izvaja zlas...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

O nekaterih odprtih vprašanjih uvajanja lokalne samouprave v Sloveniji

Gregor Virant, 15.6.1995

Lokalna samouprava

Gregor Virant, Pravna praksa, 11/1995Od sprejetja zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. R5, št. 72/93) je minilo poldrugo leto, od nastanka novih občin pa dobrih osem mesecev (zakon o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij, Ur. l. RS, št. 60/94). Obdobje uvajanja lokalne samouprave je prešlo kritično točko: z oblikovanjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Odločba o razveljavitvi 1. odstavka 101. člena zakona o upravi - res zgrešena?

Gregor Virant, 18.5.1995

Ustavno sodišče, Uprava

Gregor Virant, Pravna praksa, 9/1995Prof. Janez Šmidovnik v svojem mnenju, objavljenem v Pravni praksi (št. 7/95), ostro kritizira odločbo, s katero je ustavno sodišče razveljavilo določbo 101. člena zakona o upravi. Pri tem navaja tri razloge za zgrešenost odločbe in meni, da je "Ustavno sodišče pokazalo, da mu manjka elementarnega z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Spremembe poslovnika državnega zbora

Boris Vrišer, 26.1.1995

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 2/1995Dobro leto je od tedaj, ko je Državni zbor sprejel poslovnik državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik), s katerim je uredil organizacijo in način dela državnega zbora ter uresničevanje pravic in dolžnosti poslank in poslancev. Z novim poslovnikom smo v Državnem zboru delo in poslovanje slovenskega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Odmevi

Miha Velkavrh, 3.11.1994

Ustavno sodišče, Sodišča

Miha Velkavrh, Pravna praksa, 20-21/1994V zvezi z odločbo ustavnega sodišča glede 8. čl. zakona o sodniški službi se je v pp, št.19/94 pojavilo novo mnenje. Ne nameravamo analizirati ustavne odločbe, ampak izkazati predvsem nestrinjanje z nekaterimi stališči iz tega članka, ki odražajo poglede o neodvisnosti sodstva, pravni državi, legiti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄13

KRAP-uvajanje v poslovniku državnega zbora

Boris Vrišer, 7.7.1994

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 13/1994Projekt "Uporabe enopomenske kratice predpisov Republike Slovenije - KRAP", ki je bil predstavljen v pp, št. 10/94, je po svoji ideji in glede osnovnih načel, konkretnih rešitev odlična in že veliko let želena poteza, ki jo je potrebno izpeljati v praksi. Kot sekretar komisije državnega zbora za pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Reforma varstva človekovih pravic po evropski konvenciji

Biserka Bahovec-Videtič, 27.1.1994

Človekove pravice

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 2/1994S tem ko je Slovenija maja 1993 podpisala konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, smo kot država postali članica Sveta Evrope. Takrat smo podpisali osnovno konvencijo in protokole h konvenciji, ki so samostojni mednarodnopravni akti (protokoli št. 1, 4, 6, 7, 9 in 10.) Konvenc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Zakonodajni postopek

Boris Vrišer, 9.12.1993

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 25/1993Državni zbor je 5. julija 1993 sprejel svoj poslovnik (Uradni list RS 40/93) ki je začel veljati 18. julija 1993. S tem poslovnikom je uveden nov zakonodajni postopek po zgledu zahodnih parlamentarnih demokracij. Zaradi lažjega, predvsem pa vizualno sprejemljivejšega načina razlaganja vsebine in zna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Reforma sistema človekovih pravic

Biserka Bahovec-Videtič, 6.5.1993

Človekove pravice

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 9-10/1993V Svetu Evrope na podlagi Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin delujeta zdaj Komisija za varstvo človekovih in Sodišče za človekove pravice. Naloga teh dveh organov je zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti, ki jih sprejme pogodbena stranka z ratifikacijo Konvencije o varstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Mednarodna akta o varstvu človekovih pravic

Biserka Bahovec-Videtič, 10.12.1992

Človekove pravice

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 23-24/1992Republika Slovenija je z aktom o notifikaciji nasledstva konvencij OZN (Uradni list MP - 9/92, z dne 17. 7. 1992) ugotovila, da je Republika Slovenija pravna naslednica Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah tekst pakta je objavljen v Uradnem listu SFRJ MP - 7/71 ). Ministrstvo za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Parlamentarna preiskava v slovenskem pravnem sistemu

Boris Vrišer, 10.12.1992

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 23-24/1992Nova slovenska ustava je uvedla v slovenskem pravnem prostoru nov pravni institut, to je parlamentarno preiskavo (v nadaljevanju: preiskava). V 93. členu je namreč določeno, da "državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena". Državni zbor to stori na zahtevo tretjine poslancev državne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Ureditev človekovih pravic - vključno s pravicami manjšin - na ozemlju RS

Biserka Videtič, 19.3.1992

Človekove pravice

Biserka Videtič, Pravna praksa, 5-6/1992Človekove pravice so glavna prvina določb, ki normirajo sodelovanje Republike Slovenije v evropskem in svetovnem prostoru in njeno aktivno sodelovanje pri izpopolnjevanju mednarodnega sistema človekovih pravic kot sestavnega dela sodobnega demokratičnega sveta. Nova ustava Republike Slovenije prizna...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 10 11 12 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(300)

Leto objave

2020(1) 2019(8) 2018(11) 2017(8)
2016(15) 2015(11) 2014(17) 2013(17)
2012(12) 2011(14) 2010(12) 2009(10)
2008(16) 2007(12) 2006(11) 2005(11)
2004(14) 2003(21) 2002(18) 2001(16)
2000(5) 1999(16) 1998(6) 1997(5)
1996(1) 1995(4) 1994(3) 1993(2)
1992(3)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov