O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 3 / 12
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 300)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Enake možnosti

Irena Vovk, 9.4.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Do 30. aprila bo v javni razpravi predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020. Gre za strateški dokument Vlade, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakosti spolov na različnih področjih življenja žensk in moških.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Kršitve pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja

Irena Vovk, 5.3.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015"Leto 2014 je bilo katastrofalno za milijone, ki so bili ujeti v nasilje. Globalni odziv na konflikte in zlorabe držav in oboroženih skupin je bil sramoten in neučinkovit. Mednarodna skupnost je razočarala, ko so ljudje trpeli porast barbarskih napadov in represije," je 25. februarja ob objavi letnega poročila Amnesty International (AI) za leto 2014 dejal generalni sekretar AI Salil Shetty. Sicer pa letno poročilo obravnava 160 držav, med njimi Slovenijo zaradi kršitev pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja zaradi kazenskega pregona Delove novinarke Anuške Delić.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Druga obletnica

Irena Vovk, 5.3.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015Sedem nevladnih organizacij (Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Mirovni inštitut, Novi paradoks, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Humanitarno društvo Pravo za vse, Slovenska karitas in SKUP - Skupnost privatnih zavodov; osma - Zveza društev upokojencev Slovenije - bo pogodbo podpisala pozneje), ki so bile izbrane pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma (DPM) po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečlovečnim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, je 19. februarja z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer javno podpisalo pogodbo o sodelovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄1

Ministrovih sto dni

Irena Vovk, 8.1.2015

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2015S pripravo treh novel s področja sodniške in tožilske zakonodaje (Zakon o sodiščih, Zakon o sodniški službi, Zakon o državnem tožilstvu) so bila implementirana priporočila, ki jih je Sloveniji pred dvema letoma dala Skupina držav proti korupciji Sveta Evrope (GRECO) na področju omejevanja korupcijskih tveganj, krepitve integritete in etike v pravosodju, je med dosežki Ministrstva za pravosodje omenjeno v dokumentu, ki so ga ob sto dneh Vlade dr. Mira Cerarja pripravili v vladnem uradu za komuniciranje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄49-50

20 let Varuha

Irena Vovk, 18.12.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2014"Ob 20. obletnici delovanja Varuha lahko brez tveganja ocenimo, da je bila vpeljava institucije v slovenski politični in pravni red smiselna in koristna," je 10. decembra na slovesnosti v predsedniški palači dejal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer pa je predsedniku predala publikacijo z naslovom 20 let delovanja Varuha človekovih pravic RS (1994-2014) in jo pospremila z besedami: "Naj bo to dan, ki si ga bomo zapomnili!"
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄48

Na 39. mestu

Irena Vovk, 11.12.2014

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2014Slovenija je na indeksu zaznave korupcije nevladne organizacije Transparency International - Corruption Perception Index (CPI 2014) med 175 državami dosegla 39. mesto z oceno 58 (v razponu med 0 in 100 - 0 pomeni visoko koruptivnost države, rezultat 100 pa "zelo čisto"). "Kljub manjšemu napredku v letu 2013 - na 43. mestu s točko manj, še vedno nismo niti dosegli ocene 61 iz leta 2012, kaj šele, da bi napredovali," pravijo v Društvu Integriteta - TI Slovenija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄47

Istanbulska konvencija

Irena Vovk, 4.12.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2014Vlada je določila besedilo predloga zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, t. i. Istanbulske konvencije, ki je bila sprejeta 7. aprila 2011 na 1111. zasedanju Odbora ministrskih namestnikov Sveta Evrope, veljati pa je začela 1. avgusta 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Poročilo varuhinje

Irena Vovk, 17.10.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2014Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je 9. oktobra 2014 na Vladi RS predstavila devetnajsto redno letno poročilo Varuha za leto 2013 in se odzvala na mnenje Vlade (pripravili so ga na Ministrstvu za pravosodje) k omenjenemu letnemu poročilu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

Ali lahko (zgolj) učitelji parkirajo na šolskem dvorišču?

Igor Vuksanović, 9.10.2014

LOKALNA SAMOUPRAVA

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 39/2014• Ali si lahko učitelji v osnovni šoli na šolskem dvorišču s pomočjo zapornice uredijo brezplačno parkiranje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

10 let KPK

Irena Vovk, 9.10.2014

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2014Letos mineva trinajst let, odkar je Slovenija sledila priporočilom Skupine držav za boj proti korupciji - GRECO in ustanovila Urad RS za preprečevanje korupcije. Natanko pred desetimi leti, tj. 1. oktobra 2004, pa je bila z vpisom v sodni register ustanovljena Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄38

Pritožbe zoper policijo

Irena Vovk, 2.10.2014

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2014V prvem polletju leta 2014 je bilo zoper delo policistov vloženih 198 pritožb, kar je primerljivo s številom pritožb v enakem obdobju preteklega leta (200), izhaja iz Polletnega poročila 2014 o reševanju pritožb zoper policijo, ki ga je pripravil Direktorat za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve. Rešenih pa je bilo 176 pritožbenih zadev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄35

Register zavezancev po ZDIJZ

Irena Vovk, 11.9.2014

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2014Kot sta določila novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) in na njeni podlagi sprejeti Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja, mora Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) najpozneje do 17. oktobra 2014 vzpostaviti register zavezancev za informacije javnega značaja in zavezancem omogočiti posredovanje elektronskih prijav najpozneje mesec dni pred potekom tega roka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Sledimo samo ekonomskim ciljem

Irena Vovk, 10.7.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014"Ugotavljamo, da je človek prepogosto sam pred mogočnimi in večkrat zaprtimi vrati države. Na drugi strani so uradniki. V skladu z načelom dobrega upravljanja znova pozivam vse, ki smo v službi ljudi, da smo predvsem ljudje in ne zgolj rigidni črkobralci, saj je biti prijazen do človeka v stiski in vsaj skušati najti rešitev osnova za varovanje človekovih pravic," je bila osnovna misel varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer, ko je na novinarski konferenci 2. julija predstavila Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Zaostanki pri reševanju pritožb

Irena Vovk, 3.7.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na novinarski konferenci 17. junija 2014 opozorila na več primerov kršitev pravic na področju sociale, ki po njenih besedah zanikajo načela socialne in pravne države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Priročnik o ZDIJZ-C

Irena Vovk, 15.5.2014

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2014Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) prinaša novosti predvsem za nove zavezance. Zato sta Informacijski pooblaščenec in Ministrstvo za notranje zadeve pripravila spletno brošuro s priporočili o tem, kako naj poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom države, lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava izvajajo določbe novele ZDIJZ-C.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Čezmejno učinkovanje človekovih pravic z vidika nacionalne ustave

Igor Vuksanović, 8.5.2014

Človekove pravice

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 18/2014V članku obravnavam oblastno delovanje suverene države v tujini z vidika vezanosti na človekove pravice. Oblastno delovanje v tujini lahko označujemo tudi kot "čezmejno", torej kot tako, ki se izvaja, učinkuje ali povzroča pravne posledice zunaj meja državnega ozemlja: opredeljeno ozemlje je po mednarodnem pravu eden od pogojev za obstoj države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Predlog ZRLI-E

Irena Vovk, 27.3.2014

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2014Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje in javno razpravo 21. marca posredovalo predlog novele Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-E). Poglavitna cilja sta uskladitev s spremembo 90. člena Ustave in uvedba nekaterih drugih sprememb, ki bodo prispevale k jasnejši opredelitvi vsebine Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, preprečile zlorabe v postopkih razpisa referenduma in omogočile racionalnejšo izvedbo vseh postopkov z vidika stroškov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Zmaga za izbrisane

Irena Vovk, 20.3.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2014Amnesty International, Mirovni inštitut in Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov pozivajo slovenske oblasti, naj na podlagi že dalj časa pričakovane sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji glede odškodnine za premoženjsko škodo, ki je pritožnikom nastala zaradi izbrisa, vnovič odprejo vprašanja glede vseh vidikov odprave posledic izbrisa, vključno z vprašanji odškodnine izbrisanim in ureditve statusnopravnih vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

V ospredju so socialne stiske ljudi

Irena Vovk, 6.3.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2014Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je ob prvi obletnici svojega delovanja 25. februarja na novinarski konferenci v Ljubljani poudarila, da v ospredju dela Varuha ostajajo socialne stiske ljudi. "Pravijo, da smo zanje zadnje upanje," je dejala. Dovolj zgovorna je tudi statistika: lani se je število klicev na telefonske številke Varuha povečalo na 10.875, še leta 2011 pa jih je bilo le 4.438, nato pa se je njihovo število v letu 2012 povečalo na 8.701. Letos so jih prejeli že 1.431, in če se bo tak trend še nadaljeval, jih bodo ob koncu leta beležili kar 7.000 več kot v letu 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Policijska pooblastila

Irena Vovk, 23.1.2014

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2014Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je 14. januarja izdala smernice Presoja vplivov na zasebnost pri uvajanju novih policijskih pooblastil, ki so metodološki okvir za preudarno, smiselno in legitimno uvajanje novih policijskih pooblastil, zlasti tistih s tehnološkim značajem (obvezna hramba prometnih podatkov, brezpilotni letalniki, IMSI-lovilci, trojanski konji ipd.).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Praktični vodnik

Irena Vovk, 16.1.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je na svoji spletni strani objavilo slovenski prevod publikacije Praktični vodnik po merilih dopustnosti (The Practical Guide on Admissibility Criteria). Gre za obsežen dokument, katerega namen je seznanitev s postopki pred ESČP in s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je pritožba, vložena na ESČP, sprejemljiva za obravnavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄38

Dodatno o nevarnih psih

Igor Vuksanović, 3.10.2013

Uprava

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 38/2013Problematika nevarnih psov pride v ospredje družbenega zanimanja le občasno. Tako je časopis Delo poročal, da po odmevnem primeru Baričevič večjega števila napadov na človeka sicer ni bilo, v zadnjih letih pa je bil dokumentiran napad ameriškega staffordskega terierja na dve leti in pol staro deklico v Dravljah, prav tako pa je bil zaprt dvajsetletnik, ki je na moškega naščuval pitbula. Avtor povzema zanimiv pristop dunajskih mestnih oblasti, ki so določene pasme psov opredelile kot posebej nevarne (saj je pet odstotkov teh pasem odgovornih za skoraj četrtino ugrizov) in zanje velja poseben režim, po katerem morajo lastniki opraviti strokovni izpit in tako dokazati, da imajo psa povsem pod nadzorom, sicer jim grozi visoka kazen. Dnevnik je pred kratkim poročal, da je domači pes ugriznil v obraz in hudo ranil malo več kot leto dni starega fantka. V članku je naveden tudi podatek, ki ga je posredovala Veterinarska uprava Slovenije (VURS), da so psi v Sloveniji lani ugriznili 1.138 ljudi, letos do 29. julija 2013 pa 729. Čeprav bi bilo prenagljeno reči, da so psi bistven dejavnik ogrožanja v Sloveniji, te številke niso zanemarljive.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Sodni zaostanki

Irena Vovk, 12.9.2013

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013"Doseganje časovnih standardov mora tako z vidika sodišča kot sodnika postati pomembnejše merilo uspešnosti kot pa trenutno doseganje norme," je na sestanku predsednikov vseh sodišč, ki je 5. septembra potekal na Vrhovnem sodišču, dejal predsednik tega sodišča Branko Masleša. Povprečni čas trajanja pomembnejših zadev se je namreč s 7,7 meseca skrajšal na 6,7 meseca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Rasna diskriminacija

Irena Vovk, 29.8.2013

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Rezultati vseevropske kampanje za dokazovanje rasne diskriminacije na trgu najemnih stanovanj so zelo zaskrbljujoči - več kot tretjina oseb tujega porekla ne more do najemniškega stanovanja po lastni izbiri. V Sloveniji so nepremičninske agencije kar tretjini "nedomačinov" odrekle stanovanje, najslabše pa so jo odnesle osebe s poreklom iz nekdanje Jugoslavije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Izbrisani

Irena Vovk, 22.8.2013

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013Vlada je na seji 25. julija sprejela predlog zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, s katerim se popravljajo kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter izvršuje sodba velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 26. junija 2012, izdana v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji. Hkrati se v pravnem redu RS sistemsko ureja pravično zadoščenje oziroma povračilo škode, ki je izbrisanim nastala zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, je zapisano na spletni strani Vlade.
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 ... 12 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(300)

Leto objave

2020(1) 2019(8) 2018(11) 2017(8)
2016(15) 2015(11) 2014(17) 2013(17)
2012(12) 2011(14) 2010(12) 2009(10)
2008(16) 2007(12) 2006(11) 2005(11)
2004(14) 2003(21) 2002(18) 2001(16)
2000(5) 1999(16) 1998(6) 1997(5)
1996(1) 1995(4) 1994(3) 1993(2)
1992(3)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov