O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄26

Nevarnost posega parlamentarne preiskave v uresničevanje načela delitve oblasti

mag. Andrej Ferlinc, 4.7.2019

Državni zbor in državni svet

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 26/2019V zadnjih dneh so žive razprave (v nekaterih parlamentarnih telesih so že bili sprejeti sklepi) o možnosti parlamentarne preiskave zoper sodnike in tožilce, ki so odločali v zadevah, v katerih so bile obsojene ali oproščene vidne vplivne osebe ali pa so bili postopki zoper te osebe pravnomočno ustavljeni.1 Iz dosedanjih odzivov v medijih - in celo pri samih parlamentarcih - pa ni bilo videti spoznanja, da sploh ni pomembno, kdo so osebe, ki so zahtevale parlamentarno preiskavo, kdo so bili državni tožilci ali sodniki, ki so delovali v konkretnih postopkih, in kdo je bil (po lastnih trditvah) oškodovan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄44

Izobraževanje o normodajni dejavnosti - med realnostjo in potenciali

Katerina Fabrizio, 15.11.2018

Državni zbor in državni svet

Katerina Fabrizio, Pravna praksa, 44/2018Pravno izobraževanje je poglavitnega pomena tako za pravno prakso kot tudi za nadaljnji razvoj pravne znanosti. Prispevek se ukvarja z vprašanjem, kako je v slovenskih univerzitetnih in podiplomskih študijskih programih zastopano izobraževanje na področju normativne dejavnosti v teoretičnem in praktičnem smislu (nomotehnika, tehnična in druga znanja in veščine znotraj postopkov priprave splošnih pravnih aktov). Poleg tega povzame tudi značilnosti usposabljanj v zvezi s pripravo predpisov za strokovnjake v praksi (na ministrstvih, občinah, agencijah in drugje).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄14

Pravica do svobode izražanja na svetovnem spletu v luči prakse ESČP

mag. Polona Farmany, 11.4.2013

Človekove pravice

mag. Polona Farmany, Pravna praksa, 14/2013Z razvojem novih medijev se širijo tudi možnosti posameznikov za izražanje njihovih stališč. Kako se na najnovejši razvoj odziva Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v zvezi s pravico do svobode izražanja (10. člen EKČP), s poudarkom na varstvu pravice do svobode izražanja na spletu (ang. freedom of expression on-line)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Dolgega dneva potovanje v nič?

dr. Zvonko Fišer, 7.3.2013

Uprava

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 9/2013Pred dobrim letom dni je dobršen del slovenske splošne in politične ter praktično vso strokovno javnost vznemirila odločitev o prenosu državnega tožilstva iz pristojnosti Ministrstva za pravosodje na Ministrstvo za notranje zadeve. Vsa opozorila, pomisleki in ugovori so bili bob ob steno. Kot sem tedaj zapisal, se je tožilstvu zgodila politika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄24-25

Ali je računalniška aplikacija, ki podpira vlaganje elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov, pravna norma?

Boris Fanin, 21.6.2012

Uprava, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Boris Fanin, Pravna praksa, 24-25/2012Z uveljavitvijo novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in Pravilnika o zemljiški knjigi se od 1. maja 2011 zemljiškoknjižni predlogi vlagajo elektronsko. To podpira programska oprema informacijskega sistema informatizirane zemljiške knjige, ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču RS. Eden od modulov informacijske podpore je modul za vlaganje elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov. V prispevku bom obravnaval podmodul iz podskupine eZK-opravil 03, št. 031, vpis oblikovanja etažne lastnine - posamezni deli so vpisani v kataster stavb. Modul dopušča dve vrsti predlogov za oblikovanje etažne lastnine, pri čemer zaradi slabe priprave modula v nadaljevanju opisani skupini etažnih lastnikov preprečuje vzpostavitev etažne lastnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Slovenija, zbudi se!

Damijan Florjančič, 15.9.2011

Uprava

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 35/2011Tako nekako bi lahko strnil komentarje ali morda še bolj začudenje glede slovenske kazenskopravne ureditve odvzema premoženjske koristi v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so ga izrazili kolegi sodniki iz različnih držav sveta na kazenski (tretji) sekciji letošnjega 54. letnega kongresa Mednarodnega sodniškega združenja (IAJ), ki je bil od 4. do 8. septembra v Istanbulu. V tej sekciji je bilo namreč na letošnjem srečanju obravnavano vprašanje identifikacije, zaplembe in odvzema premoženja kriminalnim organizacijam s predstavitvami različnih zakonodajnih pristopov kot tudi sodnih praks različnih držav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Volilni občni zbor SDEP

Petra Ferk, 12.5.2011

Politične stranke

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 18/2011Dne 19. aprila 2011 je bil v prostorih PF Univerze v Ljubljani volilni občni zbor Slovenskega društva za evropsko pravo, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 in je prostovoljno združenje pravnikov in drugih, ki se ukvarjajo z evropskim pravom in želijo aktivneje prispevati k razvoju, uveljavljanju in promociji evropskega prava v teoriji in praksi. Slovensko društvo za evropsko pravo je član Zveze društev pravnikov Slovenije, Zveze društev pravnikov za gospodarsko pravo in Mednarodnega združenja za evropsko pravo FIDE.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Homines sacri - izbrisani kot konstitutivni element slovenske države

mag. Benjamin Flander, 9.4.2009

Človekove pravice

mag. Benjamin Flander, mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 14/2009Italijanski filozof in pravnik Giorgio Agamben je leta 1995 objavil knjigo Homo sacer - suverena oblast in golo življenje. Gre za enega najodmevnejših novejših "klasikov" s področja kritične pravne in politične filozofije, ki dokaj argumentirano podvomi o nekaterih splošno uveljavljenih "resnicah" l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Kako odločajo ustavna sodišča

dr. Zvonko Fišer, 7.6.2007

Ustavno sodišče, Pravoznanstvo

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 22/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani, sodnik Ustavnega sodišča RS Včasih se zdi, kot da so ustavna sodišča najmanj znan del sodstva. Čeprav vsi vedo zanje in s svojimi odločitvami včasih pridejo na prve strani časopisov, je njihov notranji proces sprejemanja odločitev nez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄13-14

Uspešnost policijskega preiskovanja kaznivih dejanj

mag. Harij Furlan, 5.4.2007

Uprava, Kazenski postopek

mag. Harij Furlan, Pravna praksa, 13-14/2007mag. pravnih znanosti, okrožni državni tožilec vodja Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala Ko govorimo o sodelovanju policije in državnega tožilstva v predkazenskem postopku, je to sodelovanje treba nujno postaviti v ustrezne družbene, časovne in zakonske okvire. Upoš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Pravnik ali nepravnik za varuha človekovih pravic

Brina Felc, 25.1.2007

Človekove pravice

Brina Felc, Pravna praksa, 3/2007univ. dipl. pravnica, odvetniška pripravnica in podiplomska študentka PF Univerze v Ljubljani Varuh človekovih pravic.1 Nekdo ga je opisal kot Božička, saj prihaja s severa in dela le dobre stvari. A že iz imena izhaja, da mora biti to zaupanja vredna, strokovno priznana oseba, ki je ustrezno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Pravice novorojenčkov v Sloveniji

Brina Felc, 5.10.2006

Človekove pravice, Socialno varstvo in zavarovanje

Brina Felc, Pravna praksa, 38/2006Svetovna zdravstvena organizacija letos obeležuje 25 let sprejetja Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka. Slovenija je njena polnopravna članica, a tega kodeksa še ni ratificirala. Vsakodnevno se po najrazličnejših pravnih institucijah bijejo bitke glede pravne zaščite pravic o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

KNJIGE: Človekove pravice žensk - uvodna pojasnila in dokumenti

Katja Filipčič, 20.1.2005

Človekove pravice

Katja Filipčič, Pravna praksa, 2/2005Pravice žensk so človekove pravice. Zato je tudi zanje značilno, da njihova uveljavitev ni zgolj vprašanje normativnega priznanja, ampak predvsem realne moči žensk in njihovega strukturnega položaja v družbi. In rdeča nit zbornika strokovnih razprav in dokumentov z naslovom Človekove pravice žensk, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Oktroirana demokracija

mag. Benjamin Flander, 3.6.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 18-19/2004ZAPISKI Dandanes je razširjeno nekritično in plitko razumevanje demokracije kot končne rešitve vseh problemov, in to ne le problemov v politiki, ampak tudi v zgodovini in človekovem obstajanju nasploh. Demokracijo poveličujemo in povzdigujemo v mit, v univerzalni serum za bolezni in tegobe, ki ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

O (ne)ustreznosti predloga za revizijo 44. člena ustave

Benjamin Flander, 29.5.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Benjamin Flander, Pravna praksa, 19/2003Na predlog skupine poslancev naj bi "v tretji etapi" poseganja v slovensko ustavo spremenili oziroma dopolnili tudi 44. člen, ki naj bi v drugem odstavku določal, da "zakon lahko določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti kandidiranja moških in žensk za voljene organe predstavniških oblasti na drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

ZAPISKI: Pozitivna diskriminacija

Benjamin Flander, 27.6.2002

Človekove pravice

Benjamin Flander, Pravna praksa, 23/2002Za naprednejše demokratične države in(nad)državne skupnosti lahko ugotovimo, da opuščajo (izključujoče) kategorično urejanje tistih pravno relevantnih družbenih vprašanj, ki so zaznamovana z izrazitimi moralno-vrednostnimi protislovji. Za primer vzemimo vprašanje pravne (ne)dopustnosti evtanazije, v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Zapiski: Posvet "X"

Benjamin Flander, 23.5.2002

Človekove pravice, Kultura in umetnost

Benjamin Flander, Pravna praksa, 19/2002Slavoj Žižek, slovenski filozof in psihoanalitik svetovnega formata, na zastavljenavprašanja običajno odgovarja v "jeziku paradoksov". Pred časom je v intervjuju za slovenski časnik demonstriral zanimivo formulo odkrivanja avtoritarnih, homofobnih in podobnih znamenj v človekovi osebnosti. Z značiln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄14

Zapiski: Test ustavnosti

Benjamin Flander, 18.4.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Benjamin Flander, Pravna praksa, 14/2002Pri odločanju ustavnega sodišča o občutljivih vprašanjih ustavnega položaja verskih skupnosti, ustavne (ne)dopustnosti njihove dejavnosti v sferi javne oblasti in (proti)ustavnosti poizvedovanja državne oblasti o duhovno-verskih praksah in prepričanjih ljudi, se je t.i. "test ustavnosti" (constituti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Nadzor nad represivnimi organi države

Benjamin Flander, 28.2.2002

Uprava

Benjamin Flander, Pravna praksa, 7/2002V začetku februarja je ministrstvo za notranje zadeve pripravilo okroglo mizo, na kateri so priznani pravniki in strokovnjaki za področje varstvoslovja razpravljali o problematiki nadzora med delovanjem represivnih državnih ustanov. Minister za notranje zadeve prof. dr. Rado Bohinc poudaril je po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Zapiski: Svoboda in/ali varnost?

Benjamin Flander, 20.12.2001

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Benjamin Flander, Pravna praksa, 39-40/2001Po pričakovanjih je letošnji mednarodni dan človekovih pravic minil v znamenju kritičnih pogledov na ukrepe, ki jih ZDA uveljavljajo po terorističnih napadih na Pentagon in Svetovni trgovinski center. Med posvetovanji, ki jih je bilo mogoče zaslediti v Sloveniji, bi veljalo omeniti forum "Svoboda in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Zapiski: Kabinetni parlamentarizem

Benjamin Flander, 13.12.2001

Državni zbor in državni svet

Benjamin Flander, Pravna praksa, 38/2001V ustavnopravni teoriji je učinkovito delovanje klasičnega parlamentarnega sistema utemeljeno na zaupanju in ravnotežju, ki naj bi se vzpostavilo med parlamentom kot nosilcem zakonodajne in vlado kot nosilko izvršilne oblasti. V pogledu ravnotežja oblasti praksa temu izhodišču nasprotuje, saj v Veli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄32-33

Mednarodno sodstvo: Za ratifikacijo rimskega statuta - res potrebna sprememba ustave?

Tina Florijančič, 25.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Tina Florijančič, Pravna praksa, 32-33/2001O nastajanju novega ICC Rimski Statut Mednarodnega kazenskega sodišča (v nadaljevanju: ICC) je bil sprejet 17. julija 1998 na konferenci v Rimu. Do danes je bilo zbranih 139 podpisov in sprejetih že več kot 40 ratifikacij od skupno potrebnih 60. Odpira se torej plaz ratifikacij - v času od 2. do ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Športno pravo: Ob rob diskriminaciji v slovenskem športu

Benjamin Flander, 26.7.2001

Človekove pravice, Šport in organizacije

Benjamin Flander, Pravna praksa, 22-23/2001Pravniki se udejstvujemo na najrazličnejših področjih družbenega delovanja. Pri svojem delovanju v "zaledju" tradicionalnega stanovskega okolja potencialno uresničujemo originalno pravniško poslanstvo ali pa, na primer na umetniškem področju, s pridom izkoriščamo številne prednosti pridobljene pravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄20

Zapiski: "Pravo enakih možnosti"

Benjamin Flander, 28.6.2001

Človekove pravice

Benjamin Flander, Pravna praksa, 20/2001Filozof Peter Sloterdijk je ob prehodu v novo tisočletje opozoril na vprašljivo kredibilnost humanizma kot uradne vrednostne ideologije v sodobnem demokratičnem okolju. Novoveški humanizem, utemeljen na razsvetljenski etiki in človekovih pravicah, naj bi, paradoksalno, (p)ostajal "sredstvo človekove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Odgovornost in demokracija

Andrej Ferlinc, 12.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 28/2000Vprašanje odgovornosti - kazenske še posebej - je bilo že od nekdaj v središču proučevanja ne le kazenskega prava, pač pa tudi filozofije, psihologije in etike. Kaj pravzaprav pomeni "pravni naslov" za kazensko odgovornost, so se spraševali številni pravniki. Samo dejanje kot objektivna kategorija j...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(45)

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2013(2) 2012(1)
2011(2) 2009(1) 2007(3) 2006(1)
2005(1) 2004(1) 2003(1) 2002(4)
2001(5) 2000(1) 1998(3) 1997(2)
1996(4) 1995(1) 1993(5) 1992(5)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEF GHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov