O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄49-50

17. Dnevi evropskega prava: Slovenija, dežela pokrajin

Tadeja Urbas, 19.12.2019

LOKALNA SAMOUPRAVA

Tadeja Urbas, Pravna praksa, 49-50/2019V preteklosti se je že veliko govorilo o še neuveljavljenem členu slovenske ustave glede delitve na pokrajine. V zadnjem času se je razprava še nekoliko okrepila, saj strokovna skupina pod vodstvom izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika ponovno pripravlja osnutek pokrajinske zakonodaje, s katerim želi odpraviti dejansko centralizacijo države, do katere je prišlo zaradi drobljenja države na 212 občin. Sprejem predlagane zakonodaje bo prenesel del izvrševanja oblasti na pokrajine, s tem pa naj bi se zmanjšale velike razvojne razlike med posameznimi regijami v Sloveniji. Zaradi neuspelih preteklih poskusov sprejetja pokrajinske zakonodaje bo moral biti predlagani osnutek vsestransko zelo dobro pripravljen in utemeljen, da bo dobil potrebno podporo dveh tretjin prisotnih poslancev v Državnem zboru RS. Namen okrogle mize na 17. Dnevih evropskega prava je bil pogovor o dilemah, ki se postavljajo ob snovanju zakonodaje, ki bo končno uresničila ustavno določbo o ustanovitvi pokrajin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Ko ustavnosodna praksa slovenskega Ustavnega sodišča nasprotuje rationibus decidendi ESČP

Simon Umek, 9.2.2012

Človekove pravice

Simon Umek, Pravna praksa, 5/2012Spomladi 2010 je slovenska šolska inšpekcija v skladu z ustavnosodno prakso prepovedala opravljanje šolskega pouka v učilnici župnišča na Polici pri Grosupljem, v kateri je nad tablo visel križ. Zbor petih sodnikov velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) je prav v tistem času sprejel zahtevo za vnovično obravnavo zadeve Lautsi in drugi proti Italiji. V tej zadevi je senat sedmih sodnikov ESČP razsodil, da je križ na steni učilnice javne šole kot simbol krščanstva nezdružljiv s pojmom nevtralnosti države. Toliko bolj, ker gre za področje izobraževanja. Sodišče je odločilo, da križ v javni šoli omejuje pravico staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim prepričanjem, in je hkrati v nasprotju s pravico otrok do verovanja (pozitivni vidik verske svobode) oziroma s pravico ne imeti vere (negativni vidik verske svobode).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄37

Korupcija uradnih oseb občine pri prodaji občinskega zemljišča

Natalija Ulaga, 23.9.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 37/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄37

Koruptivno ravnanje uradnih oseb ministrstva pri nadzoru nad zakonitostjo notariata

Natalija Ulaga, 23.9.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 37/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄37

Odgovor na prispevek Veliki brat

Vanja Režonja-Utenkar, 23.9.2010

Uprava

Vanja Režonja-Utenkar, Pravna praksa, 37/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄27

Župan kršil dolžno ravnanje

Natalija Ulaga, 8.7.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 27/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄26

Koruptivno dejanje v postopkih javnega naročanja

Natalija Ulaga, 1.7.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 26/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄24-25

Brezplačna uporaba medicinske opreme ni koruptivno ravnanje

Natalija Ulaga, 17.6.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 24-25/2010Ravnanje naročnika po določbah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki objavi javno naročilo tako, da za neko vnaprej določeno obdobje povprašuje po medicinski opremi, ki bi jo prejel v brezplačno uporabo, in po potrošnem materialu, ki ga proizvaja izključno proizvajalec v brezplačno uporabo predane m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄23

Korupcija pri imenovanju funkcionarja v svet javnega zavoda

Natalija Ulaga, 10.6.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 23/2010Ravnanje odgovornih oseb kadrovsko-akreditacijskega sveta, ki kandidata, ki ne izpolnjuje formalnega pogoja, kljub temu akreditirajo za člana sveta javnega zavoda, in ravnanje uradne osebe ministrstva, ki takega kandidata predlaga v imenovanje Vladi, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji 2. čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄23

Koruptivno ravnanje gospodarske družbe pri naročanju storitev avtovleke

Natalija Ulaga, 10.6.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 23/2010Ravnanje odgovornih oseb gospodarske družbe v državni lasti, ki pri naročanju storitev avtovleke favorizirajo enega izvajalca, druge pa diskriminirajo in svojim podrejenim samovoljno izdajajo nezakonita navodila, pomeni kršitev dolžnega ravnanja, ki izvajalcu avtovleke omogoča pridobitev premoženjsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Korupcija uradnih oseb občine pri postopku javnega naročanja

Natalija Ulaga, 27.5.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 21/2010Ravnanje uradnih oseb občine, ki pri vodenju postopka javnega naročila v javnem razpisu ne opredelijo dovolj natančnih kriterijev za oddajo javnega naročila in potrebnih dokazil za njihovo izpolnjevanje, posledica česar je izločitev ponudnika, ki je izpolnjeval z razpisom objavljena kriterije, in hk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Korupcija odgovorne osebe pri organizaciji in izvajanju izobraževanja

Natalija Ulaga, 13.5.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 19/2010Ravnanje odgovorne osebe v pravni osebi civilnega prava, ki organizira in izvaja strokovna izpopolnjevanja, za katera nima predpisanega pooblastila, pri tem pa možne udeležence vabi z obljubami, da jim udeležba omogoča izpolnitev strokovnih pogojev (pridobitev licenčnih točk) za opravljanje poklicne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Koruptivno ravnanje organov samostojne poklicne organizacije

Natalija Ulaga, 13.5.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 19/2010Ravnanje predsednika samostojne poklicne organizacije, članov posvetovalnega telesa in članov najvišjega organa te organizacije, ki odpravijo sklep o disciplinskem ukrepu pristojnega organa svoje organizacije ter s tem članici omogočijo pridobitev koristi v obliki milejšega ukrepa, pri tem pa ravnaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Korupcija pri sofinanciranju verske skupnosti

Natalija Ulaga, 22.4.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 16-17/2010Ravnanje uradnih oseb v uradu Vlade, ki pri sofinanciranju projekta verske skupnosti ne izvedejo javnega razpisa in tej skupnosti z neposredno podelitvijo nepovratnih sredstev omogočijo pridobitev neupravičene koristi, pomeni kršitev dolžnega ravnanja in ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

Odločba Ustavnega sodišča brez (razumnih) razlogov o razveljavitvi

Danilo Ukmar, 1.4.2010

Ustavno sodišče

Danilo Ukmar, Pravna praksa, 13/2010Ustavno sodišče je po Ustavi temeljni varuh ustavnosti in zakonitosti, pri čemer postopek pred njim ureja zakon, ki določa tudi predlagatelje zahteve za začetek postopka, pobudo (za začetek postopka) pa lahko da vsak, ki izkaže pravni interes. Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS)1 v četrtem poglavju "Oc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Odprava posledic množičnih kršitev človekovih pravic

Simon Umek, 9.4.2009

Človekove pravice

Simon Umek, Simon Umek, Pravna praksa, 14/2009Slovenska javnost je ob odkritju množičnega grobišča v Barbara rovu pri Laškem obnemela. Dejstvo, da je na slovenskem ozemlju do danes evidentiranih že skoraj 600 prikritih grobišč, je tragično in žalostno. Zločin ne more in ne sme ostati prikrit ali celo pozabljen. Vprašanje je, kaj nam glede odpra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄28

Je politična in ideološka uravnoteženost sploh potrebna?

dr. Lojze Ude, 19.7.2007

Ustavno sodišče

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 28/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije Letos je Državni zbor že izvolil enega novega ustavnega sodnika, izvoliti pa jih bo moral še pet! Sodišča take personalne »prenove« doživijo le redko. Ker pa gre za volitev novih ustavnih sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Hrvaški varčevalci proti Republiki Sloveniji

dr. Lojze Ude, 16.11.2006

Človekove pravice, Banke in hranilnice

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 44/2006dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije Ali procesna odločitev ESČP vsaj posredno odgovori na katero od vsebinskih vprašanj? V kratkem članku je seveda nemogoče elaborirati materialno- in procesnopravno problematiko vseh sodnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Bojmo se strahu pred vsebinskim odločanjem!

dr. Lojze Ude, 13.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 39-40/2006Vprašanje, ki me v zadnjem času vse bolj vznemirja, je pravno odločanje. Bojim se, da se pri nas na vseh ravneh vse bolj uveljavlja formalizem in da lahko celo govorimo o nekakšnem strahu pred vsebinskim odločanjem. Vsebinsko odločanje je povezano z večjo preglednostjo, večjo možnostjo družbenega na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Za učinkovitejši in pospešeni postopek

dr. Lojze Ude, 16.12.2004

Uprava

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 43-44/2004Predlog za reformo upravnega spora Svoj kratek prispevek bi lahko naslovil malo napihnjeno tudi z "zahteva", ker mislim, da je skrajni čas, da se stroka in zakonodajalec začneta ukvarjati z upravnim sporom in njegovo zakonsko ureditvijo oziroma reformo sedanje ureditve. Kot procesualist sem imel ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Verouk v javni šoli

Simon Umek, 10.6.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Splošno o vzgoji in izobraževanju

Simon Umek, Pravna praksa, 20/2004Komentar odločbe Ustavnega sodišča RS "Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do izobraževanja. Pri izvajanju funkcij, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim verskim in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Slovenski pravni sistem in Evropska unija

dr. Lojze Ude, 1.4.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 12/2004Ob mednarodni konferenci "Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v EU" Že dalj časa poteka usklajevanje slovenskega pravnega sistema s pravnim sistemom EU, se pravi predvsem z direktivami EU. Naši pravni teoretiki se tudi že dalj časa ukvarjajo z vsebino in pravno naravo pravnega sis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Pravna revizija lastninjenja

dr. Lojze Ude, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, 4.3.1. Računovodstvo 4.3.2. Revizija

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 25/1992Mesec dni po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij seveda ni mogoče napraviti temeljite pravne analize določb novega zakona (členov 48-50), ki se nanašajo na finančno, računovodsko in pravno revizijo doslej opravljenih postopkov lastninjenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Ustava Republike Slovenije

dr. Lojze Ude, 23.7.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 15/1992Slovenija je po določbi 2. člena ustave pravna država. Celotno poglavje o ustavnosti in zakonitosti (členi 153-159) vsebujejo institucije, ki naj to vsebino zagotovijo. To so zlasti določbe o usklajenosti oziroma hierarhiji pravnih aktov, o objavljanju predpisov, preden začno veljati, o prepovedi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄14

Ustava Republike Slovenije

dr. Lojze Ude, 9.7.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 14/1992Ustava dosledno uveljavlja načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno (drugi odstavek 3. člena). V skladu s tem načelom so v določbah o sodstvu opredeljena temeljna načela organizacije in opravljanja sodne oblasti in zlasti ustavne garancije za neodvisnost sodstva. Neodvisnost sodn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(29)

Leto objave

2019(1) 2012(1) 2010(13) 2009(1)
2007(1) 2006(2) 2004(3) 1992(5)
1991(2)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTU VWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov