O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 3 / 4
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 87)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Obnova kazenskega postopka na podlagi odločbe Ustavnega sodišča

mag. Sebastian Nerad, 10.7.2003

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

mag. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 24/2003Med pogosteje izpodbijanimi zakoni pred Ustavnim sodiščem je tudi zakon o kazenskem postopku (ZKP - Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01 in 56/03). Pomembnejše odločitve Ustavnega sodišča s tega področja so npr. odločba št. U-I-18/93 (OdlUS V, 40), v kateri je Ustavno sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Novela zakona o policiji

Domen Neffat, 10.7.2003

Uprava

Domen Neffat, Pravna praksa, 24/2003Pravniško društvo Ljubljana Zadnje srečanje članov Pravniškega društva pred poletnimi počitnicami - 12. junija - je bilo prirejeno v Pivovarni Union d.d.. Gost članskega sestanka je bil (eden izmed ustanoviteljev in tudi nekdanji predsednik društva, zdaj pa minister za notranje zadeve) dr. Rado B...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Domneva nedolžnosti

dr. Marko Novak, 19.6.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 22-23/2003Navadno igrajo mediji kot "četrta veja" oblasti pozitivno vlogo pri nadzoru ter omejevanju oblastnih organov. To velja predvsem glede zakonodajnih in izvršilnih organov, glede določenih "problemov" v sodstvu pa se tu in tam odzovejo izrazito nerodno in nestrokovno. To se je pripetilo tudi pred kratk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄15-16

Država

dr. Marko Novak, 24.4.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 15-16/2003Terminološki problem, ki ga obravnavamo v pričujočem kotičku, sicer ni tako zelo pereč, kot so bili nekateri prejšnji. A vendarle določene praktične izkušnje govorijo o tem, da gre lahko za nekatere nejasnosti, ki jih je treba razrešiti oziroma vsaj pojasniti. Govorimo torej o državi kot o politično...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄12

Urejanje okolja - sprememba ustave

Domen Neffat, 3.4.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Domen Neffat, Pravna praksa, 12/2003Pravniško društvo Ljubljana ZUreP-1 Zaradi sprememb lastninskopravnih predpisov, nepremičninske zakonodaje, vpliva javnosti na postopke urejanja prostora, antibirokratskega programa, definiranja razmejitve pristojnosti na področju urejanja prostora med državo in občinami, skrajšanja postopkov ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

Fundamental rights in Europe

dr. Marko Novak, 20.3.2003

Človekove pravice

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 10-11/2003Uredila: Robert Blackburn & Jörg Polakiewicz Založba: Oxford University Press (2001) Danes že lahko rečemo, da je Slovenija tik pred vstopom v Evropsko unijo. Sicer pa, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, smo tam, namreč v Evropi, že kar nekaj let: vsaj od takrat, ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄9

Peta širitev EU: resničnost

Matic Novak, 13.3.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matic Novak, Pravna praksa, 9/2003V okviru mednarodnega foruma Pravne fakultete v Ljubljani je 6. marca predaval komisar Evropske komisije za širitev Günter Verheugen. Vzrok svoje podpore širitvi je komisar ilustriral z zgodbo iz otroških let, ko je kot petletni deček hodil z mamo po povojnem porušenem Kölnu. Podobe porušenega me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄2

Prevodi temeljne slovenske zakonodaje

dr. Marko Novak, 23.1.2003

Državni zbor in državni svet

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 2/2003Po nekaj uvodnih kotičkih je tema pričujočega terminološkega kotička spet nekoliko bolj splošna. Toda s tem ni nič kaj manj aktualna, saj še kako zadeva številne probleme v zvezi z angleško pravno terminologijo. Že dolgo mi je namreč ležalo "na duši", da napišem nekaj o tem. Ne vem, ali v tej zvezi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Pravna država

dr. Marko Novak, 16.1.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 1/2003Načelo pravne države je nujno povezano z nastankom moderne demokratične države. V tem okviru je na eni strani povezano s pojmom družbene pogodbe med državljani. Na drugi strani pa je povezano s tistim liberalističnim pojmovanjem meščanskih revolucij, ki so pomenile strmoglavljenje samovolje monarhov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Dajte mi Evropo, ki bo svet naredila lepši

Matic Novak, 16.1.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matic Novak, Pravna praksa, 1/2003V okviru mednarodnega foruma ljubljanske pravne fakultete je 10. decembra v rdeči predavalnici potekal pogovor z Giulianom Amatom, ki ga je vodil Joseph H.H. Weiler, profesor na stolnici Jean Monnet za Evropsko unijo na Pravni fakulteti New York University (NYU), poddekan akademije mednarodnega trgo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

SEMINAR: Nasilje. Smo lahko učinkovitejši?

Vlasta Nussdorfer, 12.12.2002

Uprava, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 44/2002Društvo državnih tožilcev Slovenije Brdo pri Kranju je 24. in 25. oktobra letos gostilo Društvo državnih tožilcev Slovenije in Generalno policijsko upravo kot organizatorja dvodnevnega seminarja o nasilju z dodatnim vprašanjem strokovnjakom in javnosti: Smo lahko učinkovitejši? Zbralo se je prek 100...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Pravno zavezujoč dokument ali še vedno zgolj politična deklaracija?

Radica Nusdorfer, 12.12.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Radica Nusdorfer, Pravna praksa, 44/2002Konvencija o prihodnosti eu in prihodnostlistine o temeljnih pravicah EU Z vse globljim povezovanjem držav članic Evropske unije (EU) dobivajo posamezne institucije integracije vedno več in vedno večje pristojnosti. Zaradi tega postaja raven zaščite človekovih pravic, ki se posamezniku zagotav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Prihodnost (razširjene) Evropske unije

Matic Novak, 24.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matic Novak, Pravna praksa, 37-38/2002Začetek novega študijskega leta na Pravnifakulteti v Ljubljani je - poleg novih študijskih obveznosti - prinesel tudi prvi mednarodni forum. Tako je 9. oktobra v zlati predavalnici PF prof. dr. Jaap W. de Zwaan, dekan Rotterdamske pravne fakultete Erasmus, spregovoril o prihodnosti in problemi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Evropska unija ali Evropska zveza?

dr. Marko Novak, 24.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 37-38/2002Na letošnjih Dnevih pravnikov v Portorožuje bilo v okviru sekcije Jezik in pravo govora tudi o prevajanju evropske zakonodaje iz angleščine v slovenščino oz. obratno, ko gre za prevajanje temeljev slovenske zakonodaje v angleški jezik. Eno izmed vprašanj, ki se je izkazalo za aktualno, je bilo vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Terminološki kotiček (4.del): Večnivojskost (prevoda) besede postopek

dr. Marko Novak, 19.9.2002

Obramba

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 33-34/2002Beseda "postopek" je eden izmed temeljnihkamnov pravnega izrazoslovja. Še posebej to velja, ko gre poleg materialnega za drug velik sklop prava, namreč procesno pravo - torej pravo državnih organov, ki odločajo o spornih razmerjih med ljudmi. Če je beseda postopek v slovenščini enovita beseda izredn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Terminološki kotiček (3.del): (Jezikovna) spolna diskriminacija

dr. Marko Novak, 12.9.2002

Človekove pravice

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 32/2002Lastnost splošnih pravnih aktov je, danaslavljajo nedoločen krog oseb in pri tem tudi nedoločen spol. Tako npr. ustava, kot najvišji splošni pravni akt, pri tem uporablja naslednje besede: nihče (no one), vsakdo (everyone, anyone), kdor (any person), vsakomur (everyone), oseba (a person), oškodovane...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄24

Slovensko družinsko pravo in Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic

dr. Barbara Novak, 2.8.2001

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Barbara Novak, Pravna praksa, 24/2001Republika Slovenija je pred dobrim letom ratificirala Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 26/1999 - v nadaljevanju MEKUOP). Glavni cilj te konvencije je omogočiti otrokom uresničevanje pravic na način, da bodo sami, prek drugih oseb ali orga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄20

Ob 10. obletnici osamosvojitve: Novi izzivi pravni stroki

dr. Matjaž Nahtigal, 28.6.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Matjaž Nahtigal, Pravna praksa, 20/2001Proces slovenskega osamosvajanja pred desetletjem je bil prvenstveno državotvorni nacionalni projekt in izraz plebiscitarne odločitve slovenskega naroda. Obenem je bil politični, diplomatski, vojaški in ekonomski projekt, v katerem so bile na zgodovinskem preizkusu nekatere že vzpostavljene državne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

O vključevanju v EU

Branka Neffat, 8.2.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Branka Neffat, Pravna praksa, 3-4/2001Pravniško društvo Ljubljana Pravniško društvo Ljubljana je v mesecu januarju 2001 skupaj s Sekcijo za mednarodno gospodarsko pravo organiziralo članski sestanek na temo: aktualna vprašanja vključevanja republike Slovenije v EU Doc. dr. Janez Potočnik, vodja ožje pogajalske skupine, je polni dv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄26

Kdo je pravni naslednik?

Mihael Nunčič, 23.9.1999

Denacionalizacija in lastninjenje

Mihael Nunčič, Pravna praksa, 26/1999Po 15. členu zakona o denacionalizaciji so upravičeni za uveljavljanje pravic, če so upravičenci do denacionalizacije iz 3., 4. in 5. člena Zden mrtvi ali so razglašeni za mrtve, njihovi pravni nasledniki (s tem, da se pravno nasledstvo presoja po pravu Republike Slovenije, torej po zakonu o dedovan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Pravniško društvo Ljubljana: O zaključku lastninjenja

Branka Neffat, 12.11.1998

Denacionalizacija in lastninjenje, Društva, javni shodi, prireditve

Branka Neffat, Pravna praksa, 22/1998Na rednem mesečnem članskem srečanju v oktobru je dr. Nina Plavšak zanimivo in izčrpno predstavila ZAKONA O ZAKLJUČKU LASTNINJENJA (v nadaljevanju: ZZLPPO - objavljen v Ur. l. št. 30/98) V uvodu je številnim članom obrazložila,kako je zakon nastajal in poudarila, da se je prvotna strokovna vsebin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Možnosti za ureditev internega trga d.d. po lastninskem preoblikovanju

Marko Cevc, 27.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marko Cevc, Pravna praksa, 6/1997Po izvedbi procesa lastninskega preoblikovanja v Sloveniji se je večina podjetij preoblikovala v delniške družbe. Zakon o lastninskem preoblikovanju je omogočil upravičencem, da so v velikem številu postali delničarji družb, v katerih so zaposleni. Med načini lastninskega preoblikovanja podjetij ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja v sodni register

Joža Nikolič, 13.7.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Sodni registri in sodne takse

Joža Nikolič, Pravna praksa, 13/1995Zakon o lastninskem preoblikovanju (ZLPP) objavljen v Ur. l. RS, št. 55/92, s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. R Slovenije, št. 7 in 31 /93) je določil pravila za izvedbo lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki (1. čl. ZLPP).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Ali spremeniti program lastninskega preoblikovanja po spremenjeni uredbi?

Branka Neffat, 23.2.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Branka Neffat, Pravna praksa, 4/1995V Ur. l. RS, št. 5/95 je bila objavljena UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O METODOLOGIJI ZA IZDELAVO OTVORITVENE BILANCE STANJA (v nadaljevanju uredba), veljati je začela 8.1.1995. Postavlja se vprašanje, kako uveljaviti in kako pristopiti k uveljavitvi uredbe v fazi lastninskega preoblikov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Potrdila po 25.a členu ZLPP-pri notranjem odkupu delnic

Branka Neffat, 7.4.1994

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Branka Neffat, Pravna praksa, 7/1994Ali upravičenci (zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci) lahko uporabijo potrdila iz 25. a člena ZLPP za notranji odkup delnic, če za interno razdelitev delnic zamenjajo z lastniškimi certifikati (tudi ožjih družinskih članov) vseh 20% družbenega kapitala? Uredba o pripravi programa preoblikovanja...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(87)

Leto objave

2019(3) 2018(4) 2017(3) 2016(1)
2015(2) 2014(1) 2013(3) 2011(1)
2010(1) 2009(1) 2007(1) 2006(9)
2005(8) 2004(9) 2003(13) 2002(6)
2001(3) 1999(1) 1998(1) 1997(1)
1995(2) 1994(1) 1993(8) 1992(3)
1991(1)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMN OPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov