O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Rumeni karton

Alenka Leskovic, 21.1.1999

Državni zbor in državni svet

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 2/1999Leto 1999 je Državni zbor Republike Slovenije začel nadvse spodbudno. Že na prvi seji se je lotil svojega temeljnega dela in med drugim opravil tudi drugo obravnavo predloga zakona o pravdnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Vključevanje Slovenije v EU

Jaka Repanšek, 21.1.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 2/1999Pravniško društvo Ljubljana je "četrtkov večer", 14. januarja namenilo predavanju o vključevanju Slovenije v Evropsko unijo, ki ga je pripravil Miro Prek iz Službe vlade RS za zakonodajo. Uvodoma je Prek nanizal poglavitne kriterije, ki jih mora izpolniti Slovenija za polnopravno članstvo; še naj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Institucionalno varstvo nekaterih človekovih pravic

mag. Rajko Knez, 21.1.1999

Človekove pravice

mag. Rajko Knez, Pravna praksa, 2/1999V okviru Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo je nedavno, pod vodstvom prof. dr. Miroslave Geč-Korošec, izšla že šesta publikacija v času njegovega triletnega obstoja, ki je rezultat raziskovalno- znanstvenega dela njegovih članov. Kot vsaka nova knjiga, pomeni tudi zbornik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Evropski sporazum o pridružitvi (1.del)

Tomaž Ilešič, 21.1.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Tomaž Ilešič, Pravna praksa, 2/1999Bliža se 1. februar 1999, dan, ko bo po nemalo zapletih, tako pravnih kot političnih, začel veljati Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani (Ur. list RS, št. 4...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Referendum in Pravičnost

Andrej Kristan, 21.1.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andrej Kristan, Pravna praksa, 2/1999Nisem pravni strokovnjak, niti ne poznam okoliščin v katerih so se (in se še) iščejo odgovori na zapleteno aktualno vprašanje, zato gredo morda moja razmišljanja v napačno smer, pa vendar! V pravu velja načelo, da je tisti, ki toži, dolžan dokazovati svoj "prav" nasproti tistemu, katerega toži; t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Sodna kontrola nad določanjem tajnih informacij v ZDA

mag. Drago Čepar ml., 21.1.1999

Uprava, Sodišča

mag. Drago Čepar ml., Pravna praksa, 2/1999Pričujoči članek se omejuje na informacije, ki so kot tajne določene v interesu državne varnosti. Njegov namen je osvetliti vprašanje, kako sodišča v ZDA pristopajo k presoji pravilnosti konkretnih aktov, s katerimi pooblaščene osebe določijo neko informacijo za tajno v interesu državne varnosti. Po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Referendum o volilnem sistemu

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 2/1999Tretji odstavek 3. člena Zakona o načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (Ur. l. RS, št. 57/96)je v skladu z Ustavo, če se razlaga tako, da je izglasovan predlog, za katerega je glasovala večina volivcev, ki so glasovali pri tem referendumskem vprašanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Notarska tarifa

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 2/1999Drugi odstavek 107. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94 in 82/94) ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Dvojezično šolstvo

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 2/1999Tretji odstavek 3. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni v neskladju z Ustavo. Ustava v 64. členu določa, da je dvojezično šolstvo obvezno in pooblašča zakonodajalca, da določi območja, na katerih je obvezno.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Izobrazbeni pogoji za projektante

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče, Poklicno izobraževanje

, Pravna praksa, 2/1999Določbe 26., 26.a, 26.b, 29., 49., 51., 63, 76.b, 100.c in 100.e člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86, Ur. l. RS, št. 40/94- odl. US, 69/94-odl. US in 59/96) niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Pooblastitev stanovanjskega sklada

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 2/1999Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Ljutomer (Ur. l. RS, št. 72/95) ni v neskladju z Ustavo in zakonom. S prenosom pooblastil za gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi prostori v lasti občine na Stanovanjski sklad se v delu dejavnosti, ki se nana...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Pravovarstvena potreba pobudnika

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 2/1999Postopek za preizkus pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 105. člena Zakona o dohodnini se ustavi. Člen 20 in drugi odstavek 45. člena Zakona o davčnem postopku nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Licenca za prevoz v cestnem prometu

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 2/1999V 3. členu in v prvem odstavku 4. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih licenc se razveljavita besedi "v lasti". Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem promet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Vračanje premoženja bivših agrarnih skupnosti

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 2/1999Četrti odstavek 8. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Ur. l. RS, št. 5/94, 38/94, 69/95 in 22/97) ni v skladu z Ustavo, kolikor ne določa nadomestila za nepremičnine, ki se po določbah tega zakona vračajo agrarnim skupnostim in ki so ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Lokalna samouprava 1998/1999

mag. Stane Vlaj, 14.1.1999

Lokalna samouprava

mag. Stane Vlaj, Pravna praksa, 1/1999Lokalna samouprava, ki jo je leta 1991 prebivalcem Slovenije zagotovila Ustava RS, se uresničuje v praksi od 1. januarja 1995 dalje. Za njeno uveljavitev je bilo treba sprejeti zakon o lokalni samoupravi in druge zakone - o financiranju občin, o referendumu za ustanovitev občin, o ustanovitvi občin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Tehnike odločanja Ustavnega sodišča v abstraktni presoji

Franc Testen, 14.1.1999

Ustavno sodišče

Franc Testen, Pravna praksa, 1/19991. Uvod Ena glavnih pristojnosti Ustavnega sodišča je presoja skladnosti zakonov in drugih predpisov z ustavo in zakoni. To pristojnost teorija označuje tudi kot abstraktno presojo. Pri izvajanju te pristojnosti se je v obdobju delovanja tega sodišča pogosto, v zadnjem času pa skoraj pri vseh odl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Ustavna pravica do obrambe - kaznivo dejanje?

Ivo Šalinovič, 14.1.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Ivo Šalinovič, Pravna praksa, 1/1999Iz javnih informacijskih sredstev (Delo, 29. 12. 1998) smo zvedeli, da je imel g. Dušan Mohorko načelnik UNZ Celje tiskovno konferenco, na kateri je slovensko javnost seznanil, da je podal ovadbo zoper zagovornike Kristjana Kamenika, ki ga obtožnica bremeni, da je moril v Tekačevem. Zagovornik naj b...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(17)

Leto objave

< Vsi 1999 Januar

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

ABCĆČ DĐEFGHI JK L MNOPQR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov